View More View Less
 • 1 ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézet, Budapest
Open access

Elméleti háttér: A flow a jóllét növelésének egyik eszköze is lehet, aktivitáselméletként a viselkedés pozitív következményeire, növekedéshez való hozzájárulására épít. Cél: A társas helyzetben tapasztalt áramlat-élmény összefüggéseit a jóllét különböző dimenzióival – élettel való elégedettség és pszichológiai jóllét – ezidáig nem vizsgálták, holott a társas kapcsolatok jóllétet növelő szerepét több koncepció hangsúlyozza. Jelen kutatás célja ezen összefüggés igazolása. A társas flow gyakoriságát, intenzitását, valamint a flow szinkronizáció tényezőinek hatását vizsgáljuk. Módszerek: 1060 fő, 18 éven felüli vizsgálati személy, életkor: M(SD) = 26,67(10,76) év, vett részt az online kérdőíves módszerrel lebonyolított keresztmetszeti kutatásunkban. A kérdőíveket anonim módon töltötték ki: Általános Flow Leírás, Általános Flow Leírás Társas Interakciókban, Flow Állapot Kérdőív, Flow Szinkronizáció Kérdőív, Élettel Való Elégedettség Skála és Pszichológiai Jóllét Skálák. Eredmények: A hierarchikus lineáris regresszióanalízis alapján elmondható, hogy a társas helyzetben átélt flow-élmény gyakorisága (ß = 0,07; p = 0,038) és intenzitása (ß = 0,08; p = 0,039) az élettel való elégedettség szignifikáns, kismértékű magyarázó tényezője. Az egyéni helyzetben átélt flow gyakorisága (ß = 0,10; p = 0,002) és a társas helyzetben tapasztalt optimális élményhez kapcsolódó szinkronizációs tényezők (az együttműködő, flow-t indukáló helyzet interakciós jellemzői) (ß = 0,15; p < 0,001) szintén szignifikáns meghatározói a pszichológiai jóllétnek. Köuetkeztetések: Eredményeink alapján valószínűsíthető, hogy a flow-élmény társas helyzetben hozzájárul a jóllét különböző aspektusaihoz, átélési gyakorisága, intenzitása, valamint az interakcióból fakadó szinkronizációs dimenziók támogatják a jóllét magasabb szintjének elérését.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Ackerman, M., & Bargh, J.A. (2010). Two to tango: Automatic social coordination and the role of felt effort. In B. Bruya (Ed.), Effortless attention – A new perspective in the cognitive science of attention and action (pp. 335371). Cambridge, MA: The MIT Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Anić, P., & Tončić, M. (2013). Orientations to Happiness, Subjective Well-being and Life Goals. Psihologijske Teme, 22(1), 135153.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bakker, A.B. (2005). Flow among music teachers and their students: The crossover of peak experiences. Journal of Vocational Behavior, 66(1), 2644.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bandura, A. (1998). Personal and Collective Efficacy in Human Adaptation and Change. In J.G. Adair, D. Bélanger, & K.L. Dion (Eds.), Advances in Psychological Science: Vol 1: Personal, Social, and Cultural Aspects (1st ed., pp. 5171). Hove: Psychology Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bryant, F.B., & Veroff, J. (2006). Types of savoring: An integrative conceptual view. In F.B. Bryant & J. Veroff (Eds.), Savoring: A new model of positive experience (pp. 112143). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Carpentier, J., Mageau, G.A., & Vallerand, R.J. (2012). Ruminations and flow: Why do people with a more harmonious passion experience higher well-being? Journal of Happiness Studies, 13(3), 501518.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chen, H., Wigand, R.T., & Nilan, M. (2000). Exploring Web users' optimal flow experiences. Information Technology & People, 13(4), 263281.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collins, A.L., Sarkisian, N., & Winner, E. (2009). Flow and happiness in later life: An investigation into the role of daily and weekly flow experiences. Journal of Happiness Studies, 10(6), 703719.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csikszentmihalyi, M. (1975). Beyond Boredom and Anxiety. San Francisco: Jossey-Bass Publishers

 • Csikszentmihalyi, M. (1993). The evolving self: A psychology for the third millenium. New York: HarperCollins Publishers, Inc.

 • Csikszentmihalyi, M. (1997). Finding flow: The psychology of engagement with everyday life. New York: Basic Books.

 • Csikszentmihalyi, M. (1999). If we are so rich, why aren't we happy? American Psychologist, 54(10), 821827.

 • Csikszentmihalyi, M. (2009). The Promise of Positive Psychology. Psihologijske Teme, 18(2), 203211.

 • Csikszentmihalyi, M., & Rathunde, K. (1993). The measurement of flow in everyday life: towards a theory of emergent motivation. In J.E. Jacobs (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation, Vol.40: Developmental Perspectives on Motivation (pp. 5798). Lincoln: University of Nebraska Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Delle Fave, A., Massimini, F., & Bassi, M. (Eds.) (2011). Psychological selection and optimal experience across cultures. Social empowerment through personal growth. New York: Springer

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Diener, E. (1984). Subjective well-being. Pyschological Bulletin, 95(3), 542575.

 • Diener, E., Emmons, R.A., Larsen, R.J., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 7175.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Diener, E., Lucas, R.E., & Oishi, S. (2011). Subjective well-being: The science of happiness and life satisfaction. In S.J. Lopez & C.R. Snyder (Eds.), The Oxford handbook of positive psychology (2nd ed., pp. 187194). New York: Oxford University Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Durayappah, A. (2011). The 3P model: A general theory of subjective well-being. Journal of Happiness Studies, 12(4), 681716.

 • Echterhoff, G., & Hirst, W. (2009). Social influence on memory. Social Psychology, 40(3), 106110.

 • Engeser, S., & Schiepe-Tiska, A. (2012). Historical Lines and Overview of Current Research on Flow. In S. Engeser (Ed.), Advances in Flow Research (pp. 122). New York: Oxford University Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fernandes, H.M., Vasconcelos-Raposo, J., & Teixeira, C.M. (2010). Preliminary analysis of the psychometric properties of Ryff's Scales of Psychological Well-being in Portuguese adolescents. The Spanish Journal of Psychology, 13(2), 10321043.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fredrickson, B.L. (1998). What good are positive emotions? Review of General Psychology, 2(3), 300319.

 • Fredrickson, B.L., & Losada, M.F. (2005). Positive affect and the complex dynamic of human flourishing. American Psychologist, 60(7), 678686.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fritz, B. S., & Avsec, A. (2007). The experience of flow and subjective well-being of music students. Horizons of Psychology, 16(2), 517.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Graham, J.M. (2008). Self-expansion and flow in couples' momentary experiences: An experience sampling study. Journal of Personality and Social Psychology, 95(3), 679694.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Harker, L., & Keltner, D. (2001). Expressions of positive emotion in women's college yearbook pictures and their relationship to personality and life outcomes across adulthood. Journal of Personality and Social Psychology, 80(1), 112124.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hassan, E.S. (2005). Recall bias can be a threat to retrospective and prospective research designs. Internet Journal of Epidemiology, 3(2), 17. Letöltve: 2019. 04. 14-én: http://ispub.com/IJE/3/2/13060

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hatfield, E., Cacioppo, J.T., & Rapson, R.L. (1994). Emotional Contagion. Current Directions in Psychological Science, 2(3), 9699.

 • Hektner, J.M., & Csikszentmihalyi, M. (1996). A longitudinal exploration of flow and intrinsic motivation in adolescents. Paper presented at Annual Meeting of the American Educational Research Association, New York, April 8-12, 1996. Letöltve: 2019. november 10-én: https://flles.eric.ed.gov/fulltext/ED395261.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jackson, S.A., & Roberts, G.C. (1992). Positive performance states of athletes: Toward a conceptual understanding of peak performance. The Sport Psychologist, 6, 156171.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jahoda, M. (1958). Current concepts of positive mental health. New York: Basic Books

 • Kashdan, T.B., & Steger, M.F. (2011). Challenges, pitfalls, and aspirations for positive psychology. In K.M. Sheldon, T.B. Kashdan, & M.F. Steger (Eds.), Designing positive psychology: Taking stock and moving forward (pp. 921). New York: Oxford University Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Keller, J., & Landhäußer, A. (2012). The flow model revisited. In S. Engeser (Ed.), Advances in flow research (pp. 5164). New York: Springer

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Keyes, C.L.M. (1998). Social wellbeing. Social Psychology Quarterly, 61(2), 121140.

 • Keyes, C.L.M. (2002). The mental health continuum: From languishing to flourishing in life. Journal of Health and Social Research, 43(2), 207222.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kubiszewski, I., Zakariyya, N., & Costanza, R. (2018). Objective and subjective indicators of life satisfaction in Australia: How well do people perceive what supports a good life? Ecological Economics, 154, 361372.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lakey, B. (2013). Perceived social support and happiness: The role of personality and relational processes. In I. Boniwell, S.A. David, & A. Conley Ayers (Eds.), Oxford handbook of happiness (pp. 847859). Oxford: Oxford University Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Linley, A.P., Joseph, S., Harrington, S., & Wood, A.M. (2006). Positive psychology: Past, present, and (possible) future, 1(1), 316. Doi: 10.1080/17439760500372796

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lyubomirsky, S. (2008). Hogyan legyünk boldogok? Életünk átalakításának útjai tudományos megközelítésben. Budapest: Ursus Libris Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lyubomirsky, S., King, L., & Diener, E. (2005). The benefits of frequent positive affect: Does happiness lead to success? Psychological Bulletin, 131(6), 803855.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lyubomirsky, S., Sheldon, K.M., & Schkade, D. (2005). Pursuing Happiness: The Architecture of Sustainable Change. Review of General Psychology, 9(2), 111131.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Magyaródi, T., Nagy, H., Soltész, P., Mózes, T., & Oláh, A. (2013). Egy újonnan kidolgozott Flow Állapot Kérdőív kimunkálásának és pszichometriai jellemzőinek bemutatása. Pszichológia, 33(1), 1536.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Magyaródi, T., & Oláh, A. (2015a). A cross-sectional survey study about the most common solitary and social flow activities to extend the concept of optimal experience. Europe's Journal of Psychology, 11(4), 632650.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Magyaródi, T., & Oláh, A. (2015b). Flow Szinkronizáció Kérdőív: az optimális élmény mechanizmusának mérése társas interakciós helyzetekben. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 16(3), 271296.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Magyaródi, T., & Oláh, A. (2016). A Flow Szinkronizáció Kérdőív pszichometriai jellemzői: reliabilitás- és validitásvizsgálat. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 17(2), 145166.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Magyaródi, T., & Oláh, A. (2017). The effect of social interaction on flow experience. International Journal of Psychology and Behavior Analysis Open Access, 3(126), 15. Doi: 10.15344/2455-3867/2017/126

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martos, T., Sallay, V., Désfalvi, J., Szabó, T., & Ittzés, A. (2014). Az Élettel való Elégedettség Skála magyar változatának (SWLS-H) pszichometriai jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 15(3), 289303.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Maslow, A.H. (1954). Motivation and personality. New York: Harper & Row Publishers, Inc.

 • Mózes, T., Magyaródi, T., Soltész, P., Nagy, H., & Oláh, A. (2012). A flow-élmény operacionalizálásának útjai. Magyar Pszichológiai Szemle, 67(1), 5776.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nakamura, J., & Csikszentmihalyi, M. (2002). The concept of flow. In C.R. Snyder & S.J. Lopez (Eds.), Handbook of positive psychology (pp. 89105). New York: Oxford University Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oláh, A. (2012). A megküzdés szivárványszínei: a stresszkezeléstől a boldogság növeléséig. In M. Fülöp & É. Szabó (Eds.), A pszichológia mint társadalomtudomány – A 70 éves Hunyady György tiszteletére (pp. 507522). Budapest: Eötvös Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Peterson, C., Park, N., & Seligman, M.E.P. (2005). Orientations to happiness and life satisfaction: The full life versus the empty life. Journal of Happiness Studies, 6(1), 2541.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Reinhardt, M. (2013). Mentalis egészség és tünetképzés összefüggései a családi működéssel serdülőknél. PhD értekezés. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 6878.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ryff, C.D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57(6), 10691081.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ryff, C.D., & Keyes, C.L.M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69(4), 719727.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sahoo, F.M., & Sahu, R. (2009). The role of flow experience in human happiness. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 35(spec iss), 4047.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sawyer, K. (2008). Group genius: The creative power of collaboration. New York: Basic Books

 • Seligman, M.E.P. (2011). Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being. New York: Free Press

 • Seligman, M.E.P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology – An introduction. American Psychologist, 55(1), 514.

 • Snyder, C.R., & Lopez, S.J. (2010). Interceding to prevent the bad and enhance the good. In C.R. Snyder & S.J. Lopez (Eds.), Positive psychology: The scientific and practical explorations of human strengths (pp. 347376). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Uma Devi, L., Kavithakiran, V., & Swachita, P. (2015). Satisfaction with life in elderly with reference to gender, age and residence. IOSR Journal Of Humanities And Social Science, 20(4), 5759.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • van Dierendonck, D., Díaz, D., Rodríguez-Carvajal, R., Blanco, A., & Moreno-Jiménez, B. (2008). Ryff's six-factor model of psychological well-being, A Spanish exploration. Social Indicators Research, 87(3), 473479.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vittersø, J. (2003). Flow versus life satisfaction: A projective use of cartoons to illustrate the difference between the evaluation approach and the intrinsic motivation. Journal of Happiness Studies, 4, 141167.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Walker, C.J. (2010). Experiencing Flow: is doing it together better than doing it alone? The Journal of Positive Psychology, 5(1), 311. Doi: 10.1080/17439760903271116

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wan, S.K., & Zhao, L. (2018). Assessing the role of components of life satisfaction. Applied Economics, 50(44), 47634773.

 • Westman, M. (2013). Crossover of positive states and experiences. Stress and Health, 29, 263265.

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE

Instructions for reviews in Hungarian HERE

 

 • Psychiatry and Mental Health SJR Quartile Score (2018): Q4
 • Neuropsychology and Physiological Psychology SJR Quartile Score (2018): Q4
 • Scimago Journal Rank (2018): 0.157
 • SJR Hirsch-Index (2018): 8

Language: Hungarian and English

Founded in 2000
Publication: One volume of four issues annually
Publication Programme: 2020. Vol. 21.
Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

EndNote style: LINK

 

Subscribers can access the electronic version of every printed article.

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne Stauder

Editor(s): Edit Czeglédi

Editorial Board

 • Dégi, László Csaba,Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia
 • Demetrovics, Zsolt, Eötvös Loránd University, Budapest
 • Konkolÿ Thege, Barna - Waypoint Centre for Mental Health Care,
  Penetanguishene, Canada
 • Kósa, Karolina, University of Debrecen, Debrecen
 • Novák, Márta, University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada
 • Pikó, Bettina, University of Szeged, Szeged
 • Rácz, József, Semmelweis University, Budapest
 • Tiringer, István, University of Pécs, Pécs

Editorial Office: Akadémiai Kiadó Zrt.
Address: Prielle Kornélia u. 21–35, H-1117 Budapest, Hungary

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com