View More View Less
 • 1 ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézet, Budapest
Open access

Elméleti háttér: A flow a jóllét növelésének egyik eszköze is lehet, aktivitáselméletként a viselkedés pozitív következményeire, növekedéshez való hozzájárulására épít. Cél: A társas helyzetben tapasztalt áramlat-élmény összefüggéseit a jóllét különböző dimenzióival – élettel való elégedettség és pszichológiai jóllét – ezidáig nem vizsgálták, holott a társas kapcsolatok jóllétet növelő szerepét több koncepció hangsúlyozza. Jelen kutatás célja ezen összefüggés igazolása. A társas flow gyakoriságát, intenzitását, valamint a flow szinkronizáció tényezőinek hatását vizsgáljuk. Módszerek: 1060 fő, 18 éven felüli vizsgálati személy, életkor: M(SD) = 26,67(10,76) év, vett részt az online kérdőíves módszerrel lebonyolított keresztmetszeti kutatásunkban. A kérdőíveket anonim módon töltötték ki: Általános Flow Leírás, Általános Flow Leírás Társas Interakciókban, Flow Állapot Kérdőív, Flow Szinkronizáció Kérdőív, Élettel Való Elégedettség Skála és Pszichológiai Jóllét Skálák. Eredmények: A hierarchikus lineáris regresszióanalízis alapján elmondható, hogy a társas helyzetben átélt flow-élmény gyakorisága (ß = 0,07; p = 0,038) és intenzitása (ß = 0,08; p = 0,039) az élettel való elégedettség szignifikáns, kismértékű magyarázó tényezője. Az egyéni helyzetben átélt flow gyakorisága (ß = 0,10; p = 0,002) és a társas helyzetben tapasztalt optimális élményhez kapcsolódó szinkronizációs tényezők (az együttműködő, flow-t indukáló helyzet interakciós jellemzői) (ß = 0,15; p < 0,001) szintén szignifikáns meghatározói a pszichológiai jóllétnek. Köuetkeztetések: Eredményeink alapján valószínűsíthető, hogy a flow-élmény társas helyzetben hozzájárul a jóllét különböző aspektusaihoz, átélési gyakorisága, intenzitása, valamint az interakcióból fakadó szinkronizációs dimenziók támogatják a jóllét magasabb szintjének elérését.

 • Ackerman, M., & Bargh, J.A. (2010). Two to tango: Automatic social coordination and the role of felt effort. In B. Bruya (Ed.), Effortless attention – A new perspective in the cognitive science of attention and action (pp. 335371). Cambridge, MA: The MIT Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Anić, P., & Tončić, M. (2013). Orientations to Happiness, Subjective Well-being and Life Goals. Psihologijske Teme, 22(1), 135153.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bakker, A.B. (2005). Flow among music teachers and their students: The crossover of peak experiences. Journal of Vocational Behavior, 66(1), 2644.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bandura, A. (1998). Personal and Collective Efficacy in Human Adaptation and Change. In J.G. Adair, D. Bélanger, & K.L. Dion (Eds.), Advances in Psychological Science: Vol 1: Personal, Social, and Cultural Aspects (1st ed., pp. 5171). Hove: Psychology Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bryant, F.B., & Veroff, J. (2006). Types of savoring: An integrative conceptual view. In F.B. Bryant & J. Veroff (Eds.), Savoring: A new model of positive experience (pp. 112143). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Carpentier, J., Mageau, G.A., & Vallerand, R.J. (2012). Ruminations and flow: Why do people with a more harmonious passion experience higher well-being? Journal of Happiness Studies, 13(3), 501518.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chen, H., Wigand, R.T., & Nilan, M. (2000). Exploring Web users' optimal flow experiences. Information Technology & People, 13(4), 263281.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collins, A.L., Sarkisian, N., & Winner, E. (2009). Flow and happiness in later life: An investigation into the role of daily and weekly flow experiences. Journal of Happiness Studies, 10(6), 703719.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csikszentmihalyi, M. (1975). Beyond Boredom and Anxiety. San Francisco: Jossey-Bass Publishers

 • Csikszentmihalyi, M. (1993). The evolving self: A psychology for the third millenium. New York: HarperCollins Publishers, Inc.

 • Csikszentmihalyi, M. (1997). Finding flow: The psychology of engagement with everyday life. New York: Basic Books.

 • Csikszentmihalyi, M. (1999). If we are so rich, why aren't we happy? American Psychologist, 54(10), 821827.

 • Csikszentmihalyi, M. (2009). The Promise of Positive Psychology. Psihologijske Teme, 18(2), 203211.

 • Csikszentmihalyi, M., & Rathunde, K. (1993). The measurement of flow in everyday life: towards a theory of emergent motivation. In J.E. Jacobs (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation, Vol.40: Developmental Perspectives on Motivation (pp. 5798). Lincoln: University of Nebraska Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Delle Fave, A., Massimini, F., & Bassi, M. (Eds.) (2011). Psychological selection and optimal experience across cultures. Social empowerment through personal growth. New York: Springer

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Diener, E. (1984). Subjective well-being. Pyschological Bulletin, 95(3), 542575.

 • Diener, E., Emmons, R.A., Larsen, R.J., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 7175.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Diener, E., Lucas, R.E., & Oishi, S. (2011). Subjective well-being: The science of happiness and life satisfaction. In S.J. Lopez & C.R. Snyder (Eds.), The Oxford handbook of positive psychology (2nd ed., pp. 187194). New York: Oxford University Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Durayappah, A. (2011). The 3P model: A general theory of subjective well-being. Journal of Happiness Studies, 12(4), 681716.

 • Echterhoff, G., & Hirst, W. (2009). Social influence on memory. Social Psychology, 40(3), 106110.

 • Engeser, S., & Schiepe-Tiska, A. (2012). Historical Lines and Overview of Current Research on Flow. In S. Engeser (Ed.), Advances in Flow Research (pp. 122). New York: Oxford University Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fernandes, H.M., Vasconcelos-Raposo, J., & Teixeira, C.M. (2010). Preliminary analysis of the psychometric properties of Ryff's Scales of Psychological Well-being in Portuguese adolescents. The Spanish Journal of Psychology, 13(2), 10321043.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fredrickson, B.L. (1998). What good are positive emotions? Review of General Psychology, 2(3), 300319.

 • Fredrickson, B.L., & Losada, M.F. (2005). Positive affect and the complex dynamic of human flourishing. American Psychologist, 60(7), 678686.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fritz, B. S., & Avsec, A. (2007). The experience of flow and subjective well-being of music students. Horizons of Psychology, 16(2), 517.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Graham, J.M. (2008). Self-expansion and flow in couples' momentary experiences: An experience sampling study. Journal of Personality and Social Psychology, 95(3), 679694.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Harker, L., & Keltner, D. (2001). Expressions of positive emotion in women's college yearbook pictures and their relationship to personality and life outcomes across adulthood. Journal of Personality and Social Psychology, 80(1), 112124.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hassan, E.S. (2005). Recall bias can be a threat to retrospective and prospective research designs. Internet Journal of Epidemiology, 3(2), 17. Letöltve: 2019. 04. 14-én: http://ispub.com/IJE/3/2/13060

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hatfield, E., Cacioppo, J.T., & Rapson, R.L. (1994). Emotional Contagion. Current Directions in Psychological Science, 2(3), 9699.

 • Hektner, J.M., & Csikszentmihalyi, M. (1996). A longitudinal exploration of flow and intrinsic motivation in adolescents. Paper presented at Annual Meeting of the American Educational Research Association, New York, April 8-12, 1996. Letöltve: 2019. november 10-én: https://flles.eric.ed.gov/fulltext/ED395261.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jackson, S.A., & Roberts, G.C. (1992). Positive performance states of athletes: Toward a conceptual understanding of peak performance. The Sport Psychologist, 6, 156171.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jahoda, M. (1958). Current concepts of positive mental health. New York: Basic Books

 • Kashdan, T.B., & Steger, M.F. (2011). Challenges, pitfalls, and aspirations for positive psychology. In K.M. Sheldon, T.B. Kashdan, & M.F. Steger (Eds.), Designing positive psychology: Taking stock and moving forward (pp. 921). New York: Oxford University Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Keller, J., & Landhäußer, A. (2012). The flow model revisited. In S. Engeser (Ed.), Advances in flow research (pp. 5164). New York: Springer

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Keyes, C.L.M. (1998). Social wellbeing. Social Psychology Quarterly, 61(2), 121140.

 • Keyes, C.L.M. (2002). The mental health continuum: From languishing to flourishing in life. Journal of Health and Social Research, 43(2), 207222.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kubiszewski, I., Zakariyya, N., & Costanza, R. (2018). Objective and subjective indicators of life satisfaction in Australia: How well do people perceive what supports a good life? Ecological Economics, 154, 361372.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lakey, B. (2013). Perceived social support and happiness: The role of personality and relational processes. In I. Boniwell, S.A. David, & A. Conley Ayers (Eds.), Oxford handbook of happiness (pp. 847859). Oxford: Oxford University Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Linley, A.P., Joseph, S., Harrington, S., & Wood, A.M. (2006). Positive psychology: Past, present, and (possible) future, 1(1), 316. Doi: 10.1080/17439760500372796

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lyubomirsky, S. (2008). Hogyan legyünk boldogok? Életünk átalakításának útjai tudományos megközelítésben. Budapest: Ursus Libris Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lyubomirsky, S., King, L., & Diener, E. (2005). The benefits of frequent positive affect: Does happiness lead to success? Psychological Bulletin, 131(6), 803855.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lyubomirsky, S., Sheldon, K.M., & Schkade, D. (2005). Pursuing Happiness: The Architecture of Sustainable Change. Review of General Psychology, 9(2), 111131.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Magyaródi, T., Nagy, H., Soltész, P., Mózes, T., & Oláh, A. (2013). Egy újonnan kidolgozott Flow Állapot Kérdőív kimunkálásának és pszichometriai jellemzőinek bemutatása. Pszichológia, 33(1), 1536.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Magyaródi, T., & Oláh, A. (2015a). A cross-sectional survey study about the most common solitary and social flow activities to extend the concept of optimal experience. Europe's Journal of Psychology, 11(4), 632650.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Magyaródi, T., & Oláh, A. (2015b). Flow Szinkronizáció Kérdőív: az optimális élmény mechanizmusának mérése társas interakciós helyzetekben. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 16(3), 271296.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Magyaródi, T., & Oláh, A. (2016). A Flow Szinkronizáció Kérdőív pszichometriai jellemzői: reliabilitás- és validitásvizsgálat. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 17(2), 145166.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Magyaródi, T., & Oláh, A. (2017). The effect of social interaction on flow experience. International Journal of Psychology and Behavior Analysis Open Access, 3(126), 15. Doi: 10.15344/2455-3867/2017/126

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martos, T., Sallay, V., Désfalvi, J., Szabó, T., & Ittzés, A. (2014). Az Élettel való Elégedettség Skála magyar változatának (SWLS-H) pszichometriai jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 15(3), 289303.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Maslow, A.H. (1954). Motivation and personality. New York: Harper & Row Publishers, Inc.

 • Mózes, T., Magyaródi, T., Soltész, P., Nagy, H., & Oláh, A. (2012). A flow-élmény operacionalizálásának útjai. Magyar Pszichológiai Szemle, 67(1), 5776.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nakamura, J., & Csikszentmihalyi, M. (2002). The concept of flow. In C.R. Snyder & S.J. Lopez (Eds.), Handbook of positive psychology (pp. 89105). New York: Oxford University Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oláh, A. (2012). A megküzdés szivárványszínei: a stresszkezeléstől a boldogság növeléséig. In M. Fülöp & É. Szabó (Eds.), A pszichológia mint társadalomtudomány – A 70 éves Hunyady György tiszteletére (pp. 507522). Budapest: Eötvös Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Peterson, C., Park, N., & Seligman, M.E.P. (2005). Orientations to happiness and life satisfaction: The full life versus the empty life. Journal of Happiness Studies, 6(1), 2541.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Reinhardt, M. (2013). Mentalis egészség és tünetképzés összefüggései a családi működéssel serdülőknél. PhD értekezés. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 6878.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ryff, C.D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57(6), 10691081.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ryff, C.D., & Keyes, C.L.M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69(4), 719727.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sahoo, F.M., & Sahu, R. (2009). The role of flow experience in human happiness. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 35(spec iss), 4047.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sawyer, K. (2008). Group genius: The creative power of collaboration. New York: Basic Books

 • Seligman, M.E.P. (2011). Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being. New York: Free Press

 • Seligman, M.E.P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology – An introduction. American Psychologist, 55(1), 514.

 • Snyder, C.R., & Lopez, S.J. (2010). Interceding to prevent the bad and enhance the good. In C.R. Snyder & S.J. Lopez (Eds.), Positive psychology: The scientific and practical explorations of human strengths (pp. 347376). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Uma Devi, L., Kavithakiran, V., & Swachita, P. (2015). Satisfaction with life in elderly with reference to gender, age and residence. IOSR Journal Of Humanities And Social Science, 20(4), 5759.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • van Dierendonck, D., Díaz, D., Rodríguez-Carvajal, R., Blanco, A., & Moreno-Jiménez, B. (2008). Ryff's six-factor model of psychological well-being, A Spanish exploration. Social Indicators Research, 87(3), 473479.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vittersø, J. (2003). Flow versus life satisfaction: A projective use of cartoons to illustrate the difference between the evaluation approach and the intrinsic motivation. Journal of Happiness Studies, 4, 141167.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Walker, C.J. (2010). Experiencing Flow: is doing it together better than doing it alone? The Journal of Positive Psychology, 5(1), 311. Doi: 10.1080/17439760903271116

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wan, S.K., & Zhao, L. (2018). Assessing the role of components of life satisfaction. Applied Economics, 50(44), 47634773.

 • Westman, M. (2013). Crossover of positive states and experiences. Stress and Health, 29, 263265.

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 0 20 20
Sep 2021 0 14 25
Oct 2021 0 28 76
Nov 2021 0 37 81
Dec 2021 0 33 55
Jan 2022 0 14 27
Feb 2022 0 0 0