Authors:
Zsadány Zsembeli Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi- és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen, Magyarország

Search for other papers by Zsadány Zsembeli in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Lúcia Sinka Debreceni Egyetem Kerpely Kálmán Doktori Iskola, Debrecen, Magyarország
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Karcagi Kutatóintézet, Karcag, Magyarország

Search for other papers by Lúcia Sinka in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Júlia Tüdősné Budai Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Karcagi Kutatóintézet, Karcag, Magyarország

Search for other papers by Júlia Tüdősné Budai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Györgyi Kovács Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Karcagi Kutatóintézet, Karcag, Magyarország

Search for other papers by Györgyi Kovács in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Géza Tuba Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Karcagi Kutatóintézet, Karcag, Magyarország

Search for other papers by Géza Tuba in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
József Zsembeli Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Karcagi Kutatóintézet, Karcag, Magyarország

Search for other papers by József Zsembeli in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Kutatómunkák általános célja olyan kísérletek végzése, amelyek feltárják az adott régióban perspektivikusan termeszthető fajták, illetve tájfajták optimális műtrágyázási igényeit. Tanulmányunkban a Karcagon nemesített és fenntartott ’Maxi’ köles tájfajta tápanyagreakciójának vizsgálatából származó eredményeinket mutatjuk be a módosított Országos Műtrágyázási Tartamkísérlet (OMTK) 2017. évi és az annak figyelembevételével 2021-ben beállított Műtrágyázási Kísérleti Kert (MKK) adatai alapján. A kísérleteket Karcagon, a MATE Karcagi Kutatóintézetben, egy mélyben szolonyeces réti csernozjom talajon állítottuk be. 2017-ben a módosított OMTK kezelései 4 nitrogén (40, 80, 120, 160 kg ha 1), 4 foszfor (0, 40, 80, 100 kg ha 1) és 3 kálium (0, 60, 90 kg ha 1) dózis kombinációjából adódtak, illetve volt egy műtrágyázás nélküli abszolút kontroll. 2021-ben az MKK kezelései 3 nitrogén (40, 80, 120 kg ha 1), 3 foszfor (0, 40, 80 kg ha 1) és 2 kálium (0, 60 kg ha 1) dózis kombinációját foglalták magukba, illetve mindegyik parcella felére növénykondicionáló szert juttatunk ki. A termesztett növény mindkét évben a karcagi nemesítésű ’Maxi’ kölesfajta volt. A különböző kezeléscsoportok termésre gyakorolt hatásának statisztikai értékelését egytényezős varianciaanalízissel végeztük el. Mindkét vizsgálati évben a 80 kg ha 1 hatóanyag mennyiségben kijuttatott nitrogén műtrágyázás bizonyult a leginkább megfelelőnek. A magas foszfor dózisok a legtöbb esetben termésdepresszióhoz vezettek. Eredményeink alapján még a közepes – jó kálium ellátottságú karcagi talajokon is hasznos lehet a kálium kijuttatása, bár a káliumtrágyázás termésre gyakorolt hatását a varianciaanalízis nem igazolta. Az Algomel PUSH szerrel végzett növénykondicionálás statisztikailag is igazolhatóan, mintegy 10%-kal növelte a termés nagyságát. Kutatómunkánk folytatásával pontosabban meghatározható lesz számos tájfajta tápanyagreakciója és fajtaspecifikus, a helyi agroökológiai viszonyokat is figyelembe vevő tápanyag dózisok és kombinációk ajánlhatók a gazdálkodóknak.

The general objective of our research is to carry out experiments that are suitable to reveal the optimal fertilization demand of regionally bred or potentially producible crop varieties for a specific region. In our recent study, the results gained from the examination of the nutrient reaction of the regional millet variety ‘Maxi’ bred and maintained in Karcag are introduced based on the data originating from the modified Long-term National Fertilization Experiments (OMTK) in 2017 and from the Fertilization Experimental Garden (MKK) established at Karcag in 2021. Both experiments were set up in the MATE Research Institute of Karcag on a meadow chernozem soil salty in the deeper layers. In 2017, there were 4 nitrogen (40, 80, 120, 160 kg ha−1), 4 phosphorus (0, 40, 80, 100 kg ha−1), and 3 potassium (0, 60, 90 kg ha−1) dosage combinations applied and one unfertilized absolute control in the OMTK trial. In 2021, in the MKK experiment, treatments involved 3 nitrogen (40, 80, 120 kg ha−1), 3 phosphorus (0, 40, 80 kg ha−1), and 2 potassium (0, 60 kg ha−1) dosage combinations, furthermore, on half of the plots a plant conditioner was sprayed. Millet variety ‘Maxi’ bred at Karcag was the indicator crop in both years. For the statistical analysis of the effect of the various treatment groups on yields, One-way ANOVA tests were used. We considered the 80 kg ha−1 nitrogen substance dose the most suitable in both years. High dosage of phosphorus application resulted in yield depression in most of the cases. Based on our results, potassium fertilization can be effective even on the soils of Karcag with medium to good potassium supplies, though the analysis of variance did not justify the effect of K-fertilization on yields. The 10% yields increase due to plant conditioning with Algomel PUSH was statistically proven. By continuing or research, the reaction to fertilization of several regional crop varieties can be determined more precisely, and variety-specific nutrient doses and combinations can be determined and suggested to the local famers taking the regional agri-ecological conditions into consideration.

 • Ábrahám É ., 2019. Köles, Termesztésének agrotechnikai elemei. 64. In: Integrált növénytermesztés: Alternatív növények. (Szerk. Pepó P .) Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó. Budapest. 259 p.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Antal J ., 1996. Gabonafélék, Búza, Tápanyagellátás. 252–253. In: Szántóföldi növénytermesztés. Mezőgazda Kiadó. Budapest. 887 p.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Blaskó L ., 2010. Alternatív növények kutatása a DE AGTC kutatóintézeteiben. In, Az alternatív növények szerepe az Észak-alföldi Régióban. 2010. június 22. DE AGTC KIT Nyíregyházi Kutatóintézet. (Szerk. Gondola I .) Nyíregyháza. Center–Print Nyomdaipari Szolgáltató Kft. 97104. p. ISBN 978-963-473-386-7

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Blaskó L ., Zsigrai GY ., 1998. A műtrágyázás és a mészállapot összefüggései réti csernozjom talajon (Karcag). In: Műtrágyázás, talajsavanyosodás és meszezés összefüggései az OMTK kísérlethálózat talajain. (Szerk. Blaskó, L .; Debreczeni, B-NÉ ; Holló, S .; Kadlicsló, B .; Sárvári, M .) Kompolt-Karcag, OMTH Hálózati Tanács. 237 p. pp. 107-135. ISBN 963-03-6687-8.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ceccarelli S ., Grando S ., 1996. Drought as a challenge for the plant breeder. Plant Growth Regul. 20. 149155.

 • Chai, Y ., Gao, X ., Liu, C ., 2012. Production of proso millet in China. Proceedings of the 1st international sympoisium on broomcorn millet. Advances in broomcorn millet research. 2531.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chrappán Gy ., Fazekas M ., Lazányi J ., Siklósiné Rajki E ., 1997. Kölestermesztés. In: Amit a cirok- és madáreleség-félékről tudni kell. (Szerk. Fazekas M .) Budapest. 7076. p.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csathó, P ., 2001. A termőhely és a K-trágyázás hatása a talajok és a kukorica növény kálium-ellátottságára. Agrokémia és Talajtan. 50. No. 3–4. 267289.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csathó, P ., 2005. Kukorica K hatásokat befolyásoló tényezők vizsgálata az 1960 és 2000 között publikált hazai szabadföldi kísérletek adatbázisán. Szemle. Növénytermelés. 54. 447465.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Czimbalmos Á ., Szűcs L ., Zsembeli J ., 2016. Karcagi nemesítésű őszi búzafajták (Triticum aestivum L.) tápanyag-reakciójának vizsgálata. Acta Agraria Debreceniensis. 69. 6367.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Debreczeni B.-né , Németh T ., 2009. Az Országos Műtrágyázási Tartamkísérletek (OMTK) kutatási eredményei. Akadémiai Kiadó, ISBN, 9789-6305-8680-1

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Duray B ., 2015. Várható tájhasználati változások a Dél-Alföldön. In: Környezeti változások és az Alföld. (Szerk. Rakonczai J .) Nagyalföld Alapítvány Kötetei 7., Békéscsaba. 181188.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jóvér J ., Kovács Gy ., Czimbalmos Á ., Fitosné Hornok M ., 2015. A kölestermesztés és néhány klimatikus tényező összefüggéseinek vizsgálata a Nagykunságban. Helyi Termék–Hagyomány, Hálózat avagy Fiatal Kutatók Vidéken–Konferencia. Mezőtúr, 2015.04.23. ISBN 978-615-5256-17-2. 3540.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kádár I ., 1993. Különböző szemléletek a tápanyag-utánpótlás alapelveiről. Agrokémia és Talajtan. 42. (3–4.) 408420.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kádár I ., 2012. A mezőföldi műtrágyázási tartamkísérlet első évtizedeinek tanulságai. MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest. 109124.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kádár I ., 2013. A mezőföldi műtrágyázási tartamkísérlet tanulságai 1984–2000. MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest. 947.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kováč, L ., Kotorová, D ., Jakubová, J ., Balla, P ., 2017. The profitability of millet cultivation on heavy soils. Columella. 4. (2.) 6368.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MATE Karcagi Kutatóintézet letölthető fajtakatalógusa: https://karcag.uni-mate.hu/fajtak%C3%ADn%C3%A1lat (utolsó letöltés: 2022.01.06.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Powell J. P ., Reinhard S ., 2016. Measuring the effects of extreme weather events on yields. Weather and Climate Extremes. 12. 6979.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sárvári, M ., 1998. A műtrágyázás és a mészállapot összefüggései réti csernozjom talajon (Hajdúböszörmény). In: Műtrágyázás, talajsavanyosodás és meszezés összefüggései az OMTK kísérlethálózat talajain. (Szerk. Blaskó, L .; Debreczeni, B-né ; Holló, S .; Kadlicsló, B .; Sárvári, M .) Kompolt-Karcag, OMTH Hálózati Tanács. 7795. ISBN 963-03-6687-8.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sárvári, M ., 2011. Egyéb, alternatív gabonanövények termesztése. Debreceni Egyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Pannon Egyetem. 5267.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sidorenko, V. S ., Zotikov, V. I ., Bobkov, S. V ., Kotljar, A. I ., Gurinovich, S. O ., 2012. Area and Production of Proso Millet (Panicum miliaceum L.) in Russia. Advances in Broomcorn Millet Research. In: Proceedings of the 1st International Symposium on Broomcorn Millet. Northwest A&F University (NWSUAF),(25–31 2012. August). Yangling, Shaanxi, People's Republic of China (pp. 39).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stefanovits P ., 1992. Talajtan. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • Várallyay Gy ., Makó A ., Hermann T ., 2009. Az Országos Műtrágyázási Tartamkísérletek (OMTK) helyeinek talajtani jellemzése. In: Az Országos Műtrágyázási Tartamkísérletek (OMTK) kutatási eredményei (1967–2001). (Szerk.: Debreceni B.-né , Németh T .)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wang R ., Bowling L. C ., Cherkauer, K. A ., 2016. Estimation of the effects of climate variability on crop yield in the Midwest USA, Agricultural and Forest Meteorology. 216. 141156.,

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zsembeli J ., Kovács E ., 2014. The Agroecological Aspects of Region-Specific Millet Production. Hungarian Agricultural Research, Environmental management land use biodiversity. 2933.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zsigrai Gy ., 1995. Műtrágyázási tartamkísérletek néhány eredménye kilúgzott csernozjom talajon. Tiszántúli Mezőgazdasági Tudományos Napok, Hódmezővásárhely. 137138.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand
 • Top

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Farsang, Andrea (Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Szeged)
 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Németh, Tamás (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

 

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Loch, Jakab (Faculty of Agricultural and Food Sciences and Environmental Management, University of Debrecen, Debrecen, Hungary)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

         

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS
 • CABI

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 146 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 236 USD
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2022 0 82 59
May 2022 0 58 30
Jun 2022 0 48 13
Jul 2022 0 28 9
Aug 2022 0 44 16
Sep 2022 0 69 50
Oct 2022 0 0 0