Ethnomedicine using mostly plants is of pivotal importance nowadays in several Transylvanian regions in Romania. In this study (2007–2015), one Swabian-German, one Hungarian, three Csángó-Hungarian and nine Székely-Hungarian villages were selected to collect ethnomedicinal treatments for various gastrointestinal diseases. Some of the studied villages have partial or no permanent medical and pharmaceutical services. The 374 inhabitants interviewed used mostly medicinal plants based on ancient knowledge. The 78 (53 wild and 25 cultivated) plants documented have 181 local names and are used to treat ailments such as loss of appetite, bloating, stomach ache, gastric ulcer, and diarrhea, mostly in tea form. This knowledge decreases continuously because of loss of interest among young people and through frequent use of media sources and books. Although some of these plants have also been described in official medicinal sources, several data suggest the need for further fieldwork and new experimental analyses to highlight the valuable role of these plants in recent phytotherapy.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bartha, Sámuel GergelyQuave, Cassandra L.Balogh, LajosPapp, Nóra 2015 Ethnoveterinary Practices of Covasna County, Transylvania, Romania. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 11:35.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Boris, Gyöngyvér 2010 Népi gyógynövényismeret a székelyföldi Lövétén [Ethnobotanical Data in Lueta, Székelyland]. BSc Thesis. Pécs: PTE TTK.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dénes, AndreaPapp, NóraBabai, DánielCzúcz, BálintMolnár, Zsolt 2012 Wild Plants Used for Food by Hungarian Ethnic Groups Living in the Carpathian Basin. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 81(4):381396.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dénes, AndreaPapp, NóraBabai, DánielCzúcz, BálintMolnár, Zsolt 2013 Ehető vadnövények a Kárpát-medencében: Ehető, vadon termő növények és felhasználásuk a Kárpát-medencében élő magyarok körében néprajzi és etnobotanikai kutatások alapján [Edible Wild Plants and Their Use Based on Ethnographic and Ethnobotanical Researches Among Hungarians in the Carpathian Basin]. Pécs: Janus Pannonius Múzeum Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dénes, TündePapp, NóraMarton, KrisztinaKaszás, AndreaFelinger, AttilaVarga, ErzsébetBoros, Borbála 2015 Polyphenol Content of Ononis arvensis L. and Rhinanthus serotinus (Schönh. ex Halácsy & Heinr. Braun) Oborny Used in the Transylvanian Ethnomedicine. International Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry 30(1):13011307.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dénes, TündeTóth, MónikaGyergyák, KingaLőrincz, PéterVarga, ErzsébetPapp, Nóra 2014 Szemelvények Homoródalmás (Erdély) népi gyógynövényismeretéből [Ethnobotanical Data from Mereşti, Romania]. Botanikai Közlemények 101(1-2):227241.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • F.Ro.X. 1993 Farmacopeea Romănă X, 1658. București: Editura Medicală.

 • Gub, Jenő 1991 Népi gyógyászat a Sóvidéken [Ethnomedicine in Salzgebiet]. Korond: Firtos Művelődési Egylet. (Hazanéző könyvek.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gub, Jenő 1993 Adatok a Nagy-Homoród és a Nagy-Küküllő közötti terület népi növényismeretéhez [Ethnobotanical Data in Nagy-Homoród and Nagy-Küküllő]. Néprajzi Látóhatár 1–2:95110.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gub, Jenő 1996 Erdő-mező növényei a Sóvidéken [Plants in Field and Forest in Salzgebiet]. Korond: Firtos Művelődési Egylet. (Hazanéző könyvek.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gyergyák, KingaDénes, TündeKondorosy, FruzsinaWirth, TamásFarkas, ÁgnesPapp, Nóra 2015 Thymus, Mentha és Salvia fajok népgyógyászati adatai a Homoród-völgyéből [Ethnomedicinal Data of Thymus, Mentha and Salvia Species in Homoród-Valley]. Kaleidoscope Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat, Journal on the History of Culture, Science and Medicine 10:257269.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Holló, GáborRácz, Gábor 1968 Plante folosite în medicina populară din Bazinul superior al Trotuşului (Ghimeş) [Ethnomedical Data in Ghimes]. In Plantele medicinale din flora spontană al Bazinului Ciuc, 171176. Miercurea Ciuc: Cons. Pop. al Jud. Harghita.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Király, Gergely 2009 Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Határozókulcsok [New Hungarian Herbal. The Vascular Plants of Hungary. Identification Key]. Jósvafő: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Papp, NóraBartha, Sámuel GergelyBalogh, Lajos 2013a Jelenkori etnobotanikai értékű adatok egy erdélyi (nagybaconi) falusi herbáriumból [Recent Ethnobotanical Data of a Rural Herbarium in Băţanii Mari]. Botanikai Közlemények 100(1–2):177199.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Papp, NóraBartha, SámuelBoris, GyöngyvérBalogh, Lajos 2011 Traditional Use of Medicinal Plants for Respiratory Diseases in Transylvania. Natural Product Communications 6(70):14591460.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Papp, NóraBirkás-Frendl, KataFarkas, ÁgnesPieroni, Andrea 2013b An Ethnobotanical Study on Home Gardens in a Transylvanian Hungarian Csángó Village (Romania). Genetic Resources and Crop Evolution 60:14231432.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Papp, NóraHorváth, Dávid 2013 Vadon termő ehető növények Homoródkarácsonyfalván (Erdély) [Wild Edible Plants in Crăciunel (Transylvania)]. In Dénes, Andrea (ed) Ehető vadnövények a Kárpát-medencében [Wild Edible Plants in the Carpathian Basin], 8392. Pécs: Janus Pannonius Múzeum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ph.Hg.VIII. 2004 Magyar Gyógyszerkönyv VIII [Pharmacopoea Hungarica VIII] Vol. 2., 11702397. Budapest: Medicina Könyvkiadó.

 • Rácz, GáborFüzi, József 1973 Kovászna megye gyógynövényei [Medicinal Plants in Covasna County]. Sepsiszentgyörgy: Mezőgazdasági, Élelmiszeripari és Vízügyi Vezérigazgatóság.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth, MónikaPapp, Nóra 2014 Etnofarmakológiai adatok a Szatmár-megyei Túrterebesről [Ethnopharmacological Data from Túrterebes, Szatmár County]. Kaleidoscope Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat, Journal of History of Culture, Science and Medicine 5(9):117129.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation