View More View Less
Open access

2016 tavaszán Mohács-Sárháton egy késő középkori kincslelet került elő, mely összesen 61 dénárból, illetve egy ezüst fülesgombból áll. A kincslelet összetételében kivétel nélkül nova moneta-vereteket találunk, melyeket 1521 és 1525 között bocsátottak ki. Így a legkésőbbi veret alapján elrejtését, illetve földben maradását a törökök 1526. évi kivonulásával hozhatjuk összefüggésbe.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • B. Szabó János (szerk.) 2006 Mohács. Budapest.

 • CJH I 1899 Corpus Juris Hungarici. I. Magyar Törvénytár. I. 1000-1526. évi törvényczikkek. Az 1000-1301 közt alkotott törvényeket fordította és jegyzetekkel ellátta Nagy Gyula. Az 1301-1526 közt alkotott törvényeket fordították és jegyzetekkel ellátták Kolosvári Sándor és Óvári Kelemen. Az 1000-1526. évi törvényeket magyarázatokkal és utalásokkal kíséri Márkus Dezső. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dányi Dezső Zimányi Vera 1989 Soproni árak és bérek a középkortól 1750-ig. Budapest.

 • Fejes György 1928 A múzeum közleményei. Pécs-Baranyamegyei Múzeumi Értesítő 10, 3743.

 • Gyöngyössy Márton 2017 II. Lajos legendás alkincstartója, Szerencsés Imre és a moneta nova. Századok 151/3, 607644.

 • Jeszenszky Géza 1927-1928 II. Lajos denárai. Numizmatikai Közlöny (Budapest) 26-27, 127143.

 • Kálnoki-Gyöngyössy Márton 2015 Pénzverés és pénzforgalom Nyugat-Magyarországon (1387-1608). Akadémiai doktori értekezés. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kubinyi András 1986 A nagybirtok és jobbágyai a középkor végén az 1478-as Garai-Szécsi birtokfelosztás alapján. A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei (Veszprém) 18, 197216.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy Ádám 1986 Éremleletek. Numizmatikai Közlöny (Budapest) 84-85, 181.

 • Nagy Balázs 2015 A mohácsi I. számú éremlelet tanulságai. In: Szőlőssy CsillaPokrovenszki Krisztián (szerk.): Fiatal Középkoros Régészek VI. Konferenciájának Tanulmánykötete. Székesfehérvár, 287294.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy Balázs 2016 Hódoltság kori érem- és kincsleletek Baranya megyében. In: Tóth Zsolt (szerk.): Érem- és kincsleletek Baranya megyében. Időszaki kiállítás - 2016. március 16. – 2016. május 31. Pécs, 3449.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Parádi Nándor 1963 Magyarországi pénzleletes középkori cserépedények (XI–XVII. század). Archaeologiai Értesítő (Budapest) 90, 205248.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pohl, Artúr 1982 Münzzeichen und Meisterzeichen auf ungarischen Münzen des Mittelalters 13001540. Budapest–Graz.

 • Soós Ferenc 2014 A magyar fémpénzek feliratai és címerei. Budapest.

 • Szabó Dezső 1909 A magyar országgyűlések története II. Lajos korában. Budapest.

 • Szabó István 1938 Hanyatló jobbágyság a középkor végén. Századok (Budapest) 72: 13, 1059.