Authors:
Sándor Rózsa Department of Psychiatry, Washington University School of Medicine, St. Louis, USA
Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar, Pszichológiai Intézet, Budapest

Search for other papers by Sándor Rózsa in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Gábor Vincze Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórháza, Pszichiátriai Osztály, Gyula

Search for other papers by Gábor Vincze in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Imre András Török Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórháza, Pszichiátriai Osztály, Gyula

Search for other papers by Imre András Török in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Ernő Hupuczi Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet, Pécs

Search for other papers by Ernő Hupuczi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Rita Hargitai Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológiai Intézet, Budapest

Search for other papers by Rita Hargitai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
László Martin Kaposvári Egyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Intézet, Kaposvár

Search for other papers by László Martin in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
István Hartung Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet, Pécs

Search for other papers by István Hartung in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
István Tiringer Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet, Pécs

Search for other papers by István Tiringer in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Mária Simon Pécsi Tudományegyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Pécs

Search for other papers by Mária Simon in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
János Kállai Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet, Pécs
Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pszichológiai Intézet, Pécs

Search for other papers by János Kállai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Háttér: A pszichózisra való sérülékenység feltárása és a korai intervenció a klinikai gyakorlat és a kutatások fontos részét képezik. A Mágikus Fogalomképzés Skála az egyik leggyakrabban alkalmazott önjellemző kérdőív, amelyet a pszichózisra való hajlam feltárására dolgoztak ki. Meglepő azonban, hogy a Mágikus Fogalomképzés Skála pszicho­ metriai jellemzőit klinikai mintán szinte alig vizsgálták. Célkitűzés: A tanulmány fő célja a Mágikus Fogalomképzés Skála faktorszerkezetének feltárása nagy elemszámú egyetemi hallgatói mintán (n = 1730) és pszichiátriai betegek (n = 319) körében. Módszerek: A kérdőív faktorszerkezetét megerősítő (egydimenziós, többdimenziós szerkezet, bifaktoros elrendezés) és feltáró faktorelemzések, valamint parallel­elemzések segítségével vizsgáltuk. A skálák megbízhatóságát a hagyományos módszerek mellett (pl. Cronbach­α) modellalapú megbízhatósági becslésekkel (hierarchikus ómega) is jellemeztük. A faktorszerkezet elemzését követően a valószínűségi tesztelméleti alapokon nyugvó Tétel­válasz elmélet (Item Response Theory, IRT) segítségével az item­paraméterek becslését (nehézség és diszkrimináció) és az eltérő tételműködést is megvizsgáltuk, majd egy rövid, 15 tételes változatot alakítottunk ki, amelynek a kritériumvaliditását más mérőeszközök felhaszná- lásával teszteltük (pl. Szkizotípia Személyiség Kérdőív rövid változat; Davis­féle Empátia Kérdőív). Eredmények: A parallel­elemzés a hallgatói mintán 3 faktort, míg a klinikai mintán 2 dimenziót valószínűsített. Mindkét minta esetében a negatív tételek önálló dimen ziót alkottak, amit járulékos faktornak tekintetve a későbbiekben nem elemeztünk. A megerősítő faktorelemzés a normatív hallgatói mintán a bifaktoros struktúrát támasztotta alá, ahol az általános faktor mellett két speciális dimenzió jelent meg: paranormális hiedelmek és mágikus okság/spiritualitás (RMSEA = 0,052; CFI = 0,993; TLI = 0,990). A klinikai mintán az egydimenziós szerkezet adta a legjobb illeszkedési mutatókat (RMSEA = 0,032; CFI = 0,970; TLI = 0,965). A 15 tételre rövidített skála jó pszichometriai jellemzőkkel rendelkezett, bár az IRT elemzés rávilágított arra, hogy néhány tétel eltérő jelentést hordoz a nemek (nők vs. férfiak) vagy a vizsgálati minta típusa (normatív vs. klinikai) szerinti összevetéskor. Következtetések: Eredményeink megerősítik, hogy a mágikus fogalomalkotás a klinikai mintán egydimenziós modellel ragadható meg leginkább, ezzel szemben a normatív hallgatói mintán már inkább egy bifaktoros struktúra valószínűsíthető, amelynek két speciális dimenziója az adaptív (mágikus okság/spiritulaitás) és maladaptív (paranormális hiedelmek) sajátosságok mentén különül el.

Background: Study of vulnerability to psychosis and early intervention is an area of great clinical impact and research. The Magical Ideation Scale (MIS) is among the most widely used instruments for the assessment of psychosis proneness. However, there has been little research on the psychometric properties of the MIS in clinical sample. Aims: The main goal of the present work was to study the dimensional structure underlying the MIS in a large sample of students (n = 1.730) and clinical subjects (n = 319). Methods: The structures of the MIS were examined by confirmatory (e.g., single-factor model, model with second-order factor, bifactor model) and exploratory factor analysis and parallel-analysis. The internal consistencies were calculated not only in the conventional way (e.g. Cronbach’s α) but also in the controlling of the general factor (hierarchical omega, explained common variance). After initial testing, we used Item Response Theory (IRT) to shorten and further refine the instrument, and criterion validity was evaluated by other questionnaires (e.g. Schizotypy Personality Questionnaire – Brief Revised; Interpersonal Reactivity Index). Results: To determine the number of factors that can be applied, parallel-analysis provided a good estimation of the three dimensional structure of MIS in student sample and two dimensions in clinical subjects. However, the reversed worded items caused a method factor that does not appear to be substantively meaningful. Confirmatory factor analysis identified a bifactor solution (general scale and two specific scales: paranormal beliefs and magical reasoning/spirituality) for the MIS in student sample (RMSEA = 0.052, CFI = 0.993, TLI = 0.990), and a unidimensional factor structure in clinical sample (RMSEA = 0.032, CFI = 0.970, TLI = 0.965). The shortened 15-item version of the MIS has good psychometric properties, but few of the items displayed DIF across gender or type of sample (normative or clinical). Conclusions: Our results confirm that magical ideation can be considered as a single latent psychological variable on clinical sample, and a bifactorial structure in normative sample where the adaptive (magical reasoning/spirituality) and maladaptive (paranormal beliefs) functions separated.

 • Acar, S., & Sen, S. (2013). A multilevel meta-analysis of the relationship between creativity and schizotypy. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 7(3), 214228.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Anderson, J.C., & Gerbing, D.W. (1984). The effect of sampling error on convergence, improper solutions, and goodness­of­fit indices for maximum likelihood confirmatory factoranalysis. Psychometrika, 49, 155173.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Association

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baker, F.B. (1985). The basics of item response theory. Portsmouth, NH: Heinemann

 • Bentler, P.M. (1990). Comparative fit indeces in structural models. Psychological Bulletin, 88, 588606.

 • Bentler, P.M., & Bonnet, D. C. (1980). Significance Tests and Goodness of Fit in the Analysis of Covariance Structures. Psychological Bulletin, 88(3), 588606.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brouwer, D., Meijer, R.R., & Zevalkink, J. (2013). On the factor structure of the Beck Depression Inventory-II: G is the key. Psychological Assessment, 25, 136145.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Browne, M.W., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. In K.A. Bollen & J.S. Long (Eds.), Testing structural equation models (136162). Newbury Park, CA: Sage.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cai, L., Thissen, D., & du Toit, S.H.C. (2011). IRTPRO for Windows. Lincolnwood, IL: Scientific Software International

 • Çam, Z., Seydooğulları, S., & Artar, M. (2014). Psychometric properties of the magical ideation scale in high school adolescents. Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 27, 3442.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chapman, L.J., & Chapman, J.P. (1987). The search for symptoms predictive of schizophrenia. Schizophrenia Bulletin, 13, 497503.

 • Chapman, J.P., Chapman, L.J., & Kwapil, T.R. (1995). Scales for the measurement of schizotypy. New York, NY: Cambridge University Press

 • Chapman, L.J., Chapman, J.P., Kwapil, T.R., Eckblad, M., & Zinser, M.C. (1994). Putatively psychosis-prone subjects 10 years later. Journal of Abnormal Psychology, 103(2), 171183.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chapman, L.J., Chapman, J.P., & Miller, E.N. (1982). Reliabilities and intercorrelations of eight measures of proneness to psychosis. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 50, 187195.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chapman, L.J., Chapman, J.P., & Raulin, M.L. (1976). Scales for physical and social anhedonia. Journal of Abnormal Psychology, 85, 7482.

 • Chapman, L.J., Chapman, J.P., & Raulin, M.L. (1978). Body-image aberration in schizophrenia. Journal of Abnormal Psychology, 87, 399407.

 • Chou, C., & Bentler, P.M. (1995). Estimates and tests in structural equation modeling. In R. H. Hoyle (Ed.), Structural equation modeling: Concepts, issues, and applications (3755). Thousand Oaks, CA: Sage

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cicero, D.C., Martin, E.A., & Krieg, A. (2019). Differential item functioning of the full and brief Wisconsin Schizotypy Scales in Asian, white, Hispanic, and multiethnic samples and between sexes. Assessment, 26(6), 10011013.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Claridge, G. (1997). Schizotypy: implication for illness and heath. New York, Oxford University Press.

 • Cohen, A.S., Matthewa, R., Najolia, G., & Brown, L.A. (2010). Toward a more psychometrically-sound brief measure of schizotypy improving the SPQ-B. Journal of Personality Disorders, 24, 516537.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cole, D.A. (1987). Utility of confirmatory factor analysis in test validation researh. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 584594.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Curran, P.J., West, S.G., & Finch, J. F. (1996). The robustness of test statistics to nonnormality and specification error in confirmatory factor analysis. Psychological Methods, 1, 1629.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Davis, M.H. (1983). Measuring individual differences in empathy: Evidence for a multidimensional approach. Journal of Personality and Social Psychology, 44, 113126.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Drasgow, F., & Parsons, C.K. (1983). Application of unidimensional item response theory models to multidimensional data. Applied Psychological Measurement, 7, 189199.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dumas, P., Bouafia, S., Gutknecht, C., Saoud, M., Daléry, J., & d’Amato, T. (2000). Validations des versions françaises des questionnaires d’idéation magique (MIS) et d’aberrations perceptives (PAS) [Magical Ideation Scale (MIS) and Perceptual Aberration Scale (PAS): Validations of the French translations in a sample of 233 French students]. L’Encéphale: Revue de psychiatrie clinique biologique et thérapeutique, 26(4), 4246.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eckblad, M., Chapman, L.J., Chapman, J.P., & Mishlove, M. (1982). The Revised Social Anhedonia Scale. Unpublished manuscript. Madison: University of Wisconsin

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eckblad, M., & Chapman, L.J. (1983). Magical ideation as an indicator of schizotypy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 51(2), 215225.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Edell, W.S. (1995). The psychometric measurement of schizotypy using the Wisconsin scales of psychosis proneness. In: Miller GA, editor. Behavioral high­risk paradigm psychopathology (346). New York, NY: Springer Publishing

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Einstein, D.A., & Menzies, R.G. (2004). The presence of magical thinking in obsessive compulsive disorder. Behaviour Research and Therapy, 42(5), 539549.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Elek, Zs., Rónai, Zs., Hargitai, R., Hartung, I., Réthelyi, J., Arndt, B., et al. (in press). Magical thinking and social anxiety as a bio-psychological developmental disposition for cognitive and affective symptom intensity in schizotypy: traits and genetic associations. PeerJ.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fejes, N.É., Rózsa, S., & Must, A. (2018). Szkizotíp személyiségvonások és a nyelvi kreativitás összefüggéseinek vizsgálata. Ideggyógyászati Szemle, 71(3–4), 113125.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Flückiger, R., Ruhrmann, S., Debbané, M., Michel, C., Hubl, D., Schimmelmann, B.G., & Schultze-Lutter, F. (2016). Psychosis-predictive value of self-reported schizotypy in a clinical high-risk sample. Journal of Abnormal Psychology, 125(7), 923932.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fonseca­Pedrero, E., Paíno, M., Lemos­Giráldez,S., García­Cueto, E., Campillo­Álvarez, Á., Villazón­García, Ú., et al. (2008). Schizotypy assessment: state of the art and future prospects. Clinical Health Psychology, 8, 577593.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fonseca­Pedrero, E., Paino, M., Lemos­Giráldez, S., García­Cueto, E., Villazón­García, Ú., & Muñiz, J. (2009). Psychometric properties of the Perceptual Aberration Scale and the Magical Ideation Scale in Spanish college students. International Journal of Clinical and Health Psychology, 9(2), 299312.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • García­Batista, Z.E., Guerra­Peña, K., Cano­Vindel, A., Herrera­Martínez, S.X., & Medrano, L.A. (2018). Validity and reliability of the Beck depression inventory (BDI-II) in general and hospital population of Dominican Republic. PloS One, 13(6). e0199750. doi:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garzitto, M., Picardi, A., Fornasari, L., Gigantesco, A., Sala, M., Fagnani, C., et al. (2016). Normative data of the Magical Ideation Scale from childhood to adulthood in an Italian cohort. Comprehensive Psychiatry, 69, 7887.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gignac, G.E., & Watkins, M.W. (2013). Bifactor modeling and the estimation of model-based reliability in the WAIS-IV. Multivariate Behavioral Research, 48(5), 639662.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gooding, D.C., Tallent, K.A., & Matts, C.W. (2005). Clinical status of at-risk individuals 5 years later: Futher validation of the psychometric high-risk strategy. Journal of Abnormal Psychology, 114, 170175.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Grant, P., Green, M.J., & Mason, O.J. (2018). Models of schizotypy: the importance of conceptual clarity. Schizophrenia Bulletin, 44(S2), 556563.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Graves, R.E., & Weinstein, S. (2004). A rasch analysis of three of the Wisconsin scales of psychosis proneness: measurement of schizotypy. Journal of Applied Measurement, 5, 160171.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hanssen, M., Peeters, F., Krabbendam, L., Radstake, S., Verdoux, H., & van Os, J. (2003). How psychotic are individuals with non-psychotic disorders? Social Psychiatry, Psychiatric Epidemiology, 38, 149154.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Harvey, R.J., Billings, R.S., & Nilan, K.J. (1985). Confirmatory factor analysis of the job diagnostic survey: Good news and bad news. Journal of Applied Psychology, 70, 461468.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horan, W.P., Blanchard, J.J., Gangestad, S.W., & Kwapil, T.R. (2004). The psychometric detection of schizotypy: do putative schizotypy indicators identify the same latent class? Journal of Abnormal Psychology, 113(3), 339357.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • IBM Corp. (2013). IBM SPSS Statistics for Windows, Version 22.0. Armonk, NY: IBM Corp.

 • Idaszak, J., & Drasgow, F. (1987). A revision of the job diagnostic survey: Elimination of a measurement artifact. Journal of Applied Psychology, 72, 6974.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Johnston, L.A. (1991). The use of the magical ideation scale to measure magical thinking. Doctoral thesis. Carleton University. Letöltve: 2019. 09. 22-én: https://curve.carleton.ca/75144633-0022-436a-a3ea-6641feb77497

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jöreskog, K., & Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structural Equation Modeling with the SIMPLIS Command Language. Chicago, IL: Scientific Software International Inc.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kállai, J., Rózsa, S., Hupuczi, E., Hargitai, R., Birkás, B., Hartung, I., et al. (2018). A Szkizotípia Személyiség Kérdőív rövid, módosított változatának (SPQ­BR) magyar adaptációja és faktorainak értelmezése. Psychiatria Hungarica, 33(3), 205221.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kelleher, I., Keeley, H., Corcoran, P., Lynch, F., Fitzpatrick, C., Devlin, N., et al. (2012). Clinicopathological significance of psychotic experiences in non­psychotic young people: evidence from four population-based studies. British Journal of Psychiatry, 201(1), 2632.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Khoshouei, M.S. (2008). Psychometric properties of the Persian Version of the Magical Ideation Scale (MIS) in university students. International Journal of Psychology, 2(1), 4960.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kihlstrom, J.F., Register, P.A., Hoyt, I.P., Albright, J.S., Grigorian, E.M., & Heindel, W.C. (1989). Dispositional correlates of hypnosis: A phenomenological approach. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 37, 249263.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kingdon, B.L., Egan, S.J., & Rees, C.S. (2011). The Illusory Beliefs Inventory: A new measure of magical thinking and its relationship with obsessive compulsive disorder. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 40(1), 3953.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kulcsár, Zs. (2002). Egészségpszichológia. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó

 • Kwapil, T.R., Barrantes-Vidal, N., & Silvia, P.J. (2008). The dimensional structure of the Wisconsin schizotypy scales: factor identification and construct validity. Schizophrenia Bulletin, 34, 444457.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kwapil, T.R., Gross, G.M., Silvia, P.J., & Barrantes-Vidal, N. (2013). Prediction of psychopathology and functional impairment by positive and negative schizotypy in the Chapmans’ ten­year longitudinal study. Journal of Abnormal Psychology, 122, 807815.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kwapil, T.R. (1998). Social Anhedonia as a predictor of the development of schizophrenia-spectrum disorders. Journal of Abnormal Psychology, 107, 558565.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lavender, A., Shubert, I., Silva, P., & Treasure, J. (2006). Obsessive-compulsive beliefs and magical ideation in eating disorders. British Journal of Clinical Psychology, 45(3), 331342.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lewandowski, K.E., Barrantes-Vidal, N., Nelson-Gray, R.O., Clancy, C., Kepley, H.O., & Kwapil, T.R. (2006). Anxiety and depression symptoms in psychometrically identified schizotypy. Schizophrenia Research, 83, 225235.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lorenzo-Seva, U., & Ferrando, P.J. (2006). FACTOR: A computer program to fit the exploratory factor analysis model. Behavior Research Methods, 38(1), 8891.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lorenzo­Seva, U., & Ferrando, P.J. (2013). FACTOR 9.2 A comprehensive program for fitting exploratory and semiconfirmatory factor analysis and IRT models. Applied Psychological Measurement, 37(6), 497498.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lyons, M.J., Toomey, R., Faraone, S.V., Kremen, W.S., Yeung, A.S., Tsuang, & M.T. (1995). Correlates of psychosis proneness in relatives of schizophrenic patients. Journal of Abnormal Psychology, 104(2), 390394.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marsh, H.W., Balla, J.R., & McDonald, R.P. (1988). Goodness­of­fit indexes in confirmatory factoranalysis: The effects of sample size. Psychological Bulletin, 103, 305312.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McDonald, R.P. (1999). Test theory: A unified treatment. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum

 • McIntosh, C. (2006). Rethinking fit assessment in structural equation modeling: A commentary and elaboration on Barrett (2007), Personality and Individual Differences, 42 (5), 85967.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Meehl, P.E. (1962). Schizotaxia, schizotypy, schizophrenia. American Psychologist, 17(12), 827838.

 • Meehl P.E. (1964). Manual for use with Checklist of Schizotypic Signs (No. PR-73–5). Minneapolis, MN: University of Minnesota, Research Laboratories of the Department of Psychiatry

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Miettunen, J., Veijola, J., Isohanni, M., Paunio, T., Freimer, N., Jääskeläinen, E., et al. (2011). Identifying schizophrenia and other psychoses with psychological scales in the general population. The Journal of Nervous and Mental Disease, 199(4), 230238.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Miller, A., & Ellen-Miller, A. (1989). From rituals to the repertoire. Cognitive­Developmental systems approach with behavioral­disordered children. New York: Willey and Sons

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Morizot, J., Ainsworth, A.T., & Reise, S.P. (2009). Toward modern psychometrics: application of item response theory models in Personlaity research. In R.W. Robins, R.C. Fraley, & R.F. Krueger (Eds.), Handbook of Research Methods in Personality Psychology (407421). New York, NY: Guilford Press

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Muthén, L.K., & Muthén, B.O. (1998–2017). Mplus User’s Guide. Eighth Edition. Los Angeles, CA: Muthén & Muthén

 • Muthén, B.O., & Kaplan, D. (1985). A comparison of some methodologies for the factor analysis of nonnormal Likert variables. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 38, 171189.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Niemyjska, A. (2015). How does love magic work? The regulation of closeness and affect by magical thinking. Journal of Social and Personal Relationships, 32(1), 5777.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Piaget, J. (1957). Construction of reality in the child. London: Routledge & Kegan Paul

 • Polner, B., Simor, P., Kéri, S. (2018). Insomnia and intellect mask the positive link between schizotypal traits and creativity. Peer Journal, 6:e5615. Doi:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rado, S. (1953). Dynamics and classification of disordered behavior. American Journal of Psychiatry, 110, 406416.

 • Reise, S.P. (2012). The rediscovery of bifactor measurement models. Multivariate Behavioral Research, 47, 667696.

 • Ross, S.R., Lutz, C.J., & Bailley, S.E. (2002). Positive and negative symptoms of schizotypy and the Five-Factor Model: A domain and facet level analysis. Journal of Personality Assessment, 79, 5372.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rózsa, S., Hupuczi, E., Martin, L., Birkás, B., Hartung, I., Hargitai, R., et al. (2019). A Tellegen Abszorpciós Skála részletes pszichometriai elemzése. Mentalhigiéné és Pszichoszomatika, 20(1), 3577.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ropovik, I. (2015). A cautionary note on testing latent variable models. Frontiers in Psychology, 6:1715. Doi:

 • Scherbarth-Roschmann, P., & Hautzinger, M. (1991). Zur psychometrischen Erfassung von Schizo typie: Methodische Überprüfung und erste Validierung von zwei Skalen zur Erfassung von Risikomerkmalen. Zeitschrift für Klinische Psychologie, 20, 238250.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schmitt, N., & Stults, D.M. (1986). Methodology review: Analysis of multitrait–multimethod matrices. Applied Psychological Measurement, 10, 122.

 • Shafran, R., & Rachman, S., 2004. Thought–action fusion: a review. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 35, 87107.

 • Shah, J., Eack, S.M., Montrose, D.M., Tandon, N., Miewald, J.M., Prasad, K.M., et al. (2012). Multivariate prediction of emerging psychosis in adolescents at high risk for schizophrenia. Schizophrenia Research, 141(2–3), 189196.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Simor, P., Köteles, F., & Bódizs, R. (2011). Elmerülés az élményben: a Tellegen-féle Abszorpció Skála vizsgálata egyetemista mintán. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 12(2), 101123.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Smith, A. (2006). Cognitive empathy and emotional empathy in human behavior and evolution. Psychological Record, 56, 321.

 • Steiger, J.H. (1990). Structural model evaluation and modification: An interval estimation approach. Multivariate Behavioral Research, 25(2), 173180.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stip, E., Corbière, M., Boulay, L. J., Lesage, A., Lecomte, T., Leclerc, C., et al. (2007). Intrusion errors in explicit memory: Their differential relationship with clinical and social outcome in chronic schizophrenia. Cognitive Neuropsychiatry, 12(2), 112127.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stucky, B.D., & Edelen, M.O. (2014). Using hierarchical IRT models to create unidimensional measures from multidimensional data. In S.P. Reise & D.A. Revicki (Eds.), Handbook of item response theory modeling: Applications to typical performance assessment (183206). London, UK: Taylor & Francis

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Subbotsky, E. (2010). Magic and the Mind: mechanisms, functions and development of magical thinking and behavior. Oxford: Oxford University Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tabachnick, B.G., & Fidell, L.S. (2007). Using multivariate statistics (5th ed.). New York: Allyn and Bacon

 • Tanaka, J.S. (1993). Multifaceted conceptions of fit in structural equations models. In K.A. Bollen & J.S. Long (Eds.), Testing structural equation models (1039). Newbury Park, CA: Sage

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Te Wildt, B.T., & Schultz-Venrath, U. (2004). Magical ideation–defense mechanism or neuropathology? Psychopathology, 37(3), 141144.

 • Tellegen, A. (1982). Content categories: Absorption items (revised). Unpublished manuscript. Minneapolis: University of Minnesota

 • Tellegen, A., & Atkinson, G. (1974). Openness to absorbing and self-altering experiences („absorption”), a trait related to hypnotic susceptibility. Journal of Abnormal Psychology, 83(3), 268277.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tucker, L.R., & Lewis, C. (1973). A reliability coefficient for maximum likelihood factor analysis. Psychometrika, 38(1), 110.

 • Urbán, R., Kun, B., Farkas, J., Paksi, B., Kökönyei, G., Unoka, Z., et al. (2014). Bifactor structural model of symptom checklists: SCL-90-R and Brief Symptom Inventory (BSI) in a non-clinical community sample. Psychiatry Research, 216(1), 146154.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Utināns, A. (2015). Change of ratio of magical thinking, paranormal beliefs and critical thinking disposition in medical study process. Doctoral Thesis. Riga: Rigas Stradina Universitate

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vieira, P.G., Villemor-Amaral, A.E., & Pianowski, G. (2016). Tradução, Adaptação e Evidências Iniciais de Validade da Magical Ideation Scale, Psicologia: Teoria e Pesquisa, 32(4), 17.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Watkins, M.W. (2010). Structure of the Wechsler Intelligence Scale for Children—Fourth Edition among a national sample of referred students. Psychological Assessment, 22, 782787.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Werner, H. (1948). Comparative psychology and mental development. Oxford: Follett Pub. Co.

 • West, B., & Willner, P. (2011). Magical thinking in obsessive-compulsive disorder and generalized anxiety disorder. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 39(4), 399411.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wheaton, B., Muthen, B., Alwin, D.F., & Summers, G. (1977). Assessing reliability and stability in panel models, Sociological Methodology, 8(1), 84136.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Winterstein, B.P., Ackerman, T.A., Silvia, P.J., & Kwapil, T.R. (2011a). Psychometric properties of the Wisconsin Schizotypy Scales in an undergraduate sample: classical test theory, item response theory, and differential item functioning. Journal of Psycho­ pathology and Behavioral Assessment, 33(4), 480490.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Winterstein, B.P., Silvia, P.J., Kwapil, T.R., Kaufman, J.C., Reiter-Palmon, R., & Wigert, B. (2011b). Brief assessment of schizotypy: Developing short forms of the Wisconsin Schizotypy Scales. Personality and Individual Differences, 51(8), 920924.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Winterstein, B.P., Willse, J.T., Kwapil, T.R., Silvia, P.J. (2010). Assessment of score dependability of the Wisconsin schizotypy scales using generalizability analysis. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 32, 575585,

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Woods, C.M. (2006). Careless responding to reverse-worded items: Implications for confirmatory factor analysis. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 28(3), 186191.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Woolley, J.D. (2000). The development of beliefs about direct mental-physical causality in imagination, magic, and religion. In K.S. Rosengren, C.N. Johnson, & P.L. Harris (Eds.), Imagining the impossible: Magical, scientific, and religious thinking in children (99129). Cambridge: Cambridge University Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zhong, W., Krueger, F., Wilson, M., Bulbulia, J., & Grafman, J. (2018). Prefrontal brain lesions reveal magical ideation arises from enhanced religious experiences. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 24(2), 245249.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS
 • CABELLS Journalytics

 

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed
not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed
not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
15
Scimago
Journal Rank
0.165
Scimago Quartile Score

Neuropsychology and Physiological Psychology Q4

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.7
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 441/531 (17th PCTL)
Neuropsychology and Physiological Psychology 61/68 (11th PCTL)
Scopus
SNIP
0.361

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
13
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago Quartile Score Neuropsychology and Physiological Psychology (Q4)
Psychiatry and Mental Health (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 485/529 (Q4)
Neuropsychology and Physiological Psychology 62/65 (Q4)
Scopus
SNIP
0,106

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 104 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2023 0 5 10
May 2023 0 11 9
Jun 2023 0 14 16
Jul 2023 0 4 8
Aug 2023 0 7 2
Sep 2023 0 5 1
Oct 2023 0 0 0