Authors:
Attila Pilinszki Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Mentálhigiéné Intézet, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Attila Pilinszki in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Anna Gyetvai Semmelweis Egyetem, Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Anna Gyetvai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Tanulmányunk célja áttekintést nyújtani a válás utáni közös szülőségre, a szülők együttműködésére és konfliktusaira vonatkozó főbb kutatási eredményekről. A közös szülőség fogalma a szülők közötti interakciókat, kapcsolatot jelenti, amit a válást követően is szükséges fenntartani. Tanulmányunkban egyrészt kitérünk a közös szülőség egyes aspektusaira (szülői kommunikáció, egymás támogatása–aláásása, konfliktusok és konfliktuskezelés), másrészt a vonatkozó vizsgálatokban leggyakrabban megjelenő háttérváltozókra (válási folyamat, elhelyezés típusa). A válás következményei, az új helyzethez való alkalmazkodás sikeressége mind a szülők, mind a gyerekek részéről jelentős társadalmi fontossággal bír, ennek ellenére a válás utáni közös szülőség témája csak egy-egy hazai publikációban jelenik meg. Jelen tanulmánnyal célunk ennek a hiánynak a pótlása, valamint a kérdéskör hazai kutatásának inicializálása. A vizsgált szakirodalom alapján elmondható, hogy a párkapcsolat felbomlása után kiemelten fontos egy új egyensúlyi állapot kialakítása, mivel a közös szülőség minősége összefüggést mutat a gyermekek és a felnőttek jóllétével is. A vonatkozó empirikus szakirodalom egy része azokra a preventív képzési programokra irányul, amelyek a válás utáni közös szülőség minőségének fejlesztését tűzték ki célul. Említést teszünk ezért több ilyen programról, röviden ismertetve a sajátosságaikat és a kapcsolatos empirikus eredményeket. Következtetésként elmondható, hogy a válást követő közös szülőség komplex témaköre és a szülők sokszor eltérő narratívája miatt olyan diádikus kutatási megközelítés választása indokolt, amellyel ez az összetettség megragadható. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy hazánkban hiányoznak az elvált szülőknek kínált edukációs programok, pedig a szülők és gyermekek jóllétének érdekében fontos lenne ezek kifejlesztése, hatékonyságuk vizsgálata és a megfelelő hatékonyságú programok rendszerszintű elterjesztése.

This study aims to provide a review of the main research findings on coparenting after divorce, parental cooperation and conflicts. The concept of coparenting refers to the interactions and relationship between parents which must be maintained even after divorce. In our paper, we cover some aspects of coparenting (parental communication, mutual support, undermining, conflicts and conflict management) and the most common background variables in the relevant studies (divorce process, type of custody). The consequences of divorce and the success of adapting to the new situation are of significant importance for both parents and children, however, the topic of coparenting after divorce appears in few Hungarian publications. With the present study, we aim to fill this gap and to initialize domestic research on the issue. Based on the examined literature, it can be stated that the formation of a new state of equilibrium after the dissolution of the relationship is of great importance, as the quality of coparenting is related to the well-being of children and adults as well. Some of the relevant empirical literature relates to preventive training programs aimed at improving the quality of coparenting after divorce. We, therefore, mention several such programs, briefly describing their specifics and related empirical results. In conclusion, due to the complex topic of coparenting after divorce and the often different narratives of parents, it is justified to choose a dyadic research approach that can capture this complexity. We would also like to draw attention to the fact that there is a lack of educational programs for divorced parents in Hungary, although it would be important to develop and disseminate them widely for the well-being of parents and children.

 • Abidin, R. R ., & Brunner, J. F . (1995). Development of a parenting alliance inventory. Journal of Clinical Child Psychology, 24(1), 3140.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Achenbach, T. M . (1991). Manual for the child behavior checklist and 1991 profile. Vermont: University of Vermont, Department of Psychiatry

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Adamsons, K ., & Johnson, S. K . (2013). An updated and expanded meta-analysis of nonresident fathering and child well-being. Journal of Family Psychology, 27(4), 589599.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ahrons, C. R . (1981). The continuing coparental relationship between divorced spouses. American Journal of Orthopsychiatry, 51(3), 415428.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ahrons, C. R ., & Miller, R. B . (1993). The effect of the post-divorce relationship on paternal involvement: A longitudinal analysis. American Journal of Orthopsychiatry, 63(3), 441450.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Altenhofen, S ., Biringen, Z ., & Mergler, R . (2008). Significant family dynamics related to postdivorce adjustment in parents and children. Journal of Divorce and Remarriage, 49(1–2), 2540.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Amato, P. R . (2000). The consequences of divorce for adults and children. Journal of Marriage and Family, 62(4), 12691287.

 • Amato, P. R . (2010). Research on divorce: Continuing trends and new developments. Journal of Marriage and Family, 72(3), 650666.

 • Amato, P. R ., & Gilbreth, J. G . (1999). Nonresident fathers and children’s well-being: A meta-analysis. Journal of Marriage and Family, 61(3), 557573.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Amato, P. R ., Kane, J. B ., & James, S . (2011). Reconsidering the “good divorce”. Family Relations, 60(5), 511524.

 • American Psychological Association (2013). Healthy divorce: How to make your split as smooth as possible. Letöltve: 2021. 03. 04. https://www.apa.org/topics/divorce-child-custody/healthy

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Anderson, S ., Anderson, S ., Palmer, K ., Mutchler, M ., & Baker, L . (2011). Defining high conflict. The American Journal of Family Therapy, 39, 1127.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Andreasson, J ., & Johansson, T . (2019). Becoming a half-time parent: Fatherhood after divorce. Journal of Family Studies, 25(1), 217.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bakker, W ., & Mulder, C. H . (2013). Characteristics of post-separation families in the Netherlands: Shared residence versus resident mother arrangements. GeoJournal, 78(5), 851866.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Barth, K . (2013). Theoretical Approach to understanding the factors influencing divorcing parents’ readiness to co-parent. Oklahoma State University: Stillwater. Letöltve: 2021. március 20-án: https://shareok.org/bitstream/handle/11244/49039/Barth_okstate_0664M_14742.pdf?sequence=1&isAllowed=y

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bastaits, K ., & Mortelmans, D . (2016). Parenting as mediator between post-divorce family structure and children’s well-being. Journal of Child and Family Studies, 25(7), 21782188.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bastaits, K ., Ponnet, K ., & Mortelmans, D . (2012). Parenting of divorced fathers and the association with children’s self-esteem. Journal of Youth and Adolescence, 41(12), 16431656.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bastaits, K ., Ponnet, K ., & Mortelmans, D . (2014). Do divorced fathers matter? The impact of parenting styles of divorced fathers on the well-being of the child. Journal of Divorce and Remarriage, 55(5), 363390.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baum, N . (2003). Divorce process variables and the co-parental relationship and parental role fulfillment of divorced parents. Family Process, 42(1), 117131.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baum, N . (2004). Typology of post-divorce parental relationships and behaviors. Journal of Divorce and Remarriage, 41(3–4), 5379.

 • Baum, N ., & Shnit, D . (2003). Divorced parents’ conflict management styles. Journal of Divorce and Remarriage, 39(3–4), 3758.

 • Becher, E. H ., Kim, H ., Cronin, S. E ., Deenanath, V ., McGuire, J. K ., McCann, E. M ., et al. (2019). Positive parenting and parental conflict: Contributions to resilient coparenting during divorce. Family Relations, 68(1), 150164.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Beckmeyer, J. J ., Coleman, M ., & Ganong, L. H . (2014). Postdivorce coparenting typologies and children’s adjustment. Family Relations, 63(4), 526537.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Beckmeyer, J. J ., Ganong, L. H ., Coleman, M ., & Markham, M. S . (2017). Experiences with coparenting scale: A semantic differential measure of postdivorce coparenting satisfaction. Journal of Family Issues, 38(10), 14711490.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Beckmeyer, J. J ., Markham, M. S ., & Troilo, J . (2019). Postdivorce coparenting relationships and parent–youth relationships: Are repartnership and parent–youth contact moderators? Journal of Family Issues, 40(5), 613636.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Benson, M. J ., Buehler, C ., & Gerard, J. M . (2008). Interparental hostility and early adolescent problem behavior: Spillover via maternal acceptance, harshness, inconsistency, and intrusiveness. The Journal of Early Adolescence, 28(3), 428454.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bergman, A.-S ., & Rejmer, A . (2017). Parents in child custody disputes: Why are they disputing? Journal of Child Custody, 14(2–3), 134150.

 • Bergström, M ., Fransson, E ., Hjern, A ., Köhler, L ., & Wallby, T . (2014). Mental health in Swedish children living in joint physical custody and their parents’ life satisfaction: A cross-sectional study. Scandinavian Journal of Psychology, 55(5), 433439.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bergström, M ., Fransson, E ., Modin, B ., Berlin, M ., Gustafsson, P. A ., & Hjern, A . (2015). Fifty moves a year: Is there an association between joint physical custody and psychosomatic problems in children? Journal of Epidemiology and Community Health, 69(8), 769774.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bergström, M ., Sarkadi, A ., Hjern, A ., & Fransson, E . (2019). “We also communicate through a book in the diaper bag”—Separated parents´ ways to coparent and promote adaptation of their 1-4 year olds in equal joint physical custody. PLOS ONE, 14(4), e0214913. DOI:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Berryhill, M. B . (2017). Coparenting and parental school involvement. Child and Youth Care Forum, 46(2), 261283.

 • Birkás, E ., Lakatos, K ., Tóth, I ., & Gervai, J . (2008). Gyermekkori viselkedési problémák felismerésének lehetőségei rövid kérdőívekkel I: a Strengths and Difficulties Questionnaire magyar változata. Psychiatria Hungarica, 23(5), 358365.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Birnbaum, R ., & Saini, M . (2015). A qualitative synthesis of children’s experiences of shared care post divorce. International Journal of Children’s Rights, 23(1), 109132.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bognár, G ., & Telkes, J . (1986). A válás lélektana. Budapest: Közgazdaságiés Jogi Könyvkiadó

 • Bonach, K . (2005). Factors contributing to quality coparenting. Journal of Divorce and Remarriage, 43(3–4), 79103.

 • Bonach, K ., & Sales, E . (2002). Forgiveness as a mediator between post divorce cognitive processes and coparenting quality. Journal of Divorce and Remarriage, 38(1–2), 1738.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bonach, K ., Sales, E ., & Koeske, G . (2005). Gender differences in perceptions of coparenting quality among expartners. Journal of Divorce and Remarriage, 43(1–2), 128.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buchanan, C. M ., Maccoby, E. E ., & Dornbusch, S. M . (1991). Caught between parents: Adolescents’ experience in divorced homes. Child Development, 62(5), 10081029.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Camara, K. A ., & Resnick, G . (1989). Styles of conflict resolution and cooperation between divorced parents: Effects on child behavior and adjustment. The American Journal of Orthopsychiatry, 59(4), 560575.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cantril, H . (1965). The pattern of human concerns. New Brunswick: Rutgers University Press

 • Carlsund, Å ., Eriksson, U ., & Sellström, E . (2012). Shared physical custody after family split-up: Implications for health and well-being in Swedish schoolchildren. Acta Paediatrica, 102(3), 318323.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Coates, C ., Deutsch, R ., Starnes, H ., Sullivan, M ., & Sydlik, B . (2004). Parenting coordination for high-conflict families. Family Court Review, 42, 246262.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cohen, O ., & Levite, Z . (2012). High-conflict divorced couples: Combining systemic and psychodynamic perspectives. Journal of Family Therapy, 34(4), 387402.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cohen, S ., Kamarck, T ., & Mermelstein, R . (1983). A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior, 24(4), 385396.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cookston, J. T ., Braver, S. L ., Griffin, W. A ., De Lusé, S. R ., & Miles, J. C . (2007). Effects of the dads for life intervention on interparental conflict and coparenting in the two years after divorce. Fam Process, 46(1), 123137.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CSBO (2020). Szülőcsoportok indulnak. Letöltve: 2021. március 21-én: https://www.csbo.hu/hirek/63

 • Demby, S. L . (2016). Parenting coordination: Applying clinical thinking to the management and resolution of post-divorce conflict. 72(5), 458468.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Diener, E ., Emmons, R. A ., Larsen, R. J ., & Griffin, S . (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 7175.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Doherty, W. J . (2002). How therapists harm marriages and what we can do about it. Journal of Couple and Relationship Therapy, 1(2), 117.

 • Douglas, E . (2004). The effectiveness of a divorce education program on father involvement. Journal of Divorce and Remarriage, 40, 91101.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Drapeau, S ., Gagné, M.-H ., Saint-Jacques, M.-C ., Lépine, R ., & Ivers, H . (2009). Post-separation conflict trajectories: A longitudinal study. Marriage and Family Review, 45(4), 353373.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dunn, J ., O’Connor, T. G ., & Cheng, H . (2005). Children’s responses to conflict between their different parents: Mothers, stepfathers, nonresident fathers, and nonresident stepmothers. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 34(2), 223234.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dworkin, J . (2016). Coparenting in the digital era: Exploring divorced parents’ use of technology. In E., McCann (Ed.), Divorce, separation, and remarriage: The transformation of family (Vol. 10, 279298). Emerald Group Publishing Limited

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Elam, K. K ., Sandler, I ., Wolchik, S ., & Tein, J.–Y . (2016). Non-residential father–child involvement, interparental conflict and mental health of children following divorce: A person-focused approach. Journal of Youth and Adolescence, 45(3), 581593.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Elam, K. K ., Sandler, I ., Wolchik, S. A ., Tein, J.–Y ., & Rogers, A . (2019). Latent profiles of postdivorce parenting time, conflict, and quality: Children’s adjustment associations. Journal of Family Psychology, 33(5), 499510.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Emery, R. E ., Laumann–Billings, L ., Waldron, M. C ., Sbarra, D. A ., & Dillon, P . (2001). Child custody mediation and litigation: Custody, contact, and coparenting 12 years after initial dispute resolution. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 69(2), 323332.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fabricius, W. V ., & Luecken, L. J . (2007). Postdivorce living arrangements, parent conflict, and long-term physical health correlates for children of divorce. Journal of Family Psychology (Division 43), 21(2), 195205.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fabricius, W. V ., Sokol, K. R ., Diaz, P ., & Braver, S . (2012). Parenting time, parent conflict, parent-child relationships, and children’s physical health. In K. Kuehnle & L. Drozd (Eds.), Parenting plan evaluations: Applied research for the family court (188213). Oxford: Oxford University Press

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Feinberg, M. E . (2003). The internal structure and ecological context of coparenting: A framework for research and intervention. Parenting Science and Practice, 3(2), 95131.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Feinberg, M. E ., Brown, L. D ., Kan, M. L . (2012). A multi-domain self-report measure of coparenting. Pareningt Science and Practice, 12(1), 121.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ferraro, A . (2017). Co-parenting in the context of divorce: Evaluation and application of the Multidimensional Co-Parenting Scales for dissolved relationships [Dissertation, Florida State University]. ddu. Tallahassee. Letöltve: 2021. 03. 22-én: https://diginole.lib.fsu.edu/islandora/object/fsu:552063/datastream/PDF/view

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ferraro, A ., Malespin, T ., Oehme, K ., Bruker, M ., & Opel, A . (2016). Advancing co-parenting education: Toward a foundation for supporting positive post-divorce adjustment. Child and Adolescent Social Work Journal, 33(5), 407415.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ferraro, A. J ., Lucier-Greer, M ., & Oehme, K . (2018). Psychometric evaluation of the Multidimensional Co-Parenting Scale for dissolved relationships. Journal of Child and Family Studies, 27(9), 27802796.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Finzi-Dottan, R ., & Cohen, O . (2014). Predictors of parental communication and cooperation among divorcing spouses. Journal of Child and Family Studies, 23(1), 3951.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fishel, A. H ., & Scanzoni, J . (1990). An exploratory study of the post-divorce coparental relationship. Journal of Divorce, 13(2), 95119.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Florida State University (2020). Succesful co-parenting after divorce. https://coparenting.fsu.edu/

 • Fransson, E ., Låftman, S. B ., Östberg, V ., Hjern, A ., & Bergström, M . (2018). The living conditions of children with shared residence–the Swedish example. Child Indicators Research, 11(3), 861883.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fransson, E ., Turunen, J ., Hjern, A ., Östberg, V ., & Bergström, M . (2016). Psychological complaints among children in joint physical custody and other family types: Considering parental factors. Scandinavian Journal of Public Health, 44(2), 177183.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Galovan, A. M ., & Schramm, D. G . (2017). Initial coparenting patterns and postdivorce parent education programming: A latent class analysis. Journal of Divorce and Remarriage, 58(3), 212226.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ganong, L. H ., Coleman, M ., Feistman, R ., Jamison, T ., & Stafford Markham, M . (2012). Communication technology and postdivorce coparenting. Family Relations, 61(3), 397409.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garber, B. D . (2014). The chameleon child: Children as actors in the high conflict divorce drama. Journal of Child Custody, 11(1), 2540.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gigy, L ., & Kelly, J. B . (1992). Reasons for divorce: Perspectives of divorcing men and women. Journal of Divorce and Remarriage, 18(1–2), 169187.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Glasl, F . (1999). Confronting conflict: a first aid kit for handling conflict. Lansdown: Hawthorn Press

 • Goodman, M ., Bonds, D ., Sandler, I ., & Braver, S . (2004). Parent psychoeducational programs and reducing the negative effects of interparental conflict following divorce. Family Court Review, 42, 263279.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Goodman, R . (1997). The Strengths and Difficulties Questionnaire: A research note. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38(5), 581586.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Grych, J. H ., Seid, M ., & Fincham, F. D . (1992). Assessing marital conflict from the child’s perspective: the Children’s Perception of Interparental Conflict Scale. Child Development, 63(3), 558572.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gürmen, M. S ., Huff, S. C ., Brown, E ., Orbuch, T. L ., & Birditt, K. S . (2017). Divorced yet still together: ongoing personal relationship and coparenting among divorced parents. Journal of Divorce and Remarriage, 58(8), 645660.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Haddad, L ., Phillips, K ., & Bone, J. M . (2016). High-conflict divorce: A review of the literature. American Journal of Family Law, 29(4), 243258.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hald, G. M ., Strizzi, J. M ., Ciprić, A ., & Sander, S . (2020). The Divorce Conflict Scale. Journal of Divorce and Remarriage, 61(2), 83104.

 • Hardesty, J. L ., Crossman, K. A ., Khaw, L ., & Raffaelli, M . (2016). Marital violence and coparenting quality after separation. Journal of Family Psychology, 30(3), 320330.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jamison, T. B ., Coleman, M ., Ganong, L. H ., & Feistman, R. E . (2014). Transitioning to postdivorce family life: A grounded theory investigation of resilience in coparenting. Family Relations, 63(3), 411423.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Johnston, J.-R . (2000). Building multidisciplinary professional partnerships with the court of behalf of high-conflict divorcing families and their children: Who needs what kind of help. University of Arkansas at Little Rock Law Review, 22(3), 7. Letöltve: 2021. március 25-én: https://lawrepository.ualr.edu/lawreview/vol22/iss3/7

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kamp Dush , C. M ., Kotila, L. E ., & Schoppe-Sullivan, S. J . (2011). Predictors of supportive coparenting after relationship dissolution among at-risk parents. Journal of Family Psychology (Division 43), 25(3), 356365.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Keating, A ., Sharry, J ., Murphy, M ., Rooney, B ., & Carr, A . (2016). An evaluation of the Parents Plus–Parenting When Separated programme. Clinical Child Psychol Psychiatry, 21(2), 240254.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kelly, J. B . (2012). Risk and protective factors associated with child and adolescent adjustment following separation and divorce: Social science applications. In K. Kuehnle , & L. Drozd (Eds.), Parenting plan evaluations: Applied research for the family court (4984). Oxford: Oxford University Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kerig, P . (1996). Assessing the links between interparental conflict and child adjustment: the conflicts and problem-solving scales. Journal of Family Psychology, 10(4), 454473.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovacs, M . (1981). Rating scales to assess depression in school-aged children. Acta Paedopsychiatr, 46(5–6), 305315.

 • KSH (2019). Statisztikai tükör – A válások demográfiai jellemzői. Budapest: KSH

 • Låftman, S ., Bergström, M ., Modin, B ., & Ostberg, V . (2014). Joint physical custody, turning to parents for emotional support, and subjective health: A study of adolescents in Stockholm, Sweden. Scandinavian Journal of Public Health, 42(5), 456462.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lamb, M ., & Kelly, J . (2009). Improving the quality of parent-child contact in separating families with infants and young children: empirical research foundations. In R. M. Galazter-Levy , J. Kraus , & J. Galatzer-Levy (Eds.), The scientific basis of child custody decisions (2nd ed., (187214). Hoboken: Wiley

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lamela, D ., & Figueiredo, B . (2011). Post-divorce representations of marital negotiation during marriage predict parenting alliance in newly divorced parents. Sexual Relationship Therapy, 26(2), 182190.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lamela, D ., & Figueiredo, B . (2016). Coparenting after marital dissolution and children’s mental health: A systematic review. Jornal de Pediatria, 92(4), 331342.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lamela, D ., Figueiredo, B ., Bastos, A ., & Feinberg, M . (2016). Typologies of post-divorce coparenting and parental well-being, parenting quality and children’s psychological adjustment. Child Psychiatry and Human Development, 47(5), 716728.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Langlais, M. R ., Anderson, E. R ., & Greene, S. M . (2016). Consequences of dating for post-divorce maternal well-being. Journal of Marriage and Family, 78(4), 10321046.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lansford, J. E . (2009). Parental divorce and children’s adjustment. Perspectives on Psychological Science, 4(2), 140152.

 • Lau, Y.-K . (2017). Postdivorce coparenting and children’s well-being in Hong Kong. Journal of Divorce and Remarriage, 58(5), 329346.

 • Lebow, J. L . (2015). Separation and divorce issues in couple therapy. In A. S. Gurman , J. L. Lebow , & D. K. Snyder (Eds.), Clinical handbook of couple therapy (5th ed., 445463). New York: The Guilford Press

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lucas, N ., Nicholson, J. M ., & Erbas, B . (2013). Child mental health after parental separation: The impact of resident/non-resident parenting, parent mental health, conflict and socioeconomics. Journal of Family Studies, 19(1), 5369.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Maccoby, E. E ., Depner, C. E ., & Mnookin, R. H . (1990). Coparenting in the second year after divorce. Journal of Marriage and Family, 52(1), 141155.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Madden-Derdich, D. A ., & Leonard, S. A . (2002). Shared experiences, unique realities: formerly married mothers’ and fathers’ perceptions of parenting and custody after divorce. 51(1), 3745.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Madden-Derdich, D. A ., Leonard, S. A ., & Christopher, F. S . (1999). Boundary ambiguity and coparental conflict after divorce: an empirical test of a family systems model of the divorce process. Journal of Marriage and Family, 61(3), 588598.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Margolin, G ., Gordis, E. B ., & John, R. S . (2001). Coparenting: A link between marital conflict and parenting in two-parent families. Journal of Family Psychology, 15(1), 321.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Markham, M. S ., & Coleman, M . (2012). The Good, the Bad, and the Ugly: Divorced mothers’ experiences with coparenting. Family Relations, 61(4), 586600.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martos, T ., Sallay, V ., Désfalvi, J ., Szabó, T ., & Ittzés, A . (2014). Az Élettel való Elégedettség Skála magyar változatának (SWLS-H) pszichometriai jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 15(3), 289303.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mayes, L. C ., & Moliter-Siegl, A . (1999). The impact of divorce on infants and very young children. In R. M. Galatzer-Levy & L. Kraus (Eds.), The scientific basis of child custody decisions (188204). New York: Wiley

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McDaniel, B. T ., Galovan, A. M ., Cravens, J. D ., & Drouin, M . (2018). “Technoference” and implications for mothers’ and fathers’ couple and coparenting relationship quality. Computers in Human Behavior, 80, 303313.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McDaniel, B. T ., Teti, D. M ., & Feinberg, M. E . (2017). Assessing coparenting relationships in daily life: The daily coparenting scale (D-Cop). Journal of Child and Family Studies, 26(9), 23962411.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McHale, J. P ., Kuersten-Hogan, R ., & Rao, N . (2004). Growing points for coparenting theory and research. Journal of Adult Development, 11(3), 221234.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mitcham-Smith, M ., & Henry, W. J . (2007). High-conflict divorce solutions: Parenting coordination as an innovative co-parenting intervention. The Family Journal, 15(4), 368373.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Modecki, K. L ., Hagan, M. J ., Sandler, I ., & Wolchik, S. A . (2015). Latent profiles of non-residential father engagement six years after divorce predict long-term offspring outcomes. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 44(1), 123136.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Moore, C. W . (2014). The mediation process: practical strategies for resolving conflict. Hoboken: Jossey-Bass Publishers

 • Mullett, E. K ., & Stolberg, A . (1999). The development of the co-parenting behaviors questionnaire. Journal of Divorce and Remarriage, 31(3–4), 115137.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nielsen, L . (2014). Shared physical custody: summary of 40 studies on outcomes for children. Journal of Divorce and Remarriage, 55(8), 613635.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • O’Hara, K ., Beck, C ., Anderson, E ., & Benjamin, G . (2011). Evaluating parenting coordination programs: encouraging results from pilot testing a research methodology. Journal of Child Custody, 8(4), 247267.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oppenheim, D ., & Koren-Karie, N . (2012). Parents’ insightfulness: The importance of keeping the inner world of the child in mind for parenting plan evaluations. In K. F. Kuehnle & L. M. Drozd (Eds.), Parenting plan evaluations: Applied research for the family court. Oxford: Oxford University Press

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Owen, J ., & Rhoades, G. K . (2012). Reducing interparental conflict among parents in contentious child custody disputes: An initial investigation of the Working Together Program. Journal of Marital and Family Therapy, 38(3), 542555.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Petren, R. E ., Ferraro, A. J ., Davis, T. R ., & Pasley, K . (2017). Factors linked with coparenting support and conflict after divorce. Journal of Divorce and Remarriage, 58(3), 145160.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pollet, S. L ., & Lombreglia, M . (2008). A nationwide survey of mandatory parent education. Family Court Review, 46(2), 375394.

 • Porter, B ., & O’Leary, K. D . (1980). Marital discord and childhood behavior problems. Journal of Abnormal Child Psychology, 8(3), 287295.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pruett, M ., Williams, T ., Insabella, G ., & Little, T . (2003). Family and legal indicator of child adjustment to divorce among families with young children. Journal of Family Psychology (Division 43), 17, 169180.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Qu, L ., Weston, R ., Moloney, L ., Kaspiew, R ., & Dunstan, J . (2014). Post-separation parenting, property and relationship dynamics after five years. Melbourne: Australian Institute of Family Studies

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rector LaGraff, M ., Stolz, H. E ., & Brandon, D. J . (2015). Longitudinal program evaluation of “Parenting apart: effective co-parenting”. Journal of Divorce and Remarriage, 56(2), 117136.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rosenberg, M . (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton: Princeton University Press

 • Rózsa, S ., Gádoros, J ., & , N . (1999). A gyermekviselkedési kérdőív diagnosztikai megbízhatósága és a több információforráson alapuló jellemzések sajátosságai. Psychiatria Hungarica, 14(4), 375392.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rózsa, S ., & V. Komlósi, A . (2014). A Rosenberg Önbecsülés Skála pszichometriai jellemzői: A pozitívan és negatívan megfogalmazott tételek működésének sajátosságai. Pszichológia, 34(2), 149174.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Russell, L. T ., Beckmeyer, J. J ., Coleman, M ., & Ganong, L . (2016). Perceived barriers to postdivorce coparenting: Differences between men and women and associations with coparenting behaviors. Family Relations, 65(3), 450461.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Salem, P ., Sandler, I ., & Wolchik, S . (2013). Taking stock of parent education in the family courts: Envisioning a public health model. Family Court Review, 51(1), 131148.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sanderson, D. J . (2018). Online and software programs to facilitate parenting time arrangements, support obligations, and payments. Family Advocate, 40(3), 4648.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sandler, I ., Gunn, H ., Mazza, G ., Tein, J.-Y ., Wolchik, S ., Berkel, C ., et al. (2018). Effects of a program to promote high quality parenting by divorced and separated fathers. Prevention Science, 19(4), 538548.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sandler, I ., Miles, J ., Cookston, J ., & Braver, S . (2008). Effects of father and mother parenting on children’s mental health in high-and low-conflict divorces. Family Court Review, 46(2), 282296.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sandler, I ., Wolchik, S ., Mazza, G ., Gunn, H ., Tein, J. Y ., Berkel, C ., et al. (2020). Randomized effectiveness trial of the new beginnings program for divorced families with children and adolescents. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 49(1), 6078.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sandler, I. N ., Wheeler, L. A ., & Braver, S. L . (2013). Relations of parenting quality, inter-parental conflict, and overnights with mental health problems of children in divorcing families with high legal conflict. Journal of Family Psychology, 27(6), 915924.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sbarra, D. A ., & Emery, R. E . (2005). Coparenting conflict, nonacceptance, and depression among divorced adults: results from a 12-year follow-up study of child custody mediation using multiple imputation. American Journal of Orthopsychiatry, 75(1), 6375.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sbarra, D. A ., & Emery, R. E . (2008). Deeper into divorce: using actor-partner analyses to explore systemic differences in coparenting conflict following custody dispute resolution. Journal of Family Psychology (Division 43), 22(1), 144152.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Shaw, D. S ., & Emery, R. E . (1987). Parental conflict and other correlates of the adjustment of school-age children whose parents have separated. Journal of Abnormal Child Psychology, 15(2), 269281.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Shimkowski, J. R ., & Schrodt, P . (2012). Coparental communication as a mediator of interparental conflict and young adult children’s mental well-being. Communication Monographs, 79(1), 4871.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Smyth, B. M ., & Moloney, L. J . (2019). Post-separation parenting disputes and the many faces of high conflict: Theory and research. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy, 40(1), 7484.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sodermans, A. K ., Botterman, S ., Havermans, N ., & Matthijs, K . (2015). Involved fathers, liberated mothers? Joint physical custody and the subjective well-being of divorced parents. Social Indicators Research, 122(1), 257277.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sodermans, A. K ., Matthijs, K ., & Swicegood, G . (2013). Characteristics of joint physical custody families in Flanders. Demographic Research, 28(29), 821848.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Spruijt, E ., & Duindam, V . (2009). Joint physical custody in the Netherlands and the well-being of children. Journal of Divorce and Remarriage, 51(1), 6582.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stallman, H. M ., & Ohan, J. L . (2016). Parenting style, parental adjustment, and co-parental conflict: Differential predictors of child psychosocial adjustment following divorce. Behaviour Change, 33(2), 112126.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stauder, A ., & Konkolÿ Thege, B . (2006). Az Észlelt Stressz Kérdőív (PSS) magyar verziójának jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7(3), 203216.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Symoens, S ., Colman, E ., & Bracke, P . (2014). Divorce, conflict, and mental health: How the quality of intimate relationships is linked to post-divorce well-being. Journal of Applied Social Psychology, 44(3), 220233.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szalma, I ., & Rékai, K . (2019). Szülői felügyeleti jog, kapcsolattartás és tartásdíjfizetés a különélő magyar szülők gyakorlatában. Szociológiai Szemle, 29(4), 83114.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szepes, M ., Czeglédi, E ., Urbán, R ., Horváth, K ., & Balog, P . (2014). A szülői konfliktusok észlelését mérő skála hazai alkalmazásával szerzett tapasztalatok. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 15(2), 139170.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Togliatti, M. M ., Lavadera, A. L ., & Benedetto, R. D . (2011). How couples re-organized themselves following divorce: Adjustment, co-parenting and family alliance. Life Span and Disability, 14(1), 5574.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vanassche, S ., Sodermans, A. K ., Matthijs, K ., & Swicegood, G . (2013). Commuting between two parental households: The association between joint physical custody and adolescent wellbeing following divorce. Journal of Family Studies, 19(2), 139158.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Viry, G . (2014). Coparenting and children’s adjustment to divorce: The role of geographical distance from fathers. Journal of Divorce and Remarriage, 55(7), 503526.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Visser, M ., Finkenauer, C ., Schoemaker, K ., Kluwer, E ., Rijken, R. V ., Lawick, J. V ., et al. (2017). I’ll never forgive you: High conflict divorce, social network, and co-parenting conflicts. Journal of Child and Family Studies, 26(11), 30553066.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wall, J ., Needham, T ., Browning, D. S ., & James, S . (1999). The ethics of relationality: The moral views of therapists engaged in marital and family therapy. Family Relations, 48(2), 139149.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Watzlawick, P ., Bavelas, J. B ., & Jackson, D. D . (2011). Pragmatics of human communication. New York: W. W. Norton and Company

 • Weissman, S. H ., & Cohen, R. S . (1985). The parenting alliance and adolescence. Adolescent Psychiatry, 12, 2445.

 • Yelon (2021). Szülőknek, pedagógusoknak. Letöltve: 2021. március 21-én: https://yelon.hu/szuloknek/

 • Collapse
 • Expand

 

The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian .
Please, download the file from HERE

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS
 • CABELLS Journalytics

 

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed
not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed
not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
15
Scimago
Journal Rank
0.165
Scimago Quartile Score

Neuropsychology and Physiological Psychology Q4

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.7
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 441/531 (17th PCTL)
Neuropsychology and Physiological Psychology 61/68 (11th PCTL)
Scopus
SNIP
0.361

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
13
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago Quartile Score Neuropsychology and Physiological Psychology (Q4)
Psychiatry and Mental Health (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 485/529 (Q4)
Neuropsychology and Physiological Psychology 62/65 (Q4)
Scopus
SNIP
0,106

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 104 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2024 0 33 29
Feb 2024 0 76 23
Mar 2024 0 64 60
Apr 2024 0 39 29
May 2024 0 61 32
Jun 2024 0 18 12
Jul 2024 0 0 0