Author:
Tibor Szili-Kovács
Search for other papers by Tibor Szili-Kovács in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Free access

Tisztelt Olvasó!

72 év jelentős időszak egy ember, de egy folyóirat életében is, ami több generáció munkásságának a lenyomatát tartalmazza. Ahogy az ember, a folyóirat is folyton változik, fejlődik, különböző szakaszokon megy keresztül, néha válságos, máskor pedig jól prosperáló időszakok váltakozásával. Ugyanakkor hosszabb távra visszatekintve fontos kordokumentum az adott időszakban elért tudományos eredményekről. Tudjuk, hogy ez közel sem teljes, mivel az eredmények jelentős része különböző folyóiratokban és könyvekben jelenik meg. A szakmai közösség általában egyetért abban, hogy jelen folyóiratra szükség van, viszont a kutatókkal és egyetemi oktatókkal szemben támasztott publikációs kényszerek, amelyek általában a nemzetközi, Q1 vagy Q2 besorolású közleményekben való közlést tekintik elsőrendű követelménynek, érezhető nyomást gyakorolnak mindenkire. Elsősorban ennek tudható be, hogy jelentősen lecsökkent az Agrokémia és Talajtan folyóiratba beküldött közlemények száma. A szerkesztőbizottsággal gondolkodunk azon, hogy ezen miként lehetne változtatni, de ez nem egyszerű feladat. A folyóirat 72. évfolyama több szempontból is rendhagyó. Az Agrokémia és Talajtan nyomtatott korszaka lezárult, az idei évtől kizárólag online formában jelenünk meg. Ezzel a nyomtatott magyar és a csak online angol nyelvű tematikus füzetek különválasztása is okafogyottá válik. Jelen füzetünk tehát az első, amely kizárólag online jelenik meg és amelyben magyar és angol nyelvű cikkeket vegyesen közlünk.

Ezek a változások egyúttal lehetővé teszik a benyújtási határidők rugalmasabb kezelését és talán a benyújtás és megjelenés között eltelt időre is pozitív hatással lesznek.

Idővel növekedhet a hivatkozások száma és a folyóirat talán impaktfaktort is szerezhet. A másik újítás az úgynevezett rövid közlemények (short communications) bevezetése. Ilyenre eddig is volt lehetőség, de ezeket nem emeltük ki külön. Többnyire mindenkinek van olyan kisebb volumenű munkája, amit nem mert eddig közölni a korlátozott mennyiségű adatokkal, de rövid közleményként, ha a minőségi követelményeknek egyébként megfelel, bátran publikálható. Egy következő szempont a közlemény benyújtása és a cikk megjelenése között eltelt időtartam, amit igyekszünk lerövidíteni. Ez több szereplőn múlik: a főszerkesztő, a szakszerkesztő, a bírálók és a szerzők közötti párbeszéd, levelezés során sajnos elakadások is előfordulhatnak, de a főszerkesztő és a szakszerkesztők igyekeznek emlékeztetni a bírálókat vagy a szerzőket a határidő túllépése esetén. Az viszont egyértelmű pozitívum, hogy a kézirat elfogadásáról szóló döntéstől számítva, még a technikai szerkesztés során felmerülő kisebb-nagyobb problémák esetén is várhatóan 2 héten belül megjelenik a cikk „online first” teljes értékű, DOI azonosítóval ellátott, hivatkozható változata. Az Akadémiai Kiadóval közösen gondolkodva már hosszabb ideje tart egy folyamat, aminek az eredménye a minden nemzetközi standardnak megfelelő folyóirat kialakítása. Az egyik ilyen például a többnyelvű plágiumellenőrző szoftver beszerzése, amelyet minden kézirat esetében alkalmazunk ellenőrzésre.

A magyar nyelven történő publikálás fontosságáról – amelyet az Agrokémia és Talajtan is felvállalt – álljon itt egy rövid idézet az MTA Magyar Nyelv a Tudományban Elnöki Bizottsága és a Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága 2023. április 24-i ülésének emlékeztetőjéből: „...A magyar nyelvű tudományos folyóiratok, köztük az élő és élettelen természettudomány szakfolyóiratai is, fontos szerepet játszanak az új tudományterületek magyar szókincsének megteremtésében és elterjesztésében, másrészt a szélesebb szakmai közönségnek az új eredményekről való tájékoztatásában, a tudományos utánpótlás érdeklődésének felkeltésében. A magyar közpénzből finanszírozott természettudományi kutatások esetében jogos elvárás lehet a magyar nyelven való publikálás...”

Jelen kötet szomorú kötelességének tesz eleget, amikor megemlékezik a nemrég elhunyt kutatókról, oktatókról, köztük Németh Tamásról, az MTA rendes tagjáról, korábbi MTA főtitkáráról, aki szerkesztőbizottságunk tagja is volt; Loch Jakab agrokémikusról, egyetemi professzorról, az MTA doktoráról, folyóiratunk nemzetközi tanácsadó testületének tagjáról; Farsang Andreáról, az MTA levelező tagjáról, a Szegedi Tudományegyetem Geoinformatikai, Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék vezetőjéről, aki szerkesztőbizottsági tag és szakszerkesztő is volt az Agrokémia és Talajtan folyóiratnál. Idén lenne 150 éves ’Sigmond Elek, a magyar talajtan meghatározó személyisége, akiről egy gazdagon illusztrált megemlékezést írt Makó András. Macher Gergely Zoltán és munkatársai „A települési és mezőgazdasági vízgazdálkodás azbeszt okozta kockázati tényezői a krizotil-azbeszt vonatkozásában” címet viselő szemlecikke az antropogén eredetű azbesztszennyezést mutatja be, ami nemcsak a levegőbe kerülve okozhat egészségügyi ártalmat, hanem a vízhálózat révén az öntözővíz és a talaj is jelentős mértékben szennyeződhet. Egy további publikáció, melyet Árvai Mátyás és munkatársai írtak „Az „Alsóban az élet” című hazai talajállapotot célzó közösségi tudomány program első tapasztalatai és eredményei” címmel. Ebben a „közösségi tudomány”, mint lehetséges és felhasználható adatforrás alkalmazására tesznek kísérletet, bemutatva annak eredményeit az ország egész területén használt dekompoziciós tesztek segítségével. Szalókiné Zima Ildikó „Effect of irrigation and fertiliser doses on sweet corn yield, water consumption and water utilization” című cikkében a csemegekukorica számára optimális víz- és tápanyagellátást vizsgálta liziméterekben, ötéves kísérleti periódusban. Xuyen Thi Vo és munkatársai “The Potential of Rhizobacteria for Use of Rambutan (Nephelium lappaceum) Fruit Peels as Organic Fertilizer” címmel írtak cikket. A rambután vagy hamis licsi (Nephelium lappaceum) Délkelet-Ázsiában honos kedvelt, nagy mennyiségben termesztett gyümölcs. A szerzők a gyümölcshéjat aktívan bontó baktérium törzset izoláltak sikeresen, ami potenciálisan felhasználható ezen melléktermék szervestrágyaként történő hasznosításához.

Szili-Kovács Tibor

 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2023 0 73 20
Oct 2023 0 249 12
Nov 2023 0 107 13
Dec 2023 0 442 10
Jan 2024 0 449 9
Feb 2024 0 991 7
Mar 2024 0 1 0