View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Intézet 7624 Pécs Ifjúság u. 6.
 • | 2 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológia Intézet Piliscsaba
Open access

Elméleti háttér: A rezíliencia azon jellemzőket foglalja magában, amelyek elősegítik a veszélyeztetett életkörülmények ellenére történő sikeres alkalmazkodást, enyhítik a stressz negatív hatásait és lehetővé teszik a változásokkal szembeni adaptív megküzdést. A Connor-Davidson Rezíliencia Skála (CD-RISC) a lelki ellenálló képesség mérésére kidolgozott eszköz. Cél: A kutatás célja a 25-itemes CD-RISC magyar nyelvre adaptálása és pszichometriai elemzése volt. Módszerek: Keresztmetszeti, kérdőíves vizsgálatunkban 100 fős autoimmun betegcsoport (átlagéletkor = 51,49 év; szórás = 12,87 év) és 164 fős egészséges kontrollcsoport vett részt (átlagéletkor = 43,77 év; szórás = 15,78 év), akik az alábbi kérdőíveket töltötték ki: Connor-Davidson Rezíliencia Skála, Kórházi Szorongás és Depresszió Skála (HADS), Temperamentum és Karakter Kérdőív (TCI). Eredmények: Magyar mintán a konfirmatív faktorelemzés nem igazolta az eredeti rezíliencia-kérdőív 5-faktoros struktúráját, míg a feltáró faktorelemzés 6 faktort eredményezett. A kérdőív Cronbach-alfa értéke magas (0,869) volt. A CD-RISC az elvárásoknak megfelelő irányú és mértékű korrelációt mutatott a validáláshoz alkalmazott mérőeszközökkel. Szignifikáns pozitív korrelációt találtunk a TCI önirányítottságot (r = 0,449; p < 0,001) és együttműködést (r = 0,171; p < 0,05) mérő skáláival; míg szignifikáns negatív együttjárást a TCI ártalomkerülést mérő skálájával (r = –0,558; p < 0,001) és a HADS depressziót (r = –0,477; p < 0,001) és szorongást (r = –0,326; p < 0,001) mérő alskáláival. Egy bináris logisztikus regresszió-analízis eredményei igazolták, hogy a CD-RISC alkalmas az autoimmun beteg és egészséges csoport elkülönítésére a rezíliencia értékek mentén. Következtetések: Összességében elmondhatjuk, hogy a 25-itemes CD-RISC magyar változatának pszichometriai mutatói megfelelőek, a kérdőív megbízható és érvényes mérőeszköznek bizonyult a rezíliencia mérésére.

 • Agaibi, C.E., & Wilson, J.P. (2005). Trauma, PTSD, and resilience: A review of the literature. Trauma Violence Abuse, 6(3), 195–216.

 • Ahern, N.R., Kiehl, E.M., Sole, M.L., & Byers, J. (2006). A review of instruments measuring resilience. Issues in Comprehensive Pediatric Nursing, 29(2), 103–125.

 • Baek, H-S., Lee, K-U., Joo, E-J., Lee, M-J., & Choi, K-S. (2010). Reliability and validity of the Korean version of the Connor-Davidson Resilience Scale. Psychiatry Investigation, 7(2), 109–115.

 • Bonanno, G.A. (2004). Loss, trauma, and human resilience: Have we underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events? American Psychologist, 59(1), 20–28.

 • Bowes, L., & Jaffee, S.R. (2013). Biology, genes, and resilience: Toward a multidisciplinary approach. Trauma Violance Abuse, 14(3), 195–208.

 • Caffo, E., & Belaise, C. (2003). Psychological aspects of traumatic injury in children and adolescents. Child andAdolescent Psychiatric Clinics of North America, 12(3), 493–535.

 • Campbell-Sills, L., Cohan, S.L., & Stein, M.B. (2006). Relationship of resilience to personality, coping, and psychiatric symptoms in young adults. Behaviour Research and Therapy, 44(4), 585–599.

 • Campbell-Sills, L., & Stein, M.B. (2007). Psychometric analysis and refinement of the Connor–Davidson Resilience Scale (CDRISC): Validation of a 10-item measure of resilience. Journal of Traumatic Stress, 20, 1019–1028.Carle, A.C., & Chassin, L. (2004). Resilience in a community sample of children of alcoholics: Its prevalence and relation to internalising symptomatology and positive affect. Journal of Applied Developmental Psychology, 25, 577–596.

 • Charney, D.S. (2004). Psychobiological mechanisms of resilience and vulnerability: Implications for adaptation to extreme stress. American Journal of Psychiatry, 161(2), 195–216.

 • Cloninger, C.R. (1994). The Temperament and Character Inventory (TCI): A guide to its development and use. Washington University, St Louis, Missouri: Centre for Psychobiology of Personality

 • Connor, K.M., & Davidson, J.R.T. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor-Davidson Resilience Scale (CDRISC). Depression and Anxiety, 18(2), 76–82.

 • Connor, K.M., Davidson, J.R.T., & Lee, L C. (2003). Spirituality, resilience, and anger in survivors of violent trauma: A community survey. Journal of Traumatic Stress, 16(5), 487–494.

 • Fredrickson, B.L., & Tugade, M.M. (2003). What good are positive emotions in crises? A prospective study of resilience and emotions following the terrorist attacks on the United States on September 11, 2001. Journal ofPersonality and Social Psychology, 84(2), 365–376.

 • Gillespie, B.M., Chaboyer, W., & Walli, M. (2007). The influence of personal characteristics on the resilience of operating room nurses: A predictor study. International Journal of Nursing Studies, 46(7), 968–976.

 • Gy. Kiss, E., Csókási, K., Hargitai, R., Káplár, M., Nagy, L., & Czirják, L. (2012). Resilience and protective factors of personality. Psychology & Health, 27(sup1), 222.

 • Haskett, E., Nears, K., Ward, S., & McPherson, A.V. (2006). Diversity in adjustment of maltreated children: Factors associated with resilient functioning. Clinical Psychology Review, 26(6), 796–812.

 • Járai, R., Vajda, D., Hargitai, R., Nagy, L., Csókási, K., & Kiss, E.Cs. (megjelenés alatt). A Connor-Davidson Rezíliencia Kérdőív 10 itemes változatának jellemzői. Alkalmazott Pszichológia

 • Lamond, A.J., Depp, C.A., Allison, M., Langer, R., Reichstadt, J., Moore, D.J., et al. (2008). Measurement and predictors of resilience among community-dwelling older women. Journal of Psychiatric Research, 43(2), 148–154.

 • Muszbek, K., Székely, A., Balogh, E.M., Molnar, M., Rohánszky, M., Ruzsa, Á., et al. (2006). Validation of the Hungarian translation of Hospital Anxiety and Depression Scale. Quality of Life Research, 15(4), 761–766.

 • Norris, F.H., Stevens, S.P., Pfefferbaum, B., Wyche, K.F., & Pfefferbaum, R.L. (2008). Community resilience as a metaphor, theory, set of capacities, and strategy for disaster readiness. American Journal of Community Psychology, 41(1–2), 127–150.

 • Notario-Pacheco, B., Solera-Martínez, M., Serrano-Parra, M.D., Bartolomé-Gutiérrez, R., García-Campayo, J., & Martínez-Vizcaíno, V. (2011). Reliability and validity of the Spanish version of the 10-item Connor-Davidson Resilience Scale (10-item CD-RISC) in young adults. Health and Quality of Life Outcomes, 9(63), 1–6.

 • Parsons, E.R. (1994). Inner city children of trauma: Urban violence traumatic stress response syndromeand therapist response. In J.P. Wilson, & J.D. Lindy (Eds.), Countertransference in the treatment of PTSD (151– 179). New York: Guilford

 • Rózsa, S., Kő, N., Komlósi, A., Somogyi, E., Dezső, L., Kállai, J., et al. (2004). A személyiség pszichobiológiai modellje: A Temperamentum és Karakter Kérdőívvel szerzett hazai tapasztalatok. Pszichológia, 24(3), 283–304.

 • Rutter, M. (1985). Resilience in the face of adversity. Protective factors and resistance to psychiatric disorder. British Journal of Psychiatry,147, 598–611.

 • Rutter, M. (1990). Competence under stress: Risk and protective factors. In J. Rolf, A.S. Masten, D. Cicchetti, K. H. Nuechterlein, & S. Weintraub (Eds.), Risk and protectivefactors in the development of psychopathology (181–214). New York: Cambridge University Press

 • Shira, M., Diane, T.M., Alan, P.L., Theresa, D.L., Howard, G.N., Richard, M.J. et al. (2008). Description of risk and resilience factors among military medical personnel before deployment to Iraq. Military Medicine,173(1), 1–9.

 • Tannenbaum, B., & Anisman, H. (2003). Impact of chronic intermittent challenges in stressor-susceptible and resilient strains of mice. Biological Psychiatry, 53(4), 292–303.

 • Tugade, M.M., & Fredrickson, B.L. (2004). Resilient individuals use positive emotions to bounce back from negative emotional experiences. Journal of Personality andSocial Psychology, 86(2), 320–333.

 • Windle, G., Bennett, K.M., & Noyes, J. (2011). A methodological review of resilience measurement scales. Health and Quality of Life Outcomes, 9(8), 1–18.

 • Yi, J.P., Vitaliano, P.P., Smith, R.E., Yi, J.C., & Weinger, K. (2008). The role of resilience on psychological adjustment and psychical health in patients with diabetes. British Journal of Health Psychology, 12(2), 311–325.

 • Yu, X., & Zhang, J. (2007). Factor analysis and psychometric evaluation of the Connor Davidson Resilience Scale (CD-RISC) with Chinese people. Social Behavior and Personality, 35(1), 19–30.

 • Zigmond, A.S., & Snaith, R.P. (1983). The Hospital Anxiety and Depression Scale. Acta Psychiatria Scandinavica, 67(6), 361–370.

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 0 12 9
Sep 2021 0 7 6
Oct 2021 0 9 12
Nov 2021 0 21 26
Dec 2021 0 17 16
Jan 2022 0 7 11
Feb 2022 0 0 0