Author:
Zsombor Tibor Szabó
Search for other papers by Zsombor Tibor Szabó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Full access
 • Ablonczy, B. , Az alkotmány nyomában – Beszélgetések Szájer Józseffel és Gulyás Gergellyel (Elektromédia 2011) [The volume has been published in German one year later. See Ablonczy, B., Gespräche über das Grundgesetz Ungarns - Bálint Ablonczy im Gespräch mit József Szájer und Gergely Gulyás (Elektromédia 2012)]

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bibó, I. , Válogatott tanulmányok, vol 4 (Magveto Könyvkiadó 1990)

 • Küpper, H. , Schwerpunkte der Rechtsentwicklung 2012 – Ungarn (C.H. Beck 2013) 167173.

 • Küpper, H. , Ungarns Verfassung vom 25. April 2011 – Einführung – Übersetzung – Materialien (Lang 2012)

 • Kukorelli, I. (eds) Alkotmánytan, vol 1 (Osiris 2007)

 • Kukorelli, I. , Az alkotmányozás évtizede – Közjogi, politikai tanulmányok, parlamenti jegyzetek (Korona 1995)

 • Jakab. A. , ‘A Magyar Köztársaság Alkotmánya. Magántervezet, szakmai álláspont kialakítása céljából‘ in A Jakab (ed) Az új Alaptörvény keletkezése és gyakorlati következményei (HVGORAC 2011a) 70163.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jakab, A. , (‘Az alkotmányozás elokérdései’ in A Jakab (ed) Az új Alaptörvény keletkezése és gyakorlati következményei (HVG-ORAC 2011b) 1522.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jakab, A. , ‘Fogódzók az új Alaptörvény értelmezéséhez’ in A Jakab (ed) Az új Alaptörvény keletkezése és gyakorlati következményei (HVG-ORAC 2011c) 164304.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Majtényi, L. , ‘Intézmények uralma, jogállami forradalom, információs jogok’ in M Kocsis and J Zeller (eds) A köztársasági alkotmány 20 éve (Pécsi Alkotmányjogi Muhely Alapítvány 2009) 181201.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mátyás, F. , ‘Jogalkotási rekord: folyamatban!’ Ars boni (2013) <http://arsboni.hu/jogalk.html> accessed 29 december 2013.

 • Molnár, B., M. Németh and P. Tóth (eds) Mérlegen az Alaptörvény – Interjúkötet hazánk új alkotmányáról (HVG-ORAC 2013)

 • Prugberger, T. , ‘Reflexió Sárközy Tamásnak A túlzások dialektikája címu írására a Kik támadják Magyarországot és miért? címu könyv tükrében’ (2013) 13 Polgári Szemle 100-117.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sárközy, T. , ‘A túlzások dialektikája’ (2012) 36 Polgári Szemle 302–327.

 • Sólyom, L. , ‘Eloszó – Az alkotmányos kultúra szerepe’ in A Jakab (ed) Az új Alaptörvény keletkezése és gyakorlati következményei (HVG-ORAC 2011) 1114.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szegvári, P. , ‘Miért hagyjuk, hogy így legyen?’ in M Kocsis and J Zeller (eds) A köztársasági alkotmány 20 éve (Pécsi Alkotmányjogi Muhely Alapítvány 2009) 429439.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth, LGy., Cs. Lentner and P. Zárug Farkas, Kik támadják Magyarországot és miért? (Kairosz 2012)

 • Tölgyessy, P. , ‘Az alkotmányosság helyreállításának húsz esztendeje. Vissza a kezdokörbe’ in M Kocsis and J Zeller (eds) A köztársasági alkotmány 20 éve (Pécsi Alkotmányjogi Muhely Alapítvány 2009) 1743.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Velencei Bizottság 614/2011. számú állásfoglalása (CDL-AD(2011)001): European Commission for Democracy through Law (Venice Commission): Opinion on Three Legal Questions Arising in the Process of Drafting the New Constitution of Hungary <http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2011)001-e> accessed 29 december 2013. Translated from English to Hungarian by Böszörményi, J. in A Jakab (ed) Az új Alaptörvény keletkezése és gyakorlati következményei (2011 HVG-ORAC) 358–375.

 • Collapse
 • Expand

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Éva Jakab

Co-Editor(s):
Viktor Lőrincz,
Fruzsina Orosz

Editor(s):
Samanatha Cheesman,
Zsuzsa Fejes,
Attila Kun,
Gábor Sulyok,
Márton Varju

Editorial Board

  1. Attila Badó
  1. Myátyás Bódig (Aberdeen)
  1. Zoltán Csehi
  1. Péter Cserne (Hull)
  1. Balázs Gellér
  1. András Jakab
  1. Miklós Király
  1. György Kiss
  1. Jan Kudrna (Praha)
  1. Herbert Küpper (Regensburg)
  1. Konrad Lachmayer (Durham)
  1. Andzrej Stanisław Mączyński (Kraków)
  1. Guido Pfeifer (Frankfurt am Main)
  1. Miklós Szabó
  1. Zoltán Szente
  1. G.J.J. Heerma van Voss (Leiden)
  1. Bernd Waas (Frankfurt am Main)
  1. Fryderyk Zoll (Osnabrück)

Advisory Board

  1. Péter Erdő
  1. Gábor Hamza
  1. Attila Harmathy
  1. László Kecskés
  1. Tibor Király
  1. László Korinek
  1. László Sólyom
  1. Lajos Vékás
  1. Imre Vörös

Acta Juridica Hungarica
P.O. Box 25
HU–1250 Budapest,Hungary
Phone: (36 1) 355 7384
Fax. (36 1) 375 7858
E-mail: acta.juridica@tk.mta.hu

  Indexing and Abstracting Services:

 • Information technology and the Law
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • Worldwide Political Science Abstractss
 • Translation Studies Abstracts
 • SCOPUS
 • Cabell's Directories
 • HeinOnline

 

Acta Juridica Hungarica
Language English
Size  
Year of
Foundation
1959
Publication
Programme
changed title
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-2574 (Print)
ISSN 1588-2616 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2023 0 4 0
Jul 2023 0 4 8
Aug 2023 0 7 2
Sep 2023 0 2 0
Oct 2023 0 7 1
Nov 2023 0 2 0
Dec 2023 0 2 0