Author: Judit Szűcs1
View More View Less
 • 1 Tari László Múzeum Iskola u. 2 H-6300 Csongrád Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $622.00

According to the evidence of linguistics, the Hungarians brought the knowledge of beekeeping with them to the Carpathian Basin. Beekeeping and the consumption of honey must have been a common practice in Csongrád (historically the county seat in the early Middle Ages), a settlement surrounded by water, as records show that in 1138 the people here were required to pay a tax in márc (mead). In Turkish times, mid-16th-century defters (taxation lists) provide evidence of beekeeping during that period. After the Turks were driven out of Hungary, a record dating from 1731 shows that as part of his economic organising activity the Hungarian landowner Sándor Károlyi wanted to make beekeeping a taxable activity. Notitia , an 18th-century description by Mátyás Bél (minister of religion, teacher, historian), and the survey ordered in the time of Joseph II record the endowments for beekeeping (extensive natural stretches of water and melliferous wildflowers) as well as the man-made conditions (cultivated melliferous plants such as tobacco, grapevines, fruit trees). 19th-century sources also confirm the existence of local beekeeping. Material collected orally in 2004 shows that folk and peasant beekeeping was practised at several places in the area in the late 19th and the 20th centuries. In addition to establishing the locations, in a few places the researchers also obtained a description of the place occupied by beekeeping in the peasant economy. The oral data record the traces of beekeeping in live trees and of harvesting honey in the wild, the process of transition from skep to box hive in the late 19th and early 20th centuries, the various types of hives, the method of making mead and the occasions on which honey was eaten.

 • Bálint , Sándor 1977: Méhészkedés. A szögedi nemzet. A szegedi nagytáj népélete [ Beekeeping. The People of Szeged. Folk Life of the Szeged Region ]. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Csongrád megyei Múzeumok Igazgatósága, Szeged. 511–512.

  Bálint S. , '', in Méhészkedés. A szögedi nemzet. A szegedi nagytáj népélete , (1977 ) -.

 • Barta , Gábor 2000: Csongrád története a középkorban és a török hódoltság idején [History of Csongrád in the Middle Ages and the Turkish Occupation], in: Georgiades, Ildikó and Sebestyén, István eds. Oppidum — Csongrád 2000 . Oppidum — Csongrád Alapítvány, Csongrád 19–61.

  Barta G. , '', in Oppidum — Csongrád 2000 , (2000 ) -.

 • Bellon , Tibor 2003: Méhészkedés. A Tisza néprajza [ Beekeeping. Ethnology of the Tisza River ]. TIMP Kiadó, Budapest. 75–86.

  Bellon T. , '', in Méhészkedés. A Tisza néprajza , (2003 ) -.

 • Bél , Mátyás 1984: Csongrád megye leírása. [Description of Csongrád County], in: Trogmayer, Ottó ed. Csongrád és Csanád megye leírása [ Description of Csongrád and Csanád Counties ]. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1980|8–12. Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szeged. 9–54.

  Bél M. , '', in Csongrád és Csanád megye leírása , (1984 ) -.

 • Blazovich , László 1985: Középkor. A királyi vármegye [Middle Ages. The Royal County], in: Blazovich, László ed. A honfoglalástól a polgári forradalom és szabadságharc végéig . Csongrád megye évszázadai történelmi olvasókönyv I. [ From the Magyar Conquest to the End of the Bourgeois Revolution and War of Independence . Csongrád County Historical Reader I]. Csongrád Megyei TIT, Tanács és Levéltár, Szeged. 20–50.

  Blazovich L. , '', in A honfoglalástól a polgári forradalom és szabadságharc végéig. Csongrád megye évszázadai történelmi olvasókönyv I , (1985 ) -.

 • Boross , Marietta 1980: Kaptár [Beehive], in: Ortutay, Gyula ed. Magyar Néprajzi Lexikon III . [ Enyclopaedia of Hungarian Ethnology ]. Akadémiai Kiadó, Budapest. 44.

  Boross M. , '', in Magyar Néprajzi Lexikon III , (1980 ) -.

 • Herczegh , Mihály 1980: A csongrád-vásárhelyi uradalom kialakulása (1709–1848) [Formation of the Csongrád-Vásárhely Estate], in: Farkas, József ed. Tanulmányok Csongrád megye történetéből IV . [ Studies from the History of Csongrád County IV ] Csongrád Megyei Levéltár, Szeged. 61–127.

  Herczegh M. , '', in Tanulmányok Csongrád megye történetéből IV , (1980 ) -.

 • Kotics , József 1988: Népi méhészkedés Gömörben [ Folk Beekeeping in Gömör ]. Gömör néprajza XVIII. [Ethnology of Gömör XVIII]. KLTE Néprajzi tanszék, Debrecen.

  Kotics J. , '', in Gömör néprajza XVIII , (1988 ) -.

 • Kruzslicz , István 1988: Csongrád város mezőgazdasága és lakosainak helyzete II. József kataszteri fölmérése tükrében [Situation of the Inhabitants of the Town of Csongrád and its Agriculture in the Light of the Cadastral Survey Ordered by Joseph II], in: Blazovich, László ed. Tanulmányok Csongrád megye történetéből XIII . [ Studies from the History of Csongrád County ]. Csongrád Megyei Levéltár, Szeged. 17–46.

  Kruzslicz I. , '', in Tanulmányok Csongrád megye történetéből XIII , (1988 ) -.

 • Sallay , János 1868: Csongrád méhészete [Beekeeping in Csongrád], Kertészeti Lap 20. sz.

 • Sövényházy , Antal 1896: Adatok Csongrád monographiájához [Data for a Monograph of Csongrád], Polgári Fiúiskola Évkönyve 1895–1896 . 3–17.

 • Szabadfalvy , József — Hoppál , Mihály 1980: Méhészet. [Beekeeping], in: Ortutay, Gyula ed. Magyar Néprajzi Lexikon III . [ Encyclopaedia of Hungarian Ethnology ]. Akadémiai Kiadó, Budapest. 549–552.

  Hoppál M. , '', in Magyar Néprajzi Lexikon III , (1980 ) -.

 • Szűcs , Judit 1997a: Gyovai Antal mézeskalácsos leltára (Forrásközlés és elemzés) [Inventory of the Assets of Antal Gyovai, Honeycake Baker. Source Publication and Analysis], in: Horváth, Sándor — Szulovszky, János eds. Luxusiparok (Válogatás az előadásokból) [ Luxury Trades (Selection from Papers Presented)]. MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság, Budapest — Veszprém. 125–140.

  Szűcs J. , '', in Luxusiparok (Válogatás az előadásokból) , (1997 ) -.

 • Szűcs , Judit 1997b: Csongrádi mézeskalácsosok a 19. század közepén [Honeycake Bakers of Csongrád in the mid-19th Century], in: Lengyel, András ed. Múzeumi kutatások Csongrád megyében 1995–1996 . [ Museum Research Work in Csongrád County 1995–1996 ]. Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szeged. 233–239.

  Szűcs J. , '', in Múzeumi kutatások Csongrád megyében 1995–1996 , (1997 ) -.

 • Szűcs , Judit 1997c: Egy csongrádi mézeskalácsos zálogházi és becslési jegyzőkönyve (Forrásközlés és elemzés) [Pawnbroker’s and Evaluation Minutes Concerning a Honeycake Baker in Csongrád (Source Publication and Analysis)], Belvedere (A JGYTF történészhallgatóinak lapja) IX. 1–2. 104–114.

  Szűcs J. , 'Egy csongrádi mézeskalácsos zálogházi és becslési jegyzőkönyve (Forrásközlés és elemzés) ' (1997 ) 1–2 Belvedere (A JGYTF történészhallgatóinak lapja) IX : 104 -114.

  • Search Google Scholar
 • Szűcs , Sándor 1992: Réti méhészkedés. A régi Sárrét világa [ Beekeeping in the Rét Area. Life in the Sárrét Region in the Past ]. Fekete Sas Kiadó, Budapest. 115–119.

  Szűcs S. , '', in Réti méhészkedés. A régi Sárrét világa , (1992 ) -.

 • Tárkány Szűcs , Ernő 1981: Gyűjtögetés. Magyar jogi népszokások [ Gathering. Hungarian Folk Customs Concerning Rights ]. Gondolat. 541–547.

 • Vass , Előd 1985: Török világ. Csongrád város első török adóösszeírása 1546–1548 [Life under the Turks. First Turkish Tax Assessment in the Town of Csongrád 1546–1548], in: Blazovich, László ed. A honfoglalástól a polgári forradalom és a szabadságharc végéig . Csongrád megye évszázadai történelmi olvasókönyv I. [ From the Magyar Conquest to the End of the Bourgeois Revolution and War of Independence . Csongrád County Historical Reader I]. Csongrád Megyei TIT, Tanács és Levéltár, Szeged. 132–134.

  Vass E. , '', in A honfoglalástól a polgári forradalom és a szabadságharc végéig. Csongrád megye évszázadai történelmi olvasókönyv I , (1985 ) -.

 • Zsíros , Katalin 1990: Szentes földrajzi nevei [ Szentes Toponyms ]. Szentes Városi Tanács, Szentes.

  Zsíros K. , '', in Szentes földrajzi nevei , (1990 ) -.

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE

Senior Editors

Editor-in-Chief: Ágnes FÜLEMILE
Associate editors: Fruzsina CSEH;
Zsuzsanna CSELÉNYI

Review Editors: Csaba MÉSZÁROS; Katalin VARGHA

Editorial Board
 • Balázs BALOGH (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Elek BARTHA (University of Debrecen)
 • Balázs BORSOS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Miklós CSERI (Hungarian Open Air Museum, the Skanzen of Szentendre)
 • Lajos KEMECSI (Museum of Ethnography)
 • László KÓSA (Eötvös University, Budapest)
 • lldikó LANDGRAF (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Tamás MOHAY (Eötvös University, Budapest)
 • László MÓD (University of Szeged)
 • Attila PALÁDI-KOVÁCS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities and Eötvös University, Budapest)
 • Gábor VARGYAS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities and University of Pécs)
 • Vilmos VOIGT (Eötvös University, Budapest)
Advisory Board
 • Marta BOTÍKOVÁ (Bratislava, Slovakia)
 • Daniel DRASCEK (Regensburg, Germany)
 • Dagnoslaw DEMSKI (Warsaw, Poland)
 • Ingrid SLAVEC GRADIŠNIK (Ljubljana, Slovenia)
 • Dmitriy A. FUNK (Moscow, Russia)
 • Chris HANN (Halle, Germany)
 • Krista HARPER (Amherst, MA USA)
 • Anya PETERSON ROYCE (Bloomington, IN USA)
 • Ferenc POZSONY (Cluj, Romania)
 • Helena RUOTSALA (Turku, Finland)
 • Mary N. TAYLOR (New York, NY USA)
 • András ZEMPLÉNI (Paris, France)

Further credits

Translators: Elayne ANTALFFY; Zsuzsanna CSELÉNYI; Michael KANDÓ
Layout Editor: Judit MAHMOUDI-KOMOR
Cover Design: Dénes KASZTA

Manuscripts and editorial correspondence:

Acta Ethnographica Hungarica
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: actaethnographicahungarica@gmail.com

Reviews:
Mészáros, Csaba or Vargha, Katalin review editors
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: meszaros.csaba@btk.mta.hu or vargha.katalin@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Elsevier GEO Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • SCOPUS
 • Sociological Abstracts
 • Worldwide Political Science Abstracts

 

2020  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q3
Demography Q4
Music Q2
Scopus
Cite Score
29/78=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 482/1037 (Q2)
Demography 83/109 (Q4)
Music 61/147 (Q2)
Scopus
SNIP
0,216
Scopus
Cites
39
Scopus
Documents
21
Days from submission to acceptance 29
Days from acceptance to publication 236

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q2
Demography Q4
Music Q2
Scopus
Cite Score
23/79=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 508/1002 (Q3)
Demography 83/104 (Q4)
Music 60/142 (Q2)
Scopus
SNIP
0,568
Scopus
Cites
28
Scopus
Documents
28

 

Acta Ethnographica Hungarica
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 532 EUR / 664 USD
Print + online subscription: 602 EUR / 752 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 544 EUR / 680 USD
Print + online subscription: 616 EUR / 770 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Acta Ethnographica Hungarica
Language English
Size B5
Year of
Foundation
1950
Publication
Programme
2020 Volume 65
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-9803 (Print)
ISSN 1588-2586 (Online)