View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Budapest
 • | 2 Pszichológus, egyéni vállalkozó
 • | 3 Szegedi Tudományegyetem, Szeged
 • | 4 Szegedi Tudományegyetem, Szeged
Open access

Elméleti háttér: A párkapcsolati elégedettség a családi és a párkapcsolati működés egyik legtöbbet kutatott területe, fontos jelzője a párkapcsolatok stabilitásának és minőségének. A párkapcsolat minősége továbbá hatással van az általános jóllétre, a testi és lelki egészségre. Cél: Házas és együtt élő párok párkapcsolati működésének és elégedettségének feltárása David H. Olson családszerkezeti koncepcióját alapul véve. Módszerek: A keresztmetszeti, kérdőíves vizsgálat résztvevői házas és együtt élő párok voltak (n = 282 pár; átlagéletkor: 45,06 ± 9,52 év és 42,74 ± 10,27 év a férfi és női partnereknél). Terápiába járás szempontjából két alminta volt megkülönböztethető: nem jár terápiába 202 pár (71,6%), terápiába jár 80 pár (28,4%). Mérőeszközök: Olson-féle Családi Teszt negyedik verziója (FACES-IV), Kapcsolati Elégedettség Skála (RAS-H) és a szubjektív egészségi állapotra vonatkozó kérdés. Eredmények: Hierarchikus klaszterelemzést végeztünk 282 pár adataival, az Olson-teszt Kohéziós index, Flexibilitás index és Családi kommunikáció dimenzióit alapul véve. Öt klasztert azonosítottunk: (1) „magas női kohézió“, (2) „jól kommunikáló, átlagos működésű“, (3) „gyengén kommunikáló“, (4) „magas férfi kohézió“ és (5) „flexibilis és jól kommunikáló“ klaszterek. A két alminta között elsősorban a „gyengén kommunikáló“ csoport relativ gyakoriságában volt különbség (56,3% vs. 33,2%) a terápiába járó illetve nem járó pároknál. A klaszterekhez tartozó párok összehasonlítása azt mutatta, hogy a klaszterek átlagai statisztikailag jelentős mértékben eltérnek a párkapcsolati elégedettség tekintetében mind a férfi partnerek (F(4) = 11,07; p < 0,002), mind a női partnerek esetében (F(4) = 9,48; p < 0,005), valamint a szexuális elégedettség tekintetében a férfi partnerek (F(4) = 7,66; p < 0,001) és a női partnerek esetében is (F(4) = 6,87; p < 0,001). A klaszterek nem mutattak szignifikáns kapcsolatot a szubjektív egészségi állapottal. Következtetések: Eredményeink arra utalnak, hogy a párkapcsolati elégedettség többféle kapcsolati működésmódban is megélhető. A kiegyensúlyozottan működő, párkapcsolati szempontból elégedett párok közös jellemzője a jó kommunikáció, amely segíti a kohéziót és a flexibilitást, és ezáltal egyensúlyfenntartó szerepet tölt be a párkapcsolatban.

 • Bajor, A. (2012). A kapcsolati erőforrások szerepe a párkapcsolati kommunikációban. Alkalmazott Pszichológia, 14(4), 3149.

 • Bergman, L.R., & El-Khouri, B.M. (2003). A person-oriented approach: Methods for today and methods for tomorrow. New Directions for Child and Adolescent Development, 2003(101), 2538.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bergman, L.R., Magnusson, D., & El-Khouri, B.M. (2003). Studying individual development in an inter-individual context: A person-oriented approach. London: Routledge

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bergman, L.R., & Trost, K. (2006). The person-oriented versus the variable-oriented approach: Are they complementary, opposites, or exploring different worlds?. Merrill-Palmer Quarterly, 52(3), 601632.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bodenmann, G., & Cina, A. (2006). Stress and coping among stable-satisfied, stable-distressed and separated/divorced Swiss couples: A 5-year prospective longitudinal study. Journal of Divorce and Remarriage, 44(1–2), 7189.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Craddock, A.E. (1998). Attitudinal and structural differences between satisfied and dissatisfied married and cohabiting couples. Australian Journal of Psychology, 50(2), 8388.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Craddock, A.E. (2001). Family system and family functioning: Circumplex model and FACES IV. Journal of Family Studies, 7(1), 2939.

 • Czikmantori, T., Hagemeyer, B., & Engeser, S. (2018). A dyadic typology of social desires in couples. Journal of Personality, 86(4), 590603.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dyrenforth, P.S., Kashy, D.A., Donnellan, M.B., & Lucas, R.E. (2010). Predicting relationship and life satisfaction from personality in nationally representative samples from three countries: the relative importance of actor, partner, and similarity effects. Journal of Personality and Social Psychology, 99(4), 690702.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fitzsimons, G.M., Finkel, E.J., & vanDellen, M.R. (2015). Transactive goal dynamics. Psychological Review, 122, 648673.

 • Gödri, I. (2001). A házassági kapcsolatok minősége és stabilitása–Elméleti támpontok és mérési lehetőségek. Budapest: Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézetének Kutatási Jelentései 66.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Guttman, L. (1954). A new approach to factor analysis: The radex. In P.F. Lazarsfeld (Ed.), Mathematical thinking in the social sciences (258348). Glencoe, IL: Free Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hendrick, S.S. (1988). A generic measure of relationship satisfaction. Journal of Marriage and the Family, 50(1), 9398.

 • Horváth-Szabó, K. (2007). A házasság és a család belső világa. Budapest: Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jackson, J.B. (2009). Premarital couple predictors of marital relationship quality and stability: A meta-analytic study. Doktori értekezés. Provo: Brigham Young University

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kisgyörgyné Pongrácz D. , Tóth M., Mirnics Zs., Bagdy E., & Vargha A. (2006). A Circumplex modell és az OCST-4 (FACES IV) David Olson strukturális családdinamikai modelljének és mérőeljárásának ismertetése. In E. Bagdy, G. Baktay, P. Bánsági, Zs. Csákvári., H. Erdélyi, I. Erdélyi, et al. (Szerk.), Pár- és családi kapcsolatok vizsgálata. Budapest: HEFOP-Bölcsész Konzorcium. Letöltve: 2019. augusztus 1–jén: http://www.webcreator.hu/tankonyv/hatodik1.html

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kopp, M., & Pikó, B. (2006). Az egészséggel kapcsolatos életminőség pszichológiai, szociológiai és kulturális dimenziói. In M. Kopp, & M.E. Kovács (Eds.), A magyar népesség életminősége az ezredfordulón (10–19). Budapest: Semmelweis Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kopp, M.S., Skrabski, Á., Székely, A., Stauder, A., & Williams, R. (2007). Chronic stress and social changes. Annals of the New York Academy of Sciences, 1113(1), 325338.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martos, T. (2010). Életcélok és lelki egészség a magyar társadalomban. Doktori értekezés. Budapest: Semmelweis Egyetem

 • Martos, T., Sallay, V., Nagy, M., Gregus, H., & Filep, O. (2019). Stress and dyadic coping in personal projects of couples – A pattern-oriented analysis. Frontiers in Psychology, 10(400), 119.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martos, T., Sallay, V., Szabó, T., Lakatos, Cs., & Tóth-Vajna, R. (2014). A Kapcsolati Elégedettség Skála magyar változatának (RAS-H) pszichometriai jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 15(3), 245258.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martos, T., Sallay, V., Tóth-Vajna, R. (2016). Dyadic coping in Hungarian couples. In M.K. Falconier, A.K. Randall, & G. Bodenmann (Eds.), Couples coping with stress: A cross-cultural perspective (170–186). London: Routledge

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Minuchin, S. (2005). Családok és családterápia. Budapest: Animula

 • Mirnics, Z., Vargha, A., Tóth, M., & Bagdy, E. (2010). Cross-cultural applicability of FACES IV. Journal of Family Psychotherapy, 21(1), 1733.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Olson, D.H. (2008). PREPARE, PREPAREMK, ENRICH, MATE Tanácsadóikézikönyv. Szeged: Ketten Együtt Házassági Felkészítő és Tanácsadó Műhely

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Olson, D.H. (2011). FACES IV and the circumplex model: Validation study. Journal of Marital and Family Therapy, 37(1), 6480.

 • Olson, D.H. & Gorall, D.M. (2003). Circumplex model of marital and family systems. In F. Walsh (Ed.), Normal Family Processes (514–547). New York: Guilford

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Olson, D.H., Gorall, D.M., & Tiesel, J.W. (2006). Faces IV package. Minneapolis, MN: Life Innovations

 • Olson, D.H. (1989). Circumplex model of family systems: Family assessment and intervention. In D.H. Olson, C.S. Russell, & D.H. Sprenkle (Eds.), Circumplex model: Systemic assessment and treatment of Families (7–50). New York: Haworth Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pilinszki, A. (2012). Párkapcsolati stabilitás és minőség egy országos kutatás tükrében. Acta Sociologica: Pécsi Szociológiai Szemle, 1(5), 161170.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Proulx, C.M., Ermer, A.E., & Kanter, J.B. (2017). Group-based trajectory modeling of marital quality: A critical review. Journal of Family Theory and Review, 9(3), 307327.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Umberson, D., Williams, K., Powers, D.A., Chen, M.D., & Campbell, A.M. (2005). As good as it gets? A life course perspective on marital quality. Social Forces, 84(1), 493511.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha, A. (2016). A ROPstat statisztikai programcsomag. Statisztikai Szemle, 94(11–12), 11651192.

 • Vargha, A., Bergman, L.R., & Takács, Sz. (2016). Performing cluster analysis within a person-oriented context: Some methods for evaluating the quality of clustersolutions. Journal of Person-oriented Research, 2(1–2), 7886.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha, A., & Tóth, M. (2007). Az Olson-féle családteszt magyar adaptációja. In E. Bagdy, Z. Mirnics, & A. Vargha (Eds.), Egyén-pár-család: Tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztő kutatások köréből (288–309). Budapest: Animula

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Williamson, H.C., Ju, X., Bradbury, T.N., Karney, B.R., Fang, X., & Liu, X. (2012). Communication behavior and relationship satisfaction among American and Chinese newlywed couples. Journal of Family Psychology, 26(3), 308315.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yoo, H., Bartle-Haring, S., Day, R.D., & Gangamma, R. (2014). Couple communication, emotional and sexual intimacy, and relationship satisfaction. Journal of Sex and Marital Therapy, 40(4), 275293.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Publication
Programme
2021 Volume 22
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 0 34 85
Feb 2021 0 35 95
Mar 2021 0 59 133
Apr 2021 0 64 145
May 2021 0 28 65
Jun 2021 0 17 45
Jul 2021 0 0 0