View More View Less
 • 1 Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • 2 Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
Open access

Elméleti háttér: Az Intim Kötődés Mérése (Intimate Bond Measurement; IBM) kérdőív, az intimitás két fő konstruktumának, a gondoskodás és a kontroll dimenziójának a meghatározására, mérésére alkalmas, nemzetközi kutatásokban főleg a párkapcsolati intimitás mérésére használt eszköz. Cél: Tanulmányunkban bemutatjuk a kérdőív pszichometriai jellemzőit magyar populáción. Módszer: Önbeszámolós kérdőíves, keresztmetszeti vizsgálatban 1318 fő (250 férfi, 1068 nő; átlagéletkor 34,77 év, SD = 10,91 év) a demográfiai adatok és IBM mellett kitöltötte a Kapcsolati Elégedettség Skálát, a Közvetlen Kapcsolatok Élményei Kérdőívet, a Szülői Bánásmód Kérdőívet, a Vonásszorongás skálát, a Zung-féle Önértékelő Depresszió Skálát és a MOS Társas Támasz kérdőívet. Eredmények: A megerősítő és feltáró faktoranalízisek során ugyanaz a faktorstruktúra rajzolódott ki, mint amit a nemzetközi szakirodalom is igazolt. A Cronbach-α értékei megfelelően magasak (Gondoskodás skála: 0,94; Kontroll skála: 0,91), és a skálák negatívan korreláltak (r = −0,58; p < 0,01). Az intimitás mértéke függetlennek bizonyult a szociodemográfiai tényezőktől (nem, iskolázottság, lakóhely, jövedelmi helyzet, családi állapot, gyermekek megléte és száma). A saját bevallás szerint krónikus betegségben szenvedők és lelki okokból kezelésben részesültek megkülönböztetésre kerültek a sine morbo csoporttól és a Gondoskodás skála értékeiben alatta maradtak az ilyen jellemzőkkel nem rendelkezőktől, míg a Kontroll skála értékei a lelki okokból kezelésben részesülteknél bizonyultak szignifikánsan magasabbnak. Az intimitás egyéb tényezőkkel való együttjárását csak ott vettük figyelembe, ahol a korrelációs együttható elérte a 0,3-as szintet. A párkapcsolattal való elégedettség erős, pozitív irányú együttjárást mutatott a gondoskodással, negatívat a kontrollal. A gondoskodás negatívan, míg a kontroll pozitívan korrelált a felnőtt párkapcsolati kötődés elkerülés és szorongás alskálájával. A szülői bánásmódból az apai korlátozás emelkedik ki, a lelki problémák miatt kezeltek csoportjánál: minél korlátozóbbnak élték meg apjukat, annál kevésbé gondoskodónak és annál inkább kontrollálónak észlelik a párjukat. A depresszióval és a vonásszorongással negatív összefüggést jelzett a gondoskodás észlelése, bár nem mindenhol érte el a releváns mértéket. A kontroll észlelése csak a krónikus betegséggel küzdőknél járt együtt a depresszióval és a vonásszorongással. A társas támasz mindhárom dimenziójának pozitív együttjárását találtuk a gondoskodással, a kontrollal is következetesen negatív irányú együttjárást tapasztaltunk, de ezek erőssége meglehetősen változatosnak bizonyult. Következtetés: az IBM-HU az intimitás gondoskodás és kontroll dimenzióinak megbízható és érvényes mérőeszközének tekinthető.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Altin, M., & Terzi, S. (2010). How does attachment styles relate to intimate relationship to aggravate the depressive symptoms? Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 10081015.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • APA (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Vth Edition. Washington DC: American Psychiatric Association.

 • Ágoston, G., & Szili, I. (2001). Diagnosztikus kérdőívek és tünetbecslő skálák. In J. Füredi, A. Németh, P. Tariska (Szerk.), A pszichiátria magyar kézikönyve, második kiadás (239–246). Budapest: Medicina Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bárczi, G., & Országh, L. (Szerk.) (19591962). A magyar nyelv értelmező szótára, Akadémiai Kiadó, Arcanum Kézikönyvtár, Arcanum Adatbázis Kiadó. Letöltve: 2018. 10. 11-én: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-ertelmezo-szotara-1BE8B/i-i-31843/intimitas-3250A/

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bartolomew, K. (1990). Avoidance of intimacy: An attachment perspective. Journal of Social and Personal Relationships, 7 (2), 147178.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brennan, J.L., & Wamboldt, F.S. (1990). From the outside in: examining how individuals define their experienced family. Communication Research, 17, 399412.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brennan, K.A., Clark, C.L., & Shaver, P.R. (1998). Self-report measurement of adult attachment: An integrative overview. In J. A. Simpson, & W. S. Rholes (Eds), Attachment theory and close relationships (46–76). New York: Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brennan, K.A., Shaver, P.R., & Tobey, A.E. (1991). Attachment styles, gender and parental problem drinking. Journal of Social and Personal Relationships, 8 (4, 451466.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brown, G., & Harris, T. (1978). Social origins of depression. A study of psychiatric disorder in women. London: Tavistock Publications.

 • Byles, J., Byrne, C., Boyle, M.H., & Offord, D.R. (1988). Ontario child health study: Reliability and validity of the general functioning subscales of the McMaster Family Assessment Device, Family Process, 27, 97104.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cassidy, J. (2001). Truth, lies and intimacy: An attachment perspective. Attachment and Human Development, 3 (2), 121155.

 • Clark, M.S., & Reis, H.T. (1988). Interpersonal processes in close relationships, Annual Review of Psychology, 39, 609672.

 • Clinebell, H. J., & Clinebell, Ch.H. (1970). The intimate marriage. Letöltve: 2010. 07. 25-én: http://www.religion-online.org/book/the-intimate-marriage/

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cohen, J. (1992). A power primer. Psychological Bulletin, 112(1), 155159.

 • Costa, P.T., & McCrae, R.R. (1992). Revised NEO Personality Inventory (NEO PI-R) and NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI): Professional manual. Odessa, Florida: Psychological Assessment Resources Inc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Costello, C.G. (1982). Social factors associated with depression: a retrospective community study. Psychological Medicine, 12, 329339.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Demunck, V.C., & Korotayev, A. (2007). Wife–husband intimacy and female status in cross-cultural perspective. Cross-Cultural Research, 41(4), 307335.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dyrenforth, P.S., Kashy, D.A., Donnellan, M.B., & Lucas, R.E. (2010). Predicting relationship and life satisfaction from personality in nationally representative samples from three countries: The relative importance of actor, partner, and similarity effects. Journal of Personality and Social Psychology, 99(4), 690702.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Efron, B., & Gong, G. (1983). A leisurely look at the bootstrap, the jackknife and cross-validation. American Staistician, 37(1), 3648.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Erikson, E.H. (1991). Az életciklus: az identitás epigenezise. In E.H. Erikson (Szerk.), A fiatal Luther és más írások (437–498). Budapest: Gondolat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fischer, J., Tran, T.D., & Tran, T. (2014). Validation of the Intimate Bond Measure for women who are pregnant or recently given birth in Vietnam, Asia Pacific Psychiatry 6, 2837.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fraley, R.C., Heffernan, M.E., Vicary, A.M., & Brumbaugh, C.C. (2011). The Experiences in Close Relationships–Relationship Structures questionnaire: A method for assessing attachment orientations across realtionships. Psyhological Assessment, 23, 615625.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Furukawa, T.A., Hori, S., Azuma, H., Nakano, Y., Oshima, M., Kitamura, T., et al. (2002). Parents, personality or partner? Correlates of marital relationships, Social Psychiatry and Psychiatry Epidemiology, 37, 164168.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gérecz, Á., & Hadházi, É. (2014). Intimitás, a kötődés, szülői bánásmód és depresszió függvényében. In M. Vassányi, J. Fülöp, & Zs. Mirnics (Szerk.), Kapcsolatban Istennel és emberrel. Pszichológiai és bölcsészeti tanulmányok (32–54). Budapest: L’Harmattan Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hadházi, É., Andrek, A., & Kekecs, Z. (2017). Előzetes eredmények egy magyar mintán kidolgozott Intrauterin Kapcsolati K érdőív méréses tapasztalatairól – pilot study – Az anya–magzat kapcsolat párkapcsolattal és szülői bánásmóddal való összefüggéseinek vizsgálata. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 18 (3), 263300.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hadházi, É., Gérecz, Á., & Végh, F. (2011). Az intimitás mérése – előzetes eredmények magyar mintán – “Hagyomány és megújulás”. Poszter. A Magyar Pszichológiai Társaság Jubileumi XX. Országos Tudományos Nagygyűlése. Budapest, 2011. május 2527.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hadházi, É., & Hajdu, I. (2014). Múlt- és jelenbeli tapasztalatok összefonódásai a párkapcsolatban és az anyaságban. Psychologia Hungarica Caroliensis, 2(1), 2349.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hadházi, É., Mirnics, Zs., Végh, F., & Gérecz, Á. (2010). „Gondoskodás és kontroll az intim kapcsolatokban” „Egyén és kultúra. A pszichológia válasza napjaink társadalmi kihívásaira” A Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése, Pécs, 2010. május 2729.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Harris, T., & Brown, G.W. (1985). Interpreting data in aetiological studies of affective disorder: some pitfalls and ambiguities. British Journal of Psychiatry 27, 259263.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hatfield, E. (1988). Passionate and compassionate love. In R.J. Sternberg, & M.L. Barnes (Eds.), The psychology of love (191–217). London: Yale University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Heller, P., & Wood, B. (1998). The process of intimacy: Similarity, understanding and gender. Journal of Marital and Family Therapy, 24, 273288.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Henderson, A.S., Byrne, D.G., & Duncan-Jones, P. (1981). Neurosis and the social environment. Academic Press, Sydney.

 • Hendrick, S. S., Dicke, A., & Hendrick, C. (1998). The Relationship Assessment Scale. Journal of Social and Personal Relationships, 15(1), 137142.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hickie, I., Wilhelm, K., Parker, G., Boyce, P., Hadzi-Pavlovic, D., Brodaty, H., et al. (1990). Perceived dysfunctional intimate relationships: a specific association with the nonmelancholic depressive subtype, Journal of Affective Disorders, 19, 99107.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hyett, M.P., Breakspear, M.J., Friston, K.J., Guo, C.C., & Parker, G.B. (2015). Disrupted effective connectivity of cortical systems supporting attention and interoception in melancholia. JAMA Psychiatry 72, 350358.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jantek, Gy., & Vargha, A. (2016). A felnőtt kötődés korszerű mérési lehetősége: A közvetlen kapcsolatok élményei – kapcsolati struktúra (ECR-RS) kötődési kérdőív magyar adaptációja párkapcsolatban élő felnőtt személyeknél, Magyar Pszichológiai Szemle, 71(3), 447470.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Johnson, S.M. (2016). Az érzelmekre fókuszáló párterápia gyakorlata. Budapest: Oriold és Társai.

 • Kikuchi, M., & Snell, Jr. (2002). Chapter 6: Family environment variables and locus of control in intimate relationships. In W.E. Snell, Jr. (Ed). Student Research in psychology at Southeast State University. Cape Girardeau, MO: Snell Publications.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Laurenceau, J-P., Barett Feldman, L., & Pietromonaco, P. R. (1998). Intimacy as an interpersonal process: the importance of self-disclosure, partner disclosure and perceived partner responsiveness in interpersonal exchanges. Journal of Personality and Social Psychology, 74(5), 12381251.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lavigne, G.L., Vallerand, R.J. & Crevier-Braud (2011). The fundamental need to belong on the distinction between growth and deficit –reduction orientations, Personality and Social Psychology Bulletin, 37, 11851201.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martos, T., Sallay, V., Szabó, T., Lakatos, Cs., & Tóth-Vajna, R. (2014). A Kapcsolati Elégedettség Skála magyar változatának (RAS-H) pszichometriai jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 15 (3), 245258.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mikulincer, M. (1998). Adult attachment style and affect regulation: Strategic variations in self-appraisals. Journal of Personality and Social Psychology, 75, 420435.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mikulincer, M., Florian, V., Cowan, P., & Cowan, C. (2002). Attachment security in couple relationships: A systemic model and its implications for family dynamics. Family Process, 41(3), 405434.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mulder, R.T., Joyce, P.R., Sullivan, P.F., & Oakley-Browne, M.A. (1996). Intimate bonds in depression, Journal of Affective Disorders, 40 (1996) 175178.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Murray, L.S., Holmes, G.J., & Griffin, D.W. (1996). The self-fulfilling nature of positive illusions in romantic relationships: love is not blind, but prescient. Journal of Personality and Social Psychology, 71(6), 11551180.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Murray, L.S., Rose, P., Holmes, G.J., Derrick, J., Podchaski, E.J., Bellavia, G., & Griffin, D.W. (2005). Putting the partner within reach: A dyadic perspective on felt security in close relationships. Journal of Personality and Social Psychology. American Psychological Association, 88(2), 327347.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • O’Connor, P., & Brown, B.W. (1984). Supportive relationships: fact or fancy. Journal of Social and Personal Relationships, 1, 159175.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Parker, G. (2017). Diagnosing melancholic depression: some personal observations. Australasian Psychiatry, 25, 2124.

 • Parker, G., & Hadzi-Pavlovic, D. (1984). Modifications of level of depression in mother – breaved women by parental and marital relationships. Psychological Medicine, 14, 125135.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Parker, G., & Hadzi-Pavlovic, D. (1996). Melancholia: a disorder of movement and mood. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Parker, G., & Ritch, J. (2001). The influence of an uncaring partner on the type and outcome of depression, Journal of Affective Disorders, 66, 207214.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Parker, G., McCraw, S., Blanch, B., Hadzi-Pavlovic, D., Synnott, H., & Rees, A.M. (2013). Discriminating melancholic and nonmelancholic depression by prototypic clinical features. Journal of Affective Disorder, 144, 199207.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Parker, G., Tulping, H., & Brown, L.B. (1979). A Parental Bonding Instrument. British Journal of Medical Psychology, 52, 110.

 • Patrick, S., Sells, J. N., Giordano, F. G., & Tollerud, T. R. (2007). Intimacy, differentiation, and personality variables as predictors of marital satisfaction. The Family Journal, 15(4), 359367.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pond, D.A., Ryle, A. & Hamilton, M. (1963). Marriage and neurosis in a working class population. British Journal of Psychiatry, 109, 592598.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pritchett, R., Kemp, J., Wilson, P., Minnis, H., Bryce, G., & Gillberg, C. (2011). Quick, simple measures of family relationships for use in clinical practice and research. A systematic review. Family Practice, 28, 172187.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Quinton, D., Rutter, M., & Liddle, C. (1984). Institutional rearing parenting difficulties and marital support. Psychological Medicine, 14, 107124.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Register, L., & Henley, T. (1992). The phenomenology of intimacy. Journal of Social and Personal Relationships, 9, 467481. Letöltve: 2011. 03. 17-én: spr.sagepub.com at VPI & STATE UNIV LIBRARIES

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Reis, H. T., & Shaver, P. (1988). Intimacy as an interpersonal process. In S. Duck (Ed.), Handbook of personal relationships (367–389). Chichester, England: Wiley & Sons.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rosseel, Y. (2012). Lavaan: An R package for structural equation modeling. Journal of Statistical Software, 48(2), 136. Letöltve: 2019. 04. 10-én: http://www.jstatsoft.org/v48/i02/

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ryle, A. (1966). A marital patterns test for use in psychiatric research. British Journal of Psychiatry, 123, 535541.

 • Sherbourne, D.C., & Stewart, A.L. (1991). The MOS Social Support Survey. Social Science and Medicine, 32, 705714.

 • Simon, A. (1988). A Zung-féle Önértékelő Depresszió Skála (ÖDS) In: Szakács Ferenc (szerk.): Pszichodiagnosztikai vademecum I./1. (180–184). Budapest: Tankönyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Simpson, J. A. (1990). Influence of attachment styles in romanitc relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 39, 971980.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sipos, K., & Sipos, M. (1978). The development and validation of the Hungarian form of the STAI. In: Spielberger CD, Diaz-Guerrerro (Szerk.). Cross-Cultural Anxiety 2. (51–61). Washington DC: Hemisphere.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Snell, W.E., Jr., Schicke, M., & Arbeiter, T. (2002). The Multidimensional Relationship Questionnaire: Psychological dispositions associated with intimate relations. W.E. Snell, Jr. (Ed.), New directions in the psychology of intimate relations: research and theory. Cape Girardeau, MO: Snell Publications.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Spanier, G.B. (1976). Measuring dyadic adjustment: new scales for assessing the quality of marriage and similar diads, Journal of Marriage and the Family 38, 1528.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Spielberger, C D., Gorsuch, R.L., & Lushene, R.E. (1970). Manual for the State-Trait Anxiety Inventory. Palo Alto, CA: Consulting Psychologist Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sz. Makó, H., Bernáth, L., Szentiványi-Makó, N., Veszprémi, B., Vajda, D., & Kiss, E.Cs. (2016). A MOS SSS – Társas támasz mérésére szolgáló kérdőív magyar változatának pszichometriai jellemzői. Alkalmazott Pszichológia, 16(3), 145162.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Takács, Sz. (2012). Érzékenységvizsgálatok a statisztikai eljárásokban, Alkalmazott Matematikai Lapok, 29, 67100.

 • Takács, Sz. (2016). Bevezetés a matematikai statisztikába, elmélet és gyakorlat. Budapest: Antarész Kiadó.

 • Talmadge, L., & Dabbs, J. (1990). Intimacy, conversational patterns, and concomitant cognitive/emotional processes in couples. Journal of Social and Clinical Psychology, 9, 473488.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth, I., Gervai, J. (1999). Szülői Bánásmód Kérdőív (H-PBI): A Parental Bonding Instrument (PBI) magyar változata. Magyar Pszichológiai Szemle, 4, 551566.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Urbán, R. (1994). Az intimitásról. Magyar Pszichológiai Szemle, 50( 1–2), 8498.

 • Vargha, A. (2015). Matematikai statisztika. Budapest: Pólya Kiadó.

 • Warring, E.M., & Reddon, J.R. (1983). The measurement of intimacy in the marriage: The Waring Intimacy Questionnaire. Journal of Clinical Psychology, 39, 5357.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wilhelm, K., & Parker, G. (1988). The development of a measure of intimate bonds. Psychological Medicine, 18 (1), 225234.

 • Wilhelm, K., & Parker, G. (1990). Reliability of the parental bonding instrument and intimate bond measure scales. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 24, 199202.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wilhelm, K., Brownhill, S., & Boyce, P. (2000). Marital and family functioning: different measures and viewpoints. Social Psychiatry Epidemiology, 35, 358365.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE

Instructions for reviews in Hungarian HERE

 

 • Psychiatry and Mental Health SJR Quartile Score (2018): Q4
 • Neuropsychology and Physiological Psychology SJR Quartile Score (2018): Q4
 • Scimago Journal Rank (2018): 0.157
 • SJR Hirsch-Index (2018): 8

Language: Hungarian and English

Founded in 2000
Publication: One volume of four issues annually
Publication Programme: 2020. Vol. 21.
Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

EndNote style: LINK

 

Subscribers can access the electronic version of every printed article.

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne Stauder

Editor(s): Edit Czeglédi

Editorial Board

 • Dégi, László Csaba,Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia
 • Demetrovics, Zsolt, Eötvös Loránd University, Budapest
 • Konkolÿ Thege, Barna - Waypoint Centre for Mental Health Care,
  Penetanguishene, Canada
 • Kósa, Karolina, University of Debrecen, Debrecen
 • Novák, Márta, University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada
 • Pikó, Bettina, University of Szeged, Szeged
 • Rácz, József, Semmelweis University, Budapest
 • Tiringer, István, University of Pécs, Pécs

Editorial Office: Akadémiai Kiadó Zrt.
Address: Prielle Kornélia u. 21–35, H-1117 Budapest, Hungary

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com