View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Budapest
 • 2 Pszichológus, egyéni vállalkozó
 • 3 Szegedi Tudományegyetem, Szeged
 • 4 Szegedi Tudományegyetem, Szeged
Open access

Elméleti háttér: A párkapcsolati elégedettség a családi és a párkapcsolati működés egyik legtöbbet kutatott területe, fontos jelzője a párkapcsolatok stabilitásának és minőségének. A párkapcsolat minősége továbbá hatással van az általános jóllétre, a testi és lelki egészségre. Cél: Házas és együtt élő párok párkapcsolati működésének és elégedettségének feltárása David H. Olson családszerkezeti koncepcióját alapul véve. Módszerek: A keresztmetszeti, kérdőíves vizsgálat résztvevői házas és együtt élő párok voltak (n = 282 pár; átlagéletkor: 45,06 ± 9,52 év és 42,74 ± 10,27 év a férfi és női partnereknél). Terápiába járás szempontjából két alminta volt megkülönböztethető: nem jár terápiába 202 pár (71,6%), terápiába jár 80 pár (28,4%). Mérőeszközök: Olson-féle Családi Teszt negyedik verziója (FACES-IV), Kapcsolati Elégedettség Skála (RAS-H) és a szubjektív egészségi állapotra vonatkozó kérdés. Eredmények: Hierarchikus klaszterelemzést végeztünk 282 pár adataival, az Olson-teszt Kohéziós index, Flexibilitás index és Családi kommunikáció dimenzióit alapul véve. Öt klasztert azonosítottunk: (1) „magas női kohézió“, (2) „jól kommunikáló, átlagos működésű“, (3) „gyengén kommunikáló“, (4) „magas férfi kohézió“ és (5) „flexibilis és jól kommunikáló“ klaszterek. A két alminta között elsősorban a „gyengén kommunikáló“ csoport relativ gyakoriságában volt különbség (56,3% vs. 33,2%) a terápiába járó illetve nem járó pároknál. A klaszterekhez tartozó párok összehasonlítása azt mutatta, hogy a klaszterek átlagai statisztikailag jelentős mértékben eltérnek a párkapcsolati elégedettség tekintetében mind a férfi partnerek (F(4) = 11,07; p < 0,002), mind a női partnerek esetében (F(4) = 9,48; p < 0,005), valamint a szexuális elégedettség tekintetében a férfi partnerek (F(4) = 7,66; p < 0,001) és a női partnerek esetében is (F(4) = 6,87; p < 0,001). A klaszterek nem mutattak szignifikáns kapcsolatot a szubjektív egészségi állapottal. Következtetések: Eredményeink arra utalnak, hogy a párkapcsolati elégedettség többféle kapcsolati működésmódban is megélhető. A kiegyensúlyozottan működő, párkapcsolati szempontból elégedett párok közös jellemzője a jó kommunikáció, amely segíti a kohéziót és a flexibilitást, és ezáltal egyensúlyfenntartó szerepet tölt be a párkapcsolatban.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bajor, A. (2012). A kapcsolati erőforrások szerepe a párkapcsolati kommunikációban. Alkalmazott Pszichológia, 14(4), 3149.

 • Bergman, L.R., & El-Khouri, B.M. (2003). A person-oriented approach: Methods for today and methods for tomorrow. New Directions for Child and Adolescent Development, 2003(101), 2538.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bergman, L.R., Magnusson, D., & El-Khouri, B.M. (2003). Studying individual development in an inter-individual context: A person-oriented approach. London: Routledge

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bergman, L.R., & Trost, K. (2006). The person-oriented versus the variable-oriented approach: Are they complementary, opposites, or exploring different worlds?. Merrill-Palmer Quarterly, 52(3), 601632.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bodenmann, G., & Cina, A. (2006). Stress and coping among stable-satisfied, stable-distressed and separated/divorced Swiss couples: A 5-year prospective longitudinal study. Journal of Divorce and Remarriage, 44(1–2), 7189.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Craddock, A.E. (1998). Attitudinal and structural differences between satisfied and dissatisfied married and cohabiting couples. Australian Journal of Psychology, 50(2), 8388.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Craddock, A.E. (2001). Family system and family functioning: Circumplex model and FACES IV. Journal of Family Studies, 7(1), 2939.

 • Czikmantori, T., Hagemeyer, B., & Engeser, S. (2018). A dyadic typology of social desires in couples. Journal of Personality, 86(4), 590603.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dyrenforth, P.S., Kashy, D.A., Donnellan, M.B., & Lucas, R.E. (2010). Predicting relationship and life satisfaction from personality in nationally representative samples from three countries: the relative importance of actor, partner, and similarity effects. Journal of Personality and Social Psychology, 99(4), 690702.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fitzsimons, G.M., Finkel, E.J., & vanDellen, M.R. (2015). Transactive goal dynamics. Psychological Review, 122, 648673.

 • Gödri, I. (2001). A házassági kapcsolatok minősége és stabilitása–Elméleti támpontok és mérési lehetőségek. Budapest: Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézetének Kutatási Jelentései 66.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Guttman, L. (1954). A new approach to factor analysis: The radex. In P.F. Lazarsfeld (Ed.), Mathematical thinking in the social sciences (258348). Glencoe, IL: Free Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hendrick, S.S. (1988). A generic measure of relationship satisfaction. Journal of Marriage and the Family, 50(1), 9398.

 • Horváth-Szabó, K. (2007). A házasság és a család belső világa. Budapest: Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jackson, J.B. (2009). Premarital couple predictors of marital relationship quality and stability: A meta-analytic study. Doktori értekezés. Provo: Brigham Young University

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kisgyörgyné Pongrácz D. , Tóth M., Mirnics Zs., Bagdy E., & Vargha A. (2006). A Circumplex modell és az OCST-4 (FACES IV) David Olson strukturális családdinamikai modelljének és mérőeljárásának ismertetése. In E. Bagdy, G. Baktay, P. Bánsági, Zs. Csákvári., H. Erdélyi, I. Erdélyi, et al. (Szerk.), Pár- és családi kapcsolatok vizsgálata. Budapest: HEFOP-Bölcsész Konzorcium. Letöltve: 2019. augusztus 1–jén: http://www.webcreator.hu/tankonyv/hatodik1.html

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kopp, M., & Pikó, B. (2006). Az egészséggel kapcsolatos életminőség pszichológiai, szociológiai és kulturális dimenziói. In M. Kopp, & M.E. Kovács (Eds.), A magyar népesség életminősége az ezredfordulón (10–19). Budapest: Semmelweis Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kopp, M.S., Skrabski, Á., Székely, A., Stauder, A., & Williams, R. (2007). Chronic stress and social changes. Annals of the New York Academy of Sciences, 1113(1), 325338.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martos, T. (2010). Életcélok és lelki egészség a magyar társadalomban. Doktori értekezés. Budapest: Semmelweis Egyetem

 • Martos, T., Sallay, V., Nagy, M., Gregus, H., & Filep, O. (2019). Stress and dyadic coping in personal projects of couples – A pattern-oriented analysis. Frontiers in Psychology, 10(400), 119.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martos, T., Sallay, V., Szabó, T., Lakatos, Cs., & Tóth-Vajna, R. (2014). A Kapcsolati Elégedettség Skála magyar változatának (RAS-H) pszichometriai jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 15(3), 245258.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martos, T., Sallay, V., Tóth-Vajna, R. (2016). Dyadic coping in Hungarian couples. In M.K. Falconier, A.K. Randall, & G. Bodenmann (Eds.), Couples coping with stress: A cross-cultural perspective (170–186). London: Routledge

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Minuchin, S. (2005). Családok és családterápia. Budapest: Animula

 • Mirnics, Z., Vargha, A., Tóth, M., & Bagdy, E. (2010). Cross-cultural applicability of FACES IV. Journal of Family Psychotherapy, 21(1), 1733.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Olson, D.H. (2008). PREPARE, PREPAREMK, ENRICH, MATE Tanácsadóikézikönyv. Szeged: Ketten Együtt Házassági Felkészítő és Tanácsadó Műhely

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Olson, D.H. (2011). FACES IV and the circumplex model: Validation study. Journal of Marital and Family Therapy, 37(1), 6480.

 • Olson, D.H. & Gorall, D.M. (2003). Circumplex model of marital and family systems. In F. Walsh (Ed.), Normal Family Processes (514–547). New York: Guilford

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Olson, D.H., Gorall, D.M., & Tiesel, J.W. (2006). Faces IV package. Minneapolis, MN: Life Innovations

 • Olson, D.H. (1989). Circumplex model of family systems: Family assessment and intervention. In D.H. Olson, C.S. Russell, & D.H. Sprenkle (Eds.), Circumplex model: Systemic assessment and treatment of Families (7–50). New York: Haworth Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pilinszki, A. (2012). Párkapcsolati stabilitás és minőség egy országos kutatás tükrében. Acta Sociologica: Pécsi Szociológiai Szemle, 1(5), 161170.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Proulx, C.M., Ermer, A.E., & Kanter, J.B. (2017). Group-based trajectory modeling of marital quality: A critical review. Journal of Family Theory and Review, 9(3), 307327.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Umberson, D., Williams, K., Powers, D.A., Chen, M.D., & Campbell, A.M. (2005). As good as it gets? A life course perspective on marital quality. Social Forces, 84(1), 493511.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha, A. (2016). A ROPstat statisztikai programcsomag. Statisztikai Szemle, 94(11–12), 11651192.

 • Vargha, A., Bergman, L.R., & Takács, Sz. (2016). Performing cluster analysis within a person-oriented context: Some methods for evaluating the quality of clustersolutions. Journal of Person-oriented Research, 2(1–2), 7886.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha, A., & Tóth, M. (2007). Az Olson-féle családteszt magyar adaptációja. In E. Bagdy, Z. Mirnics, & A. Vargha (Eds.), Egyén-pár-család: Tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztő kutatások köréből (288–309). Budapest: Animula

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Williamson, H.C., Ju, X., Bradbury, T.N., Karney, B.R., Fang, X., & Liu, X. (2012). Communication behavior and relationship satisfaction among American and Chinese newlywed couples. Journal of Family Psychology, 26(3), 308315.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yoo, H., Bartle-Haring, S., Day, R.D., & Gangamma, R. (2014). Couple communication, emotional and sexual intimacy, and relationship satisfaction. Journal of Sex and Marital Therapy, 40(4), 275293.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2020 0 13 39
Jul 2020 0 23 24
Aug 2020 0 22 39
Sep 2020 0 45 64
Oct 2020 0 60 88
Nov 2020 0 46 73
Dec 2020 0 0 0