Authors:
Németh Adrienn Réka ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Doktori Iskola, Kognitív Pszichológia Tanszék
Testkép és Marketing Projekt, Budapest

Search for other papers by Németh Adrienn Réka in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Jambrik Máté Testkép és Marketing Projekt, Budapest
Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Gyermekés Ifjúságpszichiátriai Osztály, Budapest

Search for other papers by Jambrik Máté in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Franczia Nóra Testkép és Marketing Projekt, Budapest
The American University in Cairo, Kairó

Search for other papers by Franczia Nóra in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
John Balázs Testkép és Marketing Projekt, Budapest
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIV. Kerületi Tagintézménye, Budapest

Search for other papers by John Balázs in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Horváth Julia Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XX. Kerületi Tagintézménye, Budapest

Search for other papers by Horváth Julia in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Hámornik Balázs Péter Budapesti Műszaki Egyetem, Ergonómia és Pszichológia Tanszék, Budapest

Search for other papers by Hámornik Balázs Péter in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Illés Eszter Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest

Search for other papers by Illés Eszter in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Pintér Gabriella Márta Anna IX. Kerületi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Budapest

Search for other papers by Pintér Gabriella Márta Anna in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Szirtes Lili Budai Pszichológus Központ, Budapest

Search for other papers by Szirtes Lili in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Tóth Ágnes Magánrendelés, Budapest

Search for other papers by Tóth Ágnes in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Zákányi Zsófia FranklinCovey Magyarország, Budapest

Search for other papers by Zákányi Zsófia in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Csenki Laura Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Gyermekés Ifjúságpszichiátriai Osztály, Budapest

Search for other papers by Csenki Laura in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Elméleti háttér: Fogyasztói kultúránkat jelentős mértékben meghatározza, hogy az emberi testnek központi szerepet tulajdonít. Ezen túlmenően a fiatalságot és szépséget tekinti az ideális és kívánt állapotnak. A női test kitüntetett helyet foglal el ebben a rendszerben. A fehérneműreklámokban jellemzően egysíkú nőábrázolással találkozhatunk, amely figyelmen kívül hagyja a fogyasztók életkori heterogenitását, eltérő életciklusát, testalkatát és igényeit. Azt, hogy kire milyen módon hatnak a reklámok, számos tényező befolyásolja. Cél: A 20 és 65 év közötti nők fehérneműreklámokhoz fűződő asszociációinak vizsgálata, továbbá annak körüljárása, hogy a fehérneműmodellek megítélése hogyan függ össze a nők saját testükkel kapcsolatos elégedettségével. Módszer: A feltáró kutatásban 95 nő (átlagéletkor: 40,9 [SD = 12,6] év) vett részt, a népességi adatoknak megfelelő korosztályi arányban. A papír-ceruza teszteken túl a résztvevőkkel készült fehérneműreklámokról szóló interjúkat és reklámképekre adott reakcióikat tartalomelemzéses módszerrel értékeltük. Eszközök: Emberalakrajzok Tesztje, Sziluett-teszt, Képasszociációs feladat, Szituációs feladat, gondolattérkép készítése. Eredmények: A nők 66,3%-a utalt rá, hogy az átlagos nőktől eltérőek a fehérneműreklámokban szereplő modellek. Jelentős együttjárás van abban, hogy milyen testalkatot tartanak a nők ideálisnak saját maguk és a fehérneműmodellek számára (r = 0,56; p < 0,001). A testtömegindex bejósló hatású (ß = –0,16; p < 0,001) a saját testtel (centrális területtel) való elégedettségre. A legtöbben (59%) a bokájukkal voltak elégedettek, míg a legnagyobb számban (37%-ban) a csípőjükkel kapcsolatban fejezték ki elégedetlenségüket. A megkérdezett nők 53,7%-a fejezte ki aktuális testalkatával való elégedettségétől, életkorától, iskolázottságától függetlenül, hogy változatosabb testalkatú nők megjelenítésére vágyik a fehérneműreklámokban. Jelentős arányban (41,1%) jelent meg a változatosabb életkorú modellek megjelenítésére való igény is. A modell testalkatának változására vonatkozó igényt előre jelzi a diszkrepancia élményének kifejezése (OR = 1,95; p = 0,003), a modell életkorának változására vonatkozó igény mértéke, továbbá bejósolható a válaszadó életkora (OR = 1,05; p = 0,008), illetve a diszkrepancia említésének gyakorisága alapján (OR = 1,71; p = 0,009). A modell változatosabb testalkata iránti igény jelentősen összefügg a modell életkorának változását sürgető válaszokkal (rs = 0,58; p < 0,001). Következtetés: A nők jelentős százaléka szóvá teszi, hogy különbséget lát a modellek és a hétköznapi nők testalkata között. A résztvevők nagyobb része nem tartja ideálisnak jelenlegi testalkatát. Többen voltak teljesen elégedettek a „perifériás” testrészeikkel, mint a „centrális” területekkel. A modellek és a hétköznapi nők ideális testalkatának együttjárása utalhat arra is, hogy a modellek által megjelenített testideál fontos a nők saját ideális testalkatának meghatározásában, de az is lehetséges, hogy a nők testalkat tekintetében magukhoz hasonló modelleket szeretnének viszontlátni a reklámokban. A résztvevők jelentős része kifejezte igényét a reklámokban megjelenő fehérneműmodellek változatosabb megjelenítésére mind a testalkatot, mind az életkort tekintve, ami a fehérneműreklámokban megjelenített nőkép újragondolásának igényére hívja fel a figyelmet, különös tekintettel az ideáltól való eltérés esetleges negatív pszichés következményeire.

Background: Our consumer culture is largely defined by the central role it attributes to the human body. Moreover, it views youth and beauty as the ideal and desirable state. Female bodies play a prominent role in this system. Representation of women in lingerie advertisements typically ignores the heterogeneous ages, life stages, body types, and needs of women. How individuals are affected by advertising is influenced by multiple factors. Purpose: Examining the associations of women between the ages of 20 and 65 on lingerie advertisements, and exploring the interaction between the judgement of lingerie models, and women’s body satisfaction. Methods: The pilot study had 95 female participants (mean age: 40.9 [SD = 12.6] years) whose ages reflect a similar age distribution to that of the broader population of Hungary. In addition to analysis of questionnaires, content analysis was applied to interviews and reactions to advertisements. Measures: Fallon-Rozin body shape figure scale (1985), Silhouette-test, Picture association exercise, Situational exercise, Mind Map. Results: 66.3% of women indicated that models featured in lingerie advertisements do not reflect average women. The body size that women saw as ideal for themselves and for lingerie models correlate significantly (r = 0.56, p < 0.001). Body mass index is predictive (ß = –0.16, p < 0.001) of satisfaction with the central areas of the body. Most participants were satisfied with their ankle (59%), and dissatisfaction with hips was most common (37%). 53.7% of participants expressed a desire to have more diverse body types featured in lingerie advertisements. This is independent of their current body satisfaction, body mass index, age or level of education. A significant amount (41.1%) of participants expressed their demand for more diversity in the age of models as well. The frequency of mentioning the demand for changing the body type of models can be predicted based on the expression of discrepancy (OR = 1.95; p = 0.003), and the extent of the demand for changing the age of models can be predicted based on the age of the participant (OR = 1.05, p = 0.008) and the frequency of referring to the discrepancy between models and other women (OR = 1.71, p = 0.009). The demand for more diverse body types strongly correlate with the responses demanding a change of the age of lingerie models (rs = 0.58, p < 0.001). Discussion: A considerable percentage of women point out perceiving a difference between the body types of models and everyday women. Most participants do not regard their current body type as ideal. More women were satisfied with their ‘peripheral’ than their ‘central’ areas. The correlation between the ideal body type that women identify for themselves and for models may indicate that the body ideal represented by models is important in defining women’s body ideals, but it is also possible that women are expressing a wish to see models that are more similar to themselves. A significant number of women expressed a need for more diversity among lingerie models regarding both body type and age, which highlights a need to reconsider the image of women represented in lingerie advertising, especially considering the potential adverse psychological effects of differing from the ideal.

 • Ábrahám, I., Jambrik, M., John, B., Németh, A.R., Franczia, N., & Csenki, L. (2017). A testképtől az evészavarig. Orvosi Hetilap, 158(19), 723730.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Addis, M., & Holbrook, M.B. (2001). On the conceptual link between mass customisation and experimental consumption: an explosion of subjectivity. Journal of Consumer Behaviour, 1, 5066.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • American Psychological Association (2020). Publication Manual of the American Psychological Association. 7th ed. American Psychological Association

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • American Psychological Association, Task Force on the Sexualization of Girls (2007). Report of the APA Task Force on the sexualization of girls. Letöltve: 2017. 11. 09-én: http://www.apa.org/pi/women/programs/girls/report-full.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Amy-Chinn, D. (2006). This is just for me(n). How the regulation of post-feminist lingerie advertising perpetuates woman as object. Journal of Consumer Culture, 6(2), 155175.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ballad, K., Elston, M.A., & Gabe, J. (2009). Private and public ageing in the UK: the transition through the menopause. Current Sociology, 57(2), 269290.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • van den Berg, P.A., Mond, J., Eisenberg, M., Ackard, D., & Neumark-Sztainer, D. (2010). The link between body dissatisfaction and self-esteem in adolescents: Similarities across gender, age, weight status, race/ethnicity, and socioeconomic status. Journal of Adolesence Health, 47(3), 290296.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bissell, K., & Rask, A. (2010). Real women on real beauty. Self-discrepancy, internalisation of the thin ideal, and perception of attractiveness and thiness in Dove’s Campaign for Real Beauty. International Journal of Advertising, 29, 643668.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bogár, N., & Túry, F. (2019). A kifutók veszélyei. A divatipar és az evészavarok. Budapest: Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Kft.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brechan, I., & Kvalem, I.L. (2015). Relationship between body dissatisfaction and disordered eating. Mediating role of self-esteem and depression. Eating Behaviours, 17, 4958.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brenner, J.B., & Cunningham, J.G. (1992). Gender differences in eating attitudes, body concept, and self-esteem among models. Sex Roles, 27, 413437.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cash, T.F. (2011). Cognitive-behavioral perspective on body image. In T.F. Cash, & T. Pruzinsky (Eds.), Body image. A handbook of science, practice and prevention (3948). New York: Guilford Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cho, A., & Lee, J.H. (2013). Body dissatisfaction levels and gender differences in attentional biases toward idealized bodies. Body Image, 10, 95102.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cornelis, E., & Peter, C.P. (2017). The real campaign: The role of authenticity in the effectiveness of advertising disclaimers in digitally enhanced images. Journal of Business Research, 77, 102112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Crisnaro, S. (2013). Lingerie markets between fashion and functionality: A comparative study of Italy and Japan. Szakdolgozat. Venezia: Università Ca’ Foscari. Letöltve: 2020. 09. 23-án: http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/4368/817260-1165498.pdf?sequence=2

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cwynar-Horta, J. (2016). The commodification of the body positive movement on Instagram. Stream: Culture/Politics/Technology, 8(2), 3656.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dias, P.D. (2003). Generational buying motivations for fashion. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, 7, 7886.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dion, K.K., Berscheid, E., & Walster, E. (1972). What is beautiful is good. Journal of Personality and Social Psychology, 24(3), 285290.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eden, C. (1988). Cognitive mapping. European Journal of Operational Research, 36, 113.

 • Eden, C. (2004). Analyzing cognitive maps to help structure issues or problems. European Journal of Operational Research, 159, 673686.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eppler, M.J. (2006). A comparison between concept maps, mind maps, conceptual diagrams, and visual metaphors as complementary tools for knowledge construction and sharing. Information Visualization, 5, 202210.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fallon, E.A., & Rozin, P. (1985). Differences in perceptions of desirable body shape. Journal of Abnormal Psychology, 94(1), 102105.

 • Featherstone, M., Hepworth, M., Turner, B.S. (1997). A test. Társadalmi fejlődés és kulturális teória. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. Human Relations, 7, 117140.

 • Földházi, E. (2013). Magyarország népességének várható alakulása 2011–2060 között. Demográfia, 53(2–3), 105143.

 • Franczia, N. (2010). Szépség – önkép – testkép. Modellkedő lányok kvalitatív vizsgálata. Szakdolgozat. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gardiner, S., Grace, D., & King, C. (2013). Challenging the use of generational segmentation through understanding self-identity. Marketing Intelligence and Planning, 31(6), 639653.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gardyn, R. (2003). The shape of things to come. American Demographics, 25(6), 2430.

 • Geller, J., Zaitsoff, S.L., & Srikameswaran, S. (2002). Beyond shape and weight. Exploring the relationship between nonbody determinants of self-esteem and eating disorder symptoms in adolescent females. International Journal of Eating Disorders, 32(3), 344351.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hargreaves, D., & Tiggemann, M. (2003). The effect of thin ideal television commercials on body dissatisfaction and schema activation during early adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 32(5), 367373.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Heubl, B. (2016). The Good, the Bad and the Ugly: The truth about the female adult model industry. Letöltve: 2018. 04. 26-án: https://benheubl.github.io/data%20analysis/models_article/

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hughes, E. K., & Gullone, E. (2011). Emotion regulation moderates relationships between body image concerns and psychological symptomatology. Body Image, 8(3), 224231.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hume, M., & Mills, M. (2013). Uncovering Victoria’s Secret–Exploring women’s luxory perceptions of intimate apparel and purchasing behavior. Journal of Fashion Marketing and Management, 17, 460485.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Incze, K. (2008). Magyarországi médiapiaci körkép 2007. Budapest: Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet

 • Jackson, V., Stoel, L., & Brantley, A. (2011). Mall attributes and shopping value. Differences by gender and generational cohort. Journal of Retailing and Consumer Services, 18(1), 19.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Janda, K., & Tomikowska, A. (2014). Cellulite–causes, prevention, treatment. Annales Academiae Medicae Stetinensis, 60(1), 2938.

 • Jung, J. (2006). Media Influence: Pre-and postexposure of college women to media images and the effect of mood and body image. Clothing and Textiles Research Journal, 24(4) 335344.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jung, J., Lennon, J.S., & Rudd, A.N. (2001). Self-schema or self-discrepancy? Which best explains body image. Clothing and Textiles Research Journal, 19(4) 171184.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kelly, G.A. (1955). The psychology of personal constructs: A theory of personality. New York: Norton

 • Kenrick, D.T., & Gutierres, S.E. (1980). Contrast effects and judgments of physical attractiveness. When beauty becomes a social problem. Journal of Personality and Social Psychology, 38, 131140.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kozák, Á. (2009). A jövő fogyasztója–a fogyasztás jövője. Harvard Business Review, 2009. dec.–2010. jan., 2734.

 • Krippendorff, K. (1995). A tartalomelemzés módszertanának alapjai. Budapest: Balassi Kiadó

 • Kwon, W., & Rudd, A.N. (2007). Effects of psychological and physical self-image on perception of sales person performance and nonstore shopping intention. Clothing and Textiles Research Journal, 25, 207229.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lachance, M.J., Beaudoin, P., & Robitaille, J. (2003). Adolescents’ brand sensitivity in apparel: influence of three socialization agents. International Journal of Consumer Studies, 27(1), 4757.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lennon, S.J., & Rudd, N.A. (1994). Linkages between attitudes toward gender roles, body satisfaction, self-esteem, and appearance-management behaviors in women. Family and Consumer Sciences Research Journal, 23(2), 94117.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lennon, S.J., Rudd, N.A., Sloan, B., & Kim, J.S. (1999). Attitudes toward gender roles, selfesteem, and body image. Application of a model. Clothing and Textiles Research Journal, 17(4) 191202.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Levine, M.P., & Smolak, L. (2002): Body image development in adolescence. In T.F. Cash, & T. Pruzinsky (Eds.), Body image. A handbook of theory, research, and clinical practice. (7482) New York: Guilford Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McGhee, E.D., & Steele, R.J. (2011). Breast volume and bra size. International Journal of Clothing Science and Technology, 23(5) 351360.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nussbaum, A.M. (2013). A DSM-5 diagnosztikai vizsgálat zsebkönyve. Budapest: Oriold és Társai Kiadó

 • Resch, M. (2017). A fogyókúrák buktatói–pszichés tényezők. Orvosi Hetilap, 158(13), 499507.

 • Ricciardelli, A.L., & McCable, P.M. (2001). Children’s body image concerns and eating disturbance: a review of the literature. Clinical Psychology Review, 21(3) 325344.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Richins, M.L. (1991). Social comparison and the idealized images of advertising. Journal of Consumer Research, 18, 7183.

 • Risius, D., Thelwell, R., Wagstaff, C., & Scurr, J. (2012). Influential factors of bra purchasing in older women. Journal of Fashion Marketing and Management, 16, 366380.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rocha, V.A.M., Hammond, L., & Hawkins, D. (2005). Age, gender and national factors in fashion consumption. Journal of Fashion Marketing and Management, 9, 380390.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rudd, A.N., & Lennon, S.J. (2001). Body image. Linking aesthetics and social psychology of appearance. Clothing and Textiles Research Journal, 9, 121133.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rurik, I., Ungvári, T., Szidor, J., Torzsa, P., Móczár, Cs., Jancsó, Z., et al. (2016). Elhízó Magyarország. A túlsúly és az elhízás trendje és prevalenciája Magyarországon, 2015. Orvosi Hetilap, 157(31), 12481255.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Seidman, I. (2002). Az interjú mint kvalitatív kutatási módszer. Budapest: Műszaki Könyvkiadó

 • Sobel, M.E. (1982). Asymptotic confidence intervals for indirect effects in structural equation models. Sociological Methodology, 13, 290312.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Solt, O. (1998). Méltóságot mindenkinek. Összegyűjtött írások I–II. Budapest: Beszélő

 • Soper, D.S. (2020). Sobel test calculator for the significance of mediation (Software). Letöltve: 2020. 10. 01-jén: http://www.danielsoper.com/statcalc

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Streeter, S.A., McBurney, D.H. (2003). Waist-hip ratio and attractiveness. New evidence and a critique of a ,,critical test”. Evolution and Human Behaviour, 24, 8898.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó, K. (2016). Az evészavarok szociokulturális vonatkozásai. PhD-értekezés. Budapest: Semmelweis Egyetem

 • Szabó, K., Túry, F., & Czeglédi, E. (2011). Evészavarok és a média — a magazinolvasási szokások és az evészavarok lehetséges kapcsolata. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 12(4), 353374.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tajfel, H., & Turner, J.C. (1979). The social identity theory of intergroup behavior. In W. G. Austin, & S. Worchel (Eds.), The social psychology of intergroup relation (724) Chicago IL: Nelson-Wall

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tiggemann, M., & Williamson, S. (2000). The effect of exercise on body satisfaction and self-esteem as a function of gender and age. Sex Roles, 43, 119127.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Törőcsik, M. (2011). Fogyasztói magatartás. Insight, trendek, vásárlók. Budapest: Akadémiai Kiadó

 • Túry, F., & Szabó, P. (2000). A táplálkozási magatartás zavarai: az anorexia nervosa és a bulimia nervosa. Budapest: Medicina Könyvkiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wertheim, E.H., & Paxton, S.J. (2011): Body image development in adolescent girls. In T.F. Cash, & T. Pruzinsky (Eds.), Body image. A handbook of science, practice and prevention (7684). New York: Guilford Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wolf, N. (1999). A szépség kultusza. Debrecen: Csokonai Kiadó

 • Wood, R. (2013). You do act differently when you’re in it. Lingerie and femininity. Journal of Gender Studies, 25(1), 1023.

 • Wuest, B., Welkey, S., Mogab, J., & Nicols, K. (2008). Exploring consumer shopping preferences: three generations. Journal of Family and Consumer Science, 100(1), 3137.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS
 • CABELLS Journalytics

 

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed
not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed
not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
15
Scimago
Journal Rank
0.165
Scimago Quartile Score

Neuropsychology and Physiological Psychology Q4

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.7
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 441/531 (17th PCTL)
Neuropsychology and Physiological Psychology 61/68 (11th PCTL)
Scopus
SNIP
0.361

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
13
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago Quartile Score Neuropsychology and Physiological Psychology (Q4)
Psychiatry and Mental Health (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 485/529 (Q4)
Neuropsychology and Physiological Psychology 62/65 (Q4)
Scopus
SNIP
0,106

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 104 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2023 0 11 11
Jul 2023 0 8 12
Aug 2023 0 14 9
Sep 2023 0 14 15
Oct 2023 0 38 22
Nov 2023 0 33 44
Dec 2023 0 4 5