View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • 2 Állami Szívkórház, Balatonfüred
 • 3 Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • 4 Pécsi Tudományegyetem, Pécs
Open access

Műhelytanulmányunkban egy olyan új szemléletmódot mutatunk be, amelyet az elmúlt években egy kardiológiai rehabilitációs osztályon működtetett standard, manualizált betegedukációs program használata során sajátítottunk el. Az edukáció új szemléletében a betegek képessé tevése alapozza meg azt, hogy mindennapi életükben meg tudják oldani a betegségükhöz kapcsolódó problémákat. Ennek kiindulópontja, hogy a betegek az igényeiknek megfelelő információkat kapnak betegségükről és kezelésükről. A betegséggel kapcsolatos reális attitűdök és adekvát készségek megtanulása olyan edukációs módszereket igényel, amelyek célja a betegek aktív részvételének ösztönzése, a betegséggel kapcsolatos saját elképzelések és tapasztalatok megosztása és megbeszélése. Az aktív részvétel segíti a betegek felelősségvállalását és a megtanult képességek átültetését a mindennapi életükbe. A tanulmány további részében ismertetjük „A koszorúér-betegség oktatási programjá“-t, amely saját betegedukációs gyakorlatunk alapjául szolgált. A program öt egymásra épülő modulból áll. Kialakítása multidiszciplináris együttműködés keretében történt, a kockázati tényezők csökkentésével és az életmód-változtatással foglalkozó részei az egészségmagatartás társas-kognitív folyamatmodelljén alapulnak. Saját tapasztalataink szerint a betegedukációs program működtetését nagymértékben segíti strukturáltsága és részletes kidolgozottsága. Ezek nemcsak fontos feltételei az edukáció minőségének, hanem segítséget adnak az egyes témák megbeszélése során kialakuló csoportdinamikai folyamatok kezeléséhez is. A betegedukációs program standardizált alkalmazása elősegítheti eredményességének és mechanizmusainak empirikus kutatását.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Anderson, L., Brown, J.P.R., Clark, A.M., Dalai, H., Rossau, H.K.K., Bridges, C., et al. (2017).Patient education in the management of coronary heart disease. Cochrane Database of Systematic Reviews, (6).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Anderson, R.M., & Funneil, M.M. (2005). Patient empowerment: reflections on the challenge of fostering the adoption of a new paradigm. Patient Education and Counseling, 57(2), 153157.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Aujoulat, I., d'Hoore, W., & Deccache, A. (2007). Patient empowerment in theory and practice: polysemy or cacophony? Patient Education and Counseling, 66(1), 1320.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bennett, P. (2017). Psychological care of cardiac patients. In J. Niebauer (Ed.), Cardiac rehabilitation manual (73–88). Cham: Springer

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bennett, P., Gruszczynska, E., & Marke, V. (2016). Dietary and exercise change following acute cardiac syndrome onset: A latent class growth modelling analysis. Journal of Health Psychology, 21(10), 23472356.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Boncz, I., Sebestyén, A., Csákvári, T., Ágoston, I., Szabados, E., & Endrei, D. (2019). A kardiológiai rehabilitáció teljesítménymutatói Magyarországon. Orvosi Hetilap, 160(S1), 612.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Conn, V.S., Hafdahl, A.R., Brown, S.A., & Brown, L.M. (2008). Meta-analysis of patient education interventions to increase physical activity among chronically ill adults. Patient Education and Counseling, 70(2), 157172.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Faller, H., Reusch, A., & Meng, K. (2011). Innovative Schulungskonzepte in der medizinischen Rehabilitation. Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz, 54(4), 444450.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Faller, H., Reusch, A., & Meng, K. (2017). Patientenschulung und Psychoedukation. In U. Koch, & J. Bengel. Anwendungen der Medizinischen Psychologie. Enzyklopädie der Psychologie (163–182). Göttingen: Hogrefe

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hajek, P., Taylor, T.Z., & Mills, P. (2002). Brief intervention during hospital admission to help patients to give up smoking after myocardial infarction and bypass surgery: randomised controlled trial. BMJ, 324(7329), 8789.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jánosi, A. (2017). Szívinfarktus 2016: gyakoriság, ellátás, prognózis. Cardiologia Hungarica, 47(5), 336340.

 • Központi Statisztikai Hivatal: 1.5. Halálozások a gyakoribb halálokok szerint (1990–). Letöltve: 2019. 12. 13-án: https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wnh001.html

 • Leslie, W.S., Hankey, C.R., Matthews, D., Currall, J.E.P., & Lean, M.E.J. (2004). A transferable programme of nutritional counselling for rehabilitation following myocardial infarction: a randomised controlled study. European Journal of Clinical Nutrition, 58(5), 778786.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Meng, K., Seekatz, B., Haug, G., Mosler, G., Schwaab, B., Worringen, U., et al. (2014). Evaluation of a standardized patient education program for inpatient cardiac rehabilitation: impact on illness knowledge and self-management behaviors up to 1 year. Health Education Research, 29(2), 235246.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Michie, S., Abraham, C., Whittington, C., McAteer, J., & Gupta, S. (2009). Effective techniques in healthy eating and physical activity interventions: A meta-regression. Health Psychology, 28(6), 690701.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Miller, W.R., & Rollnick, S. (1991). Motivational interviewing: Preparing people to change addictive behavior, New York: The Guilford Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rollnick, S., Miller, W.R., & Butler C.C. (2007). Motivational interviewing in health care: helping patients change behavior. New York: The Guilford Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy, A., Tiringer, I., & Szabados, E. (2016). Integrált egészségpszichológiai edukációs program alkalmazása koszorúérbetegek rehabilitációjában. Kardiovaszkuláris Prevenció és Rehabilitáció 6(2), 2022.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Newman, S., Steed, E., & Mulligan, K. (2009). Chronic physical illness: self-management and behavioural interventions. Maidenhead: Open University Press/McGraw Hill

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Niebauer, J. (2017). Secondary prevention: A second chance to make inevitable lifestyle changes. In J. Niebauer (Ed.), Cardiac rehabilitation manual (V–VIII.). Cham: Springer

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Piepoli, M.F., Hoes, A.W., Agewall, S., Albus, C., Brotons, C., Catapano, A.L., et al. (2016). 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. European Heart Journal, 37(29), 23152381.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schwarzer, R. (2008). Modeling health behavior change. How to predict and modify the adoption and maintenance of health behaviors. Applied Psychology, 57(1), 129.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schwarzer, R., & Luszczynska, A. (2015). Health action process approach. In M. Conner & P. Norman (Eds.), Predicting and changing health behaviour: Research and practice with social cognition models (252–278). London: Open University Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Seekatz, B., Meng, K., Altstidl, R., Haug, G, Mosler, G., & Schwaab, B. (2011). Curriculum Koronare Herzkrankheit. Berlin, Deutsche Rentenversicherung Bund. Letöltve: 2019. 05. 18-án: http://www.psychotherapie.uni-wuerzburg.de/forschung/herzkrankheit/Curriculum _Herzkrankheit_Manual_KHK.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szőnyi, G. (2019). Csoportok és csoportozók. Budapest: Medicina

 • Teleki, S., & Tiringer, I. (2017). Az egészségmagatartás változásának szociális-kognitiv folyamatmodellje (HAPA-modell). Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 18(1), 129.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tiringer, I. (2017). Pszichoszociális faktorok felismerése és kezelése a kardiovaszkuláris prevencióban. In E. Szabados, M. Tonelli, K. Tóth, P. Vályi, & A. Vértes (Szerk.), Kardiovaszkuláris prevenció a klinikai gyakorlatban: Útmutató háziorvosoknak, kardiológusoknak (214–228). Budapest: Viviankom-2002 Kft.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Urbán, R. (2017). Az egészségpszichológia alapjai. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó

 • Veress, G., Berényi, I., Szász, K., & Sándori, K. (2010). Cardiovascularis betegségek utáni rehabilitáció. In Zs. Vekerdy-Nagy (Szerk.), Rehabilitációs orvoslás (617–628). Budapest: Medicina Könyvkiadó Zrt.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • WHO (1993). Needs and action priorities in cardiac rehabilitation and secondary prevention in patients with CHD. Copenhagen: WHO, Regional Office for Europe

  • Search Google Scholar
  • Export Citation