Authors:
Veronika Mészáros Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Institute of Psychology, Department of General Psychology and Methodology, Budapest

Search for other papers by Veronika Mészáros in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Szabolcs Takács Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Institute of Psychology, Department of General Psychology and Methodology, Budapest

Search for other papers by Szabolcs Takács in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Zsuzsanna Kövi Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Institute of Psychology, Department of General Psychology and Methodology, Budapest

Search for other papers by Zsuzsanna Kövi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Máté Smohai Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Institute of Psychology, Department of General Psychology and Methodology, Budapest

Search for other papers by Máté Smohai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Zoltán Gergely Csigás Innovators Partnership, Budapest

Search for other papers by Zoltán Gergely Csigás in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Zsuzsanna Tanyi Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Institute of Psychology, Department of Personality and Clinical Psychology, Budapest

Search for other papers by Zsuzsanna Tanyi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Edit Jakubovits Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Institute of Psychology, Department of General Psychology and Methodology, Budapest

Search for other papers by Edit Jakubovits in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Dóra Kovács Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Institute of Psychology, Department of General Psychology and Methodology, Budapest

Search for other papers by Dóra Kovács in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Ilona Szili Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Institute of Psychology, Department of Personality and Clinical Psychology, Budapest

Search for other papers by Ilona Szili in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Andrea Ferenczi Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Institute of Psychology, Department of Personality and Clinical Psychology, Budapest

Search for other papers by Andrea Ferenczi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Szilvia Ádám Semmelweis University, Health Services Management Training Centre, Budapest

Search for other papers by Szilvia Ádám in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Theoretical background: Research on burnout has widespread interest in mental health sciences. The Demands-Resources Model of Burnout represents a new direction in research. Similarly to the most popular model of burnout, the Multidimensional Model, it embeds burnout in an organizational framework. Goals: The purpose of this study is to analyze the dimensionality and divergent validity of the Mini Oldenburg Burnout Questionnaire (MOLBI), the measurement tool of the Demands-Resources Model. Our work also tests the multidimensional theory, which posits that the burnout dimensions are independent of one another and do not form a global burnout factor. Method: Participants' (n = 406 people, 59.1% female) mean age was 39.4 (SD = 11.06) years and most of them had a graduate degree. In addition to the MOLBI questionnaire, participants completed the Work-Family Balance and Mental Health Test. We conducted a parallel analysis and exploratory factor analysis to analyze the structure of MOLBI; a bifactor analysis and model-based reliability test to analyze the validity of global and specific factors. We assessed the relationships between MOLBI and other parameters with Kendall's tau-b correlation. Results: Our results showed that the original two-factor structure of the questionnaire fit our data best (χ2= 78.489, DF = 26, p < 0.001; CFI = 0.977; NNFI = 0.960; RMSEA = 0.068; RMSEA CI90:0.066-0.070). The reliabilities of factors and global scores were adequate. Besides, the bifactor analysis showed that the global burnout dimension and disengagement subscale had enough explanatory power. The exhaustion factor of burnout was moderately associated with work-family balance and resilience. The disengagement factor was moderately related to creative problem-solving capacity. Conclusions: MOLBI demonstrates appropriate psychometric characteristics and can be reliably used for the assessment of global burnout (with the total score) and disengagement. Therefore, it fits the dimensional perspective of mental health problems. Considering the construct and divergent validity analysis, exhaustion and global burnout show a similar correlation pattern, while disengagement measures the motivational and behavioral aspects of the phenomenon.

Elméleti háttér: A kiégés kutatása széleskörű érdeklődésre tart számot a mentális- és egészségtudományokban. A kutatásban új irányt képvisel a kiégés Követelmény-Erőforrás Modellje, amely a fogalom legnépszerűbb modelljéhez, a Multidimenzionális modellhez hasonlóan szervezeti keretbe ágyazza a kiégés jelenségét. Cél: Tanulmányunk célja a kiégés Követelmény-Erőforrás Modelljéhez mérőeszközként illeszkedő Mini Oldenburg Kiégés Kérdőív (MOLBI) pszichometriai elemzése. Munkánk kiemelten vizsgálja a multidimenzionális teória egyik alapvető állítását, miszerint a kiégés dimenziók egymástól függetlenek és nem alkotnak egy globális kiégés faktort. Módszer: A vizsgálatban 406 fő vett részt (59,1% nő). Átlagosan 39,4 (SD = 11,06) évesek és legtöbbjük felsőfokú végzettségű. A résztvevők a MOLBI kérdőív mellett a Munkahely-Család Egyensúly és a Mentális Egészség Kérdőívet is kitöltötték. A MOLBI struktúrájának elemzésére parallel analízist és feltáró faktoranalízist alkalmaztunk. A globális és specifikus faktorok létjogosultságának elemzésére bifaktor elemzést és modellfüggő megbízhatósági vizsgálatokat végeztünk. A MOLBI kapcsolatrendszerét Kendall tau-b korrelációval elemeztük. Eredmények: Eredményeink azt mutatták, hogy a kérdőív kétfaktoros eredeti faktorstruktúrája megerősíthető (χ2 = 78,489, DF = 26, p < 0,001; CFI = 0,977; NNFI = 0,960; RMSEA = 0,068 ; RMSEA CI90:0,066-0,070). A dimenziók megfelelő reliabilitás értékekkel rendelkeztek. Emellett a bifaktor elemzés eredményei szerint a kérdőív két faktorának összege - a teljes kiégés dimenzió - is megfelelő magyarázó erővel bírt. A kiégés kimerülés faktora elsősorban a munka-család egyensúllyal, valamint a rezilienciával mutatott közepes erősségű kapcsolatot. Következtetések: A MOLBI megfelelő pszichometriai paraméterekkel rendelkező mérőeszköz, amelynek alkalmazásával mind a teljes kiégés, mind a kiábrándultság megbízhatóan mérhető. Ezáltal jól illeszkedik a klinikai diagnosztikában jelenleg uralkodó dimenzionális szemlélethez. A vizsgálatban használt konstruktum és divergens validitás elemzését figyelembe véve, a kimerültség és a teljes kiégés hasonló korrelációs mintázatot mutat, a kiábrándultság viszont a jelenség motivációs és cselekvéses aspektusát méri.

 • Ádám, Sz., Mészáros, V., Kövi, Zs., Gustafsson S.M., Tevik Løvseth, L. (2019). A munka és család összeegyeztetésének mérési lehetőségei MPT Nagygyűlés, 2019.05.30.–2019.06.01., Debrecen.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ádám Sz., Dombrádi V., Mészáros V., Bányai G., Nistor A., & Bíró K. (2020). Az Oldenburg Kiégés Kérdőív és rövidített változatának összehasonlító elemzése. Ideggyógyászati Szemle, 73(7–8), 231240.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baglin, J. (2014). Improving your exploratory factor analysis for ordinal data: A demonstration using FACTOR. Practical Assessment, Research, and Evaluation, 19(1), 115.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bakker, A.B., Demerouti, E., & Schaufeli, W.B. (2005). The crossover of burnout and work engagement among working couples. Human Relations, 58(5), 661689.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bakker, A.B., Demerouti, E., & Verbeke, W. (2004). Using the job demands-resources model to predict burnout and performance. Human Resource Management, 43, 83104.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bakker, A.B., Schaufeli, W.B., Demerouti, E., Janssen, P.P.M., Van der Hulst, R., & Brouwer, J. (2000). Using equity theory to examine the difference between burnout and depression. Anxiety, Stress, and Coping, 13, 247268.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bentler, P.M. (1990). Comparative fit indexes in structural models. Psychological Bulletin, 107(2), 238246.

 • Campos, J.A.D.B., Carlotto, M.S., & Marôco J. (2012). Oldenburg Burnout Inventory - student version: cultural adaptation and validation into Portuguese. Psicologia: Reflexao e Crítica 25(4), 709718.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Carlson, D.S., Kacmar, K.M., Wayne, J.H., & Grzywacz, J.G. (2006). Measuring the positive side of the work-family interface: Development and validation of a work-family enrichment scale. Journal of Vocational Behavior, 68(1), 131164.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Carragher, N., Krueger, R.F., Eaton, N.R., & Slade, T. (2015). Disorders without borders: current and future directions in the meta-structure of mental disorders. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 50(3), 339350.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cohen, D.S., Colliver, J.A., Robbs, R.S., & Swartz, M.H. (1996). A large-scale study of the reliabilities of checklist scores and ratings of interpersonal and communication skills evaluated on a standardized-patient examination. Advances in Health Sciences Education, 1(3), 209213.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cordes, C.L., & Dougherty, T.W. (1993). A review and an integration of research on job burnout. Academy of Management Review, 18(4), 621656.

 • Demerouti, E., Bakker, A.B., Nachreiner, F., & Schaufeli, W.B. (2001). The Job Demands- Resources Model of burnout. Journal of Applied Psychology, 86, 499512.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Demerouti, E., & Bakker, A.B. (2008). The Oldenburg Burnout Inventory: A good alternative to measure burnout and engagement. In J. R.B. Halbesleben (ed.), Handbook of stress and burnout in health care (65-78). Hauppauge, NY: Nova Science Pub Inc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gil-Monte, P.R. (2005). Factorial validity of the Maslach Burnout Inventory (MBIHSS) among Spanish professionals. Revista De Saude Publica, 39(1), 18.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Halbesleben, J.R.B., & Demerouti E. (2005). The construct validity of an alternative measure of burnout: investigating the English translation of the Oldenburg Burnout Inventory. Work Stress, 19(3), 208220.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss, T., Polonyi, T., Imrek, M. (2018). Munkahelyi stressz és egészség. A burnout szindróma a 21. században - Kutatás, mérés, elmélet és terápia. Alkalmazott Pszichológia, 18(2), 75103.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lorenzo-Seva, U. (1999). Promin: A method for oblique factor rotation. Multivariate Behavioral Research, 34(3), 347365.

 • Mahadi, N.F., Chin, R.W.A., Chua, Y.Y., Chu, M.N., Wong, M.S., Yusoff, M.S.B., et al. (2018). Malay language translation and validation of the Oldenburg Burnout Inventory measuring burnout. Education in Medicine Journal, 10(2), 2740.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mäkikangas, A., Hätinen, M., Kinnunen, U., & Pekkonen, M. (2011). Longitudinal factorial invariance of the Maslach Burnout Inventory-General Survey among 96 employees with job-related psychological health Problems. Stress and Health, 27(4), 347352.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Maslach, C., & Jackson, S.E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behaviour, 2(2), 99113.

 • Maslach, C., & Jackson, S. (1986). Maslach Burnout Inventory Manual (2nd Ed.). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.

 • Mészáros, V., Ádám, S., Szabó, M., Szigeti, R., & Urbán, R. (2014). The bifactor model of the Maslach Burnout Inventory-Human Services Survey (MBI-HSS) - An alternative measurement model of burnout. Stress and Health, 30(1), 8288.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Muthén, L.K., & Muthén, B.O. (2019). Mplus 8.4. Los Angeles, CA: Muthén & Muthén.

 • Pines, A. (1993). Burnout - an existential perspective. Philadelphia, PA, US: Taylor & Francis.

 • Reise, S.P., Bonifay, W.E., & Haviland, M.G. (2013). Scoring and modeling psychological measures in the presence of multidimensionality. Journal of Personality Assessment, 95(2), 129140.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schuster, M.D.S., & Dias, V.D.V. (2018). Oldenburg Burnout Inventory-validaçao de uma nova forma de mensurar Burnout no Brasil. Ciencia & Saude Coletiva, 23, 553562.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sedlar, N., Sprah, L., Tement, S., & Socan, G. (2015). Internal structure of an alternative measure of burnout: Study on the Slovenian adaptation of the Oldenburg Burnout Inventory (OLBI). Burnout Research, 2(1), 17.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schonfeld, I.S., Verkuilen, J., & Bianchi, R. (2019). An exploratory structural equation modeling bi-factor analytic approach to uncovering what burnout, depression, and anxiety scales measure. Psychological Assessment, 31(8), 10731079.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Shirom, A. (2003). Job related burnout. In J.C. Quick & T.E. Tetrick (Eds.), Handbook of occupational psychology (245–264). Washington DC: American Psychological Association.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Subburaj, A., & Vijayadurai, J. (2016). Translation, validation and psychometric properties of Tamil version of Oldenburg Burnout Inventory (OLBI). Procedia-Social and Behavioral Sciences, 219, 724731.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szigeti, R., Balázs, N., Bikfalvi, R., & Urbán, R. (2017). Burnout and depressive symptoms in teachers: Factor structure and construct validity of the Maslach Burnout inventory- educators survey among elementary and secondary school teachers in Hungary. Stress and Health, 33(5), 530539.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Thun, S., Fridner, A., Minucci, D., & Løvseth, L. T. (2014). Sickness present with signs of burnout: The relationship between burnout and sickness presenteeism among university hospital physicians in four European countries, Scandinavian Psychologist, 1 . Retrieved from: https://psykologisk.no/sp/2014/11/e5/ 02.01.2020.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vanheule, S., Rosseel, Y., & Vlerick, P. (2007). The factorial validity and measurement invariance of the Maslach Burnout Inventory for human services. Stress and Health, 23(2), 87-91.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha (2019). Többváltozós statisztika dióhéjban: Változó orientált módszerek. Budapest: Pólya Kiadó.

 • Vargha A. (2016). A ROPstat statisztikai programcsomag. Statisztikai Szemle, 94(11–12), 11651192.

 • Vargha, A., Zábó, V., Török, R., & Oláh, A. (2020). A jóllét és a mentális egészség mérése: a Mentális Egészség Teszt. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 21(3), 281322.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Watkins, M.W. (2013). Omega. Retrieved from: http://edpsychassociates.com/Software/ Omega.zip 09.04.2013.

 • Westman, M. (2001). Stress and strain crossover. Human Relations, 54(6), 717751.

 • Westman, M., & Vinokur, A.D. (1998). Unraveling the relationship of distress levels within couples: Common stressors, empathic reactions, or crossover via social interaction?. Human Relations, 51(2), 137156.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zábó, V., & Vargha, A. (2019) Újabb eredmények az Élet Értelme Kérdőív magyar változatának validálásához. Alkalmazott Pszichológia, 19(2), 7798.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS
 • CABELLS Journalytics

 

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed
not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed
not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
15
Scimago
Journal Rank
0.165
Scimago Quartile Score

Neuropsychology and Physiological Psychology Q4

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.7
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 441/531 (17th PCTL)
Neuropsychology and Physiological Psychology 61/68 (11th PCTL)
Scopus
SNIP
0.361

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
13
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago Quartile Score Neuropsychology and Physiological Psychology (Q4)
Psychiatry and Mental Health (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 485/529 (Q4)
Neuropsychology and Physiological Psychology 62/65 (Q4)
Scopus
SNIP
0,106

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 104 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2023 0 16 17
Oct 2023 0 42 47
Nov 2023 0 40 39
Dec 2023 0 55 20
Jan 2024 0 137 55
Feb 2024 0 161 58
Mar 2024 0 2 22