Authors:
Mihály Kocsis Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Környezeti Fenntarthatóság Tanszék, Georgikon Campus, Keszthely;

Search for other papers by Mihály Kocsis in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
László Menyhárt Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Keszthely;

Search for other papers by László Menyhárt in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
András Benő Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Talajtérképezési és Környezetinformatikai Osztály, Budapest;

Search for other papers by András Benő in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Tamás Hermann Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, Kőszeg

Search for other papers by Tamás Hermann in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Vizsgálatunk célja az volt, hogy egy Somogyban elhelyezkedő, dombvidéki mintaterület szántóin elemezzük a mért talaj-vezetőképesség (EC) értékek és lehatárolt termőhelyi (művelési) zónák talajtulajdonságai közötti összefüggéseket. A vizsgált szántóterületek löszön kialakult, típusos Ramann-féle barna erdőtalajon és karbonátos csernozjom barna erdőtalajon helyezkednek el. Feltalajuk döntően vályog és agyagos vályog fizikai féleségű. A talaj vezetőképességét 50 és 100 cm-es talajmélységben mértük.

A mintaterület talajadatait térinformatikai állományba foglaltuk, az adatok rendezését és azok összekapcsolását az ESRI ArcGIS 10.0 programmal végeztük el. A táblák heterogenitását mutató laboratóriumi talajvizsgálatok eredményeit a mért EC értékekkel összevetettük, amelyhez az IBM SPSS Statistics 20 szoftver segítségével stepwise-típusú lineáris regressziót alkalmaztunk. A regressziókat a talajvizsgálatok csoportosításával megegyezően: alap („a” eset), bővített („b” eset) és teljeskörű („c”eset) alapján futtattuk le. A számításoknál az „a” eset a talajtulajdonságokat meghatározó fontosabb talajparaméterek (kötöttség, humusz- és mésztartalom, kémhatás), a „b” eset az alap talajparamétereket és a makro tápanyagok (NPK ellátottságot), valamint a „c” eset az előző kettőt és mikro tápanyagok (Mg2+, Na+, Zn2+, Cu2+, Mn2+, SO42–, Fe2+ + Fe3+) körét jelenti.

A különböző csoportosításban elvégzett elemzések során arra voltunk kíváncsiak, hogy a vizsgálati talajparaméterek körének változtatásával szorosabb kapcsolatokat találunk-e a mért átlagos EC értékek és a talajtulajdonságok között. Az eredményeink által kaphatunk-e olyan kellő pontosságú és megbízhatóságú becslőmodellt, amely a talajok térbeli heterogenitását megmutatja az EC értékek alapján, így a módszer nagyban meggyorsíthatja és leegyszerűsítheti a „hagyományos” talajvizsgálatokhoz képest a termőhelyi zónák elkülönítését.

A vizsgálati eredményeink alapján elmondható, hogy mindhárom regressziós csoportosítás esetén a tengerszint feletti magasság csökkenésével arányosan nő a talaj-vezetőképesség, illetve az EC értékek növekedésével nő a talajok kötöttsége, amellyel együtt növekszik az agyagtartalom is. Ez a folyamat 100 cm-es talajmélységben a nagyobb víztartalom miatt erőteljesebben jelentkezik, mint az 50 cm-es talajmélységben. A termőhelyi zónák termékenységi viszonyait az elsődleges talajtulajdonságokon, illetve a makro és a mikro tápanyag-ellátottságokon kívül a domborzati viszonyok is módosíthatják. A talajellenállás mérése bárki számára elérhető, gyors és egyszerű módszer. A laboratóriumi talajvizsgálatokat kiegészítve alkalmas arra, hogy a precíziós növénytermesztésben segítséget nyújtson a termőhelyi zónák lehatárolásában.

Our aim was to analyse the relationships between the measured soil electrical conductivity (EC) and the soil properties of different delimited production (tillage) zones in a hillside sample area situated in Somogy county. The examined arable lands are situated in typical Ramann-type brown forest soil and chernozem-brown forest soil mostly with loam and clay loam formed on loess. For the investigations, two soil resistance values (measured at 50 cm and 100 cm depth) were used.

Soil data of the sample area were incorporated into a GIS file, the ordering and connection of the data was performed by ESRI ArcGIS 10.0 program. The results of the soil laboratory tests (which show soil heterogeneity) were correlated to the measured EC-values with stepwise linear regression using IBM SPSS Statistics 20 software. The regression were run in line with the alignment of soil investigations: basic (case „a”), extended (case „b”) and completed (case „c”). By the calculations, case „a” means the group of the most important soil parameters which are determinative soil characteristics (upper limit of plasticity or KA, humus-, lime content, pH), case „b” means the previous one plus the group of macronutrients (NPK-content), while case „c” means case „b” plus the group of micronutrients (Mg2+, Na+, Zn2+, Cu2+, Mn2+, SO42–, Fe2+ + Fe3+).

With the analyses made in different alignments our aim was to determine whether with the changing of examined soil parameters there will be tighter relationships between the measured EC-values and soil properties. Further aim was to examine whether it is possible to make a properly accurate and reliable estimation model, which can show the real soil circumstances (spatial heterogeneity of soils) based on EC-values, since this method can accelerate and simplify the separation of productivity zones compared to the conventional soil examinations.

Based on the results it can be concluded that in case of all the three regression groups the electrical conductivity increases proportionally with the decreasing of elevation. Besides, with the increasing of EC-values the KA – and with it, the clay content also – increases. This process develops in a more significant way in the depth of 100 cm than in 50 cm because of the higher water content. Besides the primary soil characteristics and the amount of macro- and micronutrients, the fertility conditions of the production zones can be affected by the geographical circumstances as well. The measurement of soil resistance is a fast, easy and generally available method, which is suitable – with the completion of laboratory examinations – for giving assistance to delineate the production zones in the precision crop production.

 • Allen, R. D., 1977. Evaluation Of Arial Photography As Technique For Estimating Citrus Fruit Yield. U.S. Department Of Agriculture Staff Report, Statistical Reporting Service.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ambrus, A., 2016. A Hely-Specifikus Tápanyag-Ellátás És Az Őszi Búza (Triticum Aestivum L.) Mennyiségi És Minőségi Jellemzői Közötti Összefüggések Vizsgálata. Doktori (Phd) Értekezés. Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- És Környezettudományi Kar, Növénytermesztési Intézet, Gödöllő.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baranyai, F., Fekete, A. & Kovács, I., 1987. A Magyarországi Tápanyagvizsgálatok Eredményei. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • Corwin, D. L. & Lesch, S. M., 2003. Application Of Soil Electrical Conductivity To Precision Agriculture: Theory, Principles And Guidelines. Agronomy Journal. 95. 455471.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dövényi, Z. (Szerk.)Becse, A., Mezősi, G., Ádám, L., Juhász, Á., Marosi, S., Somogyi, S., Szilárd, J., Ambrózy, P., Konkolyné Bihari, Z., Király, G., Molnár, Z., Bölöni, J., Csiky, J., Vojtkó, A., Rajkai, K., Tóth, G., Tiner, T., Michalkó, G. & Keresztesi, Z., 2010. Magyarország Kistájainak Katesztere. Második, Átdolgozott És Bővített Kiadás. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gulácsi A. & Kovács F., 2015. Aszályvizsgálat Lehetősége Modis Műholdképekből Számított Spektrális Indexekkel Magyarországon. Tájökológiai Lapok. 13. (2) 235248.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Győrffy, B., 2000. A Biogazdálkodástól A Precíziós Mezőgazdaságig. Gyakorlati Agrofórum, 11. (2) 15.

 • Heil, K. & Schmidhalter, U., 2017. The Application Of EM38: Determination Of Soil Parameters, Selection Of Soil Sampling Points And Use In Agriculture And Archaeology–Review. Sensors. 17. 144.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hermann, T., Kismányoky, T. & Tóth, G., 2014a. A Foszfor-Ellátottság Hatása A Kukorica (Zea Mays L.) Termőképességére Mezőségi És Barna Erdőtalajú Termőhelyeken, Különböző Évjáratokban. Növénytermelés. 63. (1) 118.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hermann, T., Kismányoky, T. & Tóth, G., 2014b. A Humuszellátottság Hatása A Kukorica (Zea Mays L.) Termésére Csernozjom És Barna Erdőtalajú Termőhelyeken, Különböző Évjáratokban. Növénytermelés. 63. (2) 122.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jassó, F. (Szerk.)Horváth, B., Izsó, I., Király, L., Parászka, L. & Szabóné Kele, G., 1989. ’88 Útmutató A Nagyméretarányú Országos Talajtérképezés Végrehajtásához. Agroinform Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jeney, I. & Jassó, F. (Szerk.), 1983. Magyarország Genetikus Talajtérképe (Méretarány: 1:200.000). Kartográfiai Vállalat, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jin, J., Zimmerman, A. R, Moore, P. J. & Martin, J. B., 2014. Organic And Inorganic Carbon Dynamics In A Karst Aquifer: Santa Fe River Sink-Rise System, North Florida, USA. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences. 119. (3) 340357.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Johnson, C. K., Doran, J. W., Wienhold, B. J. & Shanahan, J. F., 2001. Field-Scale Electrical Conductivity Mapping For Delineating Soil Condition. Soil Science Social American Journal. 65. 18291837.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kachanoski, R. G., Gregorich, E. G. & Van Wesenbeeck, I. J., 1988. Estimating Spatial Variations Of Soil Water Content Using Non Contacting Electromagnetic Inductive Methods. Canadian Journal Soil Science. 68. 715722.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kaffka, S. R., Lesch, S. M., Bali, K. M. & Corwin, D. L., 2005. Site-Specific Management In Salt-Affected Sugar Beet Fields Using Electromagnetic Induction. Computers And Electronics In Agriculture. 46. 329350.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kocsis, M., Berényi Üveges, J., Várszegi, G. & Sisák, I., 2015. A MÉM NAK Genetikus Talajtérkép Bemutatása És Talajosztályozási Kategóriáinak Elemzése. Agrokémia És Talajtan. 64. (1) 5372.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Korsaeth, A., 2006. Height Above Ground Corrections Of EM38 Readings Of Soil Apparent Electrical Conductivity. Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science. 56. 333336.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lee, Y. J., Elzinga, E. J. & Reeder, R. J., 2005. Cu(II) Adsorption At The Calcite–Water Interface In The Presence Of Natural Organic Matter: Kinetic Studies And Molecular-Scale Characterization. Geochimica et Cosmochimica Acta. 69. (1) 4961.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Machanda, M., Kudart, M. & Tiwari, A. K., 2002. Soil Survey And Mapping Using Remote Sensing. Tropical Ecology. 43. (1) 6174.

 • Marton, J., 2006. Gabonatermesztés Jövőjéről A Múlt Tükrében. http://ikr.hu/tudastar_gabonaterm_ml.php

 • Melchiori, P. Z., 2002. Spatial Variability Of Wheat Yield, Association With Edaphic Parameters And Assessment Of Application Of Nitrogen For Specific Sites. Thesis For Master Of Science Degree. National University Of Mar Del Plata, Balcarce, Argentina.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mesterházi, P. Á., 2011. Precíziós Növénytermesztés A Gyakorlatban. Agrárágazat. 2. 94.

 • Miller, B. A. & Schaetzl, R. J., 2014. The Historical Role Of Base Map Sin Soil Geography. Geoderma. 230231. 329339.

 • Moore, I. D., Gessler, E., Nielsen, G. A. & Peterson, G. A., 1993. Terrain Analysis For Soil Specific Crop Management. Second International Conference On Site-Specific Management For Agricultural Systems, Supplement. pp. 2751.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Moral, F. J., Terrón, J. M. & Marques Da Silva, J. R., 2010. Delineation Of Management Zones Using Mobile Measurements Of Soil Apparent Electrical Conductivity And Multivariate geostatistical techniques. Soil Tillage Research 106. 335343.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pálfai, I., 2004. Belvizek, Aszályok Magyarországon. Közlekedési Dokumentációs Kft, Budapest.

 • Pásztor, L., Dobos, E., Szatmári, G., Laborczi, A., Takács, K., Bakacsi, Z. & Szabó, J., 2014. Application Of Legacy Soil Data In Digital Soil Mapping For The Elaboration Of Novel, Countrywide Maps Of Soil Conditions. Agrokémia és Talajtan. 63. (1) 7988.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Peralta, N. R., Costa J. L., Balzarini, M. & Angelini, H., 2013. Delineation Of Management Zones With Measurements Of Soil Apparent Electrical Conductivity In The Southeastern Pampas. Canadian Journal of Soil Science 93. 205218.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Piikki, K., Söderström, M. & Stenberg, B., 2013. Sensor Data Fusion For Topsoil Clay Mapping. Geoderma. 199. 106116.

 • Rhoades, J. D., Manteghi, N. A., Shouse, P. J. & Alves, W. J., 1989. Soil Electrical Conductivity And Soil Salinity: New Formulations And Calibrations. Soil Science Social American Journal. 53. 433439.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Scull, P., Franklin, J., Chadwick, O. A. & Mcarthur, D., 2003. Predictive Soil Mapping: A Review. Progress in Physical Geography. 27. (2) 171197.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sudduth, K. A., Drummond, S. T. & Kithen, N. R., 2001. Accuracy Issues In Electromagnetic Induction Sensing Of Soil Electrical Conductivity For Precision Agriculture. Computers and Elektronics in Agricultulre. 31. 239264.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sudduth, K. A., Kitchen, N. R., Bollero, G. A., Bullock, D. G. & Wiebold, W. J., 2003. Comparison Of Electromagnetic Induction And Direct Sensing Of Soil Electrical Conductivity. Agronomy Journal. 95. 472482.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stefanovits, P., 1963. Magyarország Talajai. Akadémiai Kiadó. Budapest.

 • Szatmári, G., Barta, K. & Pásztor, L., 2015. An Application Of A Spatial Simulated Annealing Sampling Optimization Algorithm To Support Digital Soil Mapping. Hungarian Geographical Bulletin. 64. (1) 3548.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szász, G., 1991. A Nyári Aszályhajlam Területi Eloszlása Magyarországon. Acta Geographica. XXVIII–XXIX. 291308.

 • Székely, C., 2000. Tervezési Módszerek És Eljárások. In: BUZÁS, G., NEMESSÁLYI, ZS. & SZÉKELY, C. (Szerk.): sMezőgazdasági üzemtan I. (10. fejezet). Budapest, Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó. pp. 272328.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabolcs, I. (Szerk.)Darab, K., Fórizs, J.-Né, Földvári, G., Jassó, F. & Várallyay, G., 1966. A Genetikus Üzemi Talajtérképezés Módszerkönyve. Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet (OMMI). Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tamás, J., 2001. Precíziós Mezőgazdaság. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest.

 • Ye, X. & Sakai, K., 2011. Application Of Airborne Hyperspectral Imagery To Estimating Fruit Yield In Citrus. 3rd Workshop On Hyperspectral Image And Signal Processing: Evaluation In Remote Sensing. Lisbon. Portugal. 6–9 June. 2011.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yost, R. S., Uehara, G. & Fox, R. L., 1982. Geostatistical Analysis Of Soil Chemical Properties. II. Kriging. Soil Science Social American Journal. 46. 10331037.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Várallyay, G., 2012. Talajtérképezés, Talajtani Adatbázisok. Agrokémia És Talajtan. 61. Online Suppl. 249268. http://www.aton.hu/documents/10156/c4e78c6b-a2bf-4441-b367-39e2275d83ce

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2023 0 121 18
Dec 2023 0 296 8
Jan 2024 0 264 14
Feb 2024 0 416 4
Mar 2024 0 67 11
Apr 2024 0 67 8
May 2024 0 0 0