Authors:
Krisztina Kovács Testnevelési Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Intézet, Pszichológia és Sportpszichológia Tanszék, Budapest

Search for other papers by Krisztina Kovács in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Rita F. Földi Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológiai Intézet, Budapest

Search for other papers by Rita F. Földi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Máté Smohai Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológiai Intézet, Budapest

Search for other papers by Máté Smohai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Gábor Géczi Testnevelési Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Intézet, Pszichológia és Sportpszichológia Tanszék, Budapest

Search for other papers by Gábor Géczi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Noémi Gyömbér Testnevelési Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Intézet, Pszichológia és Sportpszichológia Tanszék, Budapest

Search for other papers by Noémi Gyömbér in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Háttér és célkitűzések

Jelen tanulmány célja a Szülői Bevonódás a Sportban Kérdőív magyar változatának (PISQ-H) pszichometriai vizsgálata, a mérőeszköz reliabilitásának és validitásának ellenőrzése.

Módszer

A keresztmetszeti kutatás keretében a kérdőív érvényességét és megbízhatóságát 13-21 év közötti (M = 16,76 év; SD = 2,79 év) 471 fős (40,3% fiú és 54,2% lány, 5,5% hiányzó adat) kényelmi mintán ellenőriztük. A fent említett kérdőív mellett felvételre került az Észlelt Szülői Autonómiatámogatás Kérdőív is.

Eredmények

A feltáró faktoranalízis során négy elkülönülő faktort kaptunk (Dicséret és támogatás, Szülői nyomásgyakorlás, Aktív bevonódás, valamint Direkt, kontrolláló viselkedés). A kérdőív alskáláinak belső megbízhatósága megfelelőnek bizonyult (Cronbach-α: 0,640,85). A mérőeszköz időbeli stabilitásának vizsgálata során szignifikáns (p < 0,001), pozitív irányú, erős teszt-reteszt korrelációs együtthatókat kaptunk (Dicséret és támogatás alskála: r(67) = 0,82; Szülői nyomásgyakorlás alskála: r(67) = 0,81; Direkt, kontrolláló viselkedés alskála: r(67) = 0,93; és Aktív bevonódás alskála: r(67) = 0,94. A konstruktum validitás vizsgálata során a korábbi kutatásokkal megegyező, gyenge-mérsékelt erősségű korrelációt kaptunk a PISQ-H két alskálája és az Észlelt Szülői Autonómiatámogatás Kérdőív között (r = 0,30–0,56; p < 0,001).

Következtetések

A Szülői Bevonódás a Sportban Kérdőív kérdőív magyar változata pszichometriailag megfelelő mérőeszköznek tekinthető.

 • Amado, D., Sánchez-Oliva, D., González-Ponce, I., Pulido-González, J.J., & Sánchez-Miguel, P.A. (2015). Incidence of parental support and pressure on their children's motivational processes towards sport practice regarding gender. Plos One, 10(6). Doi:.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Averill, P., & Power, T. (1995). Parental attitudes and children's experiences in soccer: Correlates of effort and enjoyment. International Journal of Behavioral Development, 18(2), 263-276.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balyi, I., Way, R., & Higgs, C. (2013). Long-term athlete development. Champaign, IL: Human Kinetics.

 • Bois, J.E., Lalanne, J., & Delforge, C. (2009). The influence of parenting practices and parental presence on childrens and adolescents pre-competitive anxiety. Journal of Sports Sciences, 27(10), 995-1005.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Clarke, N.J., & Harwood, C.G. (2014). Parenting experiences in elite youth football: A phenomenological study. Psychology of Sport and Exercise, 15(5), 528-537.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Costello, A.B., Osborne, J.W. (2005). Best practices in exploratory factor analysis: Four recommendations for getting the most from your analysis. Practical Assessment, Research and Evaluation, 10(7), 1-9.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Côté, J. & Hay, J. (2002). Family influences on youth sport participation and performance. In J.M. Silva, & D. Stevens (Eds.), Psychological foundations of sport (503-519). Boston: Allyn and Bacon.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Danioni, F., Barni, D., & Rosnati, R. (2017). Transmitting sport values: The importance of parental involvement in children's sport activity. Europe's Journal of Psychology, 13(1), 75-92.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dorsch, T.E., Smith, A.L., & Dotterer, A.M. (2016). Individual, relationship, and context factors associated with parent support and pressure in organized youth sport. Psychology of Sport and Exercise, 23, 132-141.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ede, S., Kamphoff, C.S., Mackey, T., & Armentrout, S.M. (2012). Youth hockey athletes' perceptions of parental involvement: They want more. Journal of Sport Behavior, 35(1), 3-18.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fejes, B.J. (2018). Az osztálytársak szerepe a motivációs klíma észlelésében. Iskolakultúra, 28(10-11), 39-54.

 • Gagné, M. (2003). Autonomy support and need satisfaction in the motivation and well-being of gymnasts. Journal of Applied Sport Psychology, 15(4), 372-390.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Giannitsopoulou, E., Kosmidou, E., & Zisi, V. (2010). Examination of parental involvement in Greek female athletes. Journal of Human Sport and Exercise, 5(22), 176-187.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Goodman M., & James I.A. (2017). Parental involvement in young footballers' development: A comparison of the opinions of children and their parents. Sport and Exercise Psychology Review, 13(1), 2-9.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Grolnick, W.S., Ryan, R.M., & Deci, E.L. (1991). Inner resources for school achievement: Motivational mediators of children's perceptions of their parents. Journal of Educational Psychology, 83(4), 508-517.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Grolnick, W.S., & Slowiaczek, M.L. (1994). Parents' involvement in children's schooling: A multidimensional conceptualization and motivational model. Child Development, 65(1), 237-252.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hagger, M.S., Chatzisarantis, N.L., Hein, V., Pihu, M., Soós, I., & Karsai, I. (2007). The perceived autonomy support scale for exercise settings (PASSES): Development, validity, and cross-cultural invariance in young people. Psychology of Sport and Exercise, 8(5), 632-653.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hellstedt, J. (1987). The coach/parent/athlete relationship. The Sport Psychologist, 1(2), 151-160.

 • Henriksen, K., Stambulova, N., & Roessler, K.K. (2010). Holistic approach to athletic talent development environments: A successful sailing milieu. Psychology of Sport and Exercise, 11(3), 212-222.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Holt, N., Tamminen, K., Black, D., Mandigo, J., & Fox, K. (2009). Youth sport parenting styles and practices. Journal of Sport and Exercise Psychology, 31(1), 37-59.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hoover-Dempsey, K.V., & Sandler, H.M. (1997). Why do parents become involved in their children's education? Review of Educational Research, 67(1), 3-42.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hoyle, R.H., & Leff, S.S. (1997). The role of parental involvement in youth sport participation and performance. Adolescence, 32(125), 233-244.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kanters M.A., Bocarro J., & Casper J.M. (2008). Supported or pressured? An examination of agreement among parents and children on parent's role in youth sports. The Journal of Sport Behavior, 31(1), 1-17.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kerr, G.A., & Stirling, A.E. (2012). Parents' reflections on their child's experiences of emotionally abusive coaching practices. Journal of Applied Sport Psychology, 24(2), 191-206.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács, K., Gyömbér, N., F. Földi, R. & Lénárt, Á. (in press). Észlelt Autonómia támogatás Kérdőívek hazai adaptációja. Alkalmazott Pszichológia.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lagacé-Séguin, D.G., & Case, E. (2010). Extracurricular activity and parental involvement predict positive outcomes in elementary school children. Early Child Development and Care, 180(4), 453-462.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lazopoulou V. (2006). Exploration of perceived parental involvement in sports by athletes and parents. Unpublished dissertation. Trikala: University of Thessaly.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lee, M, & Maclean, S. (1997). Sources of parental pressure among age group swimmers. European Journal of Physical Education, 2(2), 167-177.

 • Leff, S., & Hoyle, R. (1995). Young athletes' perceptions of parental support and pressure. Journal of Youth and Adolescence, 24(2), 187-203.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marsh, A., Zavilla, S., Acuna, K., & Poczwardowski, A. (2015). Perception of purpose andparental involvement in competitive youth sport. Health Psychology Report, 1, 13-23.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mageau, G.A., & Vallerand, R.J. (2003). The coach-athlete relationship: A motivationalmodel. Journal of Sports Sciences, 21(11), 883-904.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
 • O'Rourke, D.J., Smith, R.E., Smoll, F.L., & Cumming, S.P. (2011). Trait anxiety in young athletes as a function of parental pressure and motivational climate: Is parental pressure always harmful? Journal of Applied Sport Psychology, 23(4), 398-412.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ponseti, F.J., Sese, A., Garcia-Mas, A. (2016). The impact of competitive anxiety and parental influence on the performance of young swimmers, Revista Iberoamericana De Psicología Del Ejercicio Y El Deporte, 11(2), 229-237.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Power, T.G., & Woolger, C. (1994). Parenting practices and age-group swimming: A correlational study. Research Quarterly for Exercise and Sport, 65(1), 59-66.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ridley, M.J. (2013). Parental perceptions of their sport involvement with late adolescent student athletes. Unpublished doctoral dissertation, Ball State University. Letöltve: 2018. január 11-én: http://cardinalscholar.bsu.edu/handle/123456789/197517.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rodis, A.G. (2013). Swedish swimmers' perception of parental involvement. Letöltve: 2018. január 11-én: http://idrottsforum.org/rodis131126/.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ryan, R.M., Deci, E.L. (2002). Overview of self-determination theory: An organismic dialectical perspective. In E. L Deci & R.M. Ryan (Eds.), Handbook of self-determination research (3-33). New York: The University of Rochester Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sacks, D.N., Tenenbaum, G., & Pargman, D. (2006): Providing sport psychology services to families. In. J. Dosil (Ed.), The sport psychologist's handbook: A guide for sport-specific performance enhancement (39-61). New York: Wiley & Sons.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sánchez-Miguel, P.A., Leo, F.M., Sánchez-Oliva, D., Amado, D., & García-Calvo, T. (2013). The importance of parents' behavior in their children's enjoyment and amotivation in sports. Journal of Human Kinetics, 36(1), 169-177.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Siekañska, M. (2013). Athletes' perception of parental support and its influence in sports accomplishments - A retrospective study. Human Movement, 13(4), 380-387.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Smoll, F.L., Cumming, S.P., & Smith, R.E. (2011). Enhancing coach-parent relationships in youth sports: Increasing harmony and minimizing hassle. International Journal of Sports Science and Coaching, 6(1), 3-26.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stein, G.L., Raedeke, T.D., & Glenn, S.D. (1999). Children's perceptions of parent involvement: it's not how much, but to what degree that's important. Journal of Sport Behavior, 22(4), 591-601.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stroebel, L.C. (2006). Parental involvement in sport: perceptions of competitive adolescent swimmers (Unpublished doctoral dissertation, University of the Free State). Letöltve: 2018 január 11-én: https://scholar.ufs.ac.za/handle/11660/1708.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Székelyi, M., & Barna, I. (2002). Túlélőkészlet az SPSS-hez. Többváltozós elemzési technikákról társadalomkutatók számára. Budapest: Typotex Kiadó.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tofler, I.R., Knapp, P.K., & Lardon, M.T. (2005). Achievement by proxy distortion in sports: A distorted mentoring of high-achieving youth. Historical perspectives and clinical intervention with children, adolescents, and their families. Clinics in Sports Medicine, 24(4), 805-828.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Torregrosa, M., Cruz, J., Sousa, C., Viladrich, C., Villamarín, F., Garcia-Mas, A., et al. (2007). La influencia de padres y madres en el compromiso deportivo de futbolistas jóvenes. Revista Latinoamericana de Psicología, 39(2), 227-237.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Udry, E., Gould, D., Bridges, D., & Tuffey, S. (1997). People Helping People? Examining the Social Ties of Athletes Coping with Burnout and Injury Stress. Journal of Sport and Exercise Psychology, 19(4), 368-395.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wolfenden, L.E., & Holt, N.L. (2005). Talent development in elite junior tennis: Perceptions of players, parents, and coaches. Journal of Applied Sport Psychology, 17(2), 108-126.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wuerth, S., Lee, M.J., & Alfermann, D. (2004). Parental involvement and athletes' career in youth sport, Psychology of Sport and Exercise, 5(1), 21-33.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wylleman, P., & Lavallee, D. (2004). A developmental perspective on transitions faced by athletes. In M.R. Weiss (Ed.), Developmental sport and exercise psychology: A lifespan perspective (507-527). Morgantown: Fitness Information Technology.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS
 • CABELLS Journalytics

 

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed
not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed
not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
15
Scimago
Journal Rank
0.165
Scimago Quartile Score

Neuropsychology and Physiological Psychology Q4

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.7
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 441/531 (17th PCTL)
Neuropsychology and Physiological Psychology 61/68 (11th PCTL)
Scopus
SNIP
0.361

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
13
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago Quartile Score Neuropsychology and Physiological Psychology (Q4)
Psychiatry and Mental Health (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 485/529 (Q4)
Neuropsychology and Physiological Psychology 62/65 (Q4)
Scopus
SNIP
0,106

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 104 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 0 53 26
Jan 2024 0 56 26
Feb 2024 0 57 26
Mar 2024 0 70 43
Apr 2024 0 61 30
May 2024 0 16 8
Jun 2024 0 0 0