View More View Less
 • 1 Doctoral School of Psychology, , ELTE Eötvös Loránd University, Budapest, , Hungary
 • | 2 Institute of Health Promotion and Sport Sciences, , ELTE Eötvös Loránd University, Budapest, , Hungary
Open access

Background: Spirituality is a human specific phenomenon associated with positive mental and physical health outcomes. From a scientific point of view, it is a complex construct which can be investigated in various ways. The Spiritual Connection Questionnaire (SCQ) measures spirituality independently from religiousness thus it appears to be an appropriate measure to assess religious and non-religious aspects of spirituality. Aim: The present study aimed to develop and validate the Hungarian version of the short form of the Spiritual Connection Questionnaire (SCQ-14). Furthermore, it aimed to investigate spirituality’s association with affect and thinking style. Methods: Participants of two non- representative community samples (n = 387 and n = 145) completed the following questionnaires online: short form of the Spiritual Connection Questionnaire, Spiritual Transcendence Scale, Rational–Experiential Inventory, and Positive and Negative Affect Schedule. Results: The Hungarian SCQ-14 showed an excellent internal consistency (Cronbach’s α = 0.94 and 0.97 on Sample 1 and 2, respectively). Confirmatory factor analyses indicated inappropriate fit with the theoretically assumed one-factor model (χ2 = 435.848, df = 77, p < 0.001; CFI = 0.904; NFI = 0.886; RMSEA = 0.110 [90% CI = 0.100–0.120] on Sample 1, and χ2 = 247.132, df = 77, p < 0.001; CFI = 0.917; NFI = 0.885; RMSEA = 0.123 [90% CI = 0.106–0.141] on Sample 2). In contrast, results of exploratory factor analyses indicated a one-factor structure on both samples. The SCQ-14 was positively associated with spiritual transcendence, experiential thinking style, and partly with positive affect. No significant correlations with rational thinking style and negative affect were found. Results of the multiple hierarchical linear regression analysis on both samples revealed a significant contribution of experiential thinking style and spiritual transcendence to spiritual connection after controlling for gender, age, educational qualification, and positive affect. Conclusions: The Hungarian version of the Spiritual Connection Questionnaire (SCQ-14) is a valid, psychometrically sound measure. Spiritual transcendence and experiential thinking style independently contribute to spiritual connection.

Elméleti háttér: A spiritualitás humánspecifikus jelenség, amelynek pozitív hatása a testi és mentális egészségre nézve bizonyított. Tudományos szempontból a spiritualitás meglehetősen összetett fogalom, számos különböző mérőeszközzel vizsgálható. A Spirituális Kapcsolat Kérdőív (Spiritual Connection Questionnaire, SCQ) vallástól függetlenül értékeli a spiritualitás szintjét, így vallásos és nem vallásos személyek körében egyaránt alkalmazható. Cél: Jelen kutatás célja Spirituális Kapcsolat Kérdőív rövid változatának (SCQ-14) magyar nyelvű validálása volt. További cél volt a spiritualitás gondolkozási stílussal és affektivitással való összefüggésének vizsgálata. Módszerek: A kutatás két nem reprezentatív mintából áll (n = 387 és n = 145), amelynek résztvevői a Spirituális Kapcsolat Kérdőív rövid változatát, a Spirituális Transzcendencia Kérdőívet, az Észszerűség–Megérzés Kérdőívet, valamint a Pozitív és Negatív Affektivitás Skálát töltötték ki online formában. Eredmények: Az SCQ-14 magyar változata kiváló belső konzisztenciát (Cronbach-α = 0,94 az első, és 0,97 a második mintán) jelzett. A konfirmatív faktoranalízis nem mutatott megfelelő illeszkedést az eredeti egyfaktoros modellhez képest (χ2 = 435,848, df = 77, p < 0,001; CFI = 0,904; NFI = 0,886; RMSEA = 0,110 [90% CI = 0,100– 0,120] az első mintán, és χ2 = 247,132, df = 77, p < 0,001; CFI = 0,917; NFI = 0,885; RMSEA = 0,123 [90% CI = 0,106–0,141] a második mintán). Ezzel szemben a feltáró faktoranalízis eredménye egyfaktoros modellt mutatott mindkét minta esetén. Az SCQ-14 továbbá pozitív irányú összefüggést mutatott a spirituális transzcendenciával, a tapasztalati gondolkodási stílussal, valamint részben a pozitív affektivitással is. A spirituális kapcsolat és negatív affektivitás, valamint a racionális gondolkodási stílus között nem jelentkezett szignifikáns korreláció. A mindkét mintán lefuttatott többszörös hierarchikus lineáris regresszió eredményei szerint a tapasztalati gondolkodás és a spirituális transzcendencia a nem, a kor, az iskolai végzettség és a pozitív affektivitás kontrollálása után is szignifikáns kapcsolatban maradt a spirituális kapcsolat pontszámmal. Következtetések: A Spirituális Kapcsolat Kérdőív rövid változatának magyar verziója valid, jó pszichometriai mutatókkal bíró mérőeszköz. A spirituális transzcendencia és a tapasztalati gondolkodás egymástól függetlenül is hozzájárulnak a spirituális kapcsolathoz.

 • Bergin, A.E. (1997). Preface. In P. S. Richards & A. E. Bergin (Eds.), A spiritual strategy for counseling and psychotherapy. American Psychological Association.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bognár, J., Orosz, G., & Büki, N. (2014). Az ésszerűség-megérzés kérdőív magyar adaptációja és az ego-rugalmassággal mutatott összefüggései. Pszichológia, 34(2), 129147.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Browne, M.W., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. In K.A. Bollen, & J.S. Long (Eds.), Testing structural equation models (pp. 136162). Sage.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chaiken, S. (1980). Heuristic versus systematic information processing and the use of source versus message cues in persuasion. Journal of Personality and Social Psychology, 39(5), 752766.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cleary, T., & Shapiro, S.I. (1995). Abraham Maslow on experiential and conceptual understanding. International Journal of Transpersonal Studies, 14(12), 3039.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • de Jager Meezenbroek E., Garssen B., van den Berg M., van Dierendonck D., Visser A., & Schaufeli W.B. (2012). Measuring spirituality as a universal human experience: A review of spirituality questionnaires. Journal of Religion and Health, 51(2), 336354.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Elkins, D.N., Hedstrom, L.J., Hughes, L.L., Leaf, J.A., & Saunders, C. (1988). Toward a humanistic-phenomenological spirituality: Definition, description, and measurement. Journal of Humanistic Psychology, 28(4), 518.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Emmons, R.A. (2006). Spirituality. In M. Csíkszentmihályi & I. S. Csikszentmihalyi (Eds.), A Life Worth Living. Contributions to positive psychology (pp. 62-81.). Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Epstein, S. (1994). Integration of the cognitive and the psychodynamic unconscious. The American Psychologist, 49(8), 709724.

 • Epstein, S. (2014). Cognitive-Experiential Theory. Oxford University Press.

 • Epstein, S., Pacini, R., Denes-Raj, V., & Heier, H. (1996). Individual differences in intuitive–experiential and analytical–rational thinking styles. Journal of Personality and Social Psychology, 71(2), 390405.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fetzer/NIA Working Group. (1999). Multidimensional Measurement of Religiousness/Spirituality for Use in Health Research. John E. Fetzer Institute.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Frankl, V. (1966). Self-transcendence as a human phenomenon. Journal of Humanistic Psychology, 6(2), 97106.

 • Garcia-Romeu, A. (2010). Self-transcendence as a measurable transpersonal construct. Journal of Transpersonal Psychology, 42(1), 2647.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Geary, B. (2003). The contribution of spirituality to well-being in sex offenders. ProQuest Information & Learning.

 • Gyollai, Á., Simor, P., Köteles, F., & Demetrovics, Z. (2011). The psychometric properties of the Hungarian version of the original and short form of Positive and Negative Affect Schedule (PANAS). Neuropsychopharmacologia Hungarica, 13(2), 7379.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hall, T.W., & Edwards, K.J. (1996). The initial development and factor analysis of the Spiritual Assessment Inventory. Journal of Psychology and Theology, 24(3), 233246.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hays, J.C., Meador, K.G., Branch, P.S., & George, L.K. (2001). The Spiritual History Scale in four dimensions (SHS-4): Validity and reliability. The Gerontologist, 41(2), 239249.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Heelas, P., & Woodhead, L. (2005). The spiritual revolution: why religion is giving way to spirituality. Archives de sciences sociales des religions, No 138(2), 145251.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Henry, J. (2006). Strategies for achieving well-being. In M. Csíkszentmihályi & I. S. Csikszentmihalyi (Eds.), A life worth living: Contributions to positive psychology (pp. 120-138.). Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hill, P.C., & Pargament, K.I. (2003). Advances in the conceptualization and measurement of religion and spirituality. Implications for physical and mental health research. The American Psychologist, 58(1), 6474.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hu, L., & Bentler, P.M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multi-disciplinary Journal, 6(1), 155.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hungelmann, J., Kenkel-Rossi, E., Klassen, L., & Stollenwerk, R.M. (1985). Spiritual well-being in older adults: Harmonious interconnectedness. Journal of Religion and Health, 24(2), 147153.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • IBM Corp. (2017). IBM SPSS Statistics for Windows, Version 25.0. (Version 25) [Computer software]. IMB Corp.

 • JASP Team. (2020). JASP (Version 0.14.2) [Computer software] (0.14.2) [Computer software]. https://jasp-stats.org/

 • Kass, J.D., Friedman, R., Leserman, J., Zuttermeister, P.C., & Benson, H. (1991). Health outcomes and a new index of spiritual experience. Journal for the Scientific Study of Religion, 30(2), 203211.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kelly, E.W., Jr. (1995). Spirituality and religion in counseling and psychotherapy: Diversity in theory and practice. American Counseling Association.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Klein, C., Keller, B., Silver, C.F., Hood, R.W., & Streib, H. (2016). Positive adult development and ‘spirituality’: psychological well-being, generativity, and emotional stability. In Semantics and Psychology of ‘Spirituality’. A Cross-cultural analysis. https://pub.unibielefeld.de/record/2784419

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Koenig, H.G. (2008). Concerns about measuring “spirituality” in research. The Journal of Nervous and Mental Disease, 196(5), 349-355.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Koenig, H.G., McCullough, M., & Larson, D. (2001). Handbook of religion and health. Oxford University Press.

 • Komninos, T. (2009). Prosocial behavior as a moderator of the relationship between spirituality and subjective well-being. ETD Collection for Fordham University, 1120.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kopp, M., Skrabski, Á., & Székely, A. (2004). Vallásosság és egészség az átalakuló társadalomban. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 5(2), 103125.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Köteles, F., Simor, P., Czető, M., Sárog, N., & Szemerszky, R. (2016). Modern health worries—The dark side of spirituality? Scandinavian Journal of Psychology, 57(4), 313320.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lindeman, M., & Aarnio, K. (2007). Superstitious, magical, and paranormal beliefs: An integrative model. Journal of Research in Personality, 41(4), 731744.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MacDonald, D.A. (2000). Spirituality: Description, measurement, and relation to the five factor model of personality. Journal of Personality, 68(1), 153197.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Maslow, A.H. (1966). The psychology of science: A reconnaissance. Harper & Row.

 • Maslow, A.H. (1968). Toward a psychology of being (2nd ed.). Van Nostrand Reinhold.

 • Maslow, A.H. (1969). The farther reaches of human nature. Journal of Transpersonal Psychology, 1(1), 19.

 • Maslow, A.H. (1970). Religions, values, and peak experiences. Viking Press.

 • Maton, K.I. (1989). The stress-buffering role of spiritual support: Cross-sectional and prospective investigations. Journal for the Scientific Study of Religion, 28(3), 310323.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Moberg, D.O. (2002). Assessing and measuring spirituality: confronting dilemmas of universal and particular evaluative criteria. Journal of Adult Development, 9(1), 4760.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oman, D. (2013). Defining religion and spirituality. In R. F. Paloutzian & C. L. Park (Eds.), Handbook of the psychology of religion and spirituality, 2nd ed (pp. 2347). Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pacini, R., & Epstein, S. (1999). The relation of rational and experiential information processing styles to personality, basic beliefs, and the ratio-bias phenomenon. Journal of Personality and Social Psychology, 76(6), 972987.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pargament, K.I. (1999). The psychology of religion and spirituality? Yes and no. The International Journal for the Psychology of Religion, 9(1), 316.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Piedmont, R.L. (1999). Does spirituality represent the sixth factor of personality? Spiritual transcendence and the Five-Factor Model. Journal of Personality, 67(6), 9851013.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Piedmont, R.L. (2004). Assessment of Spirituality and Religious Sentiments (ASPIRES). Technical Manual. Author.

 • Piedmont, R.L. (2005). The role of personality in understanding religious and spiritual constructs. In R.F. Paloutzian & C.L. Park (Eds.), Handbook of the psychology of religion and spirituality (pp. 253273). Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Piedmont, R.L. (2007). Spirituality as a robust empirical predictor of psychosocial outcomes: A cross-cultural analysis. In R.J. Estes (Ed.), Advancing Quality of Life in a Turbulent World (pp. 117134).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Piedmont, R.L., & Leach, M.M. (2002). Cross-cultural generalizability of the SpiritualTranscendence Scale in India: Spirituality as a universal aspect of human experience. American Behavioral Scientist, 45(12), 18881901.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pikó, B., Kovács, E., & Kriston, P. (2011). Spiritualitás—Vallás—Egészség. Fiatalok mentális egészsége a spirituális jóllét mutatóinak tükrében. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 12(3), 261276.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Powers, D.V., Cramer, R.J., & Grubka, J.M. (2007). Spirituality, life stress, and affective well-being. Journal of Psychology and Theology, 35(3), 235243.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Saher, M., & Lindeman, M. (2005). Alternative medicine: A psychological perspective. Personality and Individual Differences, 39(6), 11691178.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Shryack, J., Steger, M.F., Krueger, R.F., & Kallie, C.S. (2010). The structure of virtue: An empirical investigation of the dimensionality of the virtues in action Inventory of Strengths. Personality and Individual Differences, 48(6), 714719.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Simpson, J.A., & Weiner, E.S.C. (1989). The Oxford English Dictionary. Clarendon Press; Oxford University Press.

 • Tomcsányi, T., Martos, T., Ittzés, A., Horváth-Szabó, K., Szabó, T., & Nagy, J. (2011). A Spirituális Transzcendencia Skála hazai alkalmazása: Elmélet, pszichometriai jellemzők, kutatási eredmények és rövidített változat. Pszichológia, 31(2), 165192.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tversky, A., & Kahneman, D. (1983). Extensional versus intuitive reasoning: The conjunction fallacy in probability judgment. Psychological Review, 90(4), 293315.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Watson, D., Clark, L.A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales. Journal of Personality and Social Psychology, 54(6), 10631070.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wheeler, P., & Hyland, M.E. (2008). The development of a scale to measure the experience of spiritual connection and the correlation between this experience and values. Spirituality and Health International, 9(4), 193217.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zinnbauer, B.J., Pargament, K.I., Cole, B., Rye, M.S., Butter, E.M., Belavich, T.G., Hipp, K.M., Scott, A.B., & Kadar, J.L. (1997). Religion and spirituality: Unfuzzying the fuzzy. Journal for the Scientific Study of Religion, 36(4), 549564.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Publication
Programme
2021 Volume 22
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2021 0 32 39
Jul 2021 0 33 22
Aug 2021 0 14 14
Sep 2021 0 20 22
Oct 2021 0 21 40
Nov 2021 0 18 23
Dec 2021 0 4 8