View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Budapest
 • 2 ELTE, Budapest
Open access

Tanulmányunkban négy, egymáshoz több szempontból közel álló segítő szakmát tárgyalunk, ezek: a pszichológiai tanácsadás, a mentálhigiéné, a klinikai pszichológia és a pszichoterápia. Az adott szakma képzettséget szerzett gyakorlója: a tanácsadó szakpszichológus, a mentálhigiénés szakember, a klinikai szakpszichológus és a pszichoterapeuta (szakpszichológus vagy szakorvos). Munkánkban vázoljuk az adott szakma jogi, képzettségi hátterét, az elvárható kompetenciákat, a tevékenység legfontosabb területeit és az egyes képzési rendszereket. Sok szempontra igyekszünk figyelni, amikor összevetjük mindezeket. Az érett személyiség szintjeit, a beavatkozások hatótényezőinek rendszerét és a munkaformák különbségének főbb dimenzióit gondoljuk át. Főképp a tanácsadás és mentálhigiéné, illetve a tanácsadás és a pszichoterápia különbözőségével foglalkozunk. Végül néhány gondolatot fogalmazunk meg a tanulmányunkba bevont segítő szakmák fejlődésének trendjeiről és az előttük álló feladatokról, valamint a köztük levő együttműködés jelenéről és lehetséges jövőjéről.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bagdy, E., & Túry, F. (Szerk.) (2005). A klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia szakmai protokollja (második, átdolgozott változat). Budapest: Klinikai Pszichológiai Szakmai Kollégium.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy, E. (2009). Pszichoterápia, tanácsadás, szupervízió, coaching: azonosságok és különbségek. In: É. Kulcsár (Szerk.), Tanácsadás és terápia (53-77). Budapest: Eötvös Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buda, B. (1998). Elmélet és alkalmazás a mentálhigiénében. Budapest: OAI és Támasz Alapítvány.

 • Frank, J. D. (1984). Therapeutic components of all psychotherapies. In J.M. Meyers (Ed.): Cures by psychotherapy (15-27). New York: Prager.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Grezsa, F. (2003). Mentálhigiénés szakirányú továbbképzési szak a Magyar Testnevelési Egyetemen. In: T. Tomcsányi, F. Grezsa, F., & I. Jelenits (Szerk.), Tanakodó. A mentálhigiéné elmélete, a mentálhigiénés képzés, mentálhigiéné az emberek szolgálatában (105-122). Budapest: Semmelweis Egyetem TF, Párbeszéd Alapítvány, Híd Alapítvány.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Harmatta, J., Bagotai, T., Kurimay, T., Pintér, G., & Vértes, G. (Szerk.) (2005). A pszichoterápiás módszerek szakmai protokollja. Budapest: Klinikai Pszichológiáért Alapítvány. Letöltve: 2019.03.03-án: https://www.scribd.com/document/243482208/Pszichoterapias-Modszerek-Protokollja

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ittzés, G. (Szerk.) (2013). Cura mentis – Salus Populi. Mentálhigiéné a társadalom szolgálatában. Budapest: Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kissné Viszket, M., & Kiss, P. (2016). A tanácsadó szakpszichológus kompetenciái. In: M. Kissné Viszket, Zs. Puskás-Vajda, J. Rácz, & V. Tóth (Szerk.), A pszichológiai tanácsadás perspektívái (229-245). Budapest: L'Harmattan.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kissné Viszket, M., & Mogyorósy-Révész, Zs. (2017). Pszichológiai tanácsadás szakmai alapprotokoll – A tanácsadói folyamat. Alkalmazott pszichológia, 17(4), 4566.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kissné Viszket, M., & Mogyorósy-Révész, Zs. (2019). A Pszichológiai Tanácsadás Szakmai Protokollja. Alapprotokoll. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. Letöltve: 2019. 07. 08-án. http://www.eltereader.hu/media/2019/06/Kissne_Viszket_Pszich_tanacsadas_WEB.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kopp, M., & Buda, B. (2001). Magatartástudományok. Budapest: Medicina Könyvkiadó.

 • Kozékiné Hammer, Zs. (2016). A pszichológiai tanácsadás lehetséges modelljei. In M. Kissné Viszket, Zs. Puskás-Vajda, J. Rácz, & V. Tóth (Szerk.), A pszichológiai tanácsadás perspektívái (59-76). Budapest: L'Harmattan Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nyitrai, E. (2011). A tanácsadás alapjai. In N. Császár Nagy, Zs. Demetrovics, & A. Vargha (Szerk.), A klinikai pszichológia horizontja(275-288). Budapest: KGRE & L'Harmattan Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pintér, G. (2005). A klinikai szakpszichológia részvétele a mentálhigiéné interdiszciplináris tevékenységrendszerében. In: E. Bagdy, & F. Túry (Szerk.), A klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia szakmai protokollja (második, átdolgozott változat) (275-283). Budapest: Klinikai Pszichológiai Szakmai Kollégium

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pintér, G. (2008). Kutatás. In G. Szőnyi, & J. Füredi (Szerk.), A pszichoterápia tankönyve (2., átdolgozott kiadás) (522-545). Budapest: Medicina.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pintér, G. (2009). Személyközpontú pszichoterápia és tanácsadás. In É. Kulcsár (Szerk.), Tanácsadás és terápia(79-110). Budapest: Eötvös Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pintér, G. (1993) (Szerk.). Pszichoterápia. Módszerspecifikus irányzatok. Psychiatria Hungarica. Tematikus szám.

 • Ritoók, M., & Pintér, G. (1987). A csoportos pályaválasztási tanácsadás alkalmazásának lehetőségei a személyiség fejlesztésében. Pályaválasztás, 2, 3335.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ritoók, M. (2003). A mentálhigiénés konzultáció/tanácsadás. In T. Tomcsányi, F. Grezsa, & I. Jelenits (Szerk.), Tanakodó. A mentálhigiéné elmélete, a mentálhigiénés képzés, mentálhigiéné az emberek szolgálatában(69-72). Budapest: Semmelweis Egyetem TF, Párbeszéd Alapítvány, Híd Alapítvány.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ritoók, M. (2011). Tanácsadás az iskolában. In N. Császár Nagy, Zs. Demetrovics, & A. Vargha (Szerk.), A klinikai pszichológia horizontja(289-304). Budapest: KGRE – L'Harmattan Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ritoók, M. (2009). Új tendenciák a pszichológiai tanácsadás fejlődésében. In É. Kulcsár (Szerk.), Tanácsadás és terápia(221-254). Budapest: Eötvös Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rogers, C.R. (1942). Counseling and Psychotherapy. Boston: Houghton, Mifflin

 • Tomcsányi, T., Grezsa, F., & Jelenits, I. (Szerk.) (2003). Tanakodó. A mentálhigiéné elmélete, a mentálhigiénés képzés, mentálhigiéné az emberek szolgálatában. Budapest: Semmelweis Egyetem TF, Párbeszéd Alapítvány, Híd Alapítvány

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tringer, L. (1998). A gyógyító beszélgetés. Budapest: Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem.

 • Urbán, R. (2017). Az egészségpszichológia alapjai. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó Kft.

 • Vikár, Gy., & Tomcsányi, T. (2003). A mentálhigiénés segítő kapcsolat és a pszichoterápiás kapcsolat. In T. Tomcsányi, F. Grezsa, & I. Jelenits (Szerk.), Tanakodó. A mentálhigiéné elmélete, a mentálhigiénés képzés, mentálhigiéné az emberek szolgálatában(80-90). Budapest: Semmelweis Egyetem TF, Párbeszéd Alapítvány, Híd Alapítvány.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE

Instructions for reviews in Hungarian HERE

 

 • Psychiatry and Mental Health SJR Quartile Score (2018): Q4
 • Neuropsychology and Physiological Psychology SJR Quartile Score (2018): Q4
 • Scimago Journal Rank (2018): 0.157
 • SJR Hirsch-Index (2018): 8

Language: Hungarian and English

Founded in 2000
Publication: One volume of four issues annually
Publication Programme: 2020. Vol. 21.
Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

EndNote style: LINK

 

Subscribers can access the electronic version of every printed article.

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne Stauder

Editor(s): Edit Czeglédi

Editorial Board

 • Dégi, László Csaba,Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia
 • Demetrovics, Zsolt, Eötvös Loránd University, Budapest
 • Konkolÿ Thege, Barna - Waypoint Centre for Mental Health Care,
  Penetanguishene, Canada
 • Kósa, Karolina, University of Debrecen, Debrecen
 • Novák, Márta, University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada
 • Pikó, Bettina, University of Szeged, Szeged
 • Rácz, József, Semmelweis University, Budapest
 • Tiringer, István, University of Pécs, Pécs

Editorial Office: Akadémiai Kiadó Zrt.
Address: Prielle Kornélia u. 21–35, H-1117 Budapest, Hungary

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com