Authors:
Viktória Vona Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdasági- és Élelmiszertudományi Kar, Víz- és Környezettudományi Tanszék, Mosonmagyaróvár

Search for other papers by Viktória Vona in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
István Attila Bakos Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdasági- és Élelmiszertudományi Kar, Víz- és Környezettudományi Tanszék, Mosonmagyaróvár

Search for other papers by István Attila Bakos in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Zsolt Giczi Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdasági- és Élelmiszertudományi Kar, Víz- és Környezettudományi Tanszék, Mosonmagyaróvár

Search for other papers by Zsolt Giczi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Renátó Kalocsai Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdasági- és Élelmiszertudományi Kar, Víz- és Környezettudományi Tanszék, Mosonmagyaróvár

Search for other papers by Renátó Kalocsai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Márton Vona Csernozjom Kft., Nagykörű

Search for other papers by Márton Vona in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
István Mihály Kulmány Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Agrárgazdasági Kutatóintézet, Budapest

Search for other papers by István Mihály Kulmány in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Csaba Centeri Szent István Egyetem, Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Tanszék, Gödöllő

Search for other papers by Csaba Centeri in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

The purpose of the present paper is Authors aim was to deliver a compilation of to summarize the Hungarian soil analysies methods and theas well as to present the advisory system for nutrient management advisory system. Both of them are based on several decades of work. We need to should learn from these past experiences of reasonable and good agricultural practices. We can only apply the present and future results of soil science and find out what direction should we develop, if we were aware of the results of the past and we calculate with their governing effects. The majority of our recent methods are based on historical researches and the present current statesituation of our field of scientific fieldce can only be judged and developed further if we knew the former history of the methodological findings. The recent Hungarian soil analysis system provides useful results that can be used very well today, however, the adaptation of the new international methods , learned from the follow-up of the international trends can might provide open new perspectives in for the Hungarian laboratory analyses methodology. TThe subject is extremely timely because there are hea never- met demand for cost and time effective, environmentally friendly soil analysis methods underpin how actual and hot the topic is. nowadays.

 • ANTAL,. J., 1983. Növénytermesztők zsebkönyve. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • ANTAL, J., 1987. Növénytermesztők zsebkönyve. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • ANTAL, J., 2000. Növénytermesztők zsebkönyve. III. kiadás. Mezőgazda Kiadó, Budapest.

 • ANTAL J., BUZÁS I., DEBRECZENI B., NAGY M., SIPOS S. & SVÁB, J. (Szerk.: BUZÁS, I., FEKETE A., BUZÁS I-NÉ, CSENGERI P-NÉ & KOVÁCS Á-NÉ) (1979): A műtrágyázás irányelvei és üzemi számítási módszer. I. rész. N, P, K műtrágyázási irányelvek. MÉM Növényvédelmi és Agrokémiai Központ, Budapest 147 p.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ARANY, S., 1928. Kiegészítő adatok szikeink közelebbről való megismeréséhez. Kisérl. Közl. 31. 127144.

 • ARANY, S., 1931. Adatok a magnéziumnak a talajban való viselkedéséhez. Mezőgazdasági Kutatások. 4. 439450.

 • ARANY, S., 1933. Bemerkungen zur Bestimmung der austauschbaren Basen in Karbonatböden. Verh. II. Komm. Kjöb. Teil A.,

 • ARANY, S., 1943. Vezérfonal a mezőgazdasági főiskolai hallgatók laboratóriumi gyakorlataihoz. III. rész. Talajtani vizsgálatok. Érmihályfalva

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BALLENEGGER, R., 1913a. A talajok jellemzése vizes kivonatuk segélyével. Földt. Közl. 43. 317324.

 • BALLENEGGER, R., 1913b. Talajok osztályozásáról. Szerző kiadása, Budapest.

 • BALLENEGGER, R., 1914a. Az erdélyi mezőség fekete földje. In: Földt. Int. évi jel. 1914-ről. 403411.

 • BALLENEGGER, R., 1914b. Magyarországi talajtípusok tápanyagkészlete. In: Földt. Int. évi jel. 1914-ről. 492500.

 • BALLENEGGER, R., 1915. Magyarországi talajtípusok mechanikai vizsgálatának eredményei. In: Földt. Int. évi jel. 1915-ről. 121.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BALLENEGGER, R., 1916a. Árvavármegye agrogeológiai viszonyainak vázlata. In: Földt. Int évi jel. 1916-ról. 463467.

 • BALLENEGGER, R., 1916b. Adatok magyarországi talajok chemiai összetételének ismeretéhez. In: Földt. Int. évi jel. 1916-ról. 531583.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BALLENEGGER, R., 1917a. A tokajhegyaljai nyiroktalajokról. Földt. Közl. 47. 2024.

 • BALLENEGGER, R., 1917b. Magyarországi talajok chemiai összetétele. Magyar Chem. Foly. 32. (81) 111.

 • BALLENEGGER, R. 1920–1921. A talaj tápsói. Herba, Budapest.

 • BALLENEGGER, R., 1923. A talaj tápsói. Gaea, Budapest.

 • BALLENEGGER, R., 1926. Sur la composition chimique des sols de la Hongrie. (Actes IV. conf. Pédol. Vol. III. Roma.

 • BALLENEGGER, R. & FINÁLY, I., 1963. A Magyar Talajtani Kutatás Története 1944-ig. Budapest. Akadémiai Kiadó.

 • BALLENEGGER, R. & MADOS L., 1944. Talajvizsgálati módszerkönyv. Földt. Int., Budapest.

 • BALOGH, I., 1988. Nyírségi savanyú homoktalajok termékenységének növelése kalcium és magnézium visszapótlással. Kandidátusi disszertáció tézise. Karcag.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BARANYAI, F., FEKETE, A. & KOVÁCS, I., 1987. A magyarországi talajtápanyagvizsgálatok eredményei. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BECKER, J., 1928. A talaj tápanyagszükségletének meghatározásáról. Mezőgazdasági Kutatások. 1. 6594.

 • BEN-DOR, E, & BANIN, A. 1995. Near-Infrared Analysis as a Rapid Method to Simultaneously Evaluate Several Soil Properties. Soil Sci. Soc. Am. J. 59. 364372.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BERTÁNÉ SZABÓ, E., 2016. Újabb vizsgálati módszerek alkalmazásának lehetősége a termőhelyspecifikus tápanyag-gazdálkodásban. Doktori értekezés. Debrecen.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BITTÓ, B., 1898a. Hazai termőtalajok calcium-és magnesium tartalmáról. Magyar Chem. Foly. 4965.

 • BITTÓ, B., 1898b. A tokaj-hegyaljai szőlőfajok calcium-carbonáttartalmáról. Magyar Chem. Foly. 4. 113129.

 • BLASKÓ, L., 1985. Meszezés és műtrágyázás hatása a körösvidéki réti talajokra. Kandidátusi disszertáció tézisei. Karcag.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BOTVAY, K. 1937. Az ülepedés zavarainak elhárítása az Odén-féle eljárás alapján történő mechanikai elemzésnél. Erd. Kísérl. 39. 117.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BOTVAY, K., 1940. Egy új szedimentációs mérleg. Erd. Kísérl. 42. 106140.

 • BUZÁGH, A., 1943. A talaj kolloidjai. Term. tud. Közl. 75. 383384.

 • BUZÁS et al. (Szerk.), 1979. Műtrágyázási irányelvek és üzemi számítási módszer. MÉM Növényvédelmi és Agrokémiai Központ, Budapest. I-II. rész. 68.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BUZÁS I., ELEK É., NYÍRI L., LOCH J., KERESZTÉNY B. & KOTZ T. (Szerk.: BUZÁS I., FEKETE A., BUZÁS I-NÉ, CSENGERI P-NÉ & KOVÁCS Á-NÉ) (1979): A műtrágyázás irányelvei és üzemi számítási módszer. II. rész. Ca, Mg és mikroelem műtrágyázási irányelvek. MÉM Növényvédelmi és Agrokémiai Központ, Budapest. 4866.p.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BUZÁS I. (Szerk.) 1983. A növénytáplálás zsebkönyve. Mezőgazdasági Kiadó Budapest

 • BUZÁS, I., 1987. Bevezetés a gyakorlati agrokémiába. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

 • BUZÁS, I., (Szerk.) 1988. Talaj és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv 2. A talajok fizikai-kémiai és kémiai vizsgálati módszerei. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BUZÁS, I., (Szerk.) 1993. Talaj és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv 1. INDA Kiadó, Budapest. 344351.

 • COHEN, M.J., PRENGER, J.P. & DEBUSK, W.F., 2005. Visible–near infrared reflectance spectroscopy for rapid, nondestructive assessment of wetland soil quality. J. Environ. Qual. 34. 14221434.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CSATHÓ, P., ÁRENDÁS, T., & NÉMETH, T. 1998. New, environmentally friendly fertilizer recommendation system based on the data set of the Hungarian long term field trials set up between 1960 and 1995. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 29. 21612174.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CSATHÓ, P., ÁRENDÁS, T., FODOR, N. & NÉMETH, T. 2007. A legelterjedtebb hazai trágyázási szaktanácsadási rendszerek tesztelése szabadföldi kísérletekben. Szemle. Agrokémia és Talajtan. 56. 173190.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CSATHÓ, P., ÁRENDÁS, T., FODOR, N. & NÉMETH, T 2009. Evaluation of different fertilizer recommendation systems on various soils and crops in Hungary. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 40. 16891711.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CSERHÁTI, S., 1900a. Különböző hazai talajok trágyaszükségletének meghatározása. Kísérl. Közlem. III.

 • CSERHÁTI, S., 1900b. Általános és különleges növénytermelés. 1. Általános növénytermelés. Czéh S. Könyvnyomda. Magyar-Óvár. 2.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CSERHÁTI, S. 1900c. Általános és különleges növénytermelés. Czeh Sándor-féle könyvnyomda. Magyar-Óvár.

 • CSERHÁTI, S. & KOSUTÁNY, T., 1887. A trágyázás alapelvei. Országos Gazdasági Egyesület Könyvkiadó. Budapest.

 • CSERNI, I., 1982. Kukorica és rozs foszforműtrágyázása lepelhomok talajon. Kandidátusi disszertáció tézisei. Kecskemét.

 • CSIKY, J., 1932. On the determination of the ion exchange capacity of soils. Soil Science. 34. 269275.

 • DANIEL, K.W., TRIPATHI, N.K. & HONDA, K., 2003. Artificial neural network analysis of laboratory and in situ spectra for the estimation of macronutrients in soils of Lop Buri (Thailand). Aust. J. Soil Res. 41. 4759

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DEBRECZENI, B. 1979. Kis agrokémiai útmutató. Függelék. Mezőgazdasági Kiadó Budapest. 243344.

 • DI GLÉRIA, J., 1929a. Die Bestimmung der Ungesattigtheit der Böden. Verh. II. Komm. Teil A. Budapest. 5864,

 • DI GLÉRIA, J., 1929b. Die Bestimmung der austauschfahigen Basen der Böden. Verh. II. Komm. Budapest. 6469.

 • DI GLÉRIA, J., 1930. A talajok tápanyagtartalmának meghatározása elektrodialízissel Mezőgazdasági Kutatások. 3. 185198.

 • DI GLÉRIA, J., 1936. A talajrészecskék elektromos töltése és a talajok szerkezete közti összefüggés. Mezőgazdasági Kutatások. 9. 6270.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DI GLÉRIA, J. KOTZMANN, L., 1932. A talajok telítetlenségének meghatározása ammonabszorpcióval. Mezőgazdasági Kutatások. 5. 270.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DORKA-VONA, V., KALOCSAI, R., GICZI, Z., TÓTH ENDRE, A. & KOVÁCS, A., 2019. Spektroszkópiai módszerek alkalmazása a talaj tápanyagtartalmának meghatározásásra: szakirodalmi feldolgozás; Acta Agronomica Óváriensis. 60. (1) 140164.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DWORAK, L., 1928. Kis mennyiségű szénsavas mész meghatározása a talajban. Kísérl Közl. 31. 374381.

 • DWORÁK, L., 1930. Új alapelv a talaj trágyaszükségletének meghatározására. A relatív meghatározás jelentősége. Mezőgazd. Kut. 3. 355359.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DWORÁK, L., 1934. Példák a talajvizsgálatok gyakorlati hasznosulására. Mezőgazdaság. 11. 135144.

 • EGNÉR, H., 1940. Bestimmung der Kalibedürftigkeit des Bodens auf chemischen Wege. Vorláufige Mitteilung. Bodenkunde und Pflanzenern. 21/22. 270277.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ELEK, É. & KÁDÁR, I., 1980. Állókultúrák és szabadföldi növények mintavételi módszere. MÉM NAK kiadványa. Budapest.

 • ENDRÉDY, E., 1931. Kálium meghatározása a talajokban I. Mezőgazdasági Kutatások. 4. 203.

 • ENDRÉDY, E., 1941. Gleyes talajrétegek azonosítására szolgáló reakció. Mezőgazdasági Kutatások. 14. 109.

 • FEKETE, A., SIKY, K. & PÁLMAI, O., 1983. Különböző talajvizsgálati módszerek összehasonlító vizsgálata. Melioráció-öntözés és tápanyaggazdálkodás. 3. 46.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FOTYMA, M., JADCZYSZYN, T., JOZEFACIUK, G., 1998. Hundreth Molar Calcium Chloride Extraction Procedure. Part II. Calibration with Conventional Soil Testing Methods for pH. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 29. (11–14) 16251632.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FÜLEKY, GY., 1977. A talaj P-állapotát és könnyen oldható P-tartalmát befolyásoló fontosabb tényezők. Kandidátusi disszertáció tézisei. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FÜLEKY, GY. (szerk.), 1999. Tápanyag-gazdálkodás. Mezőgazda Kiadó, Budapest. pp. 98110.

 • GÁSPÁR, J. 1897. Temesmegyei talajok elemzése. Temesvár.

 • GÜLL, V., 1906. A talaj alkotórészeinek csoportosításáról. Földt. Int. 1904 évi jel. (1905).

 • GÜLL, V., 1906 Agro-geologische Notizen aus der Gegend langs der grossen Donau. Jahresber. Geol. Ants f. 1904

 • GYŐR, D., 1984. A talaj termékenysége. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • HERKE, S., 1929. Magnézium- és nitrátgazdag talajok. Kísérleti Közlemények

 • HILGARD, E. W., 1910. The unification of methods of chemical soil analysis. C. R. I. Conf. Agrogeol.–A chemiai talajelemzés módszereinek egységesítéséről. Agrogeol. érték. munkái. 303311.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HORUSITZKY, H., 1902. A bábolnai állami ménesbirtok agrogeologiai viszonyai. M. k. földt. int. évk. 13.169202.

 • HORUSITZKY, H., 1907. A talaj fizikai vizsgálatának újabb módjáról. Term. tud. Közl. 87.

 • HORUSITZKY, H., 1912. A kisbéri magy. k. állami ménesbirtok agrogeologiai viszonyai. M. k. földt. int. évk. 20.

 • HORVÁTH, B., 1914. A talaj mangántartalmának mennyiségi meghatározásáról. Chem. Foly. 20. 173189.

 • HORVÁTH, B., 1916. A talaj sziliziumdioxidtartalmának meghatározása. Magyar Chem. Foly. 22. 108.

 • HOUBA, V.J.., JÁSZBERÉNYI, I. & LOCH, J., 1991. Application of 0,01 M CaCl2 as a single extraction solution for evaluation of the nutritional status of Hungarian soils. Debreceni Agrártudományi Egyetem Tudományos Közleményei, 30. 8589.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • INKEY, B., 1897a. A debreceni m. kir. tanintézet földje. M. k. földt. int. évk. XI. 1894.

 • INKEY, B., 1897b. Jelentés az 1894. évben Békés- és Csanádmegyében végzett földtani felvételről. In: M. k. földt. int. 1894. évi. jel. 84. 1895.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • INKEY, B., 1898a. Mezőhegyes és vidéke agronomgeologiai szempontból. M. k. földt. int. évk. XI. 1896.

 • INKEY, B., 1898b. Jelentés az 1895. évben Csongrád- és Csanádmégyékben végzett földtani felvételről. M. k. földt. int. 1895. é. jel. 85.1896.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • INKEY, B., 1914. A magyarországi talajvizsgálat története. A Magyar Királyi Földtani Intézet Kiadványai. Budapest.

 • JÁSZBERÉNYI, I., LOCH, J. & SARKADI, J., 1994. Experiences with 0,01 M calcium chloride as an extraction reagent for use as a soil testing procedure in Hungary. International Symposium on Soil Testing and Plant Analysis, Olympia, USA. Commun. Soil Sci. and Plant Anal. 25. (9–10) 17711777.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • JÁSZBERÉNYI, I., KOVÁCS, B. & LOCH, J., 1999. Experiences with the modified Baker-Amacher soil extraction procedure in Hungary. Commun. Soil Sci. and Plant Anal. 31. (11–14) 21252134.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KÁDÁR, I., 1986a. A tápanyagvizsgálatokat célzó talajmintavétel problémái hazánkban. Agrokémia és Talajtan. 35. 405414.

 • KÁDÁR, I. 1986b. Talajvizsgálatok felhasználása az agrokémiai szaktanácsadásban és kutatásban. Agrokémia és Talajtan. 35. 415430.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KÁDÁR, I., 1992. A növénytáplálás alapelvei és módszerei. Magyar tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Intézete, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KÁDÁR, I., 2015. Összefüggések a talaj termékenysége és tápanyag-ellátottsága között. MTA ATK Talajtani és Agrokémia Intézet, Budapest

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KALECSINSZKY, S., 1883. Az alsó-tátrafüredi lápföld chemiai elemzése. Földt. Közl. 13. 309-316

 • KERESZTÉNY, B., 1971. Talajtulajdonságok és mikroelemtartalom összefüggései kisalföldi talajokban. Kandidátusi disszertáció tézisei. Mosonmagyaróvár.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KLÉH, GY. & STEFANOVITS, P., 1943. A talaj kötöttségi állapot szerinti osztályozásáról. Mezőgazdasági Kutatások. 16. 131.

 • KOCSIS, I., 2005. Agrokémiai alapismeretek. Tessedik Sámuel Főiskola (kari jegyzet).

 • KOSUTÁNY, T., 1890. Talajelemzések. Közlem, a m.-óvári gazd. akad. vegyk. áll. munkanaplójából. Magyaróvár

 • KOTZMANN, L., 1928. A különböző humuszmeghatározó módszerek összehasonlító vizsgálata. Mezőgazdasági Kutatások. 1. 21.

 • KOTZMANN, L., 1933. Adatok a vizes talajkivonat chemiai összetételének talajtani jelentőségéhez. Mezőgazdasági Kutatások. 6. 41.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KOTZMANN, L., 1935. A talaj szervesanyagának meghatározásáról. Mezőgazdasági Kutatások. 8. 333.

 • KOZÁK, M., SZEMES, I. & VÖLGYESI, A., 1983. A kálium, kalcium és magnézium trágyázás hatása a talajtulajdonságokra, a burgonya terméseredményeire nyírlugosi tartamkísérletekben. In. Tanulmányok a homokhasznosításról. Westsik Vilmos emlékülés. Nyíregyháza. 160180.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KÖNYÖKI, A., 1898. Vizsgálatok a nitrogéntrágyasók egy mellékhatásáról. Kísérl. közlem. I. köt. Budapest. pp. 129133.

 • KÜHN, I., 1928. Gyorsított mészmeghatározás agyagos talajokban a Scheibler-féle készülékkel. Mezőgazdasági Kutatások. 1. 118.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KÜHN, I., 1935. Vizsgálatok a talaj könnyen felvehető káli- és foszforsavkészletének megállapítására. Kísérl. Közl. 38. 189.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LÁSZTITY, B., 1976. A kukorica nitrogén és kálium műtrágyázásának vizsgálata karbonátos Duna-Tisza közi homoktalajon. Kandidátusi disszertáció tézisei. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LEMMERMANN, O., 1925. Die Bestimmungsmethoden des Düngungsbedürfnisses des Bodens. Z. Pflanzenernähr. Düng. und Bodenkunde. 4. 3952.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LEMMERMANN, O., 1930. Über die heutigen Laboratoriums-Methoden zur Bestimmung des Düngungsbe-dürfnisses der Böden. Pflanzenern. Dgg. u. Bodenkunde B. 9. 117.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LOCH, J., 1970. Összefüggések a talaj Mg-tartalma és a növények által felvett magnézium között. Kandidátusi disszertáció tézisei. Debrecen.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LOCH, J., 2006. Tápanyagvizsgálati módszerek értékelése. In: A tápanyag-gazdálkodást segítő talajvizsgálati módszerek alkalmazása a Nyírség homoktalajain. (Szerk.: LOCH J. & LAZÁNYI J.). Westsik Vilmos Nyírségi Talajfejlesztési Alapítvány. Nyíregyháza. 5177.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LOCH J., 2015. Nutrient management in Hungary, Agrokémia Talajtan. 64. (2) 4751.

 • LOCH, J. & JÁSZBERÉNYI, I., 1997. The 0.01 M CaCl2 solution as a multielement soil extractant-application and experiences in Hungary. In: Land use and Soil Management (ed.: FILEP G.), Rexpo Ltd. Debrecen. 175184.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LOCH, J., KISS, SZ. & VÁGÓ, I., 2005. A talajok 0,01 M CaCl2-ban oldható tápelem frakciónak szerepe és jelentősége. In: Fenntartható homoki gaz-dálkodás megalapozása a Nyírségben. LAZÁNYI J. (ed.). Westsik Vilmos Nyírségi talajfejlesztési Alapítvány. Nyíregyháza, 137156.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MADOS, L., 1939. Alföldi talajaink fajsúlya, térfogatsúlya és hézagtérfogata. Mezőg. Közl. 13. 143.

 • MADOS, L., 1942. Tömegvizsgálatokra alkalmas gyors módszer a talajok adszorpciós telítetlenségének meghatározására. Mezőgazdasági Kutatások. 15. 117.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MADOS, L., 1943. A szikesedés és a víz. Hidrol. Közl. 23. 3.

 • MARTH, P., 1990. Talajvizsgálati oldószerek összehasonlító vizsgálata. Szakmérnöki diplomadolgozat. GATE Mezőgazdaságtudományi Kar. Gödöllő.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MÉM NAK., 1978. Talajmintavételi módszer a talaj-tápanyagtartalom vizsgálatához. MÉM Növényvédelmi és agrokémiai Központ. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MOUAZEN, A.M., MALEKI, M.R., DE BAERDEMAEKER, J., & RAMON, H. 2007. On-line measurement of some selected soil properties using a VIS-NIR sensor. Soil Tillage Res. 93. 1327.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • NEUBAUER, H. & SCHNEIDER, W., 1923. Die Nährstoffaufnahme der Keimpflanzen und ihre Anwendung auf die bestimmung des Nährstoffgehaltes der Böden. Z. Pflanzenernähr. Düng., Bodenkunde A. 2. 329362.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • NYIRI, L., 1986. A talajjavítás, talajművelés komplex hatása barna erdőtalajokra. Kandidátusi disszertáció tézise. Mosonmagyaróvár.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ÖRDÖG, V. & MÁTÉ F. 2002. Algateszt a foszfor felvehetőségének a vizsgálatára. Agrokémia és Talajtan. 51. 465478.

 • PAIS, I., 1980. A mikrotápanyagok szerepe a mezőgazdaságban. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • PÁRTAY, G., 1980. Pásztázó elektronmikroszkóp és energia szóródásos röntgen mikroanalízis alkalmazása talajok vizsgálatára. Agrokémia és Talajtan. 29. 543566.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PÁRTAY, G. & SZENDREI, G., 1981. Gipsz kiválások vizsgálata röntgen mikroszondával és pásztázó elektronmikroszkóppal. Agrokémia és Talajtan. 30. 240242

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PÁTER, K., 1929. Das Verhältniss C/N in verschiedenen ungarischen Böden. Verh. II. Komm. Teil A. Budapest. 204206.

 • PREISICH, M., 1942. Talajszuszpenziók ülepedési potenciálja. Mezőgazdasági Kutatások. 15. 90.

 • PRETTENHOFFER, I., 1936. Vizsgálatok a talajok káliszükségletének meghatározására ammonchlorid oldattal. Kísérl. Közl. 39. 25.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • RHEINWALD, H. & CONSTATIN, G., 1939. Über eine Einrichtung zűr Durchführung dér Laktatmethode von Egnér zűr Bestimmung dér leichtlöslichen Bodenphosphor- saure. Bodenkunde u. Pflanzenern. B. 16. 1.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • RIEHM, H., 1938. Die Bestimmung dér laktatlöslichen Phosphorsáure im Bódén unter Verwendung eines lichtelektrischen Kolorimeter. Bodenkunde u. Pflanzenern. 9/10. 30.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • RIEHM, H., 1940. Erste Prüfung dér Kalimethode nach Egnér an deutschen Bődén in Vergleich zűr Neubauer Methode. Bodenkunde u. Pflanzenern. B. 21/22. 277.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • RIEHM, H., 1942. Bestimmung der laktatlöslichen Phosphorsäure in karbonathaltigen Böden. Phosphorsäure. 1. 167176.

 • RIEHM, H. & WICHENS, E., 1967. Ergebnisse von Bodenuntersuchungen im Bundesgebiet 1955–1965. und ihre Auswirkung auf die Düngeranwendung. Phosphorsäure. 27. 3646.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ROMWALTER, A., 1935. Az ütközés szerepe az Odén módszerével végzett mechanikai elemzésben. Mat. Termtud. Ért. 53. 141.

 • SÁRDI, K., 2001. A P-lekötődés és-szolgáltatás tanulmányozása tenyészedénykísérletben. Agrokémia és Talajtan. 50. 226246.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SÁRDI, K. & CSATHÓ, P., 2002. Studies on the phosphorus retention of different soil types in a pot experiment with perennial ryegrass. Agrokémia és Talajtan. 51. 177184.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SARKADI, J., 1959. Útmutató a trágyázási kísérletek tervezéséhez és végrehajtásához. Kis. Módsz. Témakoll. Kiadv. Budapest. 1959.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SARKADI, J., 1975. A műtrágyaigény becslésének módszerei. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

 • SARKADI, J. & KRÁMER, M., 1961. Növényi anyagok és szervestrágyák tápanyagtartalmának vizsgálata. I. Agrokémia és Talajtan. 10. (1) 8598.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SARKADI, J. & KRÁMER, M. 1966. Bemerkungen zur Beurteilung der Bodenuntersuchungen bzw. zur Zusammenstellung von Nährstoffkartogrammen. KGST értek. Balatonalmádi. 1966. máj. 814. Kézirat (KGST soksz.) MTA TAKI. 8.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SARKADI, J., KRÁMER, M. & THAMM, F-NÉ., 1965. Kalcium-és ammóniumlaktátos talajkivonatok P tartalmának meghatározása aszkorbinsav-ónkloridos módszerrel melegítés nélkül. Agrokémia és Talajtan. 14. (1-2) 7586.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SARKADI, J., BALLA, H., FÜLEKY, G., KÁDÁR, I. & KRÁMER, M., 1976. Interaction Between P-fertilization and P-balance of the Soil. In: 8th Int. Fert. Cong. Sec. 4. Vol. II. Moszkva. 135142.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SARKADI, J., THAMM, FNÉ & PUSZTAI, A., 1987. A talaj P-ellátottságának megítélése a korrigált AL-P segítségével. Melioráció-Öntözés-Tápanyaggazdálkodás. 2. 6672.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SCHAY, G., 1927. Szikes talajok vízben könnyen oldható sótartalmának meghatározásáról, vezetőképességéről. Kisérl. Közl. 30. 117.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SHEPHERD, K. & WALSH, M., 2002. Development of Reflectance Spectral Libraries for Characterization of Soil Properties. Soil Sci J. Of Am.. 66. 988998.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SCHUMACHER, K., 1935. Talajok mechanikai elemzése a Vendl-féle folytonos p/t görbét adó szedimentációs készülékkel. Mat. Termtud. Ért. 62.106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ‘SIGMOND, E., 1900. Une méthode chimique pour déterminer la réserve dite assimiable de l’acide phosporique dns le sol (Notice préliminaire). Ann.de la Science Agronomique, Paris.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ‘SIGMOND, E., 1901a. Adatok a talaj asszimilálható foszforsavtartalmának meghatározásához. Magyar Chem. Foly. 7. 316.

 • ‘SIGMOND, E., 1901b. Újabb adatok a talaj foszfortrágya-szükségletéhez. Magy. Chem. Foly. 7. 47.

 • ‘SIGMOND, E., 1904. Mezőgazdasági Chemia. Term. Tud. Társulat. Budapest.

 • ‘SIGMOND, E., 1906a. A könnyen átsajátítható phosphorsav jelentősége és meghatározása talajaink trágyaszükségletének megállapítása czéljából. Math. és Természettud. Közlem. 29. (1) 1192.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ‘SIGMOND, E., 1906b. Újabb tapasztalatok a kötött széktalajok megjavításáról. Kísérl., Közlem. 9. Budapest. 279282.

 • ‘SIGMOND, E., 1906c. A különböző foszforsavvegyületek átsajátíthatóságáról. Kisérl. Közl. 9. 249264.

 • ‘SIGMOND, E., 1907a. Chemical method for the determination of the available phosporic acid in soils. J. Amer. Chem. Soc. 29. 929936.

 • ‘SIGMOND, E., 1907b. Az ásványok és talajok chemiai összetételének új kifejezéséről. Magy. Chem. Foly. 12. 161193.

 • ‘SIGMOND, E., 1908. A talajmállásról és az ásványtani talajelemzés hasznosságáról. Földt. Közl. 38. 179189.

 • ‘SIGMOND, E., 1909. Contribution to the unification of terms in soil and mineral analysis. Proc VII Intern Congress f. Appl Chem. London

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ‘SIGMOND, E., 1910a. A mezőgazdasági növények legfontosabb táplálóanyagai. Term. Tud. Közl. 41. 136.

 • ‘SIGMOND, E., 1910b. A talajelemzések jelentőségéről az agrogeológiai kutatások és a talajtérképezés terén. Agrogeol. Értek. munkái.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ‘SIGMOND, E., 1911. Über die Grundfragen in der Zubereitung der Bodemlösungen für die chemische Analyse. Verh. II. Agrogeol. Konf. Stockholm

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ‘SIGMOND, E., 1912. Introduction of a new terminology in indicating the chemical composition of minerals and soils. Intern. Mitt. Bodenk. Berlin 2

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ‘SIGMOND, E., 1914a. Über die Grundfragen der Zubereitung der Bodemlösungen für die chemische Analyse. Intern. Mitt. Bodenk. 4. 279.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ‘SIGMOND, E., 1914b. Beitrage zur ausführlichen chemischen Analyse des Bodens. Inter. Mitt. Bodenk. 4. 336.

 • ‘SIGMOND, E., 1914c. A talaj teljes elemzéséhez használt forró sósavas kivonat készítései módja. Földt. Közl. 44. 281., 376.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ‘SIGMOND, E., 1915. Über die Charakteriserung des Bodens auf Grund des salzauren Bodenauszuges und des Basenaustauschvermögens. Intern Mitt. Bodenk. Berlin 5.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ‘SIGMOND, E., 1916. A talajvizsgálat mechanikai és fizikai módszerei. Függelék: Glötzer, J.: Új módszer a talaj térfogatösszehúzódásának meghatározására. Földt. Int. Kiadv., Budapest. 1164.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ‘SIGMOND, E., 1924. Zusammenfassender Bericht und Vorschlag für eine einfache Methode zur Bereitung des Salzsaureauszuges. Actes IV. Conf. pédol. Vol. 2. 543551.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ‘SIGMOND, E., 1927a. Report of the soil laboratory of the University of Tech. Sciences. Budapest. Proc. I. Congr. Soil Sci. vol. 1. Washington. 197203.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ‘SIGMOND, E., 1927b. The chemical characteristics of soil leachings. Proc I. Congr Soil Sci vol. 1. Washington. 6090.

 • ‘SIGMOND, E., 1927c. A talaj kilúgozás kémiai ismérvei. Math Termtud. Ért. 44. 510526.

 • ‘SIGMOND, E., 1927d. Conclusions concerning the uniform preparation of soil extracts with hydrochloric acid. Proc I. Int. Cong. Soil Sci. vol. 1. Washington. 189196,

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ‘SIGMOND, E. 1933. Beitrag zur Begriffsbestimmung des Sattigungszustandes de Bodens. Verh II. Komm. Kjöb. Teil A. 92101.

 • ‘SIGMOND, E., 1934. Általános Talajtan. Korda Nyomda. Budapest.

 • ‘SIGMOND, E., 1935. Les pricipes chimiques pour characteriser le sol. Trans III Congr. Soil Sci. vol. 1. Oxford. 4960.

 • ‘SIGMOND, E., 1936. Die Bestimmung der dynamischen Bodentypen auf chemischer Grundlage. Z. Pflernahr. Düng Bodenk. 44. 24.

 • ‘SIGMOND, E., 1938a. Über die chemische Charakteriserung der Böden. Verh II. Komm. Hels Teil B. 9094.

 • ‘SIGMOND, E., 1938b. Újra meg kell szerveznünk a gyakorlati talajvizsgálatokat. Közt. 48. 1010.

 • ‘SIGMOND, E., 1938c. The principles of soil science. (Translated from the Hungarian by Arthur B. Yolland). Thomas Murby and Co. London.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ‘SIGMOND, E., ZÖHLS, A. & BECKER, J., 1927a. Discussion of the chemical determination of the nutritive materials in soils. Proc I. Congr Soil Sci. vol. 1. Washington. 213219.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ‘SIGMOND, E. & DI GLÉRIA J., 1927b. The different degrees of saturation of the absorbing complex, humus-zeolite of the soil and methods for their determination. Proc I. Congr. Soil Sci. Washington. vol. 2. 155163.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ‘SIGMOND, E. & DI GLÉRIA J., 1927c. Az adszorpciós komplexum telítettségének mértékéről. Mat. Termtud. Ért. 44. 535542.

 • ‘SIGMOND, E. & IYENGAR, N. A. S., 1934-35. The determination of exchangable bases and of the „S” value in soil containing both calcium carbonate and calcium sulphate. Soil Res. 4. 217.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SIK, K. & FÁBRY, G-NÉ., 1950. Gyors eljárás a talajok oldható-P tartalmának megítélésére. Agrokémia. 2. 148156.

 • SIK, K. & SCHÖNFELD S., 1952. A talajsajátságok időszakos változásairól. Agrokémia és Talajtan. 1. (3) 269290.

 • SIK, K., 1941. Adatok alföldi talajok szerves széntartalmának káliumhipermanganáttal való meghatározásához. Mezőgazdasági Kutatások. 14. 313.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SÍK, K. & ZAKAIRÁS, L., 1933. Die Bestimmung des S-Wertes, des austauschbaren Kalziums und Magnesiums in karbonatfreien Böden nach Hissink, mittels massanalytischen Methode. Z. Pflernahr. Düng. Bodenk. Teil A 28. 235.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SIK, K., 1964. A foszforsav és kálium meghatározása szakaszos kioldással borátos talajkivonatból. OMMI Évkönyv. 6. 167176.

 • SOMSSICH B., 1898. Talajjavítási kísérletek. Kísérl., Közlem. I. Budapest.

 • SORIANO-DISLA, J. M., JANIK, L. J., VISCARRA ROSSEL, R. A., MACDONALD, L. M. & MCLAUGHLIN, M. J., 2014. The Performance of Visible, Near-, and Mid-Infrared Reflectance Spectroscopy for Prediction of Soil Physical, Chemical, and Biological Properties, Appl. Spectrosc. Rev. 49. 139186.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SPORZON P., 1865. Gazdászati talajisme, vagyis a termőföld eredete, minősége, ereje, nemei s osztályai. Buda.

 • STEFANOVITS, P., 1993. A talajok ásványtani vizsgálati eredményeinek mezőgazdasági felhasználása, értelmezése jelentősége. In: BUZÁS I. (szerk) Talaj és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv 1. INDA Kiadó, Budapest. 344351.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • STEFANOVITS, P., 1964. Magyarország talajai (könyvismertetés) Ballenger, R. 1964. Stefanovits Pál: Magyarország talajai (könyvismertetés). Agrokémia és Talajtan. 13. (1-2) 172.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • STEFANOVITS, P., 1964. Ballenegger Róbert és Finály István: A magyar talajtani kutatás története 1944-ig (könyvismertetés). Agrokémia és Talajtan. 13. (1-2) 169171.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • STEFANOVITS, P., DOMBÓVÁRI, L.-NÉ, 1985. A talajok agyagásvány-társulásainak térképe. Agrokémia és Talajtan. 34. 314330.

 • STEFANOVITS P., 1993. A talajok ásványtani vizsgálati eredményeinek mezőgazdasági felhasználása, értelmezése, jelentősége. In: Talaj-és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv 1. (Szerk.: BUZÁS, I.) 344351. INDA 4231 Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SZABADVÁRY, F., SZŐKEFALVI-NAGY Z., 1972. A kémia története Magyarországon. Budapest. Akadémia Kiadó

 • SZABÓ, J., 1867. A Tokaj-Hegyalja obsidiánjai (Obsidians of the Tokaj mts). A Magyarhoni Földtani Társulat Munkálatai 3. Pest. 147172.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SZEMES, I., 1986. Műtrágyahatások elemzése meszes homoktalajon. Kandidátusi disszertáció tézisei. Budapest.

 • SZENDREI, G., 1995. Talajásványtan. MÁFI Módszertani Közlemények. 14. (1) 1217.

 • THAMM, F-NÉ., KRÁMER, M. & SARKADI, J., 1968. Növények és trágyaanyagok foszfortartalmának meghatározása ammónium-molibdo-vanadátos módszerrel. Agrokémia és Talajtan. 17. (1-2) 145156.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • THAMM F-NÉ., 1981. Az AL-módszer alkalmazásának lehetőségei talajaink P-szolgáltatásának becslésére. Kandidátusi disszertáció tézisei. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TIMKÓ, I., 1909. Budapest Duna jobbparti környékének, továbbá Gödöllő, Isaszeg vidékének agrogeologiai viszonyai. In: M. K. Földt. Int. 1907. évi jel. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TÖLGYESI, G., 1969. A növények mikroelem tartalma és ennek mezőgazdasági vonatkozásai. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • TÖRÖK, I., 1972. Néhány talajminta infravörös spektrumának értelmezése.

 • TREITZ, P., 1898. Magyar-Óvár környékének talajtérképe. M. K. Földt. Int. Évk. XI.

 • TREITZ, P., 1900. A talajnemek osztályozása. Földt. Közl. 30. 147162.

 • TREITZ, P., 1903a. Le dosage du calcaire soluble dans les terres á vignobles. Budapest

 • TREITZ, P., 1903b. A szőlőtalajok mésztartalmának meghatározása az amerikai alanyfajták kiválasztása céljából. Borászati Lapok. 51. (35) 917.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TREITZ, P., 1910. Die Bestimmung des physiologisch wirkenden Kalkgehaltes in Weinböden C. R. I. Conf. Agrogeol. Budapest 1909. – A szőlőfajok physiológiai hatású mésztartalmának meghatározása. Agrogeolg. értek. munkái. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • VÁGI, I. & FEHÉR, D., 1931. A talajtan elemei, különös tekintettel a talaj biológiájára és genetikájára. Sopron.

 • VAJNA, I., 1929. Összefüggések a talaj diszperziófoka és a kicserélhető bázisok minősége között. Mezőgazdasági Kutatások. 2. 303.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • VEDRŐDI, S., 1890. A debreceni lösztalaj összetétele. Debrec. Gazd. Isk. Jelent. 1889/90. Debrecen.

 • VENDL, A., 1914. A hatvani cukorgyár talajának vázrészei. Földt. Közl. 44. 407., 462.

 • VISCARRA ROSSEL, R.A. & MCBRATNEY, A.B., 1998. Laboratory evaluation of a proximal sensing technique for simultaneous measurement of soil clay and water content. Geoderma. 85. 939

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • VISCARRA-ROSSEL, R.A., WALVOORT, D..J., MCBRATNEY, A.B., JANIK, L.J. & SKJEMSTAD, J.O., 2006. Visible, near infrared, mid infrared or combined diffuse reflectance spectroscopy for simultaneous assessment of various soil properties. Geoderma. 131. 5975.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • VISCARRA-ROSSEL, R.A. & BEHRENS, T., 2010. Using data mining to model and interpret soil diffuse reflectance spectra. Geoderma. 158. 4654.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • VÁRALLYAY, GY. ID., 1938. A gyakorlati talajtípusok jellemzése mechanikai összetételük alapján. Kísérl. Közl. 41. 3542.

 • VÁRALLYAY, GY. ID., 1950. A műtrágyahatást irányító kísérletek és vizsgálatok. Agrokémia. 2. 287302.

 • VÁRALLYAY, GY. ID., 1954. Az egyszerű talajvizsgálatoktól az üzemi talajtérképezésig. Agrokémia és Talajtan. 3. (4) 289298.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • WITOVSZKY E., 1942. Néhány humuszmeghatározó módszerről. Mezőgazdasági Kutatások. 15. 159.

 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

         

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2023 0 7 9
Jul 2023 0 3 5
Aug 2023 0 12 7
Sep 2023 0 11 10
Oct 2023 0 55 14
Nov 2023 0 65 9
Dec 2023 0 8 3