Authors:
Sándor Rózsa Department of Psychiatry, Washington University School of Medicine, St. Louis, USA

Search for other papers by Sándor Rózsa in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Ernő Hupuczi Pécsi Tudományegyetem, Magatartástudományi Intézet, Pécs

Search for other papers by Ernő Hupuczi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
László Martin Kaposvári Egyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék, Kaposvár

Search for other papers by László Martin in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Béla Birkás Pécsi Tudományegyetem, Magatartástudományi Intézet, Pécs

Search for other papers by Béla Birkás in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
István Hartung Pécsi Tudományegyetem, Magatartástudományi Intézet, Pécs

Search for other papers by István Hartung in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Rita Hargitai Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest

Search for other papers by Rita Hargitai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
József Varga Department of Psychiatry, Washington University School of Medicine, St. Louis, USA

Search for other papers by József Varga in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
András Láng Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pszichológiai Intézet, Pécs

Search for other papers by András Láng in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
István Tiringer Pécsi Tudományegyetem, Magatartástudományi Intézet, Pécs

Search for other papers by István Tiringer in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
János Kállai Pécsi Tudományegyetem, Magatartástudományi Intézet, Pécs

Search for other papers by János Kállai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Háttér

Az abszorpció mérésére a leggyakrabban a 34 tételes Tellegen Abszorpció Skálátalkalmazzák. Az önjellemző mérőeszköz széles körű elterjedtségének ellenére viszonylag‍csekély azon közlemények száma, amelyek a mérőeszköz részletes pszichometriai jellemzőinekfeltárására (pl. faktorszerkezet, skálák belső konzisztenciája) irányulnak.

Célkitűzés

Vizsgálatunk fő kérdésfeltevése az, hogy az abszorpció mennyire tekinthető önálló, látensdimenziónak, bontható-e további alfaktorokra, illetve az alfaktorokból képzett skálák milyen‍megbízhatóságúak, és mennyivel árnyalják a főskálán szerzett eredményeket. Kíváncsiakvoltunk arra is, hogy az 5-fokozatú Likert-skálás és a dichotóm válaszformátumok‍mennyire befolyásolják a mérőeszköz strukturális validitását és skáláinak belső homogenitását.

Módszerek

Az 5-fokozatú Likert-skálás válaszformátumú TAS-t összesen 1935hallgató töltötte ki, a dichotóm válaszformátumút pedig 399 személy. A mérőeszköz‍strukturális validitását feltáró és megerősítő faktorelemzések (pl. egyfaktoros modell, modellmásodrendű faktorral, bifaktoros modell), valamint parallel-elemzés segítségével‍vizsgáltuk. A kapott alksálák reliabilitását nemcsak a hagyományos módon (Cronbachalfa),hanem az általános faktor kontrollálása mellett is kiszámoltuk (hierarchikus omega,‍magyarázott közös variancia).

Eredmények

Az eredeti 34 tételes változatok (Likert-skálásés dichotóm válaszformátumú), illetve a feltáró faktorelemzések eredményei alapján rövidített‍23 tételes változat megerősítő faktorelemzései során egyértelműen a bifaktoroselrendezések adták a legjobb illeszkedési mutatókat és az általános faktor (főskála) megbízhatósága‍kiváló volt. Ezzel szemben az alkálák reliabilitása, az általános faktor kontrollálásamellett, már nem volt megfelelő. Az alkalmazható faktorok számának meghatározására‍a parallel-elemzés kiváló becslést adott, mind az 5-fokozatú Likert-skálás, mind adichotóm válaszformátum esetében az egydimenziós szerkezetet valószínűsítette.

Következtetések

A kapott eredményeink egyrészről alátámasztják azt, hogy az abszorpció egy látens pszichológiai változónak tekinthető, másrészről pedig a hagyományos statisztikaimódszerek korlátaira hívják fel a figyelmet, és a többféle módszer kombinált alkalmazásának‍hatékonyságát támasztják alá.

 • Adorno, T.W., Frendkel-Brunswik, E., Levinson, D.J., & Sanford, R.N. (1950). The authoritarian personality. New York: Harper & Row

 • American Psychiatric Association., (2013). Personality disorders. In: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Fifth Edition ed.). Washington, DC: American Psychiatric Publishing Inc.

 • Anderson, J.C., & Gerbing, D.W. (1984). The effect of sampling error on convergence, improper solutions, and goodness-of-fit indices for maximum likelihood confirmatory factoranalysis. Psychometrika, 49, 155173.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bachner-Melman, R., Dina, C., Zohar, A.H., Constantini, N., Lerer, E., Hoch, S., et al., (2005) AVPR1a and SLC6A4 gene polymorphisms are associated with creative dance performance. PLoS Genet, 1(3), e42. Doi: 10.1371/journal.pgen.0010042

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bentler, P.M. (1990). Comparative fit indexes in structural models. Psychological Bulletin, 88, 588606.

 • Bentler, P.M., & Bonnet, D.C. (1980). Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures. Psychological Bulletin, 88(3), 588606.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bernstein, E.M., & Putnam, F.W. (1986). Development, reliability, and validity of a dissociation scale. The Journal of Nervous and Mental Disease, 174(12), 72735.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brown, T. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. New York: Guildford

 • Browne, M.W., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. In K. A. Bollen & J. S. Long (Eds.), Testing structural equation models (136162). Newbury Park, CA: Sage

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Butcher, J.N., Graham, J.R., Tellegen, A., & Kaemmer, B. (1989). Manual for the restandardized Minnesota Multiphasic Personality Inventory: MMPI-2. Minneapolis: University of Minnesota Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cabrera-Nguyen, P. (2010). Author Guidelines for Reporting Scale Development and Validation Results. Journal of the Society for Social Work and Research, 1(2), 99103.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Campbell, J.D., Trapnell, P.D., Heine, S.J., Katz, I.M., Lavallee, L.F., & Lehman, D.R. (1996). Self-concept Clarity: Measurement, personality correlates, and cultural boundaries. Journal of Personality and Social Psychology, 70(1), 141156.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Carleton, R.N., Abrams, M.A., & Asmundson, G.J.G. (2010). The attentional resources allocation scale (ARAS): psychometric properties of a composite measure for dissociation and absorption. Depression and Anxiety, 27, 775786.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cho, E. (2016). Making Reliability Reliable: A Systematic Approach to Reliability Coefficients. Organizational Research Methods, 132.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chou, C., & Bentler, P.M. (1995). Estimates and tests in structural equation modeling. In R. H. Hoyle (Ed.), Structural equation modeling: Concepts, issues, and applications (3755). Thousand Oaks, CA: Sage

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cicero, D.C., Becker, T.M., Martin, E.A., Docherty, A.R., & Kerns, J.G. (2013). The role of aberrant salience and self-concept clarity in psychotic-like experiences. Personality Disorders, 4, 3342.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Coan, R.W (1972). Measurable components of openness to experience. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 39, 346.

 • Cohen, A.S., Matthews, R.A., Najolia, G.M., & Brown, L.A. (2010). Toward a more psychometrically sound brief measure of schizotypal traits: introducing the SPQ-Brief Revised. Journal of Personality Disorders, 24(4), 516537.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cole, D.A. (1987). Utility of confirmatory factor analysis in test validation research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 584594.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Council, J.R., Kirsch, I., & Hafner, L.P. (1986). Expectancy versus absorption in the prediction of hypnotic responding. Journal of Personality and Social Psychology, 50, 1829.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Crawford, H.J. (1982). Hypnotizability, daydreaming styles, imagery vividness, and absorption: a multidimensional study. Journal of Personality and Social Psychology, 42(5), 91526.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Crowne, D., & Marlowe, D. (1964). The approval motive: Studies in evaluative dependence. New York: Wiley

 • Cummins, R.A., & Gullone, E. (2000). Why we should not use 5-point Likert scales: The case for subjective quality-of-life measurement. In Proceedings of the Second International Conference on Quality of Life in Cities (pp. 7493). Kent Ridge, Singapore: National University of Singapore

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Curran, P.J., West, S.G., & Finch, J.F. (1996). The robustness of test statistics to nonnormality and specification error in confirmatory factor analysis. Psychological Methods, 1, 1629.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Deacon, B., & Abramowitz, J.S. (2006). Anxiety sensitivity and its dimensions across the anxiety disorders. Journal of Anxiety Disorders, 20, 837857.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Digman, J.M. (1967). The procrustes class of factor-analytic transformations. Multivariate Behavioral Research, 2(1), 8994.

 • Dueber, D.M. (2017). Bifactor Indices Calculator: A Microsoft Excel-based tool to calculate various indices relevant to bifactor CFA models. Letöltve: 2018. 08. 12-én: https://doi.org/10.13023/edp.tool.01, illetve http://sites.education.uky.edu/apslab/ resources/

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dunn, T.J., Baguley, T., Brunsden, V. (2014). From alpha to omega: a practical solution to the pervasive problem of internal consistency estimation. British Journal of Psychology, 105(3), 399412.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eysenck, H.J., Baguley, T. & Eysenck, S.B.G. (1975). Manual of the Eysenck Personality Questionnaire. Hodder and Stoughton: London

 • Finn, R.H. , (1972). Effect of some variations in rating scale characteristics on the means and reliabilities of ratings. Educational and Psychological Measurement, 34, 885892.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Glisky, M.L., Tataryn, D.J., Tobias, B.A., Kihlstrom, J.F., & McConkey, K.M. (1991). Absorption, openness to experience, and hypnotizability. Journal of Personality and Social Psychology, 60(2), 263272.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Green, S.B., & Yang, Y. (2009). Reliability of summed item scores using structural equation modeling: An alternative to coefficient alpha. Psychometrika, 74(1), 155167.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jenkins, G.D., Jr., & Taber, T.D. (1977). A monte carlo study of factors affecting three indices of composite scale reliability. Journal of Applied Psychology, 62, 392398.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jöreskog, K. & Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structural Equation Modeling with the SIMPLIS Command Language. Chicago, IL: Scientific Software International Inc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Haan, N. (1977). Coping and defending. Processes of self environment organization. New York: Academic Press

 • Hartmann, E. (1991). Boundaries of the mind: A new psychology of personality. New York: Basic Books

 • Holmes, E.A., Brown, R.J., Mansell, W., Fearon, R.P., Hunter, E.C., Frasquilho, F., & Oakley, D.A. (2005). Are there two qualitatively distinct forms of dissociation? A review and some clinical implication. Clinical Psychology Review, 25(1), 123.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horn, J.L. (1965). A rationale and test for the number of factors in factor analysis. Psychometrika, 30, 179185.

 • Horváth, B. (2016). Az abszorpció és a szexualitás összefüggései. Debreceni Egyetem. Pszichológiai Intézet. Műhelymunka. Letöltve: 2018. 07. 11-én: https://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/226691

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Howard, M. (2015). A Review of Exploratory Factor Analysis (EFA) Decisions and Overview of Current Practices: What We Are Doing and How Can We Improve?, International Journal of Human–Computer Interaction, 32, 5162.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hu, L., & Bentler, P.M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 155.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • IBM Corp., (2013). IBM SPSS Statistics for Windows, Version 22.0. Armonk, NY: IBM Corp.

 • Izquierdo, I., Olea, J., & Abad, F.J. (2014). Exploratory factor analysis in validation studies: Uses and recommendations. Psicothema, 26, 395400.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jamieson, G. A. (2005). The modified Tellegen Absorption Scale: A clearer window on the structure and meaning of absorption. Australian Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 2, 119139.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kane, N., Lind, E., Polasek, K.M., & Hendric, J. (2017). Comparison of personality dispositions and benefic interferences in group of performing artists. International Journal of Music and Performing Arts, 5(1), 110.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kerekes, Zs. (2012). A szorongás, mint adaptív viselkedés. A szorongásérzékenység mérésének tapasztalatai különböző csoportoknál. PhD Disszertáció, Pécs PTE BTK. Letöltve: 2018. 07. 10-én: https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/15215?show=full

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kihlstrom, J.F., Register, P.A., Hoyt, I.P., Albright, J.S., Grigorian, E.M., Heindel, W.C., (1989). Dispositional correlates of hypnosis: A phenomenological approach. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 37, 249263.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kihlstrom, J.F., Glisky, M.L., Peterson, M.A., Harvey, E.M., & Rose, P.M. (1991). Vividness and control of mental imagery: A psychometric analysis. Journal of Mental imagery, 15, 133142.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kihlstrom, J.F. (2012). Tellegen Absorption Scale: Factors and content categories. Letöltve: 2018. 06. 14-én: http://socrates.berkely.edu/~kihlstrom/TAS.htm

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kihlstrom, J.F. (2012). Searching for the self in mind and brain. Special Issue: What is the self? Social Cognition, 30, 367379.

 • Kirsch, I. (1997). Suggestibility or hypnosis: What do our scales really measure? International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 45(3), 212225.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Koehn, S., Stavrou, N.A.M., Cogley, J., Morris, T., Mosek, E., Watt, A.P. (2017). Absorption in sport: A Cross-Validation Study. Frontiers in Psychology, 8, 1419.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kulcsár, Zs., Rózsa, S., & Reinhardt, M., (Szerk.), (2006). A poszttraumás növekedés feltételei. Trefort Kiadó

 • Laidlaw, T.,M., Dwivedi, P., Naito, A.,G., & Gruzelier, J.,H. (2005). Low self-directedness (TCI), mood, schizotypy and hypnotic susceptibility. Personality and Individual Differences, 39(2), 469480.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Larsen, R.J., Diener, E. & Emmons, R.A. (1986). Affect intensity and reactions to daily life events. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 803814.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lavallee, I.F., & Campbell, J.D. (1995). Impact of personal goals on self-regulation processes elicited by daily negative events. Journal of Personality and Social psychology, 69, 341352.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Leung, S. (2011). A Comparison of Psychometric Properties and Normality in 4-, 5-, 6-, and 11-Point Likert Scales. Journal of Social Service Research, 37(4), 412421.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. Archives of Psychology, 140, 553.

 • Lissitz, R.W., & Green, S.B. (1975). Effect of the number of scale points on reliability: A monte carlo approach. Journal of Applied Psychology, 60, 1013.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lorenzo-Seva, U., & Ferrando, P.J. (2006). FACTOR: A computer program to fit the exploratory factor analysis model. Behavior Research Methods, 38(1), 8891.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lorenzo-Seva, U., & Ferrando, P.J. (2013). FACTOR 9.2 A Comprehensive Program for Fitting Exploratory and Semiconfirmatory Factor Analysis and IRT Models. Applied Psychological Measurement, 37(6), 497498.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lyons, L.C., & Crawford, H.J. (1997). Sustained attentional and disattentional abilities and arousability: Factor analysis and relationships to hypnotic susceptibility. Personality and Individual Differences, 23(6), 10711084.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marsh, H.W., Balla, J.R., & McDonald, R.P. (1988). Goodness-of-fit indexes in confirmatory factoranalysis: The effects of sample size. Psychological Bulletin, 103, 305312.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McCrae, R.R., & Costa, P.T. (1985). Openness to Experience, in Perspectives in Personality, in Hogan, R., Jones, W. H., (eds.), JAI Press, Greenwich, Connecticut, 145172.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McCrae, R.R., Zonderman, A.B., Costa, P.T., Jr., Bond, M.H., & Paunonen, S.V. (1996). Evaluating replicability of factors in the Revised NEO Personality Inventory: Confirmatory factor analysis versus Procrustes rotation. Journal of Personality and Social Psychology, 70(3), 552566.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McDonald, R. P. (1999). Test theory: A unified treatment. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum

 • McIntosh, C. (2006). Rethinking fit assessment in structural equation modeling: A commentary and elaboration on Barrett (2007), Personality and Individual Differences, 42 (5), 85967.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Muthén, B.O., & Kaplan, D. (1985). A comparison of some methodologies for the factor analysis of nonnormal Likert variables. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 38, 171189.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Muthén, B.O., & Kaplan, D. (1992). A comparison of some methodologies for the factor analysis of non-normal Likert variables: A note on the size of the model. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 45, 1930.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Muthén, L.K. & Muthén, B.O. (1998–2017). Mplus User’s Guide. Eighth Edition. Los Angeles, CA: Muthén & Muthén

 • Nagy, F. (2016). Empátia és abszorpció vizsgálata a szerepjátékos szubkultúrában. Személyi-ségpszichológiai Műhelymunka. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar. OTDK dolgozat. XXXIII. OTDK, Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció, Személyiségpszichológia 2. tagozat. Letöltve: 2018. 11. 22-én: http://otdt.hu/site/resume/43111

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nunnally, J.C. (1978). Psychometric theory. (2. ed). New York, NY: McGraw-Hill

 • Parsons, T.D., Barnett, M., & Melugin, P.R. (2015). Assessment of personality and absorption for mediated environments in a college sample. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 18(12), 752756.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Patrick, C.J., & Kramer, M.D. (2017). Multidimensional Personality Questionnaire (MPQ). In V. Zeigler-Hill, T. Shackelford (Eds.), Encyclopedia of personality and individual differences. Cham: Springer

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pyszczynski, T., Greenberg, J., Solomon, S., Arndt, J., & Schimel, J. (2004). Why do people need self-esteem? A theoretical and empirical review. Psychological Bulletin, 130(3), 435468.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Radtke, H.L., & Stam, H.J. (1991). The Relationship between absorption, openness to experience, anhedonia, and susceptibility, International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 39(1), 3956.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Raine, A. (1991). The SPQ: A scale for the assessment of schizotypal personality based on DSMIII-R criteria. Schizophrenia Bulletin, 17(4), 555564.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Reise, S.P., Bonifay, W.E., & Haviland, M.G. (2013). Scoring and modeling psychological measures in the presence of multidimensionality. Journal of Personality Assessment, 95, 129140.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rector, N.A., Szacun-Shimizu, K., & Leybman, M. (2007). Anxiety sensitivity within the anxiety disorders: disorder-specific sensitivities and depression comorbidity. Behavioral Research and Therapy, 45, 19671975.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Reiss, S., Peterson, R.A., Gursky, D.M., & McNally, R.J. (1986). Anxiety sensitivity, anxiety frequency, and the prediction of fearfulness. Behavior Research and Therapy, 42, 7991.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ritz, T., & Dahme, B. (1995). Die Absorption-skala: konzeptuelle aspekte, psychometrische kennwerte und dimensionalität einer deutschsprachigen adaptation. Diagnostica, 41(1), 5361.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Roche, S.M., & McConkey, K.M. (1990). Absorption: Nature, assessment, and correlates. Journal of Personality and Social Psychology, 59(1), 91101.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rodriguez, A., Reise, S.P., & Haviland, M.G. (2016). Evaluating bifactor models: Calculating and interpreting statistical indices. Psychological Methods, 21(2), 137150.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rosen, C., Jones, N., Chase, K.A., Melbourne, J.K., Grossman, L.S., & Sharma, R.P. (2017). Immersion in altered experience: An investigation of the relationship between absorption and psychopathology. Consciousness and Cognition, 17(49), 215226.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton, University Press

 • Rózsa, S., Reinhardt, M., & Kulcsár, Zs. (2006). A poszttraumás növekedés feltételeinek empirikus vizsgálata. In: Kulcsár, Zs., Rózsa, S., & Reinhardt, M. (Szerk.) A poszttraumás növekedés feltételei és empirikus vizsgálata. Budapest: Trefort Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sandstrom, G.M., & Russo, F.A. (2013). Absorption in music: Development of a scale to identify individuals with strong emotional responses to music. Psychology of Music, 41(2), 216228.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sándor, F. (2017). A maladaptív nappali álmodozás vizsgálata átlagpopulációban. Debreceni Egyetem. Pszichológiai Intézet. Műhelymunka. Letöltve: 2018. 06. 22-én: https://dea.lib.unideb.hu/dea/ handle/2437/241874

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sallay, V., Martos, T., Földvári, M., Szabó, T., & Ittzés, A. (2014). A Rosenberg önértékelési Skála (RSES-H): alternatív fordítás, strukturális invariancia és validitás. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 15(3), 259275.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Simor, P., Köteles, F., & Bódizs, R. (2011). Elmerülés az élményben: A Tellegen-féle Abszorpció Skála vizsgálata egyetemista mintán. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 12. 101123.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Soffer-Dudek, N., Lassri, D., Soffer-Dudek, N., & Shahar, G. (2015). Dissociative absorption: An empirically unique, clinically relevant, dissociative factor. Consciousness and Cognition, 36, 338351.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sowislo, J.F., & Orth, U. (2013). Does low self-esteem predict depression and anxiety? A meta-analysis of longitudinal studies. Psychological Bulletin, 139, 213240.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • de Sousa, P., Sellwood, W., Spray, A., Fernyhough, C., & Bentall, R.P. (2016). Inner Speech and Clarity of Self-Concept in Thought Disorder and Auditory-Verbal Hallucinations. The Journal of Nervous and Mental Disease, 204(12), 885893.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Spielberger., D., Corsucrh., L., & Lushenre., E. (1970). STAI: Manual for the State-Trait Anxiety Inventory (Self-Evaluation Questionnaire). Palo Alto, California: Consulting Psychologists Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Steiger, J.H. (1990). Structural model evaluation and modification: An interval estimation approach. Multivariate Behavioral Research, 25(2), 173180.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stucky, B.D., & Edelen, M.O. (2014). Using hierarchical IRT models to create unidimensional measures from multidimensional data. In S. P. Reise, & D. A. Revicki (Eds.), Handbook of item response theory modeling: Applications to typical performance assessment (183206). London, UK: Taylor & Francis

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó, Cs. (1989). Szubjektív élmények különböző indukciós technikákkal létrehozott hipnózisokban. Doktori értekezés. Kossuth Lajos Tudományegyetem. Letöltve: 2018. 08. 13-án: http://drszabocsaba.hu/index.php/11-sajat-munkakbol/23-letoeltheto-anyagok

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó, G.S. (2015). Az elvárások és a hanginger szerepe binaurális ütemek fenomenológiai hatásaiban. Doktori értekezés. Debreceni Egyetem. Letöltve: 2018. 07. 11-én: https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/ 2437/209095/szabogergely_phd_t.pdf?sequence=9&isAllowed=y

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Székely. A., Kovács-Nagy, R., Bányai, É.I, Gősi-Gregus, C., Varga, K., Halmai, Zs., et al., (2010). Association between hypnotizability and the Catechol-o-Methyltransferase (COMT) polimorphism. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 58(3), 301315.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Székely, P. (2016). A zenei bevonódás, mint személyiségvonás, kapcsolata az abszorpcióval, disszociációval és a vizualitással. Debreceni Egyetem. Pszichológiai Intézet. Műhelymunka. Letöltve: 2018. 06. 12-én: https://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/226270

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tanaka, J.S. (1993). Multifaceted conceptions of fit in structural equations models. In K.A. Bollen, J.S. Long (Ed), Testing structural equation models. (1039). Newbury Park, CA: Sage

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tellegen, A. (1992). Note on structure and meaning of the MPQ Absorption Scale. Unpublished manuscript, University of Minnesota

 • Tellegen, A. & Atkinson, G. (1974). Openness to absorbing and self-altering experiences (‘absorption’), a trait related to hypnotic susceptibility. Journal of Abnormal Psychology, 83(3), 268277.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tellegen, A. (1982). Content categories: Absorption Items (Revised). Unpublished manuscript, University of Minnesota.

 • Tellegen, A. (1992). Note on structure and meaning of the MPQ Absorption Scale. Unpublished manuscript. Minneapolis MN: University of Minnesota

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tellegen, A., & Waller, N.G. (2008). Exploring personality through test construction: Development of the Multidimensional Personality Questionnaire, In G.J. Boyle, G. Matthews, and D. H. Saklofske (eds.), Handbook of personality theory and testing: Vol.II. Personality measurement and assessment (pp. 261292). Thousand Oaks, CA: Sage.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tabachnick, B.G., & Fidell, L.S. (2007). Using Multivariate Statistics (5th ed.). New York: Allyn and Bacon.

 • Taylor, S.E., & Stanton, A.A. (2007). Coping resources, coping processes, and mental health. Annual Review of Clinical Psychology, 3, 377401.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Timmerman, M.E., & Lorenzo-Seva, U. (2011). Dimensionality Assessment of Ordered Polytomous Items with Parallel Analysis. Psychological Methods, 16, 209220.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tucker, L.R., & Lewis, C. (1973). A reliability coefficient for maximum likelihood factor analysis. Psychometrika, 38(1), 110.

 • Waller, N.G., Tellegen, A., McDonald, R.P., & Lykken, D.T. (1996). Exploring nonlinear models in personality assessment: Development and preliminary validation of a negative emotionality scale. Journal of Personality, 64(3), 545576.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Van Prooijen, J.W., & Van Der Kloot, W.A. (2001). Confirmatory analysis of exploratively obtained factor structures. Educational and Psychological Measurement, 61(5), 777792.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Varga, K. (2004). A hipnotikus kapcsolat élményvilágának interakciós szemléletű elemzése. Habilitációs értekezés. Letöltve: 2010. 07. 27-én: http://real-d.mtak.hu/839/1/dc_1059_15_tezisek.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Watkins, M.W. (2018). Exploratory Factor Analysis: A Guide to Best Practice. Journal of Black Psychology, 44(3) 219246.

 • Weitzenhoffer, A.M., & Hilgard E.R. (1962) Stanford Hypnotic Susceptibility Scale Form C. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press

 • Wild, T.C., Kuiken, D., & Schopflocher, D. (1995). The role of absorption in experiential involvement. Journal of Personality and Social Psychology, 69(3), 569579.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wheaton, M.G., Deacon, B.J., McGrath, P.B., Berman, N.C., & Abramowitz, J.S. (2012). Dimension of anxiety sensitivity in the disorders: Evaluation of the ASI-3. Journal of Anxiety Disorders, 26, 401108.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wheaton, B., Muthen, B., Alwin, D.F., & Summers, G. (1977). Assessing reliability and stability in panel models, Sociological Methodology, 8(1), 84136.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wood, N.D., Akloubou Gnonhosou., D.C., Bowling, J. (2015). Combining Parallel and Exploratory Factor Analysis in Identifying Relationship Scales in Secondary Data. Marriage & family review, 51(5), 385395.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Worthington, R.L., & Whittaker, T.A. (2006). Scale Development Research A Content Analysis and Recommendations for Best Practices. The Counseling Psychologist, 34, 806838.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wylie, R.C. (1974). The self-concept. Revisited edition. Lincoln, Nebraska: University of Nebraska Press

 • Witthöft, M., Rist, F., & Bailer, J. (2008). Evidence for a specific link between the personality trait of absorption and idiopathic environmental intolerance. Journal of Toxicology and Environmental Health, 71(11-12), 795802.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zinbarg, R.E., Barlow, D.H., & Brown, T.A. (1997). Hierarchical structure and general factor saturation of the anxiety sensitivity index: Evidence and implications. Psychological Assessment, 9(3). 277294.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS
 • CABELLS Journalytics

 

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed
not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed
not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
15
Scimago
Journal Rank
0.165
Scimago Quartile Score

Neuropsychology and Physiological Psychology Q4

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.7
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 441/531 (17th PCTL)
Neuropsychology and Physiological Psychology 61/68 (11th PCTL)
Scopus
SNIP
0.361

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
13
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago Quartile Score Neuropsychology and Physiological Psychology (Q4)
Psychiatry and Mental Health (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 485/529 (Q4)
Neuropsychology and Physiological Psychology 62/65 (Q4)
Scopus
SNIP
0,106

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 104 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2023 0 27 28
Dec 2023 0 75 8
Jan 2024 0 107 16
Feb 2024 0 51 27
Mar 2024 0 44 10
Apr 2024 0 9 4
May 2024 0 0 0