Authors:
Zsidó N. András Pécsi Tudományegyetem, Pszichológia Intézet, Pécs

Search for other papers by Zsidó N. András in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Arató Nikolett Pécsi Tudományegyetem, Pszichológia Intézet, Pécs

Search for other papers by Arató Nikolett in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Inhóf Orsolya Pécsi Tudományegyetem, Pszichológia Intézet, Pécs

Search for other papers by Inhóf Orsolya in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Budai Timea Pécsi Tudományegyetem, Pszichológia Intézet, Pécs

Search for other papers by Budai Timea in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Stecina T. Diána Pécsi Tudományegyetem, Pszichológia Intézet, Pécs

Search for other papers by Stecina T. Diána in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Labadi Beatrix Pécsi Tudományegyetem, Pszichológia Intézet, Pécs

Search for other papers by Labadi Beatrix in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Bevezetés: A bizonytalanságintolerancia egy egyén alapvető képtelenségét jelenti a negatív események előfordulásának, valamint az ilyen események be nem jósolhatóságának elvi­ selésére. Az ebből fakadó állandósult stressz és túlzott aggodalom súlyos fizikai és men­ tális problémákhoz vezethet. Korábbi tanulmányok eredményei szerint a jelenség a szo­ rongásos és a depresszív pszichiátriai zavarok alapja lehet. Célkitűzés: A jelen tanulmány célja a Bizonytalanságintolerancia Skála rövidített változatának pszichometriai elemzése egy megfelelően nagy és az életkor szempontjából diverz magyar anyanyelvű mintán. Módszer: A keresztmetszeti kutatás keretében összesen 1297 fő (300 férfi és 993 nő, 4 fő nem válaszolt) töltötte ki a kérdőívcsomagot. A résztvevők átlagéletkora 44,6 év (SD = 22,44 év; terjedelem: 18–83 év). A rövidített Bizonytalanságintolerancia Skála mellett a résztve­ vők kitöltötték a World Health Organization Jól-lét Indexet, valamint a Beck Depresszió Leltár és a Spielberger-féle Vonásszorongás Skála rövidített változatát. A Bizonytalanság­ intolerancia Skála pszichometriai mutatóit klasszikus és modern tesztelméleti mód­ szerekkel is ellenőriztük. Eredmények: A Bizonytalanságintolerancia Skála megfelelő pszichometriai mutatókkal rendelkezik a vizsgált magyar mintán (McDonald­ω = 0,82 és 0,84). A kérdőív tételei jól diszkriminálnak a látens változó különböző szintjeivel rendel­ kező kitöltők között, és a kérdőív összességében megbízhatóan mér meglehetősen nagy szórástartományban (±2 szórás); tehát a bizonytalanságtűrés képességéről a populáció hozzávetőlegesen 95%-án képes információt szolgáltatni. A kérdőív skálái és összpontszáma az elvártak szerint összefüggést mutatnak rokon konstruktumokkal, mint pl. szorongás (r = 0,22–0,36; p < 0,001) és depresszió (r = 0,26–0,40; p < 0,001). Következtetések: Összességében a Bizonytalanságintolerancia Skála rövid változata magyar mintán is megbízható és érvényes kérdőív. Alkalmazható lehet a mentális egészség fejlesztése, a szorongás és a depresszió prevenciójára, valamint terápiás hatékonyságvizsgálat so­ rán is.

Introduction: Intolerance of uncertainty refers to an individual’s fundamental inability to tolerate the occurrence of negative events as well as the unpredictability of such events. The resulting constant stress and excessive worry can lead to severe physical and mental problems. Previous studies suggest that it can serve as the root of anxiety and depression related psychiatric disorders. Aim: The aim of the present study was to present the psychometric properties of the short version of the Intolerance of Uncertainty Scale in a sufficiently large and age­diverse Hungarian sample. Method: A total of 1297 respondents (300 men and 993 women, 4 chose not to answer) completed the survey. The mean age of the participants was 44.63 years (SD = 22.44 years; range = 18–83 years). In addition to the Intolerance of Uncertainty Scale, participants completed the World Health Organization Well-Being Index, and the short versions of the Beck Depression Inventory, and the Spielberger Trait Anxiety Scale. The psychometric properties of the shortened Intolerance of Uncertainty Scale were tested using classical and modern test theory methods. Results: The shortened Intolerance of Uncertainty Scale has appropriate psychometric indicators on a Hungarian sample (McDonald’s ω = 0.82 and 0.84). The items of the questionnaire discriminated well between respondents with different levels of the latent variable, and the questionnaire measured well over a large deviation of scores (±2 SD); thus, it is able to provide information on the ability to tolerate uncertainty in approximately 95% of the population. The subscales and total score of the questionnaire correlated with related constructs as we previously expected, for instance anxiety (r = 0.22–0.36, p < 0.001) and depression (r = 0.26–0.40, p < 0.001). Conclusions: Overall, the short version of the Intolerance of Uncertainty Scale is also a reliable and valid questionnaire for the Hungarian sample. It can be used for efficacy testing of mental health promotion, anxiety and depression prevention, or therapeutic intervention.

 • American Psychological Association (2010). Publication manual of the American Psychological Association, 6th ed. In Publication manual of the American Psychological Association, 6th ed. Washington, DC, US: American Psychological Association

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baker, F.B. (2001). The Basics of Item Response Theory (2nd ed.). College Park, MD: ERIC Clearinghouse on Assessment and Evaluation

 • Balsamo, M., Cataldi, F., Carlucci, L., & Fairfield, B. (2018). Assessment of anxiety in older adults: A review of self-report measures. Clinical Interventions in Aging, 13, 573593.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bandelow, B., & Michaelis, S. (2015). Epidemiology of anxiety disorders in the 21st century. Dialogues in Clinical Neuroscience, 17(3), 327335.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bandelow, B., Reitt, M., Röver, C., Michaelis, S., Görlich, Y., & Wedekind, D. (2015). Efficacy of treatments for anxiety disorders. International Clinical Psychopharmacology, 30(4), 183192.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bereczkei, T. (2000). Evolutionary psychology: A new perspective in the behavioral sciences. European Psychologist, 5(3), 175190.

 • Blom, E. H., Bech, P., Högberg, G., Larsson, J. O., & Serlachius, E. (2012). Screening for depressed mood in an adolescent psychiatric context by brief self-assessment scales–testing psychometric validity of WHO-5 and BDI-6 indices by latent trait analyses. Health and Quality of Life Outcomes, 10:149. DOI:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brosschot, J.F., Verkuil, B., & Thayer, J. (2018). Generalized unsafety theory of stress: Unsafe environments and conditions, and the default stress response. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(3), 464. DOI:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brosschot, J.F., Verkuil, B., & Thayer, J.F. (2015). The default response to uncertainty and the importance of perceived safety in anxiety and stress: An evolution-theoretical perspective. Journal of Anxiety Disorders, 41, 2234.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Browne, M.W., & Cudeck, R. (1992). Alternative ways of assessing model fit. Sociological Methods and Research, 21(2), 230258.

 • Buhr, K., & Dugas, M.J. (2002). The intolerance of uncertainty scale: Psychometric properties of the English version. Behaviour Research and Therapy, 40(8), 931945.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Carleton, N.R. (2016). Fear of the unknown: One fear to rule them all? Journal of Anxiety Disorders, 41, 521.

 • Carleton, N.R., Mulvogue, M.K., Thibodeau, M.A., McCabe, R.E., Antony, M.M., & Asmundson, G.J.G. (2012). Increasingly certain about uncertainty: Intolerance of uncertainty across anxiety and depression. Journal of Anxiety Disorders, 26(3), 468479.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Carleton, N.R., Norton, M.A.P.J., & Asmundson, G.J.G. (2007). Fearing the unknown: A short version of the Intolerance of Uncertainty Scale. Journal of Anxiety Disorders, 21(1), 105117.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Carleton, N.R., Sharpe, D., & Asmundson, G.J.G. (2007). Anxiety sensitivity and intolerance of uncertainty: Requisites of the fundamental fears? Behaviour Research and Therapy, 45(10), 23072316.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Carleton, N.R., Weeks, J.W., Howell, A.N., Asmundson, G.J.G., Antony, M.M., & McCabe, R.E. (2012). Assessing the latent structure of the intolerance of uncertainty construct: An initial taxometric analysis. Journal of Anxiety Disorders, 26(1), 150157.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chalmers, R.P. (2012). Mirt: A multidimensional item response theory package for the R environment. Journal of Statistical Software, 48(1), 129.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dugas, M.J., Hedayati, M., Karavidas, A., Buhr, K., Francis, K., & Phillips, N.A. (2005). Intolerance of uncertainty and information processing: Evidence of biased recall and interpretations. Cognitive Therapy and Research, 29(1), 5770.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dunn, T.J., Baguley, T., & Brunsden, V. (2014). From alpha to omega: A practical solution to the pervasive problem of internal consistency estimation. British Journal of Psychology, 105(3), 399412.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fergus, T.A. (2013). A comparison of three self-report measures of intolerance of uncertainty: An examination of structure and incremental explanatory power in a community sample. Psychological Assessment, 25(4), 13221331.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Freeston, M.H., Rhéaume, J., Letarte, H., Dugas, M.J., & Ladouceur, R. (1994). Why do people worry? Personality and Individual Differences, 17(6), 791802.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gentes, E.L., & Ruscio, A.M. (2011). A meta­analysis of the relation of intolerance of uncertainty to symptoms of generalized anxiety disorder, major depressive disorder, and obsessive­compulsive disorder. Clinical Psychology Review, 31(6), 923933.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Greco, V., & Roger, D. (2003). Uncertainty, stress, and health. Personality and Individual Differences, 34(6), 10571068.

 • Holaway, R.M., Heimberg, R.G., & Coles, M.E. (2006). A comparison of intolerance of uncertainty in analogue obsessive-compulsive disorder and generalized anxiety disorder. Journal of Anxiety Disorders, 20(2), 158174.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hu, L., & Bentler, P.M. (1998). Fit indices in covariance structure modeling: Sensitivity to underparameterized model misspecification. Psychological Methods, 3(4), 424453.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jaso, B.A., Hudiburgh, S.E., Heller, A.S., & Timpano, K.R. (2020). The relationship between affect intolerance, maladaptive emotion regulation, and psychological symptoms. International Journal of Cognitive Therapy, 13(1), 6782.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • JASP Team (2019). JASP (Version 0.10.2)[Computer software]. Letöltve: 2020. 08. 01­jén: https://jasp-stats.org/

 • Jensen, D., Cohen, J.N., Mennin, D.S., Fresco, D.M., & Heimberg, R.G. (2016). Clarifying the unique associations among intolerance of uncertainty, anxiety, and depression. Cognitive Behaviour Therapy, 45(6), 431444.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kessler, R.C., Berglund, P., Demler, O., Jin, R., Merikangas, K.R., & Walters, E.E. (2005). Lifetime prevalence and age­of­onset distributions of DSM­IV disorders in the national comorbidity survey replication. Archives of General Psychiatry, 62(6), 593602.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Khawaja, N.G., & Yu, L.N.H. (2010). A comparison of the 27-item and 12-item intolerance of uncertainty scales. Clinical Psychologist, 14(3), 97106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LeDoux, J.E. (2012). Rethinking the Emotional Brain. Neuron, 73(4), 653676.

 • LeDoux, J.E., & Daw, N.D. (2018). Surviving threats: Neural circuit and computational implications of a new taxonomy of defensive behaviour. Nature Reviews Neuroscience, 19(5), 269282.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Li, C.H. (2016). The performance of ML, DWLS, and ULS estimation with robust corrections in structural equation models with ordinal variables. Psychological Methods, 21(3), 369387.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marks, I., & Nesse, R.M. (1994). Fear and fitness: An evolutionary analysis of anxiety disorders. Ethology and Sociobiology, 15(5–6), 247261.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McDermott, K.A., Smith, H.L., & Cougle, J.R. (2019). An examination of perseverative thinking and perception of threat from emotion as mechanisms underlying the relationship between distress intolerance and internalizing symptoms. Cognitive Therapy and Research, 43(3), 561569.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McEvoy, P.M., & Mahoney, A.E.J. (2011). Achieving certainty about the structure of intolerance of uncertainty in a treatment-seeking sample with anxiety and depression. Journal of Anxiety Disorders, 25(1), 112122.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McEvoy, P.M., & Mahoney, A.E.J. (2012). To be sure, to be sure: Intolerance of uncertainty mediates symptoms of various anxiety disorders and depression. Behavior Therapy, 43(3), 533545.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mueller, A.E., Segal, D.L., Gavett, B., Marty, M.A., Yochim, B., June, A., et al. (2015). Geriatric Anxiety Scale: Item response theory analysis, differential item functioning, and creation of a ten­item short form (GAS­10). International Psychogeriatrics, 27(7), 10991111.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nesse, R.M. (2005). Natural selection and the regulation of defenses. A signal detection analysis of the smoke detector principle. Evolution and Human Behavior, 26(1), 88105.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ouellet, C., Langlois, F., Provencher, M.D., & Gosselin, P. (2019). Intolerance of uncertainty and difficulties in emotion regulation: Proposal for an integrative model of generalized anxiety disorder. Revue Europeenne de Psychologie Appliquee, 69(1), 918.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Radnóti, I. (2014). A vállalkozói kockázatokhoz való viszonyulás közgazdasági főiskolai hallgatók és kisvállalkozók körében. PhD­értekezés. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem. Letöltve: 2019. május 11-én: https://ppk.elte.hu/file/radnoti_istvan_disszertacio.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Remes, O., Brayne, C., Van Der Linde, R., & Lafortune, L. (2016). A systematic review of reviews on the prevalence of anxiety disorders in adult populations. Brain and Behavior, 6(7): e00497. DOI:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Robichaud, M., Dugas, M.J., & Conway, M. (2003). Gender differences in worry and associated cognitive­behavioral variables. Journal of Anxiety Disorders, 17(5), 501516.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rozgonjuk, D., Elhai, J.D., Täht, K., Vassil, K., Levine, J.C., & Asmundson, G.J.G. (2019). Non-social smartphone use mediates the relationship between intolerance of uncertainty and problematic smartphone use: Evidence from a repeated­measures study. Computers in Human Behavior, 96, 5662.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rózsa, S., Szádóczky, E., & Füredi, J. (2001). A Beck Depresszió Kérdőív rövidített változa­ tának jellemzői a hazai mintán. Psychiatria Hungarica, 16(4), 379397.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Samejima, F. (1968). Estimation of latent ability using a response pattern of graded scores. ETS Research Bulletin Series, 1968(1), 1169.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Selye, H. (1946). The general adaptation syndrome and the diseases of adaptation. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 6(2), 117230.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Selye, H. (1951). The General­Adaptation­Syndrome. Annual Review of Medicine, 2(1), 327342.

 • Strout, T.D., Hillen, M., Gutheil, C., Anderson, E., Hutchinson, R., Ward, H., et al. (2018). Tolerance of uncertainty: A systematic review of health and healthcare-related outcomes. Patient Education and Counseling, 101(9), 15181537.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Susánszky, É., Konkoly Thege, B., Stauder, A., & Kopp, M. (2006). A WHO Jól-Lét Kérdő­ ív rövidített (WBI-5) magyar változatának validálása a Hungarostudy 2002 országos lakossági egészségfelmérés alapján. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7(3), 247255.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tiego, J., Oostermeijer, S., Prochazkova, L., Parkes, L., Dawson, A., Youssef, G., et al. (2019). Overlapping dimensional phenotypes of impulsivity and compulsivity explain co-occurrence of addictive and related behaviors. CNS Spectrums, 24(4), 426440.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Topp, C.W., Østergaard, S.D., Søndergaard, S., & Bech, P. (2015). The WHO-5 well-being index: A systematic review of the literature. Psychotherapy and Psychosomatics, 84(3), 167176.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yook, K., Kim, K.H., Suh, S.Y., & Lee, K.S. (2010). Intolerance of uncertainty, worry, and rumination in major depressive disorder and generalized anxiety disorder. Journal of Anxiety Disorders, 24(6), 623628.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zlomke, K.R., & Hahn, K.S. (2010). Cognitive emotion regulation strategies: Gender differences and associations to worry. Personality and Individual Differences, 48(4), 408413.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zsido, A.N. (2019). A fenyegető ingerek hatására fellépő figyelmi torzítások és változások a fenntartott figyelmi folyamatokban: Áttekintés. Magyar Pszichologiai Szemle, 74(2), 233255.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zsido, A.N., Arato, N., Inhof, O., Janszky, J., & Darnai, G. (2018). Short versions of two specific phobia measures: The snake and the spider questionnaires. Journal of Anxiety Disorders, 54, 1116.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zsido, A.N., Teleki, S.A., Csokasi, K., Rozsa, S., & Bandi, S.A. (2020). Development of the short version of the spielberger state—trait anxiety inventory. Psychiatry Research, 291, 113223. DOI:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS
 • CABELLS Journalytics

 

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed
not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed
not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
15
Scimago
Journal Rank
0.165
Scimago Quartile Score

Neuropsychology and Physiological Psychology Q4

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.7
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 441/531 (17th PCTL)
Neuropsychology and Physiological Psychology 61/68 (11th PCTL)
Scopus
SNIP
0.361

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
13
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago Quartile Score Neuropsychology and Physiological Psychology (Q4)
Psychiatry and Mental Health (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 485/529 (Q4)
Neuropsychology and Physiological Psychology 62/65 (Q4)
Scopus
SNIP
0,106

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 104 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2023 0 7 11
Jul 2023 0 10 27
Aug 2023 0 10 7
Sep 2023 0 9 16
Oct 2023 0 21 22
Nov 2023 0 37 33
Dec 2023 0 25 14