View More View Less
 • 1 Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • | 2 Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
Open access

Elméleti háttér: Az Intim Kötődés Mérése (Intimate Bond Measurement; IBM) kérdőív, az intimitás két fő konstruktumának, a gondoskodás és a kontroll dimenziójának a meghatározására, mérésére alkalmas, nemzetközi kutatásokban főleg a párkapcsolati intimitás mérésére használt eszköz. Cél: Tanulmányunkban bemutatjuk a kérdőív pszichometriai jellemzőit magyar populáción. Módszer: Önbeszámolós kérdőíves, keresztmetszeti vizsgálatban 1318 fő (250 férfi, 1068 nő; átlagéletkor 34,77 év, SD = 10,91 év) a demográfiai adatok és IBM mellett kitöltötte a Kapcsolati Elégedettség Skálát, a Közvetlen Kapcsolatok Élményei Kérdőívet, a Szülői Bánásmód Kérdőívet, a Vonásszorongás skálát, a Zung-féle Önértékelő Depresszió Skálát és a MOS Társas Támasz kérdőívet. Eredmények: A megerősítő és feltáró faktoranalízisek során ugyanaz a faktorstruktúra rajzolódott ki, mint amit a nemzetközi szakirodalom is igazolt. A Cronbach-α értékei megfelelően magasak (Gondoskodás skála: 0,94; Kontroll skála: 0,91), és a skálák negatívan korreláltak (r = −0,58; p < 0,01). Az intimitás mértéke függetlennek bizonyult a szociodemográfiai tényezőktől (nem, iskolázottság, lakóhely, jövedelmi helyzet, családi állapot, gyermekek megléte és száma). A saját bevallás szerint krónikus betegségben szenvedők és lelki okokból kezelésben részesültek megkülönböztetésre kerültek a sine morbo csoporttól és a Gondoskodás skála értékeiben alatta maradtak az ilyen jellemzőkkel nem rendelkezőktől, míg a Kontroll skála értékei a lelki okokból kezelésben részesülteknél bizonyultak szignifikánsan magasabbnak. Az intimitás egyéb tényezőkkel való együttjárását csak ott vettük figyelembe, ahol a korrelációs együttható elérte a 0,3-as szintet. A párkapcsolattal való elégedettség erős, pozitív irányú együttjárást mutatott a gondoskodással, negatívat a kontrollal. A gondoskodás negatívan, míg a kontroll pozitívan korrelált a felnőtt párkapcsolati kötődés elkerülés és szorongás alskálájával. A szülői bánásmódból az apai korlátozás emelkedik ki, a lelki problémák miatt kezeltek csoportjánál: minél korlátozóbbnak élték meg apjukat, annál kevésbé gondoskodónak és annál inkább kontrollálónak észlelik a párjukat. A depresszióval és a vonásszorongással negatív összefüggést jelzett a gondoskodás észlelése, bár nem mindenhol érte el a releváns mértéket. A kontroll észlelése csak a krónikus betegséggel küzdőknél járt együtt a depresszióval és a vonásszorongással. A társas támasz mindhárom dimenziójának pozitív együttjárását találtuk a gondoskodással, a kontrollal is következetesen negatív irányú együttjárást tapasztaltunk, de ezek erőssége meglehetősen változatosnak bizonyult. Következtetés: az IBM-HU az intimitás gondoskodás és kontroll dimenzióinak megbízható és érvényes mérőeszközének tekinthető.

 • Altin, M., & Terzi, S. (2010). How does attachment styles relate to intimate relationship to aggravate the depressive symptoms? Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 10081015.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • APA (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Vth Edition. Washington DC: American Psychiatric Association.

 • Ágoston, G., & Szili, I. (2001). Diagnosztikus kérdőívek és tünetbecslő skálák. In J. Füredi, A. Németh, P. Tariska (Szerk.), A pszichiátria magyar kézikönyve, második kiadás (239–246). Budapest: Medicina Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bárczi, G., & Országh, L. (Szerk.) (19591962). A magyar nyelv értelmező szótára, Akadémiai Kiadó, Arcanum Kézikönyvtár, Arcanum Adatbázis Kiadó. Letöltve: 2018. 10. 11-én: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-ertelmezo-szotara-1BE8B/i-i-31843/intimitas-3250A/

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bartolomew, K. (1990). Avoidance of intimacy: An attachment perspective. Journal of Social and Personal Relationships, 7 (2), 147178.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brennan, J.L., & Wamboldt, F.S. (1990). From the outside in: examining how individuals define their experienced family. Communication Research, 17, 399412.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brennan, K.A., Clark, C.L., & Shaver, P.R. (1998). Self-report measurement of adult attachment: An integrative overview. In J. A. Simpson, & W. S. Rholes (Eds), Attachment theory and close relationships (46–76). New York: Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brennan, K.A., Shaver, P.R., & Tobey, A.E. (1991). Attachment styles, gender and parental problem drinking. Journal of Social and Personal Relationships, 8 (4, 451466.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brown, G., & Harris, T. (1978). Social origins of depression. A study of psychiatric disorder in women. London: Tavistock Publications.

 • Byles, J., Byrne, C., Boyle, M.H., & Offord, D.R. (1988). Ontario child health study: Reliability and validity of the general functioning subscales of the McMaster Family Assessment Device, Family Process, 27, 97104.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cassidy, J. (2001). Truth, lies and intimacy: An attachment perspective. Attachment and Human Development, 3 (2), 121155.

 • Clark, M.S., & Reis, H.T. (1988). Interpersonal processes in close relationships, Annual Review of Psychology, 39, 609672.

 • Clinebell, H. J., & Clinebell, Ch.H. (1970). The intimate marriage. Letöltve: 2010. 07. 25-én: http://www.religion-online.org/book/the-intimate-marriage/

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cohen, J. (1992). A power primer. Psychological Bulletin, 112(1), 155159.

 • Costa, P.T., & McCrae, R.R. (1992). Revised NEO Personality Inventory (NEO PI-R) and NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI): Professional manual. Odessa, Florida: Psychological Assessment Resources Inc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Costello, C.G. (1982). Social factors associated with depression: a retrospective community study. Psychological Medicine, 12, 329339.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Demunck, V.C., & Korotayev, A. (2007). Wife–husband intimacy and female status in cross-cultural perspective. Cross-Cultural Research, 41(4), 307335.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dyrenforth, P.S., Kashy, D.A., Donnellan, M.B., & Lucas, R.E. (2010). Predicting relationship and life satisfaction from personality in nationally representative samples from three countries: The relative importance of actor, partner, and similarity effects. Journal of Personality and Social Psychology, 99(4), 690702.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Efron, B., & Gong, G. (1983). A leisurely look at the bootstrap, the jackknife and cross-validation. American Staistician, 37(1), 3648.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Erikson, E.H. (1991). Az életciklus: az identitás epigenezise. In E.H. Erikson (Szerk.), A fiatal Luther és más írások (437–498). Budapest: Gondolat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fischer, J., Tran, T.D., & Tran, T. (2014). Validation of the Intimate Bond Measure for women who are pregnant or recently given birth in Vietnam, Asia Pacific Psychiatry 6, 2837.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fraley, R.C., Heffernan, M.E., Vicary, A.M., & Brumbaugh, C.C. (2011). The Experiences in Close Relationships–Relationship Structures questionnaire: A method for assessing attachment orientations across realtionships. Psyhological Assessment, 23, 615625.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Furukawa, T.A., Hori, S., Azuma, H., Nakano, Y., Oshima, M., Kitamura, T., et al. (2002). Parents, personality or partner? Correlates of marital relationships, Social Psychiatry and Psychiatry Epidemiology, 37, 164168.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gérecz, Á., & Hadházi, É. (2014). Intimitás, a kötődés, szülői bánásmód és depresszió függvényében. In M. Vassányi, J. Fülöp, & Zs. Mirnics (Szerk.), Kapcsolatban Istennel és emberrel. Pszichológiai és bölcsészeti tanulmányok (32–54). Budapest: L’Harmattan Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hadházi, É., Andrek, A., & Kekecs, Z. (2017). Előzetes eredmények egy magyar mintán kidolgozott Intrauterin Kapcsolati K érdőív méréses tapasztalatairól – pilot study – Az anya–magzat kapcsolat párkapcsolattal és szülői bánásmóddal való összefüggéseinek vizsgálata. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 18 (3), 263300.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hadházi, É., Gérecz, Á., & Végh, F. (2011). Az intimitás mérése – előzetes eredmények magyar mintán – “Hagyomány és megújulás”. Poszter. A Magyar Pszichológiai Társaság Jubileumi XX. Országos Tudományos Nagygyűlése. Budapest, 2011. május 2527.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hadházi, É., & Hajdu, I. (2014). Múlt- és jelenbeli tapasztalatok összefonódásai a párkapcsolatban és az anyaságban. Psychologia Hungarica Caroliensis, 2(1), 2349.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hadházi, É., Mirnics, Zs., Végh, F., & Gérecz, Á. (2010). „Gondoskodás és kontroll az intim kapcsolatokban” „Egyén és kultúra. A pszichológia válasza napjaink társadalmi kihívásaira” A Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése, Pécs, 2010. május 2729.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Harris, T., & Brown, G.W. (1985). Interpreting data in aetiological studies of affective disorder: some pitfalls and ambiguities. British Journal of Psychiatry 27, 259263.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hatfield, E. (1988). Passionate and compassionate love. In R.J. Sternberg, & M.L. Barnes (Eds.), The psychology of love (191–217). London: Yale University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Heller, P., & Wood, B. (1998). The process of intimacy: Similarity, understanding and gender. Journal of Marital and Family Therapy, 24, 273288.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Henderson, A.S., Byrne, D.G., & Duncan-Jones, P. (1981). Neurosis and the social environment. Academic Press, Sydney.

 • Hendrick, S. S., Dicke, A., & Hendrick, C. (1998). The Relationship Assessment Scale. Journal of Social and Personal Relationships, 15(1), 137142.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hickie, I., Wilhelm, K., Parker, G., Boyce, P., Hadzi-Pavlovic, D., Brodaty, H., et al. (1990). Perceived dysfunctional intimate relationships: a specific association with the nonmelancholic depressive subtype, Journal of Affective Disorders, 19, 99107.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hyett, M.P., Breakspear, M.J., Friston, K.J., Guo, C.C., & Parker, G.B. (2015). Disrupted effective connectivity of cortical systems supporting attention and interoception in melancholia. JAMA Psychiatry 72, 350358.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jantek, Gy., & Vargha, A. (2016). A felnőtt kötődés korszerű mérési lehetősége: A közvetlen kapcsolatok élményei – kapcsolati struktúra (ECR-RS) kötődési kérdőív magyar adaptációja párkapcsolatban élő felnőtt személyeknél, Magyar Pszichológiai Szemle, 71(3), 447470.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Johnson, S.M. (2016). Az érzelmekre fókuszáló párterápia gyakorlata. Budapest: Oriold és Társai.

 • Kikuchi, M., & Snell, Jr. (2002). Chapter 6: Family environment variables and locus of control in intimate relationships. In W.E. Snell, Jr. (Ed). Student Research in psychology at Southeast State University. Cape Girardeau, MO: Snell Publications.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Laurenceau, J-P., Barett Feldman, L., & Pietromonaco, P. R. (1998). Intimacy as an interpersonal process: the importance of self-disclosure, partner disclosure and perceived partner responsiveness in interpersonal exchanges. Journal of Personality and Social Psychology, 74(5), 12381251.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lavigne, G.L., Vallerand, R.J. & Crevier-Braud (2011). The fundamental need to belong on the distinction between growth and deficit –reduction orientations, Personality and Social Psychology Bulletin, 37, 11851201.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martos, T., Sallay, V., Szabó, T., Lakatos, Cs., & Tóth-Vajna, R. (2014). A Kapcsolati Elégedettség Skála magyar változatának (RAS-H) pszichometriai jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 15 (3), 245258.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mikulincer, M. (1998). Adult attachment style and affect regulation: Strategic variations in self-appraisals. Journal of Personality and Social Psychology, 75, 420435.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mikulincer, M., Florian, V., Cowan, P., & Cowan, C. (2002). Attachment security in couple relationships: A systemic model and its implications for family dynamics. Family Process, 41(3), 405434.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mulder, R.T., Joyce, P.R., Sullivan, P.F., & Oakley-Browne, M.A. (1996). Intimate bonds in depression, Journal of Affective Disorders, 40 (1996) 175178.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Murray, L.S., Holmes, G.J., & Griffin, D.W. (1996). The self-fulfilling nature of positive illusions in romantic relationships: love is not blind, but prescient. Journal of Personality and Social Psychology, 71(6), 11551180.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Murray, L.S., Rose, P., Holmes, G.J., Derrick, J., Podchaski, E.J., Bellavia, G., & Griffin, D.W. (2005). Putting the partner within reach: A dyadic perspective on felt security in close relationships. Journal of Personality and Social Psychology. American Psychological Association, 88(2), 327347.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • O’Connor, P., & Brown, B.W. (1984). Supportive relationships: fact or fancy. Journal of Social and Personal Relationships, 1, 159175.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Parker, G. (2017). Diagnosing melancholic depression: some personal observations. Australasian Psychiatry, 25, 2124.

 • Parker, G., & Hadzi-Pavlovic, D. (1984). Modifications of level of depression in mother – breaved women by parental and marital relationships. Psychological Medicine, 14, 125135.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Parker, G., & Hadzi-Pavlovic, D. (1996). Melancholia: a disorder of movement and mood. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Parker, G., & Ritch, J. (2001). The influence of an uncaring partner on the type and outcome of depression, Journal of Affective Disorders, 66, 207214.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Parker, G., McCraw, S., Blanch, B., Hadzi-Pavlovic, D., Synnott, H., & Rees, A.M. (2013). Discriminating melancholic and nonmelancholic depression by prototypic clinical features. Journal of Affective Disorder, 144, 199207.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Parker, G., Tulping, H., & Brown, L.B. (1979). A Parental Bonding Instrument. British Journal of Medical Psychology, 52, 110.

 • Patrick, S., Sells, J. N., Giordano, F. G., & Tollerud, T. R. (2007). Intimacy, differentiation, and personality variables as predictors of marital satisfaction. The Family Journal, 15(4), 359367.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pond, D.A., Ryle, A. & Hamilton, M. (1963). Marriage and neurosis in a working class population. British Journal of Psychiatry, 109, 592598.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pritchett, R., Kemp, J., Wilson, P., Minnis, H., Bryce, G., & Gillberg, C. (2011). Quick, simple measures of family relationships for use in clinical practice and research. A systematic review. Family Practice, 28, 172187.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Quinton, D., Rutter, M., & Liddle, C. (1984). Institutional rearing parenting difficulties and marital support. Psychological Medicine, 14, 107124.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Register, L., & Henley, T. (1992). The phenomenology of intimacy. Journal of Social and Personal Relationships, 9, 467481. Letöltve: 2011. 03. 17-én: spr.sagepub.com at VPI & STATE UNIV LIBRARIES

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Reis, H. T., & Shaver, P. (1988). Intimacy as an interpersonal process. In S. Duck (Ed.), Handbook of personal relationships (367–389). Chichester, England: Wiley & Sons.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rosseel, Y. (2012). Lavaan: An R package for structural equation modeling. Journal of Statistical Software, 48(2), 136. Letöltve: 2019. 04. 10-én: http://www.jstatsoft.org/v48/i02/

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ryle, A. (1966). A marital patterns test for use in psychiatric research. British Journal of Psychiatry, 123, 535541.

 • Sherbourne, D.C., & Stewart, A.L. (1991). The MOS Social Support Survey. Social Science and Medicine, 32, 705714.

 • Simon, A. (1988). A Zung-féle Önértékelő Depresszió Skála (ÖDS) In: Szakács Ferenc (szerk.): Pszichodiagnosztikai vademecum I./1. (180–184). Budapest: Tankönyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Simpson, J. A. (1990). Influence of attachment styles in romanitc relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 39, 971980.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sipos, K., & Sipos, M. (1978). The development and validation of the Hungarian form of the STAI. In: Spielberger CD, Diaz-Guerrerro (Szerk.). Cross-Cultural Anxiety 2. (51–61). Washington DC: Hemisphere.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Snell, W.E., Jr., Schicke, M., & Arbeiter, T. (2002). The Multidimensional Relationship Questionnaire: Psychological dispositions associated with intimate relations. W.E. Snell, Jr. (Ed.), New directions in the psychology of intimate relations: research and theory. Cape Girardeau, MO: Snell Publications.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Spanier, G.B. (1976). Measuring dyadic adjustment: new scales for assessing the quality of marriage and similar diads, Journal of Marriage and the Family 38, 1528.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Spielberger, C D., Gorsuch, R.L., & Lushene, R.E. (1970). Manual for the State-Trait Anxiety Inventory. Palo Alto, CA: Consulting Psychologist Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sz. Makó, H., Bernáth, L., Szentiványi-Makó, N., Veszprémi, B., Vajda, D., & Kiss, E.Cs. (2016). A MOS SSS – Társas támasz mérésére szolgáló kérdőív magyar változatának pszichometriai jellemzői. Alkalmazott Pszichológia, 16(3), 145162.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Takács, Sz. (2012). Érzékenységvizsgálatok a statisztikai eljárásokban, Alkalmazott Matematikai Lapok, 29, 67100.

 • Takács, Sz. (2016). Bevezetés a matematikai statisztikába, elmélet és gyakorlat. Budapest: Antarész Kiadó.

 • Talmadge, L., & Dabbs, J. (1990). Intimacy, conversational patterns, and concomitant cognitive/emotional processes in couples. Journal of Social and Clinical Psychology, 9, 473488.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth, I., Gervai, J. (1999). Szülői Bánásmód Kérdőív (H-PBI): A Parental Bonding Instrument (PBI) magyar változata. Magyar Pszichológiai Szemle, 4, 551566.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Urbán, R. (1994). Az intimitásról. Magyar Pszichológiai Szemle, 50( 1–2), 8498.

 • Vargha, A. (2015). Matematikai statisztika. Budapest: Pólya Kiadó.

 • Warring, E.M., & Reddon, J.R. (1983). The measurement of intimacy in the marriage: The Waring Intimacy Questionnaire. Journal of Clinical Psychology, 39, 5357.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wilhelm, K., & Parker, G. (1988). The development of a measure of intimate bonds. Psychological Medicine, 18 (1), 225234.

 • Wilhelm, K., & Parker, G. (1990). Reliability of the parental bonding instrument and intimate bond measure scales. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 24, 199202.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wilhelm, K., Brownhill, S., & Boyce, P. (2000). Marital and family functioning: different measures and viewpoints. Social Psychiatry Epidemiology, 35, 358365.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 0 19 22
Sep 2021 0 16 38
Oct 2021 0 34 66
Nov 2021 0 51 65
Dec 2021 0 24 50
Jan 2022 0 37 52
Feb 2022 0 0 0