Author:
András Zelena Budapesti Gazdasági Egyetem, Társadalomtudományi Intézet, Budapest

Search for other papers by András Zelena in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Elméleti háttér

Napjainkban egyre nagyobb hangsúly helyeződik az élet legkülönfélébb eseményeinek közlésére és megosztására az újmédia (web2.0) felületein. E felület lehet a szociális média, a fájl- vagy videómegosztó-oldalak valamelyike, vagy blog. Tanulmányom fókuszába a betegség- és kezelésdokumentáló írásokat emelem, és kiemelt figyelmet fordítok a narratológia és a közösségi feldolgozás lehetőségdimenzióinak bemutatására. A lélektan és kommunikációtudomány interdiszciplináris elméleti bázisának továbbgondolásával e komplex kérdéskör elemzését végzem el.

Cél

A kommunikáció és veszteségközzététel hagyományos rítusainak, valamint az újmédia (különös tekintettel a szociális média) felületein megjelenő betegségnapló közzétételének egymáshoz illeszthetőségét vizsgálom. Megválaszolandó kérdésem, hogy a betegségnaplókból mi épül be az újmédia keretrendszerébe, s hogyan alakulnak az interperszonális kapcsolatok, milyen szupportív gesztusokra számíthat a betegségnaplóját blogformában nyilvánossá tévő személy?

Módszer

Mélyinterjúkat és dinamikus-nondirektív interjúkat vettem fel a blogírók jelentős részével kórházi osztályon, több adatközlővel pedig strukturált interjút (otthoni, rehabilitációs tartózkodása idején) vettem fel (n szumma = 27). Adatközlőim szocioökonómia státusza: arányos női–férfi megoszlás (14 nő, 13 férfi), 8 befejezett általános iskolától a MA/MSC szintig minden edukáltságú adatközlő megjelent, jellemzően főváros vagy főváros környéki lakhellyel rendelkeztek, és onkológiai betegséggel kezelték őket). Az általam „egyszerű véletlen mintavétellel” tüzetesebb elemzésre kiválasztott naplószövegek szerkesztettségét is vizsgálom grammatikai és szemantikai szempontból is.

Eredmények

Az újmédiában való nyilvánossá tétel segítségével a lehetséges támogató gesztusokat, továbbá a terápiás írás lehetőségeit mutatom be, s a mindezt nemzetközi teoretikusok munkájával vetem össze. Úgy találtam, hogy a visszacsatolások (reagálások, kommentek, különböző emotikonokkal való válaszadás) révén a betegségélmény közösségi élménnyé válik, feltételezhető a közösségi együttérzés, támogatás jelenléte. Az újmédia színterein megjelenő közlések segítik az egyéni feldolgozást.

Következtetések

A cikkben vázolt folyamatok szintetizálása és értelmezése a pszichológia- és kommunikációtudomány vonatkozó elméleteinek, valamint az új hazai és a nemzetközi kutatások eredményeinek fényében további összevetési lehetőségeket kínál. A terápiás naplóírás a blogger előnyére válik, és ez a folyamat további elemzésre érdemes.

 • Aczél, P., Andok, M., & Bokor, T. (2015). Műveljük a médiát! Budapest: Wolters Kluwer Kft.

 • Ajjan, H., Hartshorne, R. (2008). Investigating faculty decisions to adopt Web 2.0 technologies: Theory and empirical tests. The Internet and Higher Education, 11(2), 7180.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Barthes, R. (1996). A szöveg öröme. Irodalomelméleti írások. Budapest: Osiris

 • Berán, E., & Unoka, Zs. (2012). The attention regulating role of shifting narrative perspective in therapeutic discourse: The analysis of two psychotherapeutic sessions. Magyar Pszichológiai Szemle, 67(3), 467490.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Berners-Lee, T., Hall, W., Hendler, J., Shadbolt, N., & Weitzner, D. (2006). Creating a science of the Web. Science, 313(5788), 769771.

 • Buda, B. (1988). A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Budapest: Animula Kiadó

 • Buzzi, M. C., Buzzi, M., & Leporini, B. (2010). Accessibility and usability of web content and applications. In F.V. Cipolla-Ficarra (Ed.), Quality and Communicability for Interactive Hypermedia Systems: Concepts and Practices for Design (6490). Hershey, PA: Information Science Reference.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Carel, H. (2013). Illness, phenomenology, and philosophical method. Theoretical Medicine and Bioethics, 34, 345357.

 • Eckermann, J.P. (1989). Beszélgetések Goethével. Budapest: Magyar Helikon Könyvkiadó

 • Esterházy, P. (2016). Hasnyálmirigynapló. Budapest: Magvető

 • Hamkins, S. (2013). The art of narrative psychiatry: stories of strength and meaning. Oxford: Oxford University Press

 • Jancsák, Cs. (2013). Ifjúsági korosztályok korszakváltásban. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó

 • Jenkins, H., Ford, S., & Green, J. (2013). Spreadable media: Creating value and meaning in a networked culture. New York: New York University Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss, K. (2003). Depression and grief-reaction. Symptomatological comparison especially of suicidal symptoms. PhD Thesis. Budapest: Semmelweis University

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Laczházi, Gy. (2004). Az emotikonok és a koraújkor érzelemkifejező technikái. Letöltve: 2018. 03.06-án: http://magyar-irodalom.elte.hu/arianna/irat/emoticon.html

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • László, J. (2005). A történetek tudománya. Bevezetés a narratív pszichológiába. Budapest: Új Mandátum Kiadó

 • Lewis, B. , (2011). Narrative psychiatry: how stories can shape clinical practice. Baltimore: John’s Hopkins University Press

 • McQuail, D. , (2003). A tömegkommunikáció elmélete. Budapest: Osiris

 • Pászka, I. , (2007). A szövegalapú ‘társadalomtudomány’ lehetőségei. Bölcsészműhely, 1, 97113.

 • Pászka, I. , (2007). Narratív történetformák. Szeged: Belvedere Maridionale

 • Pilling, J. (2008). Rossz hírek közlése. In: J. Pilling (szerk.), Orvosi kommunikáció (306334). Budapest: Medicina Könyvkiadó

 • Polcz, A. (1989). A halál iskolája. Budapest: Magvető Kiadó

 • Pólya, T. (2007). Identitás az elbeszélésben. Szociális identitás és narratív perspektíva. Budapest: Új Mandátum Kiadó

 • Szépe, O., & Ferdinandy, N. (2010). Intimitás és nyilvánosság. A gyász- és halál-témájú blogok néhány sajátosságáról. Kharón Thanatológiai Szemle, 14(1), 4758.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szűts, Z. (2011). Torlódott galaxisok. A nyomtatott szöveg és a világháló korának párhuzamai. Egyenlítő, 9(7–8), 6066.

 • Tátrai, Sz. (2000). Az elbeszélő ‘én’ nyelvi jelöltsége. Magyar Nyelvőr, 124(2), 226238.

 • Varga, Z. (2014). Önéletrajzi tér és talált szöveg: Babits Mihály Beszélgetőfüzetei. Literatura, 40(1), 6076.

 • Zelena, A. (2017a). Veszteségkommunikáció az újmédia színterein. Médiakutató, 18(1–2), 139149.

 • Zelena, A. (2017b). Van-e helye a gyászjelentéseknek a közösségi portálokon? Kharón Thanatológiai Szemle, 20(1), 110.

 • Collapse
 • Expand

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS
 • CABELLS Journalytics

 

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
13
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago Quartile Score Neuropsychology and Physiological Psychology (Q4)
Psychiatry and Mental Health (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 485/529 (Q4)
Neuropsychology and Physiological Psychology 62/65 (Q4)
Scopus
SNIP
0,106

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 104 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2022 0 1 4
Sep 2022 0 0 7
Oct 2022 0 21 30
Nov 2022 0 9 11
Dec 2022 0 4 5
Jan 2023 0 9 6
Feb 2023 0 0 0