View More View Less
 • 1 Hungarian Academy of Sciences Institut for Regional Studies, Centre for Economic and Regional Studies Papnövelde str. 22 H-7621 Pécs Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $622.00

In this article the author attempts to rethink the results of an earlier research. From a certain angle she continues to seek answers to why vine-growing and wine-making was unable to launch striking social changes in the settlement concerned. The author is also interested in what economic and social advantages it has preserved in the post-socialist transitional period.

 • Andor, Mihály - Kuczi, Tibor - J. Swain, Nigel 1996: Közép-Európai falvak 1990 után [Central-European villages after 1990]. Szociológiai Szemle 3–4, 125–147.

  J. Swain N , 'Közép-Európai falvak 1990 után ' (1996 ) 3–4 Szociológiai Szemle : 125 -147.

  • Search Google Scholar
 • Csalog, Zsolt 1980: Gazdag falu a homokon [Rich village on the sand]. Kritika 7, 23–27.

  Csalog Z , 'Gazdag falu a homokon ' (1980 ) 7 Kritika : 23 -27.

 • Csite, András - Csurgó, Bernadett - Himesi, Zsuzsa - Kovách, Imre 2002: Agrárpolitikai “hatásvizsgálat”: földhasználat, foglalkoztatottság, üzemszerkezet [“Impact assessment” of agricultural policy: land use, employment, farm structure]. In: Kovách, Imre (ed.) Hatalom és társadalmi változás. A posztszocializmus vége. Szociológiai tanulmányok [Power and social change. The end of post-socialism: sociological studies]. Budapest: Napvilág Kiadó, 309–362.

  Kovách I , '', in Hatalom és társadalmi változás. A posztszocializmus vége. Szociológiai tanulmányok , (2002 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Erdei, Ferenc 1977: Futóhomok [Drifting sand]. Budapest: Akadémiai. Kiadó.

  Erdei F , '', in Futóhomok , (1977 ) -.

 • Fertő, Imre - Lénárt, Zsolt - Maurer, György - Winkler, Tamás 1990: A siker titka: a magánerős modernizáció (Soltvadkert) [The secret of success: privately achieved modernisation]. Tér és Társadalom 4, 1, 77–88.

  Winkler T , 'A siker titka: a magánerős modernizáció (Soltvadkert) ' (1990 ) 4 Tér és Társadalom : 77 -88.

  • Search Google Scholar
 • Hann, Chris M. 1982: Kisüzemi gazdálkodás Tázláron a hetvenes években [Small-scale farming in Tázlár in the 1970s]. Ethnographia 99, 1, 33–73.

  Hann C M , 'Kisüzemi gazdálkodás Tázláron a hetvenes években ' (1982 ) 99 Ethnographia : 33 -73.

  • Search Google Scholar
 • Harcsa, István - Kovách, Imre 1996: Farmerek és mezőgazdasági vállalkozók [Farmers and agricultural entrepreneurs]. In: Andorka, Rudolf - Kolosi, Tamás - Vukovich, György (eds.) Társadalmi Riport 1996 [Social report 1996]. Budapest: TÁRKI-Századvég, 104–135.

  Kovách I , '', in Társadalmi Riport 1996 [Social report 1996] , (1996 ) -.

 • Harcsa, István - Kovách, Imre - Szelényi, Iván 1994: A posztszocialista átalakulási válság a mezőgazdaságban és a falusi társadalomban [Post-socialist crisis of transformation in agriculture and in rural society]. Szociológiai Szemle 3, 15–45.

  Szelényi I , 'A posztszocialista átalakulási válság a mezőgazdaságban és a falusi társadalomban ' (1994 ) 3 Szociológiai Szemle : 15 -45.

  • Search Google Scholar
 • Kovách, Imre 1988: Termelők és vállalkozók. Mezőgazdasági kistermelők a magyar társadalomban [Producers and entrepreneurs. Small-scale agricultural producers in the Hungarian economy]. (Rétegződés-modell vizsgálat IX.) Budapest: Társadalomtudományi Intézet.

  Kovách I , '', in Termelők és vállalkozók. Mezőgazdasági kistermelők a magyar társadalomban , (1988 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Kovács, Katalin 1992: La cooperative speciale ‘Nepfront’, commune de Jakabszállás. In: Maurel, Marie-Claude (sous la direction de) - Bockova, Ivana - Kovács, Katalin - Piotrowska, Elzbieta: Les décollectivisations en Europe Centrale. 1. Autopsie d’un mode de production. Espace Rural 30. Montpellier: Laboratoire de géographie rurale de l’Université Paul Valéry, 195–222.

  Kovács K , '', in Les décollectivisations en Europe Centrale. 1. Autopsie d’un mode de production , (1992 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Kovács, Katalin 1998: Bomlás és sarjadás az agrárgazdaságban [Disintegration and germination in agriculture]. Replika 33–34, 177–192.

  Kovács K , 'Bomlás és sarjadás az agrárgazdaságban ' (1998 ) 33–34 Replika : 177 -192.

  • Search Google Scholar
 • Kuczi, Tibor 2000: Kisvállalkozás és társadalmi környezet [Small enterprise and social background]. Budapest: Replika Kör.

  Kuczi T , '', in Kisvállalkozás és társadalmi környezet , (2000 ) -.

 • Laki, László 1997: A háztájizás tegnap és ma [Cultivating household plots yesterday and today]. Szociológiai Szemle 1, 39–63.

  Laki L , 'A háztájizás tegnap és ma ' (1997 ) 1 Szociológiai Szemle : 39 -63.

 • Mód, László 2008: “A borrendektől a művelt alkoholistáig.” Napjaink szőlő- és borkultúrájának értelmezési lehetőségei néprajzi/antropológiai szemszögből [“From the wine-makers’ brotherhoods to the cultured alcoholic.” Possible ethnographical/anthropological interpretations of vine- and wine-culture of our days]. Korunk 19, 9, 13–18.

  Mód L , '“A borrendektől a művelt alkoholistáig.” Napjaink szőlő- és borkultúrájának értelmezési lehetőségei néprajzi/antropológiai szemszögből ' (2008 ) 19 Korunk : 13 -18.

  • Search Google Scholar
 • Mód, László - Simon, András 2008: Megalkotott hagyományok és rítusok a magyarországi borrendek ünnepeiben [Invented traditions and rites of the festivals of Hungarian wine-makers’ brotherhoods]. Korunk 19, 9, 43–48.

  Simon A , 'Megalkotott hagyományok és rítusok a magyarországi borrendek ünnepeiben ' (2008 ) 19 Korunk : 43 -48.

  • Search Google Scholar
 • Módra, László - Simó, Tibor 1988: A társadalom szerveződésének két modellje [Two models of organisation of society]. Budapest: MSZMP KB Társadalomtudományi Intézet.

  Simó T , '', in A társadalom szerveződésének két modellje [Two models of organisation of society] , (1988 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Molnár, Ágnes 2004: Oltalmazó család. A kiskanizsai család- és háztartásszerkezet alakulása a rendszerváltás után a számok tükrében [Protective family. The evolution of family and household structure of Kiskanizsa in terms of statistical data after the change of regime]. In: Borsos, Balázs - Szarvas, Zsuzsa - Vargyas, Gábor (eds.) Fehéren, feketén. Varsánytól Rititiig I. Tanulmányok Sárkány Mihály tiszteletére [In White, in Black. From Varsány to Rititi I. Essays in Honour of Mihály Sárkány]. Kultúrák keresztútján. Budapest: L’Harmattan, 437–414.

  Molnár Á , '', in Fehéren, feketén. Varsánytól Rititiig I. Tanulmányok Sárkány Mihály tiszteletére , (2004 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Molnár, Ágnes 2005: Alkalmazkodó polgárosodás: a paraszti társadalom átalakulásának egy lehetséges útja a 20. század folyamán. A kiskanizsai „sáskák” példája [Adapting embourgeoisement: a possible way of transformation of peasantry during the 20th century. The example of “locusts” from Kiskanizsa]. Korall 19–20, 190–217.

  Molnár Á , 'Alkalmazkodó polgárosodás: a paraszti társadalom átalakulásának egy lehetséges útja a 20. század folyamán. A kiskanizsai „sáskák” példája ' (2005 ) 19–20 Korall : 190 -217.

  • Search Google Scholar
 • Nagy-Pál, István 1976: Soltvadkert 1376–1976. Soltvadkert: Soltvadkert Nagyközségi Tanács.

  Nagy-Pál I , '', in Soltvadkert 1376–1976 , (1976 ) -.

 • Nagy-Pál, István - Apró, János 1972: Adalékok Soltvadkert történetéhez [Additions to the history of Soltvadkert]. n.p.

  Apró J , '', in Adalékok Soltvadkert történetéhez , (1972 ) -.

 • Schwarcz, Gyöngyi 2002: A soltvadkerti szőlő- és bortermelők megélhetési stratégiái a kilencvenes években [Wine and vine-producers’ strategies for livelihood in the nineties in Soltvadkert]. In: Szilágyi, Miklós (ed.): Utak és útvesztők a kisüzemi agrárgazdaságban 1990–1999 [Paths and mazes of the small-scale farming during the period of 1990–1999]. Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézet - MTA Társadalomkutató Központ, 35–64.

  Schwarcz G , '', in Utak és útvesztők a kisüzemi agrárgazdaságban 1990–1999 , (2002 ) -.

  • Search Google Scholar
 • 2003: Mit ér a siker, ha soltvadkerti? [What is success worth in Soltvadkert?] Szociológia 13, 1, 118–136.

  '' (2003 ) 13 Szociológia : -.

 • Simó, Tibor 1983: A szőlő-gyümölcstermelő szövetkezetek új modelljéről [About the new model of vine- and fruit-producing cooperatives]. Budapest: Szövetkezeti Kutató Intézet.

  Simó T , '', in A szőlő-gyümölcstermelő szövetkezetek új modelljéről , (1983 ) -.

 • Szabó, Piroska 2002: A közös tudás és az egyéni kvalitások motívumai a jelenkori zsombói kisüzemek működtetésében [Common knowledge and individual qualities of small-scale farming in contemporary Zsombó]. In: Szilágyi, Miklós (ed.): Utak és útvesztők a kisüzemi agrárgazdaságban 1990–1999 [Paths and mazes of small-scale farming during the period of 1990–1999]. Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézet - MTA Társadalomkutató Központ, 75–88.

  Szabó P , '', in Utak és útvesztők a kisüzemi agrárgazdaságban 1990–1999 , (2002 ) -.

 • Szelényi, Iván 1992: Harmadik út? Polgárosodás a vidéki Magyarországon [A third road? Embourgeoisement in rural Hungary]. Budapest: Akadémiai (English edition: Socialist Entrepreneurs. Madison: University of Wisconsin Press, 1988).

  Szelényi I , '', in Harmadik út? Polgárosodás a vidéki Magyarországon [A third road? Embourgeoisement in rural Hungary] , (1992 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Ulin, Robert C. 2006: Hagyományalkotás és reprezentáció mint kulturális tőke. A délnyugat-francia borászat története [Invention and representation as cultural capital. Southwest French wine-growing history]. In: Lengyel, György - Szántó, Zoltán (eds.): Gazdaságszociológia. Szöveggyűjtemény [Economic sociology: A reader]. Budapest: Aula, 147–161.

  Ulin R C , '', in Gazdaságszociológia. Szöveggyűjtemény , (2006 ) -.

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE

 • Scimago Journal Rank (2019): 0.142
 • SJR Hirsch-Index (2019): 5
 • SJR Quartile Score (2019): Q2 Cultural Studies
 • SJR Quartile Score (2019): Q2 Music
 • SJR Quartile Score (2019): Q4 Demography

 

 • Scimago Journal Rank (2018): 0.103
 • SJR Hirsch-Index (2018): 5
 • SJR Quartile Score (2018): Q3 Cultural Studies
 • SJR Quartile Score (2018): Q3 Music
 • SJR Quartile Score (2018): Q4 Demography

Language: English
Founded in 1950
Publication: One volume of four issues annually
Publication: biannually
Indexing and Abstracting Services:

 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Elsevier GEO Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 •  
 • SCOPUS
 • Sociological Abstracts
 • Worldwide Political Science Abstracts

 

Subscribers can access the electronic version of every printed article.

Senior editors

Editor-in-Chief: Ágnes Fülemile

Associate editor: Fruzsina Cseh; Zsuzsanna Cselényi

Review Editors: Csaba Mészáros; Katalin Vargha

Editorial Board

Click for the contact list

International Advisory Board

Click for the contact list

Further Credits

Translators: Elayne Antalffy; Zsuzsanna Cselényi; Michael Kandó

Layout Editor: Judit Mahmoudi-Komor

Cover Design: Dénes Kaszta

Manuscripts and editorial correspondence:

Acta Ethnographica Hungarica
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: actaethnographicahungarica@gmail.com

Reviews:
Mészáros, Csaba or Vargha, Katalin review editors
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: meszaros.csaba@btk.mta.hu or vargha.katalin@btk.mta.hu