Authors:
Krisztina Kovács Testnevelési Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Intézet, Pszichológia és Sportpszichológia Tanszék, Budapest, Magyarország
Budapest Honvéd Kosárlabda Akadémia, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Krisztina Kovács in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Kőnig-Görögh Dóra Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Kőnig-Görögh Dóra in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Rita F. Földi Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológiai Intézet, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Rita F. Földi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Noémi Gyömbér Testnevelési Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Intézet, Pszichológia és Sportpszichológia Tanszék, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Noémi Gyömbér in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Háttér és célkitűzések: Jelen tanulmány célja az Edzői Viselkedés Kérdőív (Coaching Behaviour Questionnaire) magyar változatának pszichometriai vizsgálata, a mérőeszköz reliabilitásának és validitásának ellenőrzése. Módszerek: A kérdőív érvényességét és megbízhatóságát egy 490 fős kényelmi mintán (234 férfi és 256 nő, átlagéletkor = 19,49 év; SD = 5,05 év) ellenőriztük. Az Edzői Viselkedés Kérdőív mellett felvételre került a Sportkörnyezet Kérdőív, a Sportmotiváció-2 Kérdőív, az Edző-Sportoló Kapcsolat Kérdőív, valamint a Sportverseny Pillanatnyi Szorongás Skála. Eredmények: A megerősítő faktoranalízis eredményeképpen az Edzői Viselkedés Kérdőív kétfaktoros elméleti modelljének illeszkedési mutatói megfelelőnek bizonyultak (χ 2 = 386,36;df = 89; TLI = 0,90; CFI = 0,91; RMSEA = 0,08 [90% CI = 0,07 – 0,09]; SRMR = 0,07). A kérdőív skáláinak belső megbízhatósága elfogadható (Negatív reakció Cronbach-α = 0,87, Támogatás Cronbach-α = 0,87). A konvergens validitás vizsgálata során a korábbi kutatásokkal megegyező korrelációkat kaptunk a Támogatás alskála és az észlelt autonómiatámogatás, az önbizalom, a sportmotiváció típusai és az edző-sportoló kapcsolat minősége között (r = –0,29 – 0,90; p < 0,001), a Negatív reakció alskála mindezeken a skálákon túl szignifikáns kapcsolatba hozható a sportolói állapotszorongással is (r = 0,21 – 0,25; p < 0,001). Következtetések: Az Edzői Viselkedés Kérdőív magyarra fordított változata pszichometriailag megfelelő mérőeszköznek tekinthető.

Background and aims: The purpose of the study was to examine the psychometric properties of the Hungarian version of the Coaching Behaviour Questionnaire and examine the reliability and validity of this questionnaire. Methods: 432 athletes were involved in this study (mean age = 19.49; SD = 5.05; men = 234; women = 256). Besides the above-mentioned questionnaire, the Sport Climate Questionnaire, the Sport Motivation Scale-2, the Coach-Athlete Relationship Questionnaire, and the Competitive State Anxiety Inventory-2 were applied for the validation. Results: The confirmatory factor analysis supported the two-dimensional theoretical model (χ 2 = 386.36;df = 89; TLI = 0.90; CFI = 0.91; RMSEA = 0.08 [90% CI = 0.07 – 0.09]; SRMR = 0.07), that indicated an acceptable fit to the data. Internal consistency of the subscales (Negative activation Cronbach’s α = 0.87, Supportiveness Cronbach’s α = 0.87) proved to be adequate. Examination of construct validity revealed positive relationships among Supportiveness subscale and self-determined motivation, autonomy-supported coach behaviour, self-confidence and coach-athlete relationship (r = – 0.29 – 0.70), and negative relationship among the Negative activation and the trait anxiety in addition to the below mentioned scales (r = 0.21 – 0.25). Discussion: The Hungarian version of the CBQ seems to be a valid and reliable questionnaire to measure.

 • Baker, J ., Côté, J ., & Hawes, R . (2000). The relationship between coaching behaviours and sport anxiety in athletes. Journal of Science and Medicine in Sport, 3(2), 110119.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bebetsos, E ., Filippou, F ., & Bebetsos, G . (2017). Athletes′ criticism of coaching behavior: differences among gender, and type of sport. Polish Psychological Bulletin, 25(1), 5567.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cohen, J . (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). New Jersey: Lawrence Erlbaum

 • Davis, L ., & Jowett, S . (2014). Coach–athlete attachment and the quality of the coach–athlete relationship: implications for athlete’s well-being. Journal of Sports Sciences, 32(15), 14541464.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Deci, E. L . (2001). The sport climate questionnaire. Letöltve: 2019. 10. 08-án: http://selfdeterminationtheory.org/pas-sport-climate/

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Deci, E. L ., & Ryan, R. M . (2000). The ”what” and ”why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227268.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Felton, L ., & Jowett, S . (2015). On understanding the role of need thwarting in the association between athlete attachment and well/ill-being. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 25(2), 289298.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fornell, C ., & Larcker, D. F . (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 3950.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Géczi, G ., Tóth, L ., Sipos, K ., Fügedi, B ., Dancs, H ., & Bognár, J . (2009). Psychological profile of Hungarian national young ice hockey players. Kinesiology, 41(1), 88-96.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Grant, A. M . (2014). Autonomy support, relationship satisfaction and goal focus in the coach–coachee relationship: which best predicts coaching success? Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice, 7(1), 1838.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gyömbér, N ., Kovács, K ., & Ruzits, É . (2016). Gyereklélek sportcipőben. Budapest: Noran Libro Kiadó

 • Hair, J. F ., Black, W. C ., Babin, B. J ., Anderson, R. E ., & Tatham, R. L . (1998). Multivariate data analysis. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hu, L ., & Bentler, P M . (1999). Cut-off criteria for indexes in covariance structure analysis: conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modelling, 6(1), 155.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jowett, S . (2009). Validating coach-athlete relationship measures with the nomological network. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 13(1), 3451.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jowett, S . (2017). Coaching effectiveness: The coach–athlete relationship at its heart. Current Opinion in Psychology, 16, 154158.

 • Jowett, S ., & Cockerill, I. M . (2003). Olympic medallists’ perspective of the athlete–coach relationship. Psychology of Sport and Exercise, 4(4), 313331.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jowett, S ., & Meek, G. A . (2000). The coach-athlete relationship in married couples: An exploratory content analysis. The Sport Psychologist, 14(2), 157175.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jowett, S ., & Nezlek, J . (2012). Relationship interdependence and satisfaction with important outcomes in coach–athlete dyads. Journal of Social and Personal Relationships, 29(3), 287301.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jowett, S ., & Ntoumanis, N . (2004). The coach–athlete relationship questionnaire (CART-Q): Development and initial validation. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 14(4), 245257.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jowett, S ., & Poczwardowski, A . (2007). Understanding the Coach-Athlete Relationship. In S. Jowett , & D. Lavallee (Eds.), Social psychology in sport (314). Champaign: Human Kinetics

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jowett, S ., Adie, J. W ., Bartholomew, K. J ., Yang, S. X ., Gustafsson, H ., & Lopez-Jiménez, A . (2017). Motivational processes in the coach-athlete relationship: A multi-cultural self-determination approach. Psychology of Sport and Exercise, 32, 143152.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Karamousalidis, G ., Galazoulas, C ., Mousaridou, E ., Bebetsos, E ., Grammatikopoulou, M ., & Alexaki, A . (2010). Relation of coaching behavior and role ambiguity. Journal of Physical Education & Sport/Citius Altius Fortius, 28(3), 4550.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kasuba, M . (2018). Az edző–sportoló kapcsolat egy labdarúgó akadémián. Educatio, 27(1), 121128.

 • Kelley, H. H ., & Thibaut, J. W . (1978). Interpersonal relations: A theory of interdependence. New York: Wiley

 • Kenow, L. J ., & Williams, J. M . (1992). Relationship between anxiety, self-confidence, and evaluation of coaching behaviors. The Sport Psychologist, 6(4), 344357.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kenow, L. J ., & Williams, J. M . (1993). Factor structure of the coaching behavior questionnaire and its relationship to anxiety and self-confidence. Journal of Sport and Exercise Psychology, 15(4), 377396.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kenow, L ., & Williams, J. M . (1999). Coach-athlete compatibility and athlete’s perception of coaching behaviors. Journal of Sport Behaviour, 22(2), 251259.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss, Z ., Fózer-Selmeci, B ., Csáki, I ., & Bognár, J . (2015). Bentlakó labdarúgó-korosztályok pszichés-mentális jellemzői, Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 16(4), 331347.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács, K ., F. Földi, R ., & Gyömbér, N . (2021). Az Edző-Sportoló Kapcsolat Kérdőív hazai adaptációja, a sportoló szemszögén keresztül. Magyar Sporttudományi Szemle, 22(90), 1220.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács, K ., Gyömbér, N ., F. Földi, R ., & Lénárt, Á . (2020). Észlelt autonómia támogatás kérdőívek hazai adaptációja, Alkalmazott Pszichológia 20(1), 103119.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács, K ., Gyömbér, N ., Kelemen, Á ., & Földi, R. F . (2019). Az észlelt autonómiatámogatás hatása a teljesítéscélokra karate utánpótláskorosztályoknál. Magyar Pszichológiai Szemle, 74(2), 163180.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lafrenière, M. A. K ., Jowett, S ., Vallerand, R. J ., & Carbonneau, N . (2011). Passion for coaching and the quality of the coach–athlete relationship: The mediating role of coaching behaviors. Psychology of Sport and Exercise, 12(2), 144152.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ledochowski, L ., Unterrainer, C ., Ruedl, G ., Schnitzer, M ., & Kopp, M . (2012). Quality of life, coach behaviour and competitive anxiety in Winter Youth Olympic Games participants. British Journal of Sports Medicine, 46(15), 10441047.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lee, H. W ., Magnusen, M. J ., & Cho, S . (2013). Strength coach-athlete compatibility: Roles of coaching behaviors and athlete gender. International Journal of Applied Sports Sciences, 25(1), 5567.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mageau, G. A ., & Vallerand, R. J . (2003). The coach–athlete relationship: A motivational model. Journal of Sports Science, 21(11), 883904.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mavridis, G ., Rokka, S ., Filippou, F ., Mavridis, K ., Masadis, G ., & Bebetsos, E . (2019). Investigating the coaching behavior and basic psychological needs among junior basketball players. Conference paper: International Scientific Congress “Applied Sports Sciences” and The Balkan Scientific Congress “Physical Education, Sports, Health”. Letöltve: 2021. 11. 13-án: https://www.researchgate.net/publication/341354042_Investigating_the_Coaching_behavior_and_Basic_Psychological_Needs_among_Junior_Basketball_players/citations

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Paic, R ., Kajos, A ., Meszler, B ., & Prisztóka, Gy . (2018). A Magyar nyelvű sportmotivációs skála (H-SMS) validációja és eredményei, Magyar Pszichológiai Szemle, 73(2), 159182.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pelletier, L. G ., Rocchi, M. A ., Vallerand, R. J ., Deci, E. L ., & Ryan, R. M . (2013). Validation of the revised Sport Motivation Scale (SMS-II). Psychology of Sport and Exercise, 14(3), 329341.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Révész, L ., Bognár, J ., Csáki, I ., & Trzaskoma-Bicsérdy, G . (2013). Az edző-sportoló kapcsolat vizsgálata az úszás sportágban. Magyar Pedagógia, 113(1), 5372.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sarı, İ ., & Bayazıt, B . (2017). The relationship between perceived coaching behaviours, motivation and self-efficacy in wrestlers. Journal of Human Kinetics, 57(1), 239251.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Shanmugam, V ., Jowett, S ., & Meyer, C . (2012). Eating psychopathology amongst athletes: Links to current attachment styles. Eating Behaviors, 13(1), 512.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sipos, K ., Bejek, K ., & Kudar, K . (1999). A magyar nyelvű CSAI-2 versenyszorongás skála sztenderdizálása. In: Mónus A . (szerk.) III. Országos Sporttudományi Kongresszus, II. kötet (293299). Budapest: Magyar Sporttudományi Társaság

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Smith, R. E ., Smoll, F. L ., & Hunt, E . (1977). A system for the behavioral assessment of athletic coaches. Research Quarterly. American Alliance for Health, Physical Education and Recreation, 48(2), 401407.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Smohai, M ., Szemes, Á ., Bernhardt-Torma, N ., Mirnics, Zs ., Bóna, K ., Kovács, K ., et al. (kézirat). A Sportmotivációs Kérdőív (SMS-II) magyar változatának pszichometriai jellemzői.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Smoll, F. L ., & Smith, R. E . (1989). Leadership behaviors in sport: A theoretical model and research paradigm 1. Journal of Applied Social Psychology, 19(18), 15221551.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Solomon, G . (2008). Expectations and perceptions as predictors of coaches’ feedback in three competitive contexts. Journal for the Study of Sports and Athletes in Education, 2(2), 161179.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Taber, K. S . (2018). The use of Cronbach’s alpha when developing and reporting research instruments in science education. Research in Science Education, 48(6), 1273-1296.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Williams, J. M ., Kenow, L. J ., Jerome, G. J ., Rogers, T ., Sartain, T. A ., & Darland, G . (2003). Factor structure of the coaching behavior questionnaire and its relationship to athlete variables. The Sport Psychologist, 17(1), 1634.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yang, S. X ., Jowett, S ., & Chan, D. K. C . (2015). Effects of big-five personality traits on the quality of relationship and satisfaction in Chinese coach–athlete dyads. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 25(4), 568580.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zourbanos, N ., Hatzigeorgiadis, A ., Tsiakaras, N ., Chroni, S ., & Theodorakis, Y . (2010). A multimethod examination of the relationship between coaching behavior and athletes’ inherent self-talk. Journal of Sport and Exercise Psychology, 32(6), 764785.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS
 • CABELLS Journalytics

 

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed
not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed
not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
15
Scimago
Journal Rank
0.165
Scimago Quartile Score

Neuropsychology and Physiological Psychology Q4

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.7
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 441/531 (17th PCTL)
Neuropsychology and Physiological Psychology 61/68 (11th PCTL)
Scopus
SNIP
0.361

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
13
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago Quartile Score Neuropsychology and Physiological Psychology (Q4)
Psychiatry and Mental Health (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 485/529 (Q4)
Neuropsychology and Physiological Psychology 62/65 (Q4)
Scopus
SNIP
0,106

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 104 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 0 63 18
Jan 2024 0 67 37
Feb 2024 0 45 24
Mar 2024 0 55 34
Apr 2024 0 131 52
May 2024 0 29 24
Jun 2024 0 0 0