View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézet 1089 Budapest Nagyvárad tér 4.
 • 2 Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézet Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Elméleti háttér: A Szülői Konfliktusok Észlelését Mérő Skála (Children’s Perception of Interparental Conflict Scale; CPIC) egy széles körben használt kérdőív, amely a szülői konfliktusok gyermekek által észlelt természetét és a gyermekeknek e konfliktusokra adott reakcióit vizsgálja. Cél: A kutatás célja a CPIC magyar nyelvre adaptálása és pszichometriai elemzése volt. Módszer: Keresztmetszeti, kérdőíves vizsgálatunkban 127 szülő-gyermek pár vett részt. A gyermekek (átlagéletkor = 10,8 év; szórás = 1,05 év; terjedelem: 9—12 év) az alábbi kérdőíveket töltötték ki: CPIC, Vonásszorongás Skála, Gyermek Depresszió Kérdőív. A szülőkkel a Rövidített Házastársi Stressz Skálát vettük fel. Eredmények: A konfirmatív faktoranalízis nem támasztotta alá a CPIC elméleti, nyolcfaktoros faktorstruktúráját (χ2 (1052) = 1355,0, p<0,001; CFI = 0,892; TLI = 0,884; RMSEA = 0,048, RMSEA CI90: 0,040—0,055, p = 0,698). A Trianguláció alskála három tételének törlésével az illeszkedés elfogadhatóvá vált (χ2 (917) = 1113,4, p<0,001; CFI = 0,929; TLI = 0,924; RMSEA = 0,041, RMSEA CI90: 0,032—0,049, p = 0,960). A négyfaktoros alternatív elméleti modell szignifikánsan rosszabbul illeszkedett az adatokra, mint a nyolcfaktoros modell (Δχ2 = 66,5, Δdf = 22, p<0,001). A kérdőív alskáláinak belső megbízhatósága a Trianguláció alskála (Cronbach-alfa: 0,40) kivételével elfogadható (Cronbach-alfa: 0,63—0,81). A mérőeszköz konstruktumvaliditását támogatja, hogy az alskálák zöme a várakozásnak megfelelő irányú és erősségű lineáris kapcsolatot mutat a depresszióval, a vonásszorongással, valamint a szülő által észlelt házastársi stresszel. Következtetések: Az alacsony mintaelemszám ellenére összességében elmondhatjuk, hogy a CPIC magyar változatának pszichometriai mutatói megfelelőek. Javasoljuk a mérőeszköz hazai kutatásba történő bevezetését és további vizsgálatát.

 • Ács, P., Borsos, A., & Rétsági, E. (2010). A serdülőkorúak szubjektív életminőségének vizsgálata a Nyugat-Dunántúli régióban. In „Tanulás—Tudás—Gazdasági sikerek”, avagy a tudásmenedzsment szerepe a gazdaság eredményességében. Konferencia kiadvány (59—64). Győr: Széchenyi István Egyetem

 • Balog, P., Székely, A., Szabó, G., & Kopp, M. (2006). A rövidített Házastársi Stressz Skála pszichometriai jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7(3), 193—202.

 • Belsky, J., Steinberg, L., & Draper, P. (1991). Childhood experience, interpersonal development, and reproductive strategy: An evolutionary theory of socialization. Child development, 62(4), 647—670.

 • Bereczkei, T., & Csanaky, A. (2001). Stressful family environment, mortality, and child socialisation: Life-history strategies among adolescents and adults from unfavourable social circumstances. International Journal of Behavioral Development, 25(6), 501—508.

 • Bickham, N.L., & Fiese, B.H. (1997). Extension of the Children’s Perceptions of Interparental Conflict Scale for use with late adolescents. Journal of Family Psychology, 11(2), 246—250.

 • Brown, T.A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. New York: Guilford Press

 • Byrne, B.M. (2001). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming. London: Lawrence Erlbaum Associates

 • Chisholm, J.S. (1993). Death, hope, and sex: Life-history theory and the development of reproductive strategies. Current anthropology, 34(1), 1—24.

 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (Second edition). New Jersey: Lawrence Erlbaum

 • Cohen, J. (1992). A power primer. Psychological Bulletin, 112(1), 155—159.

 • Cummings, E.M., & Davies, P.T. (2002). Effects of marital conflict on children: Recent advances and emerging themes in process-oriented research. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 43(1), 31—63.

 • Cummings, E.M., Iannotti, R.J., & Zahn-Waxler, C. (1985). Influence of conflict between adults on the emotions and aggression of young children. Developmental Psychology, 21(3), 495—507.

 • Cummings, J.S., Pellegrini, D.S., Notarius, C.I., & Cummings, E.M. (1989). Children’s responses to angry adult behavior as a function of marital distress and history of interparent hostility. Child Development, 60(5), 1035—1043.

 • Draper, P., & Harpending, H. (1982). Father absence and reproductive strategy: An evolutionary perspective. Journal of Anthropological Research, 38(3), 255—273.

 • El-Sheikh, M., Harger, J., & Whitson, S.M. (2001). Exposure to interparental conflict and children’s adjustment and physical health: The moderating role of vagal tone. Child development, 72(6), 1617—1636.

 • Emery, R.E. (1989). Family violence. American Psychologist, 44(2), 321—328.

 • Emery, R.E., & O’Leary, K.D. (1982). Children’s perceptions of marital discord and behavior problems of boys and girls. Journal of Abnormal Child Psychology, 10(1), 11—24.

 • Erikson, E.H. (2002). Gyermekkor és társadalom. Budapest: Osiris

 • Folkman, S., & Lazarus, R.S. (1980). An analysis of coping in a middle-aged community sample. Journal of Health and Social Behavior, 21(3), 219—239.

 • Földházi, E. (2009). Családszerkezet. Letöltve: 2011. 08. 23-án: http://www.demografia.hu/letoltes/kiadvanyok/DemPort/09foldhazi_csaladszerkezet.pdf

 • Goch, I. (1998). Entwicklung der Ungewissheitstoleranz. Die Bedeutung der familialen Socialization. Regensburg: Roderer

 • Godde, M., & Walper, S. (2001). The German short version of the Children‘s Perception of Interparental Conflict Scale. Diagnostica, 47(1), 18—26.

 • Graber, J.A., Brooks-Gunn, J., & Warren, M.P. (1995). The antecedents of menarcheal age: Heredity, family environment, and stressful life events. Child development, 66(2), 346—359.

 • Grych, J.H., & Fincham, F.D. (1990). Marital conflict and children’s adjustment: A cognitive-contextual framework. Psychological Bulletin, 108(2), 267—290.

 • Grych, J.H., Fincham, F.D., Jourlies E.N., & McDonald, R. (2000). Interparental conflict and child adjustment: Testing the mediational role of appraisals in the cognitive-contextual framework. Child Development, 71(6), 1648—1661.

 • Grych, J.H., Raynor, S.R., & Fosco, G.M. (2004). Family processes that shape the impact of interparental conflict on adolescents. Development and Psychopathology, 16(3), 649—665.

 • Grych, J.H., Seid, M., & Fincham, F.D. (1992). Assessing marital conflict from the child’s perspective: The Children’s Perception of Interparental Conflict Scale. Child Development, 63(3), 558—572.

 • Hajnal, Á. (1998). Családi krízisek és gyermekelhelyezési perek. Letöltve: 2011. 08. 23-án: http://www.vigilia.hu/1998/2/9802haj.html

 • Holmes, T.H., & Rahe, R.H. (1967). The Social Readjustment Rating Scale. Journal of Psychosomatic Research, 11(2), 213—218.

 • Iraurgi, I., Martínez-Pampliega, A., Sanz, M., Cosgaya, L., Galíndez, E., & Muñoz, A. (2008). Escala de Conflicto Interparental desde la Perspectiva de los Hijos (CPIC): Estudio de validación de una versión abreviada de 36 ítems [Children’s Perception of Interparental Conflict Scale (CPIC): Validation study of a short version of 36 items]. Revista Iberoamericana de Diagnóstico e Avaliação Psicológica, 1(25), 9—34.

 • Johnston, J.R., González, R., & Campbell, L.E.G. (1987). Ongoing postdivorce conflict and child disturbance. Journal of Abnormal Child Psychology, 15(4), 493—509.

 • Katz, L.F., & Gottman, J.M. (1993). Patterns of marital conflict predict children’s internalizing and externalizing behaviors. Developmental Psychology, 29(6), 940—950.

 • Kline, R.B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling. New York: Guilford Press

 • Kovacs, M. (1981). Rating scales to assess depression in school-aged children. Acta Paedapsychiatrica, 46(5—6), 305—315.

 • Lacinová, L., Michalčáková, R., & Ježek, S. (2009). Škála dětské percepce konfliktu mezi rodiči: Česká verze dotazniku pro adolescenty [Children’s Perception of Interparental Conflict Scale: Czech version of the questionnaire on adolescents]. Československá Psychologie, 53(1), 68—83.

 • Lucas-Thompson, R.G., & Goldberg, W.A. (2011). Family relationships and children’s stress responses. Advances in Child Development and Behavior, 40(7), 243—299.

 • Lundberg, O. (1993). The impact of childhood living conditions on illness and mortality in adulthood. Social Science and Medicine, 36(8), 1047—1052.

 • McDonald, R., & Grych, J.H. (2006). Young children’s appraisals of interparental conflict: Measurement and links with adjustment problems. Journal of Family Psychology, 20(1), 88—99.

 • Mei, Z., & Zhongjian, M. (2006). The structure of junior high school students’ perception of interparental conflict. Psychological Science, 29(2), 454—456.

 • Minuchin, S., Baker, L., Rosman, B.L., Liebman, R., Milman, L., & Todd, T.C. (1975). A conceptual model of psychosomatic illness in children-family organization and family therapy. Archives of General Psychiatry, 32(8), 1031—1038.

 • Moura, O., dos Santos, R.A., Rocha, M., & Matos, P.M. (2010). Children’s Perception of Interparental Conflict Scale (CPIC): Factor structure and invariance across adolescents and emerging adults. International Journal of Testing, 10(4), 364—382.

 • Muthén, L.K., & Muthén, B.O. (1998). Mplus user’s guide. (Fifth edition.) Los Angeles: Muthén & Muthén

 • Nigg, J.T., Nikolas, M., Miller, T., Burt, S.A., Klump, K.L., & von Eye, A. (2009). Factor structure of the Children’s Perception of Interparental Conflict Scale for studies of youths with externalizing behavior problems. Psychological Assessment, 21(3), 450—456.

 • Oh, K.J., Lee, S., & Park, S.H. (2011). The effects of marital conflict on Korean children‘s appraisal of conflict and psychological adjustment. Journal of Child and Family Studies, 20(4), 444—451.

 • Ong, A.D., Van Dulmen, M.H.M. (Eds., 2007). Oxford handbook of methods in positive psychology (Series in positive psychology). Oxford: Oxford University Press

 • Orth-Gomér, K., & Chesney, M.A. (1997). Social stress/strain and heart disease in women. In D.G. Julian, & N.K. Wenger (Eds.), Women and heart disease (407—420). London: Martin Dunitz Ltd.

 • Porter, B., & O’Leary, K.D. (1980). Marital discord and childhood behavior problems. Journal of Abnormal Child Psychology, 8(3), 287—295.

 • Reese-Weber, M., & Hesson-McInnis, M. (2008). The Children’s Perception of Interparental Conflict Scale: Comparing factor structures between developmental periods. Educational and Psychological Measurement, 68(6), 1008—1023.

 • Rózsa, S., Vetró, Á., V. Komlósi, A., Gádoros, J., Kő, N., & Csorba, J. (1999). A gyermek- és serdülőkori depresszió kérdőíves mérésének lehetősége a klinikai és normatív mintán szerzett tapasztalatok alapján. Pszichológia, 19(4), 459—482.

 • Sallay, H. & Dalbert, C. (2002). Women’s perception of parenting: German-Hungarian comparison. Applied Psychology in Hungary, 3—4, 55—64.

 • Sandler, I.N., Wheeler, L.A., & Braver, S.L. (2013). Relations of parenting quality, interparental conflict, and overnights with mental health problems of children in divorcing families with high legal conflict. Journal of Family Psychology, 27, 915—924.

 • Sipos, K., & Sipos, M. (1979). A “State-Trait Anxiety Inventory for Children’’ (STAIC) standardizálása és validizálása magyar nyelven. Elméleti-Módszertani Tanulmányok 16. kötet. Budapest: MTA Pszichológiai Intézet

 • Snyder, D.K., Klein, M.A., Gdowski, C.L., Faulstich, C., & LaCombe, J. (1988). Generalized dysfunction in clinic and nonclinic families: A comparative analysis. Journal of Abnormal Child Psychology, 16(1), 97—109.

 • Spielberger, C.D. (1973). Manual for the Stait-Trait Anxiety Inventory for Children. Palo Alto: Consulting Psychologists Press

 • Susánszky, É., Konkolÿ Thege, B., Stauder, A., & Kopp, M. (2006). A WHO Jól-lét Kérdőív rövidített (WBI-5) magyar változatának validálása a Hungarostudy 2002 országos lakossági egészségfelmérés alapján. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7(3), 247—255.

 • Turner, C.M., & Barrett, P.M. (1998). Adolescent adjustment to perceived marital conflict. Journal of Child and Family Studies, 7(4), 499—513.

 • Ulu, I.P., & Fisiloglu, H. (2004). A validity and reliability study of the Children’s Perception of Interparental Conflict Scale. Türk Psikoloji Yazilari, 7(14), 61—75.

 • Vairami, M., & Vorria, P. (2007). Interparental conflict and (pre)adolescent’s peer relationships. Hellenic Journal of Psychology, 4(3), 257—280.

 • Psychiatry and Mental Health SJR Quartile Score (2018): Q4
 • Neuropsychology and Physiological Psychology SJR Quartile Score (2018): Q4
 • Scimago Journal Rank (2018): 0.157
 • SJR Hirsch-Index (2018): 8

Language: Hungarian and English

Founded in 2000
Publication: One volume of four issues annually
Publication Programme: 2020. Vol. 21.
Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

EndNote style: LINK

 

Subscribers can access the electronic version of every printed article.

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne Stauder

Editor(s): Edit Czeglédi

Editorial Board

 • Dégi, László Csaba,Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia
 • Demetrovics, Zsolt, Eötvös Loránd University, Budapest
 • Konkolÿ Thege, Barna - Waypoint Centre for Mental Health Care,
  Penetanguishene, Canada
 • Kósa, Karolina, University of Debrecen, Debrecen
 • Novák, Márta, University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada
 • Pikó, Bettina, University of Szeged, Szeged
 • Rácz, József, Semmelweis University, Budapest
 • Tiringer, István, University of Pécs, Pécs

Editorial Office: Akadémiai Kiadó Zrt.
Address: Prielle Kornélia u. 21–35, H-1117 Budapest, Hungary

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE

Instructions for reviews in Hungarian HERE