View More View Less
 • 1 University of Pécs, H-7624 Pécs, Ifjúság u. 6, Hungary
 • | 2 University of Debrecen, H-4032 Debrecen, Egyetem tér 1, Hungary
 • | 3 H-7000 Sárbogárd, Tompa Mihály u. 38/C, Hungary
Open access

This paper presents the phytosociological description of a drained swamp community, Veratro albi-Fraxinetum angustifoliae, so far found only in the Nyírség at Nyírábrány “Kis-kőrises”, “Mogyorósi-erdő”; Vámospércs “Jónásrész-Kőrises”; and Vámospércs “Jónásrész-Buzita”. The habitat of the community is transitional between that of alder swamps (Fraxino pannonicae-Alnetum glutinosae), and hardwood riparian forests (Fraxino pannonicae-Ulmetum). The community is characterised by high proportions of character species of Alnion glutinosae and Molinion coerulei as well as Quercetea pubescentis-petraeae s. l. whereas character species of the order Fagetalia are almost completely absent. It hosts several rare, often threatened species, such as Angelica palustris, Ophioglossum vulgatum, Trollius europaeus and Veratrum album.

 • Aszód, L. (1935): Adatok a nyírségi homoki vegetáció ökológiájához és szociológiájához. – Tisia 1(1): 133.

 • Becking, R. W. (1957): The Zürich-Montpellier School of phytosociology. – Bot. Review 23: 411488.

 • Borhidi, A. (1961): Klimadiagramme und klimazonale Karte Ungarns. – Ann. Univ. Sci. Budapest. Sect. Biol. 4: 21250.

 • Borhidi, A. (1993): A magyar flóra szociális magatartás típusai, természetességi és relatív ökológiai értékszámai. – Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, 95 pp.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borhidi, A. (1995): Social behaviour types, the naturalness and relative ecological indicator values of the higher plants in the Hungarian flora. – Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 39: 97181.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borhidi, A. and Kevey, B. (1996): An annotated checklist of the Hungarian plant communities II. – In: Borhidi, A. (ed.): Critical revision of the Hungarian plant communities. Janus Pannonius University, Pécs, pp. 95138.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borhidi, A., Kevey, B. and Lendvai, G. (2012): Plant communities of Hungary. – Akadémiai Kiadó, Budapest, 544 pp.

 • Braun-Blanquet, J. (1964): Pflanzensoziologie. (ed. 3). – Springer Verlag, Wien, New York, 865 pp.

 • Du Rietz, G. E. (1921): Zur methodologischen Grundlage der modernen Pflanzensoziologie. – Akademisk Afhandling, Uppsala, 272 pp.

 • Ellenberg, H. (1986): Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in ökologischer Sicht. (ed. 4). – Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart, 989 pp.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horvat, I. (1938): Biljnosociološka istraživanja šuma u Hrvatskoj. – Annales pro experimentis foresticis Zagreb 6: 127279.

 • Horvat, I., Glavac, V. and Ellenberg, H. (1974): Vegetation Südosteuropas. – Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 768 pp.

 • Horváth, F., Dobolyi, Z. K., Morschhauser, T., Lokös, L., Karas, L. and Szerdahelyi, T. (1995): Flóra adatbázis 1.2. – Vácrátót, 267 pp.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Járai-Komlódi, M. (1958): Die Pflanzengesellschaften in dem Turjángebiet von Ócsa–Dabas. – Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 4: 6392.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kevey, B. (2008): Magyarország erdotársulásai. (Forest associations of Hungary). – Tilia 14: 1488.

 • Kevey, B. and Hirmann, A. (2002): „NS” számítógépes cönológiai programcsomag. – In: Horváth, A. (ed.): Összefoglalók. Aktuális flóra- és vegetációkutatások a Kárpát-medencében V, Pécs, 2002. március 8–10. p. 74.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kevey, B., Papp, L. and Lendvai, G. (2017): A Nyírség tölgy-koris-szil ligetei (Fraxino pannonicae-Ulmetum Soó in Aszód 1935 corr. Soó 1963). – Kitaibelia 22(1): 179220. https://doi.org/10.17542/kit.22.179

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Király, G. (ed.) (2009): Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Határozókulcsok. – Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafo, 616 pp.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mucina, L., Grabherr, G. and Wallnöfer, S. (1993): Die Pflanzengesellschaften Österreichs III. Wälder und Gebüsche. – Gustav Fischer, Jena, Stuttgart, New York, 353 pp.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oberdorfer, E. (1992a): Süddeutsche Pflanzengesellschaften IV. A. Textband. – Gustav Fischer Verlag, Jena, Stuttgart, New York, 282 pp.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oberdorfer, E. (1992b): Süddeutsche Pflanzengesellschaften IV. B. Tabellenband. – Gustav Fischer Verlag, Jena, Stuttgart, New York, 580 pp.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Papp, L. and Dudás, M. (1992): Data on botanical values of central and south Nyírség and their vicinity. – Déri Múzeum Évkönyve, Debrecen, 1989–1990: 735.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Passarge, H. and Hofmann, G. (1968): Molinio-Betuletea pubescentis. – In: Passarge, H. and Hofmann, G. (eds): Pflanzengesellschaften des nordostdeutschen Flachlandes II. VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, pp. 190199.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Podani, J. (2001): Syntax 2000, computer programs for data analysis in ecology and systematics. – Scientia, Budapest, 53 pp.

 • Riezing, N. and Szollát, Gy. (2008–2009): Kiszáradó nyírlápok a Vértesalján (Ophioglosso- Betuletum pubescentis Riezing, Szollát and Simon ass. nova). – Kanitzia 16(3–4): 4558.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rodwell, J. S., Schaminée, J. H. J., Mucina, L., Pignatti, S., Dring, J. and Moss, D. (2002): The diversity of European vegetation. – Wageningen, Wateringen, 168 pp.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Soó, R. (1964, 1966, 1968, 1970, 1973, 1980): A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve I–VI. – Akadémiai Kiadó, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tüxen, R. (1937): Die Pflanzengesellschaften Nordwestdeutschlands. – Mitt. Flor.-Soziol. Arbeitsgem. Niedersachsen, Hannover 3: 1170.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Westhoff, V., Dijk, J. W. and Passchier, H. (1946): Overzicht der plantengemeenschappen in Nederland. – Tweede druk, G. W. Breughel, Amsterdam, 118 pp.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Willner, W. and Grabherr, G. (2007a): Die Wälder und Gebüsche Österreichs 1 Textband. – Elsevier Spektrum Akademischer Verlag, München, 302 pp.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Willner, W. and Grabherr, G. (2007b): Die Wälder und Gebüsche Österreichs. Tabellenband. – Elsevier Spektrum Akademischer Verlag, München, 290 pp.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 0 8 9
Feb 2021 0 5 1
Mar 2021 0 9 8
Apr 2021 0 8 1
May 2021 0 9 2
Jun 2021 0 2 3
Jul 2021 0 0 0