View More View Less
  • Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi kar, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécs
Restricted access

A tanulmány a hosszú ideje támogatott NUTS 2 régiók idősoros regionális GDP- és (részben) munkanélküliségi adatainak, egyes hazai tapasztalatoknak, valamint a kohéziós politikát érő kihívásoknak és az EU költségvetési reformja alapelveinek figyelembevételével javaslatokat fogalmaz meg az Európai Unió kohéziós politikájának reformjára vonatkozóan. A javaslatok a forrásfelhasználás hatékonyságára és a hatékonyság mérésére összpontosítanak. Az EU beavatkozási logikájának javítása érdekében kiemelten érintik a támogatási hatékonyság, a gazdaságpolitika és a szabályozás kapcsolatát, a regionális és az országos problémák eltérő kezelésének szükségességét, valamint a regionális fejlet_t