View More View Less
 • 1 Metamorfózis Műhely, Budapest
 • | 2 ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
Open access

A tanulmány a szelfreguláció egyik alapvető folyamatát, az érzelemszabályozást helyezi fókuszába. Az emócióreguláció néhány elméletének és idegrendszeri alapmechanizmusának áttekintése után az akut és krónikus stresszhatások és az azokra adott adaptív szervezeti válaszok bemutatása következik, kiemelt szempontként az arousalfolyamatokban bekövetkező változásokra. Bár fontos vonatkozás, de jelen tanulmányban csak vázlatszerűen kerül bemutatásra a tartósan fennálló stresszhatásra bekövetkező aktivációsszintmódosulások kapcsolata a kötődési jellemzőkkel, illetve a későbbi pszichopatológiával. A cikk legfontosabb célja az érzelemregulációban szerepet játszó idegrendszeri háttérmechanizmusokra alapozva olyan – a pszichológiai tanácsadás során is alkalmazható – technikák és gyakorlatok áttekintése, illetve rendszerezése, amelyek a szabályozás helyreállításában támogathatják a személyt. A bemutatás az arousalkontinuumban észlelt változások alapján létrehozott csoportosítást (hiper-, illetve hipoarousal tartomány) követve nyújt betekintést abba, hogy hogyan segíthetjük hozzá klienseinket egy adekvátabb stresszkezelési, érzelemszabályozási stratégia, szokásrendszer kialakításához, egy személyre szabott ún. „öngondoskodási terv” kialakításához. Az érzelemszabályozást támogató „tanácsadási fókusz” kiindulópontjaként a stresszkezelési stratégiák felmérése szolgál, amit egy edukációs és „tréning” folyamat követ, amely során a kliens elsajátíthatja és szokássá alakíthatja az aktuális állapotához leginkább illeszkedő érzelemszabályozási technikákat, gyakorlatokat. A munka hatákonyságának illusztrálását a gyakorlati tapasztalatok felvázolásán túl két esetvignetta is szemlélteti.

 • Andrejkovics, M. (2015). A gyermekkori bántalmazás neurobiológiai vonatkozásai. In I. Kuritárné Szabó, & E. Tisljár-Szabó (Szerk.), Úgy szerettem volna, ha nem bántottak volna (89-106). Budapest: Oriold és Társai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Antalfai, M. (2007). Katarzis-élményre épülő tematikus művészet-pszichoterápia. Gyógyítás és egészségfejlesztés önkifejezéssel. In Zs. Demetrovics, Gy. Kökönyei, & A. Oláh (Szerk.), Személyiséglélektantól az egészségpszichológiáig. Tanulmányok Kulcsár Zsuzsanna tiszteletére(356-383). Budapest: Trefort Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Antalfai, M. (2016). Alkotás és kibontakozás. A Katarzisz Komplex Művészetterápia elmélete és gyakorlata. Budapest: Lélekben Otthon Közhasznú Alapítvány.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Badenoch, B. (2008). Being a brain-wise therapist: A practical guide to interpersonal neurobiology. New York: W. W. Norton & Co.

 • Bagdy, E., & Koronkai, B. (1988). Relaxációs módszerek. Budapest: Medicina.

 • Bakó, T. (1992). Titkok nélkül. Lélektani vizsgálódások az öngyilkosságról. Budapest: Cserépfalvi.

 • Bakó, T. (1996). Verem mélyén – Könyv a krízisről. Budapest: Cserépfalvi.

 • Balikó, M. (1990). Tele/pszicho/fon. (Öngyilkosság-megelőzés lehetőségei telefonon át). Budapest: Animula.

 • Bartels, A., & Zeki, S. (2004). The neural correlates of maternal and romantic love. NeuroImage, 21, 11551166.

 • Bauer, I.M., & Baumeister, R.F. (2011). Self-regulatory strength. In K.D. Vohs, & R.F. Baumeister (Eds.), Handbook of self-regulation. Research, theory, and applications 2nd edition (64-82). New York, London: The Guilford Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bolwerk, A., Mack-Andrick, J., Lang, F.R., Dörfler, A., & Maihöfner, C. (2014). How art changes your brain: differential effects of visual art production and cognitive art evaluation on functional brain connectivity. Plos One, 9(7), e101035. Doi: 10.1371/journal.pone.0101035

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bóna, A., Kun, B., Kökönyei, Gy., & Demetrovics, Zs. (2013). Az affektív szabályozás zavarai és következményei. Evészavarok és addiktív betegségek. Magyar Pszichológiai Szemle, 68(1), 7188.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Boon, S., Steele, K., & Van der Hart, O. (2011). Coping with trauma-related dissociation. Skills training for patients and their therapists. New York, London: W. W. Norton & Company

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brain Gym Studies. Letöltve: 2018. 01.12-én: http://www.braingym.org/studies

 • Brain gym: Simple brain gym exercises to awaken the brain for learning readiness, Integrated Learning Strategies. Letöltve: 2018. 01.12-én: https://ilslearningcorner.com/2017-01-brain-gym-simple-brain-gym-exercises-to-awaken-the-brain-for-learning-readiness/

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brown, K. (2012). Educate your brain. Use mind-body balance to learn faster, work smarter and move more easily through life. Phoenix, Arizona: Balance Point Publishing LLC.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Caplan, G. (1964). Principles of preventive psychiatry. New York: Basic Book.

 • Cicchetti, D., Rogosch, F.A., & Toth, S.L. (1998). Maternal depressive disorder and contextual risk: Contributions to the development of attachment insecurity and behavior problems in toddlerhood. Development and Psychopathology, 10(2), 283300.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cloitre, M., Garvert, D.W., Brewin, C.R., Bryant, R.A., & Maercker, A. (2013). Evidence for proposed ICD-11 PTSD and complex PTSD: a latent profile analysis. European Journal of Psychotraumatology, 4(1), 20706. Doi: 10.3402/ ejpt.v4i0.20706

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Clow, A., & Freidhoi, C. (2006). Normalisation of salivary cortisol levels and self-report stress by a brief lunchtime visit to an art gallery by London City workers. Journal of Holistic Healthcare, 3(2), 2832.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Corrigan, F.M., Fisher, J.J., & Nutt, D.J. (2011). Autonomic dysregulation and the window of tolerance model of the effects of complex emotional trauma. Journal of Psychopharmacology, 25(1), 1725.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Crittenden, P.M. (2000). A dynamic-maturational approach to continuity and change in pattern of attachment. In P.M. Crittenden, & A.H. Claussen, (Eds.), The organization of attachment relationships – Maturation, culture, and context. Cambridge: Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csabai, M., & Pintér, J.N. (2013). Pszichológia a gyógyításban. Budapest: Oriold és Társai Kiadó.

 • Csürke, J., Vörös, V., Osváth, P., & Árkovits, A. (2014) (Szerk.), Mindennapi kríziseink. A lélektani krízis és a krízisintervenció kézikönyve. Budapest: Oriold és Társai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dahlitz, M.J. (2015). Neuropsychotherapy: Defining the emerging paradigm of neurobiologically informed psychotherapy. International Journal of Neuropsychotherapy, 3(1), 4769.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Davidson, R.J., Kabat-Zinn, J., Schumacher, J., Rosenkranz, M.A., Muller, D., Santorelli, S.F., et al. (2003). Alterations in brain and immune function produced by mindfulness meditation. Psychosomatic Medicine, 65, 564570.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Del Río-Casanova, L., González, A., Páramo, M., Van Dijke, A., & Brenlla, J. (2016). Emotion regulation strategies in trauma-related disorders: pathways linking neurobiology and clinical manifestations. Reviews in the Neurosciences, 27(4), 385395.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dennison, P.E., & Dennison, G.E. (2010). Brain gym. Teacher's edition. Letöltve: 2018. 02. 20-án: https://www.braingym.com/product/brain-gym-teachers-edition/

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dennison, P. E., & Dennison, G. E. (2017). Brain Gym: 101-Balance for Daily Life. Letöltve 2018. 02. 20-án: https://www.braingym.com/product/brain-gym-101-balance-for-daily-life/

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Diamond, S.J. (2001). Educational Kinesiology, movement, and sensory integration: A review of recent, relevant, neuroscientific literature, Brain Gym Journal, 15(1-2), 4, 21.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DSM-5 (2014). DSM-5 referencia kézikönyv a DSM-5 diagnosztikai kritériumaihoz. American Psychiatric Association. Budapest: Oriold és Társai Kft.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eiden R.D. , Edwards E.P., & Leonard, K.E. (2007). A conceptual model for the development of externalizing behavior problems among kindergarten children of alcoholic families: role of parenting and children's self-regulation. Developmental Psychology, 7(43), 11871201.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eisenberg, N., Spinrad, T.L., & Eggum, N.D. (2010). Emotion-related self-regulation and its relation to children's maladjustment. Annual Review Clinical Psychology, 27(6), 495525.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fox, N., & Calkins, S.D. (2003). The development of self-control of emotion: Intrinsic and extrinsic influences. Motivation and Emotion, 27(1), 726.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fülöp, E. (2013). Másodlagos traumatizáció és kiégés összefüggései az érzelemszabályozási folyamatokkal, In M. Csabai, & J. Pintér (Szerk.), Pszichológia a gyógyításban(167-191). Budapest: Oriold és Társai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gardiner, T., Jaspers, M., & Jaastad, L. (2014). The Ronnie Gardiner Method – reconnecting body and mind through music and rhythm. 14th World Congress of Music Therapy. Vienna, Austria, July 7-12, 2014. Letöltve: 2018. 08. 24-én: http://www.musictherapy2014. org/fileadmin/download/Abstract_Book_WCMT_2014_01.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gáti, Á. (2002). Pszichotraumák patogenetikai és terápiás vonatkozásai. PhD értekezés. Pécsi Tudományegyetem, Pécs

 • Gilbert, P. (2009). Introducing Compasson-focused Therapy. Advances in Psychiatric Treatment, 15(3), 199208.

 • Gladding, S.T., & Newsome, D.W. (2003). Art in counseling. In C.A. Malchiody (Ed.), Handbook of art therapy(243-253). New York: The Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Goldberg, S.B., Wampold, B., Tucker, R., Davidson, R.J., Simpson, T., Kearney, D., et al. (2018). Mindfulness-based interventions for psychiatric disorders: A systematic review and meta-analysis. Clinical Psychology Review, 59(2018), 5260.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Goldsmith, H.H., Pollak, S.D., & Davidson, R.J. (2008). Developmental neuroscience perspectives on emotion regulation. Child Development Perspectives, 2(3), 132140.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gonzalez, A. (2016). Emotion dysregulation in psychoform and somatoform dissociation: From neurobiology to clinical interventions with EMDR. Presentation at the at the 17th. EMDR Europe Association Conference, The Hague. Letöltve: 2016. 07. 30-án: https://emdria.omeka.net/items/show/23898

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gonzalez, A., & Mosquera, D. (2012). EMDR and dissociation. The progressive approach. AI.

 • Grandin, T. (1992). Calming effects of deep touch pressure in patients with autistic disorder, college students, and animals. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, 2(1), 6372.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Greenberg, L.S. (2008). The clinical application of emotion in psychotherapy. In M. Lewis, J.M. Haviland-Jones, & L.F. Barrett (Eds.), Handbook of Emotions(88-102). New York-London: The Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gross, J.J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. Review of General Psychology, 2, 271299.

 • Gross, J.J., & John, O.P. (1997). Revealing feelings: Facets of emotional expressivity in self-reports, peer ratings, and behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 72, 435448.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Grossman, P., Niemann, L., Schmidt, S., & Walach, H. (2007). Mindfulness-based stress reduction and health benefits. A meta-analysis. Explore, 3(6), 585591.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Harmatiné Olajos, T., & Pataky, N. (2014). A lelki egészség személyiségdinamikai kettősségei – kihívások a tehetséggondozásban. Géniusz Műhely, 10, 321.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Heim, C., & Nemeroff, C.B., (2001). The role of childhood trauma in the neurobiology of mood and anxiety disorders. Preclinical and clinical studies. Society of Biological Psyciatry, 49, 10231039.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Herbert, A. & Esparham, A. (2017). Mind-Body Therapy for Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Children, 4(5), 113.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Holmes, T.H., & Rahe, R.H. (1967). The social reajustment scale. Journal of Psychosomatic Research, 11, 213218.

 • Hull, M.A. (2002). Neuroimaging findings in post-traumatic stress disorder: Systematic review. The British Journal of Psychiatry, 181(2), 102110.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Integrated Learning Strategies (2017). Brain Gym: Simple brain gym exercises to awaken the brain for learning readyness. Letöltve: 2018. 01. 12-én: https://ilslearningcorner.com/2017-01-brain-gym-simple-brain-gym-exercises-to-awaken-the-brain-for-learning-readiness/

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ivens, S. (2018). Erdőterápia. Budapest: Libri Kiadó.

 • Janet, P. (1919). Les medications psychologiques (Vol. 3). Paris: Félix Alcan. (Reprint: Paris: Société Pierre Janet, 1984). English edition: Principles of Psychotherapy (2). New York: Macmillan. (Reprint: New York: Arno Press, 1976).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kalmanowitz, D., & Ho, R.T. (2016). Out of our mind. Art therapy and mindfulness with refugees, political violence and trauma. The Arts in Psychotherapy, 49, 5765.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss, E., & Sz. Makó, H. (2015). (Szerk.), A gyász, krízis, trauma és a megküzdés lélektana. Pécs: Pro Pannonia Kiadó.

 • Koelman, A. (1997). Movement or medication? The alleviation of ADD. Brain Gym Journal, 11(3), 5.

 • Kral, T.R.A., Schuyler, B.S., Mumford, J.A., Rosenkranz, M.A., Lutz, A., & Davidson, R.J. (2018). Impact of short- and long-term mindfulness meditation training on amygdala reactivity to emotional stimuli. NeuroImage, 181, 301313.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kulcsár, Zs. (1993). Pszichoszomatika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

 • Kulcsár, Zs. (2005). A társas interakciók pszichológiai hatásai és agyi mechanizmusai. Egy hipotézis körvonalai. Társas támogatás. In Zs. Kulcsár (Szerk.), Teher alatt… Pozitív traumafeldolgozás és poszttraumás személyiségfejlődés(315-393). Budapest: Trefort Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kulcsár, Zs. (2009). Traumafeldolgozás és vallás, Budapest: Trefort Kiadó.

 • Kuritárné Szabó, I., & Tisljár-Szabó, E. (2015). (Szerk.), Úgy szerettem volna, ha nem bántottak volna, Budapest: Oriold és Társai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Láng, A. (2009). Érzelemszabályozás és kötődés összefüggései normatív mintában. Alkalmazott Pszichológia, 11(3-4), 517.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Láng, A. (2015). A traumatikus életesemények pszichoterápiás szempontjai. In E. Kiss, & H. Sz. Makó (Szerk.), A gyász, krízis, trauma és a megküzdés lélektana(235-248). Pécs: Pro Pannonia Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Láng, A., & Nagy, L. (2013). Kötődéselmélet és fejlődési pszichopatológia – szemlélet, modellek, közvetítő mechanizmusok. Magyar Pszichológiai Szemle, 68(1), 2337.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lanius, R.A., Vermetten, E., Loewenstein, R.J., Brand, B., Schmahl, C., Bremner, J.D., et al. (2010). Emotion modulation in PTSD: Clinical and neurobiological evidence for a dissociative subtype. American Journal of Psychiatry, 167(6), 640647.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Li, Q. (2010). Effect of forest bathing trips on human immune function. Environmental Health and Preventive Medicine, 15(1), 917.

 • Macklem, G.L. (2008). Practitioner's guide to emotion regulation in school aged children. Berlin: Springer Science & Business Media.

 • Nagy, I. (2016). Sürgősségi helyzetek lélektani vonatkozásai és az alkalmazható pszichológiai eszközök. Előadás a Magyar Oxiológiai Társaság XVIII. Vándorgyűlésén, Szeged, 2016. 04. 15-16. Letöltve: 2018. 02. 23-án: https://prezi.com/cf1evhempofq/surgossegi-helyzetek-lelektani-vonatkozasai-es-az-alkalmazha/

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Neff, K. (2014). Együttérzés önmagunkkal. Budapest: Ursus Libris Kiadó.

 • Neff, K., & Davidson, O. (2016). Self-compassion: Embracing suffering with kindness. In I. Ivtzan, & T. Lomas (Eds.), Mindfulness in positive psychology(37-50). London: Rutledge.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ogden, P., & Minton, K. (2000). Sensorimotor Psychotherapy: One method for processing traumatic memory. Traumatology, 6(3), Article 3.

 • Ogden, P., Pain, C., & Fischer, J. (2006). A sensorimotor approach to the treatment of trauma and dissociation. Psychiatric Clinics of North America, 29, 263279.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oláh, A. (2005). Érzelmek, megküzdés és optimális élmény. Belső világunk megismerésének módszerei. Budapest: Trefort Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ostacoli, L., & Bertino, G. (2015). Free the hidden heart: resources and attachment work in resistent depression. Elhangzott: 16. EMDR Europe Conference, Milano, 2015. 07. 10-12.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Perry, B.D. (2004). Understanding traumatized and maltreated children: The core concepts, TRAIN-THE-TRAINER SERIES materials developed by the ChildTrauma Academy. Letöltve: 2016. 05. 14-én: http://childtrauma.org/ és https://trove.nla.gov.au/work/33733875?q&versionId=41490870

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Perry, B.D. (2009). Examining child maltreatment through a neurodevelopmental lens: Clinical applications of the neurosequential model of therapeutics. Journal of Loss and Trauma, 14, 240255.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Perry, B.D., & Dobson, C. L. (2014). The neurosequential model of therapeutics, In C.A. Courtois, & J.D. Ford (Eds.), Treating complex traumatic stress disorders in children and adolescents(249-260). New York, London: The Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pohárnok, M., & Lénárd, K. (2015). A trauma lélektana. In E. Kiss, & H. Sz. Makó (Szerk.), A gyász, krízis, trauma és a megküzdés lélektana (221-235). Pécs: Pro Pannonia Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pohl, P., Dizdar, N., & Hallert, E. (2013). The Ronnie Gardiner rhythm and music method – a feasibility study in Parkinson's disease, Disability and Rehabilitation, 35(26), 21972204.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Porges, S.W. (2007). The polyvagal perspective. Biological Psychology, 74(2), 116143.

 • Porges, S.W. (2009). The polyvagal theory: New insights into adaptive reactions of the autonomic nervous system. Cleveland Clinical Journal of Medicine, 76(S2), 8690.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Roberts, A.R. (2002). Assessment, crisis intervention, and trauma treatment: The integrative ACT intervention model. Brief Treatment and Crisis Intervention, 2(1), 122.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Roberts, A.R., & Ottens, A.J. (2005). The seven-stage crisis intervention model: A road map to goal attainment, problem solving, and crisis resolution. Brief Treatment and Crisis Intervention, 5(4), 329339.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rossi, E. (1986). The psychobiology of mind-body healing. New York: Norton.

 • Rossouw, P.J. (2014). Neuropsychotherapy: Theoretical underpinnings and clinical applications. Brisbane, Qld: Mediros Pty Ltd.

 • Rothbart, M.K., & Putnam, S.P. (2002). Temperament and socialization. In L. Pulkkinen, & A. Caspi, (Eds.), Personality in the Life Course: Paths to Successful Development(19-45). New York, NY, US: Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • S. Nagy , Z. (2009). Polivagális elmélet, új perspektíva a pszichofiziológiában: a vegetatív idegrendszer mint szociális idegrendszer. Alkalmazott Pszichológia, 11(3-4), 77102.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schore, A.N. (2012). The science of the art of psychotherapy. New York, NY: W.W. Norton & Co.

 • Schore, A.N. (2014). The right brain is dominant in psychotherapy. Psychotherapy, 51(3), 388397.

 • Schütz, M. (2002). Can the Ronnie Gardiner method improve language, communication and quality of life with aphasia? Master's thesis in speech and language pathology. University of Gothenburg, Gothenburg

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Selye, J. (1964). Életünk és a stressz. Budapest: Akadémia kiadó.

 • Shapiro, F. (2016). Győzd le a múltad! Vedd kezedbe az életed az EMDR-terápia módszerével. Budapest: Medicina Kiadó.

 • Siegel, D. (1999). The developing mind. New York: The Guilford Press.

 • Spinrad, T.L., Eisenberg, N., Gaertner, B., Popp, T., Smith, C.L., Kupfer, A., et al. (2007). Relations of maternal socialization and toddlers’ effortful control to children's adjustment and social competence. Developmental Psychology, 43, 11701186.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stevens, J.S., Kim, Y.J., Galatzer-Levy, I.R., Reddy, R., Ely, T.D., Nemeroff, C.B., et al. (2017). Amygdala reactivity and anterior cingulate habituation predict posttraumatic stress disorder symptom maintenance after acute civilian trauma, Biological Psychiatry, 81(12), 10231029.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Telkes, J. (1989). Válság, változás, változtatás. A kríziskoncepció jelentősége a mentálhigiénés gyakorlatban. In J. Gerevich (Szerk.), Közösségi mentálhigiéné(101-112). Budapest: Gondolat Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Thompson, R.A. (1994). Emotion regulation: A theme in search of definition. Monographs of the Society for Research in Child Development, 59(240), 2552.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Van der Hart, O. (2012). The use of imagery in phase 1 treatment of clients with complex dissociative disorders. European Journal of Psychotraumatology, 3: 8458. Doi: 10.3402/ejpt.v3i0.8458

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Van der Hart, O., Brown, P., & Van der Kolk, B.A. (1989). Pierre Janet's treatment of posttraumatic stress. Journal of Traumatic Stress, 2(4), 379395.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Van der Kolk, B.A. (2011). Developmental trauma disorder: Towards a rational diagnosis for children with complex trauma histories. In R.A. Lanius, E. Vermetten, & C. Pain, (Eds.), The impact of early life trauma on health and desease(57-68). Cambridge: Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Van der Kolk, B. A., Pelcovitz, D., Roth, S., Mandel, F. S., McFarlane, A., & Herman, J. L. (1996). Dissociation, somatization, and affect dysregulation: the complexity of adaptation of trauma. The American Journal of Psychiatry, 153(7), 8393.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Van der Kolk, B.A., Roth, S., Pelcovitz, D., Sunday, S., & Spinazzola J. (2005). Disorders of extreme stress: The empirical foundation of a complex adaptation to trauma. Journal of Traumatic Stress, 18(5), 389399.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vas, J.P. (2007). A kétszemélyes pszichoterápia hatótényezői: egy interaktív neuropszichológiai értelmezés vázlata. Psychiatria Hungarica, 21(5), 332350.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wilson, K.R., Hansen, J.H., & Li, M. (2011). The traumatic stress response in child maltreatment and resultant neuropsychological effects. Aggression and Violent Behaviour, 16(2), 8797.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yates, T.M., Dodds, M.F., Sroufe, L.A., & Egeland, B. (2003). Exposure to partner violence and child behavior problems: A prospective study controlling for child physical abuse and neglect, child cognitive ability, socioeconomic status, and life stress. Development and Psychopathology, 15, 199218.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zeidan, F., Emerson, N.M., Farris, S.R., Ray, J.N., Jung, Y., McHaffie, J.G., et al. (2015). Mindfulness meditation-based pain relief employs different neural mechanisms than placebo and sham mindfulness meditation-induced analgesia. Journal of Neuroscience, 35(46), 1530715325.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zeidan, F., Johnson, S.K., Diamond, B.J., David, Z., & Goolkasian, P. (2010). Mindfulness meditation improves cognition: Evidence of brief mental training. Consciousness and Cognition, 19(2), 597605.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zelano, C., Jiang, H., Zhou, G., Arora, N., Schuele, S., Rosenow, J., et al. (2016). Nasal respiration entrains human limbic oscillations and modulates cognitive function. Journal of Neuroscience, 36(49), 1244812467.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zentainé Kriszt, R. (1997). Nyári napközis táborok – másképpen. Új Pedagógiai Szemle, 47(9), 7984.

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Publication
Programme
2021 Volume 22
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2021 0 74 126
May 2021 0 79 124
Jun 2021 0 39 67
Jul 2021 0 60 60
Aug 2021 0 55 71
Sep 2021 0 21 55
Oct 2021 0 0 0