Author: P Csippán
View More View Less
Open access

A Rákoscsaba – Major-hegy Dél lelőhelyen feltárt több korszakos régészeti lelőhelyen tizenegyezernél több meghatározható állatcsontmaradvány látott napvilágot. A tanulmány célja ezek vizsgálata az egykor hasonló ökológiai feltételek mellett létező települések állattartásának és húsfogyasztásának tükrében. A tanulmányban különös figyelmet kapnak a hasznosítási szokások, mortalitási profilok, illetve a főbb gazdasági haszonállatok megjelenési változatai.

 • Bartosiewicz, László 1996 Bronze age animal keeping in Northwestern Transdanubia, Hungary. Acta Musei Papensis – Pápai Múzeumi Értesítő (Pápa) 6, 3142.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bartosiewicz, László 2005 Plain talk: animals, environment and culture in the Neolithic of the CarpathiaBasin and adjacent areas. In: Bailey, D.A. Whittle, A.Cummings, V. (eds): (Un)settling the Neolithic. Oxford, 5163.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bartosiewicz, László 2006 Régenvolt háziállatok. Bevezetés a régészeti állattanba. Budapest.

 • Bartosiewicz, László 2008 Environmental stress in early domestic sheep. In: Miklíková, Z.Thomas, R. (eds): Current Research in Animal Palaeopathology: Proceedings of the Second Animal Palaeopathology Working Group Conference. Oxford: British Archaeological Reports, International Series S1844. Oxford, 313.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bökönyi, Sándor 1974 History of domestic mammals in Central and Eastern Europe. Budapest.

 • Bökönyi, Sándor 19791980 A Közép-Alföld bronzkori állatvilága (Animal bones from the Bronze Age of the central part of the Great Hungarian Plain). Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve (Szolnok) 109115.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bökönyi, Sándor 1984 Die neolithische Wirbeltierfauna von Battonya-Gödrösök (Gödrösök neolithikus gerinces faunája). In: Goldman Gy.: Battonya-Gödrösök, eine neolithische Siedlung in Südostungarn. Békéscsaba, 119169.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Choyke, Alice M.Bartosiewicz, László 1999 Bronze age animal exploitation in Western Hungary. In: Jerem, E.Poroszlai, I. (eds): Archaeology of Bronze Age and Iron Age. Budapest, 239249.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Clarke, David L. 1968 Analytical Archaeology. London.

 • Clason, Annekke T. 1991 Viehzucht, Jagd und Knochenindustrie der Pfyner Kultur. In H. T. WaterbolkW. van Zeist (eds): Niederwil eine Siedlung der Pfyner Kultur. Band III. Naturwissentschaftliche Untersuchungen. Bern–Stuttgart, 166220.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csippán, Péter 2012 Őskori települések kulturális ökológiai és zooarchaeológiai vizsgálata. Doktori disszertáció. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csippán, Péter 2013 Cultural Change and Animal Keeping: Case study of a Neolithic, Copper Age and Bronze Age Site near Budapest, Hungary. In: Heyd, V.Kulcsár, G.Szeverényi, V. (eds): Transition to the Bronze Age. Interregional Interaction and Socio-Cultural Change in the Third Millennium BC Carpathian Basin and Neighbouring Regions. Budapest, 319338.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Discamps, EmmanuelCostamagno, Sandrine 2015 Improving mortality profile analysis in zooarchaeology: a revised zoning for ternary diagrams. Journal of Archaeological Science Vol. 58, 6276.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gerbault, PascaleGillis, RosalindVigne, Jean-DenisTresset, AnneBréhard, StéphanieThomas, Mark G. 2016 Statistically robust representation and comparison of mortality profiles in archaeozoology. Journal of Archaeological Sciences Vol. 71, 2432.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gillis, RosalindKovačiková, LenkaBréhard, StéphanieGuthmann, EmilieVostrovská, IvanaNohálová, HanaArbogast, Rose-MarieDomboróczki, LászlóPechtl, JoachimAnders, AlexandraMarciniak, ArkadiuszTresset, AnneVigne, Jean-Denis 2017 The evolution of dual meat and milk cattle husbandry in Linearbandkeramik societies. Proceedings of the Royal Society Ser. B. 284. http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2017.0905

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Figler, AndrásBartosiewicz, LászlóFüleky, GyulaHertelendi, Ede 1997 Copper Age settlement and the Danube water system: a case study from north-western Hungary. In: Chapman, J.Dolukhanov, P. (eds): Landscapes in Flux. Central and Eastern Europe in Antiquity. Colloquia Pontica 3. Oxford, 209230.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Furholt, Martin 2008 Pottery, cultures, peoples? The European Baden material re-examined. Antiquity (Durham) 82, 617628.

 • Koudelka, F. 1886 Das Verhältniss der Ossa longa zur Skeletthöhe bei den Säugerthieren. Verhandlungen des Naturforschenden Vereines in Brünn (Brünn) 24, 127153.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Matolcsi, János 1968 A szarvasmarha testnagyságának változása a történelmi korszakokban Magyarország területén. Agrártörténeti Szemle (Budapest) 10, 138.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Matolcsi, János 1970 Historische Erforschung der Körpergrösse des Rindes auf Grund von ungarischen Knochenmaterial. Zeitschrift für Tierzüchtung und Züchtungsbiologie (Berlin) 87/2, 89137.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nobis, Günter 1954 Zur Kenntnis der ur- und frühgeschichtlichen Rinder Nord- und Mitteldeutschlands. Zeitschrift für Tierzüchtung und Züchtungsbiologie (Berlin) 63, 155194.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Orton, David 2012 Herding, Settlement, and Chronology in Balkan Neolithic. European Journal of Archaeology (Leeds) 15, 540.

 • Otárola-Castillo, ErikWolfhagen, JessePrice, Max 2016 zooaRch: An R Package for Zooarchaeological Analyses. https://cran.rproject.org/web/packages/zooaRch/vignettes/zooaRch-vignette.html

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Price, MaxWolfhagen, JesseOtárola-Castillo, Erik 2016 Confidence Intervals in the Analysis of Mortality and Survivorship Curves in Zooarchaeology. American Antiquity 81, 157173.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • R Core Team 2014 R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. Vienna. http://www.Rproject.org/

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Reményi, LászlóEndrődi, AnnaMaráz, BorbálaM. Virág, Zsuzsanna 2005 Régészeti kutatások az M0-ás körgyűrű K-i szektorának nyomvonalán. Aquincumi Füzetek (Budapest), 166180.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Reményi, LászlóEndrődi, AnnaMaráz, BorbálaM. Virág, Zsuzsanna 2005b Budapest, XVII. Rákoscsaba, Major-hegy Dél (M0 BP 05/2 lh.). Régészeti kutatások Magyarországon 2005 (Budapest), 211213.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schmid, Elisabeth 1972 For prehistorians, archaeologists and Quaternary geologists. Knochenatlas. Für Prähistoriker, Archäologen und Quartärgeologen. Amsterdam–London–New York.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schramm, Zdzisława 1967 Die Röhrenknochen und die Widerristhöhe bei der Zeige. Roczniki Wyzszej Szkoły Rolniczej w Poznaniu (Poznan) 36, 89105.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stiner, Mary C. 1990 The use of mortality patterns in archaeological studies of hominid predatory adaptations. Journal of Anthropological Archaeology 9, 305351.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szmyt, Marzena 2006 Dead Animals and Living Society. DOI: https://doi.org/10.12766/jna.2006.19

 • Teichert, Manfred 1969 Osteologische Untersuchungen zur Berechnung der Widerristhöhe bei vor- und frühgeschichtlichen Schweinen. Kühn Archiv (Halle) 83/3, 237292.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Teichert, Manfred 1975 Osteologische Unterschungen zur Berechnung der Widerristhöhe bei Schafen. In: Clason, A. T. (ed.): Archeological studies. Amsterdam–New York, 5169.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vörös, István 1983 Gyöngyöshalász-Encspuszta késő rézkori település állatcsontleletei (Tierknochenfunde der spätkupferzeitlichen Siedlung Gyöngyöshalász–Encspuszta). Agria (Eger) 19, 3561.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vörös, István 1994 Animal husbandry and hunting in the Middle Neolithic settlement at Tiszavasvári–Deákhalmi dűlő (Upper Tisza region). A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve (Nyíregyháza) 36, 167184.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vörös, István 2001 A Csongrád-Bokros, bokrospusztai középső rézkor végi telep állatcsontleletei. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve–Studia Archaeologica (Szeged) VII, 91114.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vörös, István 2005 Neolitikus állattartás és vadászat az Alföldön. In: Bende L.Lőrinczy G. (szerk.): Hétköznapok Vénuszai. Tanulmánykötet a hódmezővásárhelyi Tornyai János múzeum állandó régészeti kiállításának megnyitása alkalmából. Hódmezővásárhely, 203244.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Weinstein, Mara 2007 Understanding the Transition from the Late Neolithic to the Early Copper Age Using Faunal Analysis from Two Balkan Region Early Copper Age Sites: Vésztő-Bikeri and Körösladány-Bikeri, Hungary. https://www.jyi.org/2007-november/2007/11/10/understanding-the-transition-from-the-late-neolithic-to-the-early-copper-age-using-faunal-analysis-from-two-balkan-region-early-copper-age-sites-veszt-bikeri-and-krsladany-bikeri-hungary

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Витт, Владимир О. 1952 Лошади пазырыкских курганов. Советская Археология (Москва–Ленинград) 16, 163205.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

Research Centre for Humanities
Institute of Archaeology
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. HUNGARY
Telephone: +36 1 224 6700
E-mail: vida.tivadar@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 130 EUR / 177 USD
Print + online subscription: 146 EUR / 210 USD
Subscription fee 2021 Online subsscription: 133 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 149 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Publication
Programme
2021 Volume 146
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1589-486X (Print)
ISSN 0003-8032 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2021 0 21 10
May 2021 0 10 5
Jun 2021 0 9 9
Jul 2021 0 11 12
Aug 2021 0 5 11
Sep 2021 0 10 17
Oct 2021 0 0 0