Authors:
Karolina Kósa Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Magatartástudományi Intézet, Debrecen

Search for other papers by Karolina Kósa in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Éva Bíró Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet, Debrecen

Search for other papers by Éva Bíró in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Az elmúlt három évtizedben folyamatosan nőtt a nemzetközi érdeklődés a populációk mentális egészsége iránt, amit a témakörben nagy számban végzett tudományos kutatások és nemzetközi szakmai dokumentumok bizonyítanak. A téma iránti érdeklődéshez és elkötelezettséghez képest azonban a szakirodalomban igen alacsony a populációs adatokat szolgáltató, pontosan dokumentált, jól tervezett, és nemzetközi összehasonlításra is alkalmas vizsgálatok száma. Ez különösen igaz a hazai népesség mentális egészségével kapcsolatos kutatásokra, ami jelentős akadálya annak, hogy a mentális problémákkal küzdő hazai népesség különféle csoportjait célzottan segíteni képes, bizonyítékokon alapuló beavatkozásokat kínáló, több mint egy évtizede tervezett lelki egészség-stratégia elfogadásra kerüljön. E helyzet megoldásához kíván hozzájárulni a közlemény azáltal, hogy áttekintést ad a mentális állapot populációs mérésének konceptuális kérdéseiről, beleértve a mentális egészség átfogó témaköreit; valamint számba veszi a mentális zavarok, a generikus mentális állapot, és a mentális egészség, illetve a szubjektív jóllét vizsgálatára alkalmas, populációs vizsgálatokban leggyakrabban használt mérőeszközöket. A mentális egészség kérdéskörének jelentőségét és a magyar népesség mentális problémáira fókuszálva szükséges, a rendelkezésre álló széleskörű nemzetközi tapasztalatokat figyelembe véve pedig lehetséges a hazai népesség mentális állapotát az eddiginél átfogóbb, rendszeres, és nemzetközi összehasonlításra alkalmas eredményeket nyújtó módon vizsgálni, amely megalapozza a lelki egészség javítását hatékonyan szolgáló, bizonyítékokra alapozott országos stratégia megtervezését és eredményeinek nyomon követését.

 • Ahmad, F., Jhajj, A.K., Stewart, D.E., Burghardt, M., & Bierman, A.S. (2014). Single item measures of self-rated mental health: a scoping review. BMC Health Services Research, 14:398. Doi: 10.1186/1472-6963-14-398

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Allport, G.W. (1927). Concepts of trait and personality. Psychological Bulletin, 24, 284293.

 • APA. (2013). DSM-5 referencia kézikönyv a DSM-5 diagnosztikai kritériumaihoz (Gonda, X., Balázs, J., & Keresztény, Á., ford.). Budapest: Oriold.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baxter, A.J., Patton, G., Scott, K.M., Degenhardt, L., & Whiteford, H.A. (2013). Global epidemiology of mental disorders: what are we missing? PLoS One, 8(6), e65514. Doi: 10.1371/journal.pone.0065514

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bitter, I., Kurimay, T., Silling, T., & Harangozó, J. (2014). A magyar mentális egészségügyi ellátás értékelése. Vezetői összefoglaló Budapest: Egészségügyi Világszervezet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Breslow, L. (1972). A quantitative approach to the World Health Organization definition of health: physical, mental and social well-being. International Journal of Epidemiology, 1(4), 347355.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brook, R.H., Emmett B. Keeler, Lohr, K.N., Newhouse, J.P., Ware, J.E., Rogers, W.H., et al. (2006). The Health Insurance Experiment. Letöltve: 2018. 02. 05-én: https://www.rand. org/pubs/research_briefs/RB9174.html

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buda, B. (1994). Mentálhigiéné. A lelki egészség társadalmi, munkaszervezeti, pszichokulturális és gyakorlati vetületei. Tanulmánygyűjtemény: Animula Egyesület.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Butcher, J. (2000). A Nobel pursuit. Lancet, 356 (9238), 1331. Doi: 10.1016/S0140-6736(00) 02825-7

 • Carter, J. (1977). Executive Order 11973—President’s Commission on Mental Health. Letöltve: 2018.03.07-én: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=6643

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Coppens, E., Van Audenhove, C., Gusmao, R., Purebl, G., Szekely, A., Maxwell, M., et al. (2018). Effectiveness of General Practitioner training to improve suicide awareness and knowledge and skills towards depression. Journal of Affective Disorders, 227, 1723.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cottler, L.B. (1990). The CIDI and CIDI-substance abuse module (SAM): cross-cultural instruments for assessing DSM-III, DSM-III-R and ICD-10 criteria. NIDA Research Monograph, 105, 220226.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Davies, A., Sherbourne, C., Peterson, J., & Ware, J. (1988). Scoring manual: Adult health status and patient satisfaction measures used in RAND’s Health Insurance Experiment. Santa Monica: RAND Corporation.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Earl-Slater, A. (1999). Dictionary of Health Economics. Abingdon, Oxon: Radcliffe Medical Press Ltd.

 • Európai Bizottság (2008). A lelki egészség és jól-lét európai paktuma. Letöltve: 2018. 02. 05-én: https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/mental_health/docs/mhpact_hu.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • European Commission (2013). Evaluation of the use and impact of the European Community Health Indicators ECHI. Letöltve: 2018. 01. 10-én: https://ec.europa.eu/health/sites/ health/files/indicators/docs/echi_report_v20131031.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • European Commisson (2016). European Framework for Action on Mental Health and Wellbeing. Letöltve: 2018. 02. 05-én: http://www.mentalhealthandwellbeing.eu/assets/docs/ publications/Framework%20for%20action_19jan%20(1)-20160119192639.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eurostat. (2010). EHIS indicators guidelines. List of indicators to be computed with the EHIS. Letöltve: 2018. 02. 05-én: https://circabc.europa.eu/d/d/workspace/SpacesStore/ d4c9d574-8658-4c21-9cf2-04768b38afe8/EHIS%20indicators%20quidelines%20-%20 final%20version.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eurostat (2017a). Causes of death — mental and behavioural disorders, residents. Letöltve: 2018. 02. 05-én: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Causes_ of_death_%E2%80%94_mental_and_behavioural_disorders,_residents,_2014_HLTH17. png

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eurostat (2017b). Standardised death rates — intentional self-harm, residents, 2014 (per 100 000 inhabitants) Letöltve: 2018.03.07-én: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/ index.php/File:Standardised_death_rates_%E2%80%94_intentional_self-harm,_residents,_2014_(per_100_000_inhabitants)_HLTH17.png

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fidy, J., & Makara, G. (2005). Biostatisztika. Letöltve: 2018. 02. 05-én: http://www.tankonyvtar. hu/hu/tartalom/tkt/biostatisztika-1/ch09s02.html

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Forsman, A.K., Ventus, D.B., van der Feltz-Cornelis, C.M., & Wahlbeck, K. (2014). Public mental health research in Europe: a systematic mapping for the ROAMER project. European Journal of Public Health, 24(6), 955960.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gébert, J. (2012). A jólét mérésének elméleti alapjai és problémái. In Bajmócy, Z., Lengyel, I., & Málovics, G. (Szerk.), Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. Szeged: JATEPress.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hays, R.D., Sherbourne, C.D., & Mazel, R.M. (Ed.) (1995). User’s manual for the Medical Outcomes Study (MOS) core measures of health-related quality of life: RAND. Letöltve: 2018. 02. 05-én: https://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR162.html

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hunt, S.M., McEwen, J., & McKenna, S.P. (1985). Measuring health status: a new tool for clinicians and epidemiologists. The Journal of the Royal College of General Practitioners, 35(273), 185188.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • IHME. (2016). Global Burden of Disease Study 2016 (GBD 2016). Data Input Sources Tool. Letöltve: 2018. 02. 05-én: http://ghdx.healthdata.org/gbd-2016/data-input-sources?loca tions=48&components=5&causes=558

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • IHME. (2018). Global Health Data Exchange. Letöltve: 2018. 02. 05-én: http://ghdx.healthdata. org/gbd-results-tool

 • Jahoda, M. (1958). Current concepts of positive mental health. New York: Basic Books

 • Jones, E.G., & Mendell, L.M. (1999). Assessing the decade of the brain. Science, 284(5415), 739.

 • Kahneman, D., Diener, E., & Schwarz, N. (1999). Well-being: the foundations of hedonic psychology. New York: Russell Sage Foundation

 • Kessler, R.C., Petukhova, M., & Zaslavsky, A.M. (2011). The role of latent internalizing and externalizing predispositions in accounting for the development of comorbidity among common mental disorders. Current Opinion in Psychiatry, 24(4), 307312.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kopp, M., & Martos, T. (2011). A magyarországi gazdasági növekedés és társadalmi jóllét, életminőség viszonya. Letöltve: 2018. 02. 05-én: http://ess.tk.mta.hu/wp-content/ uploads/2013/04/kopp_gazdasagi_novekedes.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Krueger, R.F., Caspi, A., Moffitt, T.E., & Silva, P.A. (1998). The structure and stability of common mental disorders (DSM-III-R): a longitudinal-epidemiological study. Journal of Abnormal Psychology, 107(2), 216227.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Manwell, L.A., Barbic, S.P., Roberts, K., Durisko, Z., Lee, C., Ware, E., et al. (2015). What is mental health? Evidence towards a new definition from a mixed methods multidisciplinary international survey. BMJ Open, 5(6), e007079. Doi: 10.1136/bmjopen-2014-007079

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Murray, C.J., & Lopez, A.D. (1994). Quantifying disability: data, methods and results. Bulletin of the World Health Organization, 72(3), 481494.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • NIMH. (2017). What is prevalence? Letöltve: 2018. 02. 05-én: https://www.nimh.nih.gov/ health/statistics/what-is-prevalence.shtml

 • NM GYÓGYINFOK (Szerk.). (1995). BNO-10: A betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozása. Budapest: Népjóléti Minisztérium

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Perczel-Forintos, D., Ajtay, G., Barna, C., Kiss, Z., & Komlósi, S. (2012). Kérdőívek, becslőskálák a klinikai pszichológiában. Budapest: Semmelweis Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Plomin, R., DeFries, J.C., & Fulker, D.W. (1988). Nature and nurture during infancy and early childhood. Cambridge; New York: Cambridge University Press.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rai, D., Zitko, P., Jones, K., Lynch, J., & Araya, R. (2013). Country- and individual-level socioeconomic determinants of depression: multilevel cross-national comparison. The British Journal of Psychiatry, 202(3), 195203.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Robins, L.N., Helzer, J.E., Croughan, J., & Ratcliff, K.S. (1981). National Institute of Mental Health Diagnostic Interview Schedule. Its history, characteristics, and validity. Archives of General Psychiatry, 38(4), 381389.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Robins, L.N., Wing, J., Wittchen, H.U., Helzer, J.E., Babor, T.F., Burke, J., et al. (1988). The Composite International Diagnostic Interview. An epidemiologic Instrument suitable for use in conjunction with different diagnostic systems and in different cultures. Archives of General Psychiatry, 45(12), 10691077.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rumpf, H.J., Meyer, C., Hapke, U., & John, U. (2001). Screening for mental health: validity of the MHI-5 using DSM-IV Axis I psychiatric disorders as gold standard. Psychiatry Research, 105(3), 243253.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Seligman, M. (1998). The president’s address. Letöltve: 2018. 02. 05-én: https://ppc.sas.upenn. edu/sites/ppc.sas.upenn.edu/files/APA%20President%20Address%201998.docx

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Steel, Z., Marnane, C., Iranpour, C., Chey, T., Jackson, J.W., Patel, V., et al. (2014). The global prevalence of common mental disorders: a systematic review and meta-analysis 1980-2013. International Journal of Epidemiology, 43(2), 476493.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Susánszky, É., & Szántó, Z. (2013). Magyar lelkiállapot. Budapest: Semmelweis Kiadó

 • Szádóczky, E., Fazekas, I., Füredi, J., & Papp, Z. (1996). Kedélybetegségek és szorongásos zavarok előfordulása a családorvosi gyakorlatban: A Diagnostic Interview Schedule (DIS) magyar változatának alkalmazásával. Psychiatria Hungarica, 11(5), 495503.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szádóczky, E., Rihmer, Z., Papp, Z., & Füredi, J. (1997). The prevalence of affective and anxiety disorders in primary care practice in Hungary. Journal of Affective Disorders, 43(3), 239244.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tarlov, A.R., Ware, J.E., Jr., Greenfield, S., Nelson, E.C., Perrin, E., & Zubkoff, M. (1989). The Medical Outcomes Study. An application of methods for monitoring the results of medical care. JAMA, 262(7), 925930.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • van den Beukel, T.O., Siegert, C.E., van Dijk, S., Ter Wee, P.M., Dekker, F.W., & Honig, A. (2012). Comparison of the SF-36 Five-item Mental Health Inventory and Beck Depression Inventory for the screening of depressive symptoms in chronic dialysis patients. Nephrology, dialysis, transplantation, 27(12), 44534457.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Veit, C.T., & Ware, J.E., Jr. (1983). The structure of psychological distress and well-being in general populations. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 51(5), 730742.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollebergh, W.A., Iedema, J., Bijl, R.V., de Graaf, R., Smit, F., & Ormel, J. (2001). The structure and stability of common mental disorders: the NEMESIS study. Archives of General Psychiatry, 58(6), 597603.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ware, J., Snow, K., Kosinski, M., & Gandek, B. (1993). SF-36 Health Survey Manual & Interpretation Guide. Boston, Massachusetts The Health Institute, NEMC.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ware, J.E., Jr. (2000). SF-36 health survey update. Spine (Phila Pa 1976), 25(24), 31303139.

 • WHO (1946). Preamble to the Constitution of the World Health Organization Official records of the World Health Organization No 2. Summary report on proceedings minutes and final acts of the International Health Conference (pp. 1627): World Health Organization. Letöltve: 2018. 02. 05-én: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85573/1/Official_record2_ eng.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • WHO (2001). World Health Report 2001 – Mental health: new understanding, new hope. Letöltve: 2018. 02. 05-én: http://www.who.int/whr/2001/en/

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • WHO (2003). Investing in mental health. Letöltve: 2018. 02. 05-én: http://www.who.int/ mental_health/media/investing_mnh.pdf

 • WHO (2008). Closing the gap in a generation: Health equity through action on the social determinants of health. Final report. WHO, Commission on Social Determinants of Health. Letöltve: 2018. 02. 06-án: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43943/1/9789241563703_ eng.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • WHO (2013a). Investing in mental health: evidence for action. Letöltve: 2018. 02. 05-én: http:// apps.who.int/iris/bitstream/10665/87232/1/9789241564618_eng.pdf?ua=1

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • WHO (2013b). Mental health action plan. 2013–2020. Letöltve: 2018. 02. 05-én: http://apps. who.int/iris/bitstream/10665/89966/1/9789241506021_eng.pdf?ua=1

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • WHO (2015a). The European Mental Health Action Plan 2013–2020 Letöltve: 2018. 02. 05-én: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/280604/WHO-Europe- Mental-Health-Acion-Plan-2013-2020.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • WHO. (2015b). The top 10 causes of death. Letöltve: 2018.03.07-én: http://www.who.int/ mediacentre/factsheets/fs310/en/index1.html

 • Wykes, T., Haro, J.M., Belli, S.R., Obradors-Tarrago, C., Arango, C., Ayuso-Mateos, J.L., et al. (2015). Mental health research priorities for Europe. Lancet Psychiatry, 2(11), 10361042.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yin, S., Njai, R., Barker, L., Siegel, P.Z., & Liao, Y. (2016). Summarizing health-related quality of life (HRQOL): development and testing of a one-factor model. Population Health Metrics, 14:22. Doi: 10.1186/s12963-016-0091-3

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian .
Please, download the file from HERE

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS
 • CABELLS Journalytics

 

2023  
Scopus  
CiteScore 0.6
CiteScore rank Q4 (Psychiatry and Mental Health)
SNIP 0.149
Scimago  
SJR index 0.141
SJR Q rank Q4

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2025 Online subsscription: 120 EUR / 132 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2024 0 40 26
Feb 2024 0 45 12
Mar 2024 0 42 18
Apr 2024 0 13 23
May 2024 0 12 28
Jun 2024 0 48 13
Jul 2024 0 12 7