Authors:
Andrea Farsang Szegedi Tudományegyetem, Geoinformatikai, Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék, Szeged

Search for other papers by Andrea Farsang in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Károly Barta Szegedi Tudományegyetem, Geoinformatikai, Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék, Szeged

Search for other papers by Károly Barta in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
József Szatmári Szegedi Tudományegyetem, Geoinformatikai, Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék, Szeged

Search for other papers by József Szatmári in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Máté Bartus Szegedi Tudományegyetem, Geoinformatikai, Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék, Szeged

Search for other papers by Máté Bartus in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Kutatásunk során Magyarország két dél-alföldi réti csernozjom talajú területét vizsgáltuk azon céllal, hogy in situ körülmények között számszerűsítsük a különböző szélesemények által okozott talajveszteség mértékét, az ezzel együtt járó humusz- és tápanyagáthalmozás nagyságrendjét, valamint a két terület defláció érzékenységében tapasztalt különbségek okait.

Vizsgálati területeink Békés megyében, Makótól K-re mintegy 10 km-re, Apátfalva külterületén, valamint Csongrád megyében Szegedtől ÉNy-ra 2 km-re helyezkedtek el. Kutatásunk célkitűzései az alábbiak voltak: terepi szélcsatornás mérésekre alapozott laboratóriumi mérések alapján különböző szerkezeti állapotú csernozjom talajokra meghatározni

 1. az indítósebességet,
 2. a szélerózióval áthalmozott szedimentben mért makroelem, és humuszanyag feldúsulását,
 3. valamint az ezekre ható talajtani tényezőket.

A hasonló mechanikai összetételű, Szeged és Apátfalva melletti réti csernozjom talajok aggregátum összetételében, valamint a CaCO3 és humusztartalomban megfigyelhető különbségek hatására a Szeged melletti csernozjom mintaterület talaja defláció érzékenyebb. A Szegedtől É-ra eső csernozjomokon 6,5–9,0 m s–1 közötti indítósebesség értékeket mértünk, míg Apátfalván 13,0 m s–1 volt az indítósebesség értéke. Az apátfalvi terület talajának magasabb karbonát- és humusztartalma, valamint aggregátum összetételében mért magasabb morzsa arány az indítósebességérték növelésének irányába hat. A feltalajban a 0,5 mm-nél kisebb aggregátumok magasabb aránya következtében nemcsak kisebb indítósebesség értékeket, hanem nagyobb áthalmozódó talajmennyiséget, valamint ezzel együtt nagyobb mennyiségű humusz- és foszfor elmozdulást mértünk az egységesen 10-10 perces fújatási kísérleteink alkalmával a szegedi mintaterületen. Megállapítható tehát, hogy egyazon talajtípusba eső, s azonos textúrájú (homokos vályog) talajok esetében az aggregátum összetételben, valamint a CaCO3 és humusztartalomban megfigyelhető eltérések hatására jelentős különbségek tapasztalhatók a defláció érzékenység, az indítósebesség, a szediment szállítás módja és a humusz- és elemáthalmozás mértéke között.

In our research, two Chernozem soil areas were examined in the southern part of the Great Hungarian Plain in order to quantify the amount of the soil loss, humus and nutrient transport caused by different wind events and in order to show the causes of the differences in the sensitivity of deflation between the two areas.

Our study areas were located in Békés County, one of them was near Apátfalva, about 10 km east of Makó, and the other one was 2 km northeast of Szeged in Csongrád County. Our in situ wind tunnel experiments were accomplished on 2–4 June 2011 at Apátfalva and in July 2013 in Szeged. The objectives of our research were the followings:

 1. determination of the enrichment ratios for humus, macro- and microelements in the wind eroded sediments in the case of Chernozem soils with different structures based on field experiments and laboratory measurements;
 2. determination the affecting actual soil factors;
 3. estimation of soil loss and element rearrangement trends on Chernozem arable lands under different wind velocity on plot scale.

Because of the differences in the aggregate size distribution, CaCO3 and humus content, Chernozem soil near Szeged is more sensitive to deflation than near Apátfalva. Threshold friction velocity was measured between 6.5 and 9.0 m s–1 near Szeged, while the same parameter was 13.0 m s–1 at Apátfalva. The higher carbonate and humus content and the higher crumb ratio of the soil on the Apátfalva area result increasing threshold friction velocity. Due to the higher proportion of aggregates smaller than 0.5 mm in the topsoil, we have measured not only lower threshold friction velocities, but also a larger quantity of transported soil and a larger humus and phosphorus loss during the uniform 10-10 minute long wind tunnel experiments in the Szeged sample area. It can be concluded that even in spite of the same soil type and same texture there are significant differences between deflation sensitivity, threshold friction velocity, sediment transport mode, humus and nutrient transportation because of the significant differences in aggregate size distribution, CaCO3 and humus content.

It means that the agronomic structure of the soils greatly influences the mitigation and aggravation of the soil the stress effects caused by climate change. Extreme weather situations have drawn attention to the fact that improperly applied cultivation methods, tools, and overuse of Chernozem soils can modify the soil structure. One of the most serious affect is the dusting of the surface layer of the soil. During this process the larger macroaggregates disintegrate into microaggregates and the resulting smaller fractions are more exposed to wind erosion.

The dust load affecting our settlements is mainly originated from arable lands. The mitigation of this emission is fundamentally based on the regulation of land use, farming practices and deflation. “Best Management Practices” (BMPs) mean a group of selected tools that can reduce or eliminate the transport of pollutants from diffuse sources before, during and/or after agricultural activities. However, these diffuse agricultural loads caused by wind erosion can only be quantified if the magnitude and spatial movement of the dust and pollutants is monitored.

 • Bach, M., 2008. Aolische Stofftransporte In Agrarlandschaftem. Phd Dissertation. Christian-Albrechts Universitat Zu Kiel. Kiel

 • Bartus M., Barta K., Szatmári J., Farsang A., 2019. Csongrád Megye Talajainak Szélcsatorna Kísérletekre Alapozott Szélerózió Veszélyeztetettség Becslése Agrokémia És Talajtan. 68. (2) 225242.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bielders, C.L., Rajot, J., Amadou, M., 2002. Transport Of Soil And Nutrients By Wind In Bush Fallow Land And Traditionally Managed Cultivated Fields In The Sahel. Geoderma. 109. 1939.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bodolay I-Né, 1965. A Talajok Széleróziójának Folyamata És Dinamikája, Agrokémia És Talajtan. 14. (3-4) 311320.

 • Bodolay I.-Né, Máté, F., Szűcs, L., 1976. A Szélerózió Hatása A Bácskai-Löszháton, Agrokémia És Talajtan. 25. (1-2) 96103.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borsy Z., 1972. A Szélerózió Vizsgálata A Magyarországi Futóhomok Területeken. Földrajzi Közlemények. 20. (2-3) 156160.

 • Bouza M. E., J.C. Silenzi, N.E. Echeverría, M.P. De Lucia, 2011. Analysis Of Erosive Events For A Soil In The Southwest Of Buenos Aires Province, Argentina. Aeolian Research.3. (4) 427435.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • D övényi Z. (szerk.), 2010. Magyarország Kistájainak Katasztere. 2. Átd. És Bőv. Kiad. Magyar Tudományos Akadémia. Budapest.

 • Farsang A., 2016. A Víz És Szélerózió Szerepe A Talaj Humusz- És Elemtartalmának Horizontális Átrendeződésében. Mta Doktori Értekezés

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Farsang A., Barta K., 2004. A Talajerózió Hatása A Feltalaj Makro-És Mikroelem Tartalmára. Talajvédelem. 268276.

 • Farsang A., Bartus M., Barta K., Szatmári J., 2013. Csernozjom Talajok In Situ Széleróziós Vizsgálata Terepi Szélcsatornával. Talajvédelem. 157168.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Farsang A., Szatmári J., Négyesi G., Bartus M., Barta K., 2011. Csernozjom Talajok Szélerózió Okozta Tápanyag-Áthalmozódásának Becslése Szélcsatornakísérletekkel. Agrokémia és Talajtan. 60. (1) 87102.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Farsang A., R. Duttmann, M. Bartus, J. Szatmári, K. Barta, G. Bozsó, 2013. Estimation Of Soil Material Transportaion By Wind Based On In Situ Wind Tunnel Experisemnts. Journal of Environmental Geography. 6. (3-4) 1320.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Goossens, D., Offer, Z., London, G., 2000. Wind Tunnel And Field Calibration Of Five Aeolian Sand Traps. Geomorphology. 35. 233252.

 • Junran L., G.S. Okin, H.E. Epstein 2009. Effects Of Enhanced Wind Erosion On Surface Soil Texture And Characteristics Of Windblown Sediments. Journal of Geophysical Research-Biogeosciences. 2009. 114. G02003.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Larney, F. J., Bullock, M. S., Janzen, H. H., Ellert, B. H., Olson, E. C. S., 1998. Wind Erosion Effects On Nutrient Redistribution And Soil Productivity. Journal of Soil and Water Conservation. 53. (2) 133140.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Leys, J., Mctainsh, G., 1994. Soil Loss And Nutrient Decline By Wind Erosion–Cause For Concern. Australian Journal of Soil and Water Conservation. 7. (3) 3035.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lóki J., 2000. The Study Of Wind Erosion On Different Soil By Wind Tunnel. In: Anthropogenic Aspects Of Landscape Transformations. 1. Proceeding Of Hungarian-Polish Symposium. (ed.: Lóki J. & Szabó J.) Debrecen. 3744.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lóki J., 2003a. A Növényzet Szélerózió Elleni Védőhatásának Vizsgálata Szélcsatornában. Környezetvédelmi mozaikok. Debrecen. 291306.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lóki J., 2003b. A Szélerózió Mechanizmusa És Magyarországi Hatásai. MTA Doktori Értekezés. Debrecen.

 • Lóki J., Szabó J., 1996. Neuere Windkanaluntersuchungen Der Deflationssensibilität Von Böden Des Ungarischen Tieflandes. Zeitschrift für Geomorphologie. 40. Berlin-Stuttgart. 145159.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lóki J., Szabó J., 1997. Az Alföldi Talajok Deflációérzékenységi Vizsgálata Szélcsatornában. Regionális Agrárkutatási És Vidékfejlesztési Workshop. Kompolt. 7383.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lóki J., Schweitzer F., 2001. Fiatal Futóhomokmozgások Kormeghatározási Kérdései–Duna–Tisza Közi Régészeti Feltárások Tükrében. Acta Geographica Geologica et Meteorologica Debrecina. XXXV. 175183.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marsi, Z., Zöbisch, M., Bruggeman, A., Hayek, P., Kardous, M., 2003. Wind Erosion In A Marginal Mediterranean Dryland Area: A Case Study From The Khanasser Valley, Syria. Earth Surface Processes and Landforms. 28. 12111222.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mendez M.J., R. Funk, Buschiazzo D.E., 2011. Field Wind Erosion Measurements With Big Spring Number Eight (BSNE) And Modified Wilson And Cook (MWAC) Samplers. Geomorphology. 129. (1-2) 4348.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mezősi G., Szatmári J., 1998. Assessment Of Wind Erosion Risk On The Agricultural Area Of The Southern Part Of Hungary. Journal of Hazardous Materials. 61. 139153.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Movahedan M., Abbasi N., Keramati M., 2012. Wind Erosion Control Of Soils Using Polymeric Materials. Eurasian Journal of Soil Science. 2. 8186.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MSZ-08-0205:1978 „A Talaj Fizikai És Vízgazdálkodási Tulajdonságainak Vizsgálata” C. Magyar Szabvány

 • MSZ 08-0206-2:1978 „A Talaj Egyes Kémiai Tulajdonságainak Vizsgálata.” C. Magyar Szabvány

 • MSZ 08-0458:1980 „A Talaj Összes Nitrogéntartalmának Meghatározása” C. Magyar Szabvány

 • MSZ 21470/2:1981 „Környezetvédelmi Talajvizsgálatok. Talajminta Előkészítése, Nedvességtartalom, Elektromos Vezetés És Ph Meghatározása” C. Magyar Szabvány

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mucsi L., Szatmári J., 1998. Landscape Changes Of A Blown Sand Surface On The Great Hungarian Plain. The problems of landscape ecology. III. Warsaw. 215222.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Neemann W., 1991. Bestimmung Des Bodenerodierbarkeitsfaktors Für Winderosionsgefahrdete Böden Norddeutschlands – Ein Beitrag Zur Quantifizierung Der Bodenverluste. Schweizerbart. Hannover.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Riksen, M., 2004. Off-Site Effects Of Wind Erosion On Agricultural Land In NW Europe. In: Wind Erosion And Dust Dynamics: Observations, Simulations, Modelling (ed.: Goossens D. and Riksen, M.) ESW Publications, Department of Environmental Sciences, Erosion and Soil and Water Conservation Group. Wageningen University. 103122.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sterk, G., Herrmann, L., Bationo, A., 1996. Wind-Blown Nutrient Transport And Soil Productivity Changes In Southwest Niger. Land degradation & development. 7. 325335.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szatmári J., 1997. Evaluation Of Wind Erosion Risk On The SE Part Of Hungary. Acta Geographica Szegediensis. XXXVI. 121135.

 • Szatmári J., 2005. The Evaluation Of Wind Erosion Hazard For The Area Of The Danube-Tisza Interfluve Using The Revised Wind Erosion Equation. Acta Geographica Szegediensis. XXXVIII. 8493.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Van Donk, S. J., Skidmore E. L. 2001. Field Experience And Evaluating Wind Erosion Models. Annals of Arid Zone. 40. (3) 281302.

 • Zobeck, T., Fryrear, D.W., 1986. Chemical And Physical Characteristic Of Windblown Sediment. Transaction of the ASAE. 29. 10371041.

 • Zobeck, T., Fryrear, D.W., Petit, R.D., 1989. Management Effects On Wind-Eroded Sediment And Plant Nutrients. Journal of Soil & Water Conservation. 44. 160163.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2023 0 107 1
Dec 2023 0 239 5
Jan 2024 0 256 4
Feb 2024 0 356 9
Mar 2024 0 40 5
Apr 2024 0 44 11
May 2024 0 0 0