View More View Less
 • 1 ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Elméleti háttér: A szerhasználó várandós és kisgyermekes nők témaköre erősen stigmatizált a szakmai- és közbeszédben, társadalomtudományi szempontból kevéssé kutatott. A megoldásokat, szakmai protokollokat, vizsgálatok eredményeit összefoglaló tanulmányok nagyrészt egyetértenek abban, hogy a téma megértéséhez komplex, biopszichoszociális megközelítés szükséges, valamint az elérhető adatok alapján a nyugati társadalmakban valamilyen fokú szerhasználat várható a várandósság alatt. Cél: A vizsgálat célja feltárni szerhasználó nők terhességhez és anyasághoz való viszonyát. A kvalitatív módszerű idiografikus esettanulmány feminista-fenomenológiai paradigmában vizsgálja a jelenségeket, ahogyan azt a résztvevők élményeik és tapasztalataik alapján értelmezik. Módszer: A résztvevők toborzása 2009-2014 között egy várandós szerhasználók részére fenntartott budapesti ártalomcsökkentő szolgáltatás keretében történt. A minta (n = 34) összetétele aktív szerhasználók vagy opioidhelyettesítő programban lévő várandós nők vagy kisgyermekes (3 év alatti gyermekkel) anyák (átlagéletkor: 29 év; terjedelem: 18-43 év). Az adatgyűjtés módszerei: 1. résztvevői megfigyelés (2009-2013 között hetente egy nap az ártalomcsökkentő programban); 2. félig-strukturált interjúk (n = 32, tematikus blokkok: élettörténet, szerhasználói élmények, kapcsolat az egészségügyi-szociális ellátórendszerrel, a várandósság élménye, az anyasággal kapcsolatos tapasztalatok, elvárások); és 3. mélyinterjúk (n = 2, aktív interjúkészítési technikával készített utánkövetéses interjúk az anyaság tapasztalatainak témájában). Az adatelemzés tematikus elemzéssel (TA) készült. A résztvevők várandóság és anyaság fogalmainak jelentésstruktúráit a főbb témák azonosítása mentén interpretáltam. Eredmények: A főbb témák a terhesség értelmezésében: a magzattal való kapcsolat, az anyagi bizonytalanság, az énkép változásai és az ellátórendszerrel való kapcsolat; az anyaság értelmezésében: a szerepmodellek, minták, az anyaság mint fordulópont, a változás kiindulópontja, a gyermekkel való kapcsolat és az anyagiak. Következtetések: Az anyaság egy olyan fordulópont, a változás olyan kiindulópontja, amely képessé teszi a szerhasználó nőket arra, hogy autonómmá váljanak. A gyermek válik a legfontosabbá az életükben, lesz valakiért „tenni, harcolni, leszokni”. Az anyaság újfajta autonómiájában, újfajta függés alakul ki immáron a gyermekétől, akinek a fordulópontot köszönheti, aki miatt rendeződtek anyagi és lakhatási ügyei, akivel minden idejét együtt tölti. Ambivalencia és függőség jellemzi az anyaságot, ha ebben az új keretben a függőség valójában a társadalomtól, a jóléti rendszertől való függőséget jelenti is.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Baldacchino, A., Arbuckle, K., Petrie, D.J., & McCowan, C. (2015). Neurobehavioral consequences of chronic intrauterine opioid exposure in infants and preschool children: a systematic review and meta-analysis. BMC Psychiatry, 15. Doi: 10.1186/s12888-015-0438-5

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Banwell, C., & Bammer, G. (2006). Maternal habits: Narratives of mothering, social position and drug use. International Journal of Drug Policy, 17, 504513.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bonati, M., Bortolus, R., Marchetti, F., Romero, M., & Tognoni, G. (1990). Drug use in pregnancy: an overview of epidemiological (drug utilization) studies. European Journal of Clinical Pharmacology, 38, 325328.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77101.

 • Bromley, D.B. (1986). The case study method in psychology and related disciplines. Chichester: John Wiley.

 • Broom, D. & Stevens, A. (1991). Doubly deviant: Women using alcohol and other drugs. International Journal of Drug Policy, 2(4), 2527.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brownstein-Evans, C. (2001). Negotiating the meaning of motherhood women in addiction and recovery. Journal of the Association for Research on Mothering, 3(1), 161171.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chavkin, W. (1990). Drug addiction and pregnancy: policy crossroads. American Journal of Public Health, 80(4), 483487.

 • Coles, C.D. (1993). Saying „goodbye” to the „crack baby.” Neurotoxicology and Teratology, 15, 5, 290292.

 • Crome, I. (2010). Substance Problems: Bridging the Gap between Infant and Adult. In Tyano, S., Keren, M., Herrman, H., Cox, J. & Crome, I. (Eds), Parenthood and mental health: A bridge between infant and adult psychiatry(251-266). New Jersey: World Psychiatric Assication. Wiley-Blackwell.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csorba, J., Pataki, Z., & Péterfi, A. (2010). Terhesség és droghasználat – budapesti problémás szerhasználó nők kvantitatív vizsgálata. (Előadás) Droghasználó várandós nők és gyermekeik ellátása konferencia. Budapest, 2010. március 26.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) (2000). Problems facing women drug users and their children. Lisbon: EMCDDA. Letöltve: 2018.10.18-án: http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/105/sel00_3en_69434.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ettorre, E. (2004). Revisioning women and drug use: Gender sensitivity, embodiment and reducing harm. International Journal of Drug Policy, 15, 327335.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fassinger, R.E. (2005). Paradigms, praxis, problems, and promise: Grounded theory in counseling psychology research. Journal of Counseling Psychology, 52, 156166.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gillespie, R. (2000). The post-modernisation of motherhood. In Sherr, L. & St Lawrence, J.S. (Eds.), Women, health and the mind(213-228). Chichester: John Wiley and Sons.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gyarmathy, V.A., Giraudon, I., Hedrich, D., Montanari, L., Guarita, B., & Wiessing, L. (2009). Drug use and pregnancy – challenges for public health. Eurosurveillance, 14(9), 14.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hays, S. (1996). The cultural contradictions of motherhood. New Haven, CT: Yale University Press.

 • Hjerkinn, B., Lindbæk, M., & Rosvold, E.O. (2007). Substance abuse in pregnant women. Experiences from a special child welfare clinic in Norway. BMC Public Health, 7, 322. Doi: 10.1186/1471-2458-7-322

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Holstein, J. A. & Gurbrium, J. F. (2012). Az aktív interjúkészítés. In P. Bodor (Szerk.), Szavak, képek, jelentés. Kvalitatív kutatási olvasókönyv(117-139). Budapest: L'Harmattan.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kaló, Zs., Mándi, B., Sógorka, I., & Rácz, J. (2011). Budapesti droghasználó várandós nők ellátásának kvalitatív vizsgálata 2009-ben. In Kaló, Zs. & Oberth, J. (Szerk.), Gyermekvállalás és droghasználat(53-74). Budapest: MEJOK Alapítvány, Józan Babák Klub.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kaló, Zs. & Rácz, J. (2010). Budapesti droghasználó várandós nők kvalitatív vizsgálata. Kutatási beszámoló. KAB-KT-M-08-001. Kézirat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kitzinger, C. (2004). Feminist approaches. In C. Seale, G. Gobo, F.J. Gubrium, & D. Silverman (Eds.), Qualitative Research Practice(125-141). London: SAGE.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Központi Statisztikai Hivatal (KSH) (2011). Gyermekvállalás és gyermeknevelés. Letöltve: 2011. 08. 15-én: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/gyemekvallalasneveles.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lupton, D. (2000). ‘A love/hate relationship’: The ideals and experiences of first-time mothers. Journal of Sociology, 36(1), 5063.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Malloch, M. (1999). Drug use, prison and the social construction of femininity. Women's Studies International Forum, 22, 349358.

 • Márványkövi, F., Melles, K., Légmán, A., & Rácz, J. (2008). A kezelésbe jutás akadályai roma és nem roma, kezelésen kívüli intravénás használók körében Budapesten. Addiktológia, 7(34), 205233.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Messinger, D.S., Bauer, C.R., Das, A., Seifer, R., Lester, B.M., Lagasse, et al. (2004). The Maternal Lifestyle Study: Cognitive, motor, and behavioral outcomes of cocaine-exposed and opiate-exposed infants through three years of age. Pediatrics, 113(6) 16771685.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Moore, D., & Frazer, S. (2006). Putting at risk what we know: Reflecting on the drug-using subject in harm reduction and its political implications. Social Science and Medicine, 62, 30353047.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nemzeti Drog Fókuszpont (2011). 2010-es éves jelentés az EMCDDA számára. Magyarország: Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról. Budapest: Reitox. Letöltve: 2011. 03. 12-én: http://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/nr_10_hu.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Open Society Foundations (2018). Expecting better. Improving health and Rights for pregnant women who use drugs. New York: Open Society Foundations. Letöltve: 2018. 10. 18-án: https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/expecting-better-improving-health-and-rights-for-pregnant-women-who-use-drugs-20181016.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Paksi, B. (2003). Drogok és felnőttek. A tizennyolc év feletti lakosság drogfogyasztása és droggal kapcsolatos gondolkodása az ezredfordulón Magyarországon. Budapest: L'Harmattan Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ponterotto, J.G. (2005). Qualitative research in counseling psychology: A primer on research paradigms and philosophy of science. Journal of Counseling Psychology, 52, 126136.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rácz, J. (2006). Kvalitatív drogkutatások. Budapest: L'Harmattan Kiadó.

 • Rigó, J. (2009). A drogfogyasztó várandós nők terhesgondozása. In: J. Rigó, J. Oberth, & Sógorka, I. (Szerk.), Droghasználó várandós nők és gyermekeik ellátása(9-20). Budapest: MEJOK.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schuler, M.E., Black, M.M., Starr, R.H. (1995). Determinants of mother–infant interaction: Effects of prenatal drug exposure, social support, and infant temperament. Journal of Clinical Child Psychology, 24(4), 397405.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sheard, L., & Tompkins, C. (2008). Contradictions and misperceptions: An exploration of injecting practice, cleanliness, risk, and partnership in the lives of women drug users. Qualitative Health Research, 18(11), 15361547.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Terplan, M., Ramanadhan, S., Locke, A., Longinaker, N., & Lui, S. (2015). Psychosocial interventions for pregnant women in outpatient illicit drug treatment programs compared to other interventions. The Cochrane database of systematic reviews, 4, CD006037. Doi:10.1002/14651858.CD006037.pub3

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Word Health Organization (WHO) (2014). Guidelines for the identification and management of substance use and substance use disroders in pregnancy. Geneva: WHO Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Willig, C. (2008). Introducing Qualitative Research in Psychology. London: Open University Press.

 • Young, I.M. (1984). Pregnant embodiement. Journal of Medicine and Philosophy, 9(1), 4562.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2020 0 22 23
Dec 2020 0 47 58
Jan 2021 0 5 8
Feb 2021 0 19 33
Mar 2021 0 32 57
Apr 2021 0 12 11
May 2021 0 0 0