Author:
István Stumpf Constitutional Court of Hungary Budapest Hungary

Search for other papers by István Stumpf in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Full access

By creating the Basic Law of Hungary, ‘rule of law’ becomes one of the most frequently used expressions in the Hungarian constitutional law. That is why this paper puts the focus on analyzing the achievements of the ‘rule of law revolution’ and at the same times the role of the Hungarian Constitutional Court in this process.Theories criticising the current Hungarian routine of the ‘rule of law’ are also taken into consideration. According to the title of this paper rule of law, division of powers and constitutionalism are shown on legal and political background. In this aspect the essay also pay attention to the activism and role of the Hungarian Constitutional Court by analyzing its related decisions. Since 1990 (establishment of the Court) the Constitutional Court was the flagship of the Hungarian legal constitutionalism by enforcing the conception of ‘rule of law’ in its decisions. As the integral part of ‘rule of law’ the principle of ‘division of powers’ was affirmed in the decisions of the Court, though it was not defined in the Constitution. The Hungarian Constitutional Court on the basis of their decisions followed the traditional idea of the ‘division of powers’, at the same time the latest trend-according to more and more branches of powers are discovered-was not accepted.According to this paper it is an intriguing task to find the solution for the conflict between political and legal constitutionalism after 2010. The Hungarian Constitutional Court played unique role in it by deciding the referred cases.The paper tries to dissolve the main constitutional conflict in the system of separation of powers by the interpretation of the fourth amendment of the Basic Law. The principle of ‘rule of law’ was established in a constitutional frame, in which the Constitutional Court is able to review the amendments from procedural point of view. The focus is also put on the future of the principle of ‘rule of law’, in this matter the Constitutional Court has special responsibility, and constitutional obligation to rule on the constitutionality of the cases brought before.

 • Ackerman, B. (1993): We the People. Foundations. Harvard University Press, Cambridge (MA), 1993. 17.

  Ackerman B. , '', in We the People. Foundations , (1993 ) -.

 • Antal, A. (2013): Politikai és jogi alkotmányosság Magyarországon [Political and legal constitutionality in Hungary]. Politikatudományi Szemle, 2013/3.

  Antal A. , '', in Politikatudományi Szemle , (2013 ) -.

 • Bellamy, R. (2007): Political Constitutionalism. A Republican Defense of the Constitutionality of Democracy. Cambridge University Press.

  Bellamy R. , '', in Political Constitutionalism. A Republican Defense of the Constitutionality of Democracy , (2007 ) -.

 • Bihari, M. (2005): A magyar politika 1944–2004. Politikai és hatalmi viszonyok. [Politics in Hungary 1944–2004. Political and competence relations.] Osiris Kiadó, Budapest, 333–413.

  Bihari M. , '', in A magyar politika 1944–2004. Politikai és hatalmi viszonyok , (2005 ) -.

 • Brunner, G. (1992): Development of a Constitutional Judiciary in Eastern Europe. Review of Central and Eastern European Law, 1992/6, 539.

  Brunner G. , 'Development of a Constitutional Judiciary in Eastern Europe ' (1992 ) 6 Review of Central and Eastern European Law : 539 -.

  • Search Google Scholar
 • Csink. L.- Fröhlich, J. (2013): A régiek óvatossága. Megjegyzések az Alaptörvény negyedik módosításának javaslata kapcsán. [Carefulness of the old: Notes regarding the Forth Amendment to the Fundamental Law.] Pázmány Law Working Papers, 2013/1. 5–6.

  Fröhlich J. , 'A régiek óvatossága. Megjegyzések az Alaptörvény negyedik módosításának javaslata kapcsán ' (2013 ) 1 Pázmány Law Working Papers : 5 -6 .

  • Search Google Scholar
 • Dorsen, N. et al. (2003): Comparative Constitutionalism. Thomson-West. 108–109.

  Dorsen N. , '', in Comparative Constitutionalism , (2003 ) -.

 • Halmai, G. (1994): A véleményszabadság határai [Limits of free speech]. Atlantisz, Budapest, 85.

  Halmai G. , '', in A véleményszabadság határai , (1994 ) -.

 • Halmai, G. (2000): Bevezetés. Az aktivizmus vége? [Introduction: The end of activism?] In: Halmai, G. (ed.): A megtalált alkotmány. A magyar alapjogi bíráskodás kilenc éve. [The constitution found. Nine years of constitutional adjudication.] Fundamentum Könyvek, INDOK, Budapest, 12.

  Halmai G. , '', in A megtalált alkotmány. A magyar alapjogi bíráskodás kilenc éve , (2000 ) -.

 • Jakab, A.- Sonnevend, P. (2013): Kontinuitás hiányosságokkal: Az új magyar Alaptörvény [Continuity with deficiencies: The new Fundamental Law]. In Fejes, Zs.- Kovács, E.- Paczolay, P.- Tóth, J. Z. (eds): Állam és jog. Kodifikációs kihívások napjainkban. [State and Law: Recent Challenges of Codification.] Magyar Jog- és Államtudományi Társaság-Gondolat Kiadó, Szeged-Budapest, 122, 125.

  Sonnevend P. , '', in Állam és jog. Kodifikációs kihívások napjainkban , (2013 ) -.

 • Kéri, L. (2010): A rendszerváltás krónikája [The transformation of the system] 1998–2009. Kossuth Kiadó-Népszabadság, Budapest.

  Kéri L. , '', in A rendszerváltás krónikája , (2010 ) -.

 • Kis, J. (2000): Alkotmányos demokrácia. Három tanulmány [Constitutional democracy: three studies]. INDOK, Budapest, 112–114.

  Kis J. , '', in Alkotmányos demokrácia. Három tanulmány , (2000 ) -.

 • Kukorelli, I. (2006): Tradíció és modernizáció a magyar alkotmányjogban [Tradition and modernization in Hungarian constitutional law]. Századvég Kiadó, Budapest, 102.

  Kukorelli I. , '', in Tradíció és modernizáció a magyar alkotmányjogban , (2006 ) -.

 • Paczolay, P. (2013): „Jó állam-jó jog” [Good state-good law]. In Fejes, Zs.- Kovácsm E.- Paczolay P.- Tóth J. Z. (eds): Állam és jog. Kodifikációs kihívások napjainkban. Magyar Jog- és Államtudományi Társaság-Gondolat Kiadó, Szeged-Budapest, 13.

  Paczolay P. , '', in Állam és jog. Kodifikációs kihívások napjainkban , (2013 ) -.

 • Pócza, K. (2012): Alkotmányozás Magyarországon és az Egyesült Királyságban [Constitution-making in Hungary and in the United Kingdom]. Kommentár, 2012/5, 35–50.

  Pócza K. , 'Alkotmányozás Magyarországon és az Egyesült Királyságban ' (2012 ) 5 Kommentár : 35 -50 .

  • Search Google Scholar
 • Pokol, B. (1992): Aktivizmus és az Alkotmánybíróság [Activism and the Constitutional Court]. In {ieKurtán-Sándor-Vass} (eds): Magyarország Politikai Évkönyve [The political diary of Hungary]. DKMK, Budapest, 154.

  Pokol B. , '', in Magyarország Politikai Évkönyve , (1992 ) -.

 • Pokol, B. (2011): Demokrácia, hatalommegosztás és az állam cselekvőképessége [Democracy, separation of powers, and the capacity of the state]. In: Simon J. (ed.): Húsz éve szabadon Közép-Európában. Demokrácia, politika, jog [20 years of freedom in Central-Eastern Europe: democracy, politics and law]. Konrad Adenauer Alapítvány, Budapest, 451, 453–455.

  Pokol B. , '', in Húsz éve szabadon Közép-Európában. Demokrácia, politika, jog , (2011 ) -.

 • Posner, R. A. (2008): How Judges Think. Harvard University Press, Cambridge (MA).

  Posner R. A. , '', in How Judges Think , (2008 ) -.

 • Smuk, P. (2011): Magyar közjog és politika 1989–2011 [Hungarian public law and politics]. Osiris Kiadó, Budapest.

  Smuk P. , '', in Magyar közjog és politika 1989–2011 , (2011 ) -.

 • Stumpf, I. (2013): Hatalommegosztás és államszervezet az új Alaptörvényben [Separation of powers and the organization of the state in the new Fundamental Law]. In Fejes, Zs.- Kovács, E.- Paczolay, P.- Tóth, J. Z. (eds.): Állam és jog. Kodifikációs kihívások napjainkban. Magyar Jog- és Államtudományi Társaság-Gondolat Kiadó, Szeged-Budapest, 23–40.

  Stumpf I. , '', in Állam és jog. Kodifikációs kihívások napjainkban , (2013 ) -.

 • Sólyom, L. (2001): Az alkotmánybíráskodás kezdetei Magyarországon [The beginning of constitutional adjudication in Hungary]. Osiris Kiadó, Budapest, 686–687, 699, 708.

  Sólyom L. , '', in Az alkotmánybíráskodás kezdetei Magyarországon , (2001 ) -.

 • Sólyom, L. (2000): A „nehéz eseteknél” a bíró erkölcsi felfogása jut szerephez. Sólyom Lászlóval, az Alkotmánybíróság elnökével Tóth Gábor Attila beszélget [It is the moral assessment of the judge that prevails in hard cases-interview of Attila Gábor Tóth with Laszló Sólyom, president of the Constitutional Court.] Fundamentum 1997/1. In Halmai, G. (ed): A megtalált alkotmány. A magyar alapjogi bíráskodás kilenc éve. Fundamentum Könyvek, INDOK, Budapest, 395.

  Sólyom L. , '', in A megtalált alkotmány. A magyar alapjogi bíráskodás kilenc éve , (2000 ) -.

 • Szigeti, P. (2013): Az alaptörvény karaktere államelméleti és alkotmányjogi aspektusokból [The character of the new Fundamental Law: constitutional law and state theory observations]. In Tanulmányok a 70 éves Bihari Mihály tiszteletére. Universitas, Győr, 533, 535.

  Szigeti P. , '', in Tanulmányok a 70 éves Bihari Mihály tiszteletére , (2013 ) -.

 • Tellér, Gy. (1999): Hatalomgyakorlás az MSZP-SZDSZ koalíció idején [Exercising power in time of the MSZP-SZDSZ coalition]. Kairosz Kiadó, Budapest, 51.

  Tellér G. , '', in Hatalomgyakorlás az MSZP-SZDSZ koalíció idején , (1999 ) -.

 • Tóth, G. A. (2009): Túl a szövegen. Értekezés a magyar alkotmányról [Beyond the text: memoire about the Hungarian constitution]. Osiris Kiadó, Budapest, 17, 15–30, 24.

  Tóth G. A. , '', in Túl a szövegen. Értekezés a magyar alkotmányról , (2009 ) -.

 • Varga, Cs. (2006): Jogmegújítás alkotmánybíráskodás útján? [Developing law through constitutional adjudication?] In Hajas, B.- Schanda, B. (eds): Formatori Iuris Publici Studia in Honorem Geisea Kilényi Septuagenarii: Ünnepi kötet Kilényi Géza professzor 70. születésnapjára. Budapest, Szent István Társulat, 540.

  Varga C. , '', in Formatori Iuris Publici Studia in Honorem Geisea Kilényi Septuagenarii: Ünnepi kötet Kilényi Géza professzor 70. születésnapjára , (2006 ) -.

 • Varga, Cs. (2011): Küzdelem a jogért [Struggle for law]. In Simon, J. (ed.): Húsz éve szabadon Közép-Európában. Demokrácia, politika, jog. Konrad Adenauer alapítvány, Budapest, 488–489.

  Varga C. , '', in Húsz éve szabadon Közép-Európában. Demokrácia, politika, jog , (2011 ) -.

 • Collapse
 • Expand

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Éva Jakab

Co-Editor(s):
Viktor Lőrincz,
Fruzsina Orosz

Editor(s):
Samanatha Cheesman,
Zsuzsa Fejes,
Attila Kun,
Gábor Sulyok,
Márton Varju

Editorial Board

  1. Attila Badó
  1. Myátyás Bódig (Aberdeen)
  1. Zoltán Csehi
  1. Péter Cserne (Hull)
  1. Balázs Gellér
  1. András Jakab
  1. Miklós Király
  1. György Kiss
  1. Jan Kudrna (Praha)
  1. Herbert Küpper (Regensburg)
  1. Konrad Lachmayer (Durham)
  1. Andzrej Stanisław Mączyński (Kraków)
  1. Guido Pfeifer (Frankfurt am Main)
  1. Miklós Szabó
  1. Zoltán Szente
  1. G.J.J. Heerma van Voss (Leiden)
  1. Bernd Waas (Frankfurt am Main)
  1. Fryderyk Zoll (Osnabrück)

Advisory Board

  1. Péter Erdő
  1. Gábor Hamza
  1. Attila Harmathy
  1. László Kecskés
  1. Tibor Király
  1. László Korinek
  1. László Sólyom
  1. Lajos Vékás
  1. Imre Vörös

Acta Juridica Hungarica
P.O. Box 25
HU–1250 Budapest,Hungary
Phone: (36 1) 355 7384
Fax. (36 1) 375 7858
E-mail: acta.juridica@tk.mta.hu

  Indexing and Abstracting Services:

 • Information technology and the Law
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • Worldwide Political Science Abstractss
 • Translation Studies Abstracts
 • SCOPUS
 • Cabell's Directories
 • HeinOnline

 

Acta Juridica Hungarica
Language English
Size  
Year of
Foundation
1959
Publication
Programme
changed title
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-2574 (Print)
ISSN 1588-2616 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2023 0 5 5
Jul 2023 0 1 6
Aug 2023 0 4 2
Sep 2023 0 6 1
Oct 2023 0 6 0
Nov 2023 0 5 3
Dec 2023 0 0 0