View More View Less
 • 1 Department of Psychiatry, Washington University School of Medicine, St. Louis, USA
 • 2 Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Pszichológiai Intézet, Személyiség- és Klinikai Pszichológia Tanszék, Budapest
 • 3 Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pszichológiai Intézet, Pécs
 • 4 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet, Pécs
 • 5 Szent István Egyetem Kaposvári Campus, Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék, Kaposvár

Elméleti háttér: A médiaeszközök számos típusa ismert. A személyes képességeken és a technikai lehetőségeken múlik azonban, hogy az információt fogadó fél a lehetőségek közül melyeket részesíti előnyben és milyen mértékben merül el a médiaeszközökön keresztül közvetített valóságban. A humán technológia álláspontja szerint a médiával való elmélyült foglakozás során a személy természetes környezetére irányuló figyelme háttérbe szorul, a befogadó sokszor a média által teremtett világ rabjává válik. A médiahasználat köti le az alkalmazó figyelmét, együtt mozog vele, mintha az maga a valóság lenne. A média valóságélményt kiváltó hatásában több személyes jellemző játszik szerepet. Cél: A tanulmány bemutatja a média személyes használatakor megjelenő belemerülési képesség egyik kérdőíves mérési lehetőségét, a Belemerülési Tendencia Kérdőívet, továbbá megvizsgálja a személyes prediszpozíciók egy csoportját, amelyek kapcsolatban lehetnek a hagyományos szórakoztató, valamint digitális kommunikációs eszközök használata során átélt belemerülés mértékének mutatóival. Módszerek: A keresztmetszeti, kérdőíves, hozzáférhetőségi mintavételi eljárást alkalmazó vizsgálatban 781 közép- és felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező személy vett részt [192 férfi, átlagéletkor: 28,6 (SD = 11,4) év és 589 nő, átlagéletkor: 28,4 (SD = 11,03) év]. A résztvevők budapesti, pécsi és kaposvári egyetemeken tanuló, illetve szakmai továbbképzéseken megjelenő személyek közül kerültek ki. Mérőeszközök: Belemerülési Tendencia Kérdőív (ITQ), Tellegen Abszorpciós Skála, Lelki Egészség Kontinuum Rövid Változat, Énkép Egyértelműség Skála, Szkizotípiás Személyiség Kérdőív Rövid Változata, Bergeni Facebook Addikciós Skála, valamint a Problémás Internet Használat Kérdőív. Eredmények: Az adatok megerősítették azt a korábbi elképzelést, miszerint az ITQ személyes részvétel skálája maladaptív funkciókhoz kapcsolódik, mint amilyen az abszorpciós képesség (r = 0,47; p = 0,003) és a szkizotípia (r = 0,36; p = 0,004). A számítógépes játék skála szintén pozitív irányú együttjárást mutat a maladaptív jellegű vonásokkal (abszorpciós képesség skála: r = 0,28; p = 0,002; szkizotípia: r = 0,19; p = 0,004). Ezzel szemben az ITQ figyelem fókusz skálája az adaptív funkciókat szolgáló vonásokhoz kapcsolódik (szelf-koherencia: r = 0,27; p = 0,003; lelki egészség: r = 0,43; p = 0,011). Továbbá rámutattunk arra, hogy számítógépes játékokra fordított idő növekedésével párhuzamosan a kognitív zavarok (β = 0,10; p = 0,012) és a mindennapi viselkedésben mutatkozó furcsa megnyilvánulások (β = 0,10; p = 0,016) száma is növekszik. Következtetések : Az ITQ skálái adaptáció és maladaptáció tekintetében eltérő módon mérik a médiaeszközök által közvetített valósághoz való viszonyt, ugyanakkor jól jellemzik a befogadó személy digitális környezethez való hozzáállásának ellentmon dásait.

Theoretical background: A lot of the types of a media devices are commonly used. However, the application of these tools depends on personal capabilities, availability of adequate technical conditions, and individual preference to immersion into a mediated environment. The literature of human technology highlighted that when a person dealt with the contents of a digital massage his/her attention got withdrawn from his/her current environment. In same cases, the receiver of the mediated information becomes addicted to the easily controlled digital environment as if it would be a real physical environment. The manifestation of the filing of this type of virtual reality depends on personal capabilities and attitudes. Aims: We presented an assessment method repertoire of sense of immersion for social media and computer gaming and, applications involving the Immersive Tendency Questionnaire. Furthermore, we analyzed the personal pre-dispositions that play a role in the degree of immersion while a person is concerned with the mediated environment. Methods: In the study participated 781 graduated and post-graduated persons (192 male, mean age 28.5 [SD 11.4] years, and 589 females, mean age 28.4 [SD 11.03] years). Participants were recruited via a large university cohort (Budapest, Kaposvár, and Pécs). Used questionnaires: Immersion Tendency Questionnaire (ITQ), Tellegen Absorption Scale, Mental Health Continuum, Self-concept Clarity, Schizotypal Personality Questionnaire, Bergen Facebook Addiction Scale, and Problematic Internet Using Questionnaire. Results: Our data supported the earlier findings that the Involvement scale of the ITQ across the absorption capability (r = 0.47, p = 0.003) and schizotypy (r = 0.36, p = 0.004) associated with maladaptive personality functions. The rate of the computer gaming activity showed a similar maladaptive effect with absorption capability (r = 0.28, p = 0.002) and schizotypy (r = 0.19, p = 0.004). However, the Attentional focus scale of ITQ linked to adaptive personality function such as self-coherence (r = 0.27, p = 0.003) and mental health (r = 0.43, p = 0.011). Furthermore, data revealed that the frequent computer gaming can be associated with cognitive (β = 0.10, p = 0.012) and disorganized (β = 0.10, p = 0.016) factors of schizotypal personality questionnaire. Conclusion: The factor structure of ITQ is dual-faced so the scales measure the immersion into the mediated world in a different way. These results exactly describe the user’s contradictory relationship with the mediated environment.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Andreassen, C.S., Torsheim, T., Brunborg, G.S., & Pallesen, S. (2012). Development of a Facebook addiction scale. sychological Reports, 110(2), 501517.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bailenson, J.N., & Yee, N. (2006). A longitudinal study of task performance, head movements, subjective report, simulator sickness, and transformed social interaction in collaborative virtual environments. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 15(6), 699716.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.

 • Barbier, F., & Bertho Lavenir, C. (2004). A média története. Budapest, Osiris Kiadó

 • Bohács, K. (2010 ). A dinamikus értékelés. Magyar Pedagógia, 110(4), 311328.

 • Burke, M., Marlow, C., & Lento, T. (2010). Social Network activity and social well-being. Postgraduate Medical Journal, 85, 455459.

 • Campbell, J.D., Trapnell, P.D., Heine, S.J., Katz, I.M., Lavalee, L.F., & Lehman, D.R. (1996). Self-concept clarity: Measurement, personality correlates, and cultural boundaries. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 141156.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cicei, A.C. (2012). Examining the association between self-concept clarity and self-esteem on a sample of Romanian students. Procedia Social and Behavioral Sciences, 46, 43454348.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cicero, D.C. (2017). Self-concept clarity and psychopathology. In J. Lodi-Smith, & K. DeMarree (Eds.), Self-concept clarity (219242). Springer: Cham

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Claridge, G., & Blakey, S. (2009). Schizotypy and affective temperament: Relationship with divergent thinking and creativity style. Personality and Individual Differences, 46(8), 820826.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cohen, A.S., Matthews, R.A., Najolia, G.M., & Brown, L.A. (2010).Toward a more psychometrically sound brief measure of schizotypal traits: Introducing the SPQ-Brief Revised.Journal of Personality Disorders, 24(4), 516537.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cyberpsychology La, U.Q.O. (2004). Presence Questionnaire Revisited by the UQO Cyberpsychology La. Letöltve: 2017.03.12-én: http://w3.uqo.ca/eyberpsy/docs/quires/pres/PQ_va.pdf.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Denti, L., Nilsson, I., Barbopoulos, I., Holmberg, L., Thulin, M., Wendeblad, M., Andén, L., Davidsson, E. (2012). Sweden’s Largest Facebook Study: A Survey of 1,000 Swedish Facebook Users. Gothenburg Research Institute, April 2.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Demetrovics, Zs., Szeredi, B., & Rózsa, S. (2008 ). The three-factor model of Internet addiction: The development of the Problematic Internet Use Questionnaire. Behavior Research Methods, 40(2), 563574.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • de Vignemont, F. (2018). Mind the Body: An Exploration of Bodily Self-Awareness. Oxford: Oxford University Press.

 • Duplin, B., & Heller, G.(2010). Going to other worlds: The relationships between, video gaming, psychological absorption, and daydreaming style. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 13(2), 169172.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Feuerstein, R., Feuerstein, R.S., & Falik, L. (2010): Beyond Smarter: Mediated Learning and the Brain’s Capacity for Change. New York: Teachers College Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Flor, H., & Turk, D.C. (1989). Psychophysiology of chronic pain: Do chronic pain patients exhibit symptom-specific psychophysiological response? Psychological Bulletin, 105, 215259.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ehrnooth, E., Zacharia, R., Svendson, G., Jorgensen, M.M., Yishay, M., Sorenson, B.S., et al. (2002). Increased thymidylate synthase mRNA concentration in blood leukocytes following an experimental stressor. Psychotherapy & Psychosomatics, 71, 97-103.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garcia, D., & Sikström, S. (2014 ). The dark side of Facebook: Semantic representations of status updates predict the Dark Triad of Personality. Personality and Individual Differences, 67, 9296.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fonagy, P., Gergely, Gy., Jurist, E.L., & Target, M. (2002). Affect regulation, mentalization, and the development of the self. New York: Other Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gentile, G., Petkova, V.I., & Ehrsson, H.H. (2011).Integration of visual and tactile signals from the hand in the human brain: an FMRI study.Journal of Neurophysiology, 10(2), 910922.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Glicksohn, J., & Berkovich-Ohana, A. (2012). Absorption, immersion, and consciousness. In J. Gackenbach (Ed.), Perspectives on cognitive psychology. Video gameplay and consciousness (8399)Hauppauge, NY: Nova Science Publishers.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hargitai, R., Rózsa, S., Hupuczi, E., Birkás B., Hartung I., Hartungné Somlai E., et al. (2020). Az Énkép Egyértelműség Kérdőív (Self-Concept Clarity Scale, SCCS) hazai adaptációja. Kézirat. Közlésre benyújtva a Magyar Pszichológiai Szemléhez.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jeong, E.J., & Kim, D.H. (2011). Social activities, self-efficacy, game attitudes, and game addiction. Cyberpsychology, Behavior and Social Networks, 14, 213221.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kardefelt-Winther, D. (2014.). A conceptual and methodological critique of internet addiction research: toward a model of compensatory internet use. Computers in Human Behavior, 31, 351354.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kállai, J. (2015). Társas kapcsolatok neuropszichológiája. Medicina Kiadó: Budapest

 • Kállai, J. (2019 ). A komputer által létrehozott virtuális valóság pszichológiai mechanizmusai: téri reprezentációs sajátosságok. Magyar Pszichológiai Szemle, 74(2), 181200.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kállai, J., Rózsa, S., Hupuczi, E., Hargitai, R., Birkás, B., Hartung, I., et al. (2018 ). A Szkizotípia Személyiség Kérdőív rövid, módosított változatának (SPQ-BR) magyar adaptációja és faktorainak értelmezése.Psychiatria Hungarica, 33(3), 205221.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kállai, J., Rózsa, S., Hupuczi, E., Hargitai, R., Birkás, B., Hartung, I., et al. (2019).Cognitive fusion and affective isolation: Blurred self-concept and empathy deficits in schizotypy.Psychiatry Research, 271, 178186.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kennedy, R.S., Lane, N.E., Berbaum, K.S., & Lilienthal, M.G. (1993).Simulator sickness questionnaire: An enhanced method for quantifying simulator sickness.The International Journal of Aviation Psychology, 3(3), 203220.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Keyes, C.L.M. (2005). Mental Illness and/or Mental Health? Investigating Axioms of the Complete State Model of Health.Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73, 539548.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Király, O., Griffiths, M.D., & Demetrovics, Z. (2015).Internet gaming disorder and the DSM-5: Conceptualization, debates, and controversies. Current Addiction Reports, 2(3), 254262.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ko, C.H., Yen, J.Y., Chen, C.C., Chen, S.H., & Yen, C.F. (2005).Gender differences and related factors affecting online gaming addiction among Taiwanese adolescents.Journal of Nervous and Mental Disease, 193, 273277.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Keyes, C.L.M. (2013). Mental well-being: International contributions to the study of positive mental health. Dordrecht: Springer

 • Koronczai, B., Urbán, R., Kökönyei, K., Paksi, B., Papp, K., Kun, B., et al. (2011). Confirmation of the three-factor model of problematic internet use on off-line adolescent and adult samples. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 14(11), 657664.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kuss, D.J., & Griffiths M.D. (2012).Internet gaming addiction: a systematic review of empirical research.International Journal of Mental Health Addiction, 10, 278296.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lenzenweger, M.F. (2015).Thinking clearly about schizotypy: hewing to the schizophrenia liability core, considering interesting tangents, and avoiding conceptual quicksand. Schizophrenia Bulletin, 41(Suppl 2),S483S491.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lewis, J.R., & Sauro, J. (2009). The factor structure of the System Usability Scale. In M. Kurosu (Ed.), Human-Centered Design. HCD 2009. Lecture Notes in Computer Science (94103). Berlin, Heidelberg: Springer

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Murphy, C.A., Coover, D., & Owen, S.V. (1989). Development and validation of the computer self-efficacy scale. Educational and Psychological Measurement, 49(4), 893899.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nelson, B., & Rawlings, D. (2010).Relating schizotypy and personality to the phenomenology of creativity.Schizophrenia Bulletin, 36(2), 388399.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nilsson, N.C., Nordahl, L., & Serafin, S. (2016).Immersion revisited: A review of existing definitions of immersion and their relation to different theories of presence.Human Technology, 12(2), 108134.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Orchard, L.J., & Fullwood, C. (2010).Current perspectives on personality and Internet use.Social Science Computer Review, 28(2), 155169.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Park, N., Kee, M.A., & Valenzuela, S. (2009).Being immersed in a social networking environment: Facebook group, uses and gratifications, and social outcomes. CyberPsychology and Behavior, 12(6), 729733.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Parsons, T.D., Barnett, M., & Melugin, P.R. (2015). Assessment of personality and absorption for mediated environments in a college sample. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking 18(12), 752756.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pekrun, R., Goetz, T., Frenzel, A.C., Barchfeld, P., & Perry, R.P. (2011). Measuring emotions in students’ learning and performance: The Achievement Emotions Questionnaire (AEQ). Contemporary Educational Psychology, 36(1), 3648.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Piaget, J., & Inhelder, B. (1956). The child’s conception of space. London, Routledge, and Paul Kegan

 • Reinhardt, M. (2014). Szubjektív jóllétünk érzelmi, pszichológiai és társas mozaikdarabkái – A mentális egészség kétkontinuum-modellje. In J. Fülöp, Zs. Mirnics, M. Vassányi (szerk.), Kapcsolatban – Istennel és emberrel (1531). Budapest: L’Harmattan Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Polner, B., Simor, P., & Kéri, S. (2018). Insomnia and intellect mask the positive link between schizotypal traits and creativity. PeerJ 6, e5615. Doi:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rózsa, S., Hupuczi, E., Martin, L., Birkás, B., Hartung, I., Hargitai, R., et al. (2019). A Tellegen Abszorpciós Skála részletes pszichometriai elemzése. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 20(1), 3577.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rózsa, S., & Kállai, J. (2020). Immersive Tendency Questionnaire: factor structure and validity. Kézirat.

 • Ryff, C.D., & Keyes, C.L.M. (1995). The Structure of Psychological Well-Being Revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69, 719727.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Şalvarlı, Ş.İ., & Griffiths, M.D. (2019). Internet gaming disorder and its associated personality traits: A Systematic Review Using PRISMA Guidelines. International Journal of Mental Health and Addiction.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Simor, P., Köteles, F., & Bódizs, R. (2011). Elmerülés az élményben: a Tellegen-féle Abszorpció Skála vizsgálata egyetemista mintán. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 12(2), 101123.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Slater, M. (1999). Measuring Presence: A response to the Witmer and Singer Presence Questionnaire. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 8(5), 560565.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Slater, M., & Steed, A. (2000). A virtual presence counter. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 9(5), 413434

 • Slater, M. (2009). Place illusion, and plausibility can lead to realistic behavior in immersive virtual environments. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Science 364(1535), 35483557.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tagg, C. (2015). Exploring digital communication. London, Routledge, Taylor, and Francis Group.

 • Tcha-Tokey, K., Christmann, O., Loup-Escande, E., & Richir, S. (2016). Proposition and validation of a questionnaire to measure the user experience in immersive virtual environments. The International Journal of Virtual Reality, 16(1), 3348.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tellegen, A. & Atkinson, G. (1974). Openness to absorbing and self-altering experiences, absorption, a trait related to hypnotic susceptibility. Journal of Abnormal Psychology, 83(3), 268277.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tellegen, A. (1992). Note on structure and meaning of the MPQ Absorption scale. Unpublished manuscript, University of Minnesota

 • Toma, C.L., & Hancock, J.T. (2013). Self-affirmation underlies Facebook use. Social Psychology Bulletin, 39(3), 321331.

 • Tosun, L.P. (2012). Motives for Facebook use and expressing “true self” on the internet. Computers in Human-Behavior, 28(4), 15101517.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Truzoli, R., Osborne, L.A., Romano, M., & Reed, P. (2016). The relationship between schizotypal personality and internet addiction in university students. Computers in Human Behavior, 63, 1924

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ujhelyi, A. (2014). A facebook szociálpszichológiája. Szakirodalmi összefoglaló. Alkalmazott Pszichológia, 14(1), 113132.

 • Ungerleider, I. G., & Miskin, M. (1982). Two cortical visual systems. In D.J. Ingle, M.A. Goodale, & R.J.W., Mansfeld (Eds.), Analysis of visual behavior (549586). Cambridge, MA: MIT Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Weibel, D., Wissmath, B., & Mast, F.W. (2010). Immersion in mediated environments: the role of personality traits. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 13(3), 251256.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Witmer, B.G., & Singer. M.J. (1998). Measuring presence in virtual environments: A presence questionnaire. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 7(3), 225240.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2020 0 0 0
Oct 2020 0 0 0
Nov 2020 0 0 0
Dec 2020 0 0 0
Jan 2021 0 72 74
Feb 2021 0 60 64
Mar 2021 0 15 8