Author: P Csippán
View More View Less
Open access

Cross Mark

A Rákoscsaba – Major-hegy Dél lelőhelyen feltárt több korszakos régészeti lelőhelyen tizenegyezernél több meghatározható állatcsontmaradvány látott napvilágot. A tanulmány célja ezek vizsgálata az egykor hasonló ökológiai feltételek mellett létező települések állattartásának és húsfogyasztásának tükrében. A tanulmányban különös figyelmet kapnak a hasznosítási szokások, mortalitási profilok, illetve a főbb gazdasági haszonállatok megjelenési változatai.

 • Bartosiewicz, László 1996 Bronze age animal keeping in Northwestern Transdanubia, Hungary. Acta Musei Papensis – Pápai Múzeumi Értesítő (Pápa) 6, 3142.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bartosiewicz, László 2005 Plain talk: animals, environment and culture in the Neolithic of the CarpathiaBasin and adjacent areas. In: Bailey, D.A. Whittle, A.Cummings, V. (eds): (Un)settling the Neolithic. Oxford, 5163.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bartosiewicz, László 2006 Régenvolt háziállatok. Bevezetés a régészeti állattanba. Budapest.

 • Bartosiewicz, László 2008 Environmental stress in early domestic sheep. In: Miklíková, Z.Thomas, R. (eds): Current Research in Animal Palaeopathology: Proceedings of the Second Animal Palaeopathology Working Group Conference. Oxford: British Archaeological Reports, International Series S1844. Oxford, 313.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bökönyi, Sándor 1974 History of domestic mammals in Central and Eastern Europe. Budapest.

 • Bökönyi, Sándor 19791980 A Közép-Alföld bronzkori állatvilága (Animal bones from the Bronze Age of the central part of the Great Hungarian Plain). Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve (Szolnok) 109115.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bökönyi, Sándor 1984 Die neolithische Wirbeltierfauna von Battonya-Gödrösök (Gödrösök neolithikus gerinces faunája). In: Goldman Gy.: Battonya-Gödrösök, eine neolithische Siedlung in Südostungarn. Békéscsaba, 119169.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Choyke, Alice M.Bartosiewicz, László 1999 Bronze age animal exploitation in Western Hungary. In: Jerem, E.Poroszlai, I. (eds): Archaeology of Bronze Age and Iron Age. Budapest, 239249.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Clarke, David L. 1968 Analytical Archaeology. London.

 • Clason, Annekke T. 1991 Viehzucht, Jagd und Knochenindustrie der Pfyner Kultur. In H. T. WaterbolkW. van Zeist (eds): Niederwil eine Siedlung der Pfyner Kultur. Band III. Naturwissentschaftliche Untersuchungen. Bern–Stuttgart, 166220.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csippán, Péter 2012 Őskori települések kulturális ökológiai és zooarchaeológiai vizsgálata. Doktori disszertáció. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csippán, Péter 2013 Cultural Change and Animal Keeping: Case study of a Neolithic, Copper Age and Bronze Age Site near Budapest, Hungary. In: Heyd, V.Kulcsár, G.Szeverényi, V. (eds): Transition to the Bronze Age. Interregional Interaction and Socio-Cultural Change in the Third Millennium BC Carpathian Basin and Neighbouring Regions. Budapest, 319338.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Discamps, EmmanuelCostamagno, Sandrine 2015 Improving mortality profile analysis in zooarchaeology: a revised zoning for ternary diagrams. Journal of Archaeological Science Vol. 58, 6276.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gerbault, PascaleGillis, RosalindVigne, Jean-DenisTresset, AnneBréhard, StéphanieThomas, Mark G. 2016 Statistically robust representation and comparison of mortality profiles in archaeozoology. Journal of Archaeological Sciences Vol. 71, 2432.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gillis, RosalindKovačiková, LenkaBréhard, StéphanieGuthmann, EmilieVostrovská, IvanaNohálová, HanaArbogast, Rose-MarieDomboróczki, LászlóPechtl, JoachimAnders, AlexandraMarciniak, ArkadiuszTresset, AnneVigne, Jean-Denis 2017 The evolution of dual meat and milk cattle husbandry in Linearbandkeramik societies. Proceedings of the Royal Society Ser. B. 284. http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2017.0905

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Figler, AndrásBartosiewicz, LászlóFüleky, GyulaHertelendi, Ede 1997 Copper Age settlement and the Danube water system: a case study from north-western Hungary. In: Chapman, J.Dolukhanov, P. (eds): Landscapes in Flux. Central and Eastern Europe in Antiquity. Colloquia Pontica 3. Oxford, 209230.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Furholt, Martin 2008 Pottery, cultures, peoples? The European Baden material re-examined. Antiquity (Durham) 82, 617628.

 • Koudelka, F. 1886 Das Verhältniss der Ossa longa zur Skeletthöhe bei den Säugerthieren. Verhandlungen des Naturforschenden Vereines in Brünn (Brünn) 24, 127153.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Matolcsi, János 1968 A szarvasmarha testnagyságának változása a történelmi korszakokban Magyarország területén. Agrártörténeti Szemle (Budapest) 10, 138.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Matolcsi, János 1970 Historische Erforschung der Körpergrösse des Rindes auf Grund von ungarischen Knochenmaterial. Zeitschrift für Tierzüchtung und Züchtungsbiologie (Berlin) 87/2, 89137.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nobis, Günter 1954 Zur Kenntnis der ur- und frühgeschichtlichen Rinder Nord- und Mitteldeutschlands. Zeitschrift für Tierzüchtung und Züchtungsbiologie (Berlin) 63, 155194.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Orton, David 2012 Herding, Settlement, and Chronology in Balkan Neolithic. European Journal of Archaeology (Leeds) 15, 540.

 • Otárola-Castillo, ErikWolfhagen, JessePrice, Max 2016 zooaRch: An R Package for Zooarchaeological Analyses. https://cran.rproject.org/web/packages/zooaRch/vignettes/zooaRch-vignette.html

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Price, MaxWolfhagen, JesseOtárola-Castillo, Erik 2016 Confidence Intervals in the Analysis of Mortality and Survivorship Curves in Zooarchaeology. American Antiquity 81, 157173.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • R Core Team 2014 R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. Vienna. http://www.Rproject.org/

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Reményi, LászlóEndrődi, AnnaMaráz, BorbálaM. Virág, Zsuzsanna 2005 Régészeti kutatások az M0-ás körgyűrű K-i szektorának nyomvonalán. Aquincumi Füzetek (Budapest), 166180.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Reményi, LászlóEndrődi, AnnaMaráz, BorbálaM. Virág, Zsuzsanna 2005b Budapest, XVII. Rákoscsaba, Major-hegy Dél (M0 BP 05/2 lh.). Régészeti kutatások Magyarországon 2005 (Budapest), 211213.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schmid, Elisabeth 1972 For prehistorians, archaeologists and Quaternary geologists. Knochenatlas. Für Prähistoriker, Archäologen und Quartärgeologen. Amsterdam–London–New York.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schramm, Zdzisława 1967 Die Röhrenknochen und die Widerristhöhe bei der Zeige. Roczniki Wyzszej Szkoły Rolniczej w Poznaniu (Poznan) 36, 89105.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stiner, Mary C. 1990 The use of mortality patterns in archaeological studies of hominid predatory adaptations. Journal of Anthropological Archaeology 9, 305351.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szmyt, Marzena 2006 Dead Animals and Living Society. DOI: https://doi.org/10.12766/jna.2006.19

 • Teichert, Manfred 1969 Osteologische Untersuchungen zur Berechnung der Widerristhöhe bei vor- und frühgeschichtlichen Schweinen. Kühn Archiv (Halle) 83/3, 237292.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Teichert, Manfred 1975 Osteologische Unterschungen zur Berechnung der Widerristhöhe bei Schafen. In: Clason, A. T. (ed.): Archeological studies. Amsterdam–New York, 5169.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vörös, István 1983 Gyöngyöshalász-Encspuszta késő rézkori település állatcsontleletei (Tierknochenfunde der spätkupferzeitlichen Siedlung Gyöngyöshalász–Encspuszta). Agria (Eger) 19, 3561.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vörös, István 1994 Animal husbandry and hunting in the Middle Neolithic settlement at Tiszavasvári–Deákhalmi dűlő (Upper Tisza region). A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve (Nyíregyháza) 36, 167184.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vörös, István 2001 A Csongrád-Bokros, bokrospusztai középső rézkor végi telep állatcsontleletei. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve–Studia Archaeologica (Szeged) VII, 91114.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vörös, István 2005 Neolitikus állattartás és vadászat az Alföldön. In: Bende L.Lőrinczy G. (szerk.): Hétköznapok Vénuszai. Tanulmánykötet a hódmezővásárhelyi Tornyai János múzeum állandó régészeti kiállításának megnyitása alkalmából. Hódmezővásárhely, 203244.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Weinstein, Mara 2007 Understanding the Transition from the Late Neolithic to the Early Copper Age Using Faunal Analysis from Two Balkan Region Early Copper Age Sites: Vésztő-Bikeri and Körösladány-Bikeri, Hungary. https://www.jyi.org/2007-november/2007/11/10/understanding-the-transition-from-the-late-neolithic-to-the-early-copper-age-using-faunal-analysis-from-two-balkan-region-early-copper-age-sites-veszt-bikeri-and-krsladany-bikeri-hungary

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Витт, Владимир О. 1952 Лошади пазырыкских курганов. Советская Археология (Москва–Ленинград) 16, 163205.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation