View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Intézet 7624 Pécs Ifjúság u. 6.
 • 2 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológia Intézet Piliscsaba
Open access

Elméleti háttér: A rezíliencia azon jellemzőket foglalja magában, amelyek elősegítik a veszélyeztetett életkörülmények ellenére történő sikeres alkalmazkodást, enyhítik a stressz negatív hatásait és lehetővé teszik a változásokkal szembeni adaptív megküzdést. A Connor-Davidson Rezíliencia Skála (CD-RISC) a lelki ellenálló képesség mérésére kidolgozott eszköz. Cél: A kutatás célja a 25-itemes CD-RISC magyar nyelvre adaptálása és pszichometriai elemzése volt. Módszerek: Keresztmetszeti, kérdőíves vizsgálatunkban 100 fős autoimmun betegcsoport (átlagéletkor = 51,49 év; szórás = 12,87 év) és 164 fős egészséges kontrollcsoport vett részt (átlagéletkor = 43,77 év; szórás = 15,78 év), akik az alábbi kérdőíveket töltötték ki: Connor-Davidson Rezíliencia Skála, Kórházi Szorongás és Depresszió Skála (HADS), Temperamentum és Karakter Kérdőív (TCI). Eredmények: Magyar mintán a konfirmatív faktorelemzés nem igazolta az eredeti rezíliencia-kérdőív 5-faktoros struktúráját, míg a feltáró faktorelemzés 6 faktort eredményezett. A kérdőív Cronbach-alfa értéke magas (0,869) volt. A CD-RISC az elvárásoknak megfelelő irányú és mértékű korrelációt mutatott a validáláshoz alkalmazott mérőeszközökkel. Szignifikáns pozitív korrelációt találtunk a TCI önirányítottságot (r = 0,449; p < 0,001) és együttműködést (r = 0,171; p < 0,05) mérő skáláival; míg szignifikáns negatív együttjárást a TCI ártalomkerülést mérő skálájával (r = –0,558; p < 0,001) és a HADS depressziót (r = –0,477; p < 0,001) és szorongást (r = –0,326; p < 0,001) mérő alskáláival. Egy bináris logisztikus regresszió-analízis eredményei igazolták, hogy a CD-RISC alkalmas az autoimmun beteg és egészséges csoport elkülönítésére a rezíliencia értékek mentén. Következtetések: Összességében elmondhatjuk, hogy a 25-itemes CD-RISC magyar változatának pszichometriai mutatói megfelelőek, a kérdőív megbízható és érvényes mérőeszköznek bizonyult a rezíliencia mérésére.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Agaibi, C.E., & Wilson, J.P. (2005). Trauma, PTSD, and resilience: A review of the literature. Trauma Violence Abuse, 6(3), 195–216.

 • Ahern, N.R., Kiehl, E.M., Sole, M.L., & Byers, J. (2006). A review of instruments measuring resilience. Issues in Comprehensive Pediatric Nursing, 29(2), 103–125.

 • Baek, H-S., Lee, K-U., Joo, E-J., Lee, M-J., & Choi, K-S. (2010). Reliability and validity of the Korean version of the Connor-Davidson Resilience Scale. Psychiatry Investigation, 7(2), 109–115.

 • Bonanno, G.A. (2004). Loss, trauma, and human resilience: Have we underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events? American Psychologist, 59(1), 20–28.

 • Bowes, L., & Jaffee, S.R. (2013). Biology, genes, and resilience: Toward a multidisciplinary approach. Trauma Violance Abuse, 14(3), 195–208.

 • Caffo, E., & Belaise, C. (2003). Psychological aspects of traumatic injury in children and adolescents. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 12(3), 493–535.

 • Campbell-Sills, L., Cohan, S.L., & Stein, M.B. (2006). Relationship of resilience to personality, coping, and psychiatric symptoms in young adults. Behaviour Research and Therapy, 44(4), 585–599.

 • Campbell-Sills, L., & Stein, M.B. (2007). Psychometric analysis and refinement of the Connor–Davidson Resilience Scale (CDRISC): Validation of a 10-item measure of resilience. Journal of Traumatic Stress, 20, 1019–1028.Carle, A.C., & Chassin, L. (2004). Resilience in a community sample of children of alcoholics: Its prevalence and relation to internalising symptomatology and positive affect. Journal of Applied Developmental Psychology, 25, 577–596.

 • Charney, D.S. (2004). Psychobiological mechanisms of resilience and vulnerability: Implications for adaptation to extreme stress. American Journal of Psychiatry, 161(2), 195–216.

 • Cloninger, C.R. (1994). The Temperament and Character Inventory (TCI): A guide to its development and use. Washington University, St Louis, Missouri: Centre for Psychobiology of Personality

 • Connor, K.M., & Davidson, J.R.T. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor-Davidson Resilience Scale (CDRISC). Depression and Anxiety, 18(2), 76–82.

 • Connor, K.M., Davidson, J.R.T., & Lee, L C. (2003). Spirituality, resilience, and anger in survivors of violent trauma: A community survey. Journal of Traumatic Stress, 16(5), 487–494.

 • Fredrickson, B.L., & Tugade, M.M. (2003). What good are positive emotions in crises? A prospective study of resilience and emotions following the terrorist attacks on the United States on September 11, 2001. Journal of Personality and Social Psychology, 84(2), 365–376.

 • Gillespie, B.M., Chaboyer, W., & Walli, M. (2007). The influence of personal characteristics on the resilience of operating room nurses: A predictor study. International Journal of Nursing Studies, 46(7), 968–976.

 • Gy. Kiss, E., Csókási, K., Hargitai, R., Káplár, M., Nagy, L., & Czirják, L. (2012). Resilience and protective factors of personality. Psychology & Health, 27(sup1), 222.

 • Haskett, E., Nears, K., Ward, S., & McPherson, A.V. (2006). Diversity in adjustment of maltreated children: Factors associated with resilient functioning. Clinical Psychology Review, 26(6), 796–812.

 • Járai, R., Vajda, D., Hargitai, R., Nagy, L., Csókási, K., & Kiss, E.Cs. (megjelenés alatt). A Connor-Davidson Rezíliencia Kérdőív 10 itemes változatának jellemzői. Alkalmazott Pszichológia

 • Lamond, A.J., Depp, C.A., Allison, M., Langer, R., Reichstadt, J., Moore, D.J., et al. (2008). Measurement and predictors of resilience among community-dwelling older women. Journal of Psychiatric Research, 43(2), 148–154.

 • Muszbek, K., Székely, A., Balogh, E.M., Molnar, M., Rohánszky, M., Ruzsa, Á., et al. (2006). Validation of the Hungarian translation of Hospital Anxiety and Depression Scale. Quality of Life Research, 15(4), 761–766.

 • Norris, F.H., Stevens, S.P., Pfefferbaum, B., Wyche, K.F., & Pfefferbaum, R.L. (2008). Community resilience as a metaphor, theory, set of capacities, and strategy for disaster readiness. American Journal of Community Psychology, 41(1–2), 127–150.

 • Notario-Pacheco, B., Solera-Martínez, M., Serrano-Parra, M.D., Bartolomé-Gutiérrez, R., García-Campayo, J., & Martínez-Vizcaíno, V. (2011). Reliability and validity of the Spanish version of the 10-item Connor-Davidson Resilience Scale (10-item CD-RISC) in young adults. Health and Quality of Life Outcomes, 9(63), 1–6.

 • Parsons, E.R. (1994). Inner city children of trauma: Urban violence traumatic stress response syndromeand therapist response. In J.P. Wilson, & J.D. Lindy (Eds.), Countertransference in the treatment of PTSD (151– 179). New York: Guilford

 • Rózsa, S., Kő, N., Komlósi, A., Somogyi, E., Dezső, L., Kállai, J., et al. (2004). A személyiség pszichobiológiai modellje: A Temperamentum és Karakter Kérdőívvel szerzett hazai tapasztalatok. Pszichológia, 24(3), 283–304.

 • Rutter, M. (1985). Resilience in the face of adversity. Protective factors and resistance to psychiatric disorder. British Journal of Psychiatry, 147, 598–611.

 • Rutter, M. (1990). Competence under stress: Risk and protective factors. In J. Rolf, A.S. Masten, D. Cicchetti, K. H. Nuechterlein, & S. Weintraub (Eds.), Risk and protective factors in the development of psychopathology (181–214). New York: Cambridge University Press

 • Shira, M., Diane, T.M., Alan, P.L., Theresa, D.L., Howard, G.N., Richard, M.J. et al. (2008). Description of risk and resilience factors among military medical personnel before deployment to Iraq. Military Medicine, 173(1), 1–9.

 • Tannenbaum, B., & Anisman, H. (2003). Impact of chronic intermittent challenges in stressor-susceptible and resilient strains of mice. Biological Psychiatry, 53(4), 292–303.

 • Tugade, M.M., & Fredrickson, B.L. (2004). Resilient individuals use positive emotions to bounce back from negative emotional experiences. Journal of Personality and Social Psychology, 86(2), 320–333.

 • Windle, G., Bennett, K.M., & Noyes, J. (2011). A methodological review of resilience measurement scales. Health and Quality of Life Outcomes, 9(8), 1–18.

 • Yi, J.P., Vitaliano, P.P., Smith, R.E., Yi, J.C., & Weinger, K. (2008). The role of resilience on psychological adjustment and psychical health in patients with diabetes. British Journal of Health Psychology, 12(2), 311–325.

 • Yu, X., & Zhang, J. (2007). Factor analysis and psychometric evaluation of the Connor Davidson Resilience Scale (CD-RISC) with Chinese people. Social Behavior and Personality, 35(1), 19–30.

 • Zigmond, A.S., & Snaith, R.P. (1983). The Hospital Anxiety and Depression Scale. Acta Psychiatria Scandinavica, 67(6), 361–370.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2020 0 12 1
Jul 2020 0 14 1
Aug 2020 0 13 5
Sep 2020 0 11 8
Oct 2020 0 13 10
Nov 2020 0 10 3
Dec 2020 0 0 0