Authors:
Tamás Szekeres Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Pszichológia Tanszék, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Tamás Szekeres in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Rita Hargitai Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Pszichológiai Intézet, Személyiség- és Klinikai Pszichológia Tanszék, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Rita Hargitai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Bevezetés: Az időskori depresszió gyakran aluldiagnosztizált, noha a vezető pszichés problémát jelenti ebben az életkorban. A Rövid Geriátriai Depresszió Skála (GDS-SF) az időskori depresszió tüneteinek felmérésére alkalmas kérdőív, amelyet gyakran alkalmaznak nemzetközi viszonylatban a klinikumban. Célkitűzés: Jelen tanulmány célkitűzése kettős. Elsődleges célja a 15 tételes Rövid Geriátriai Depresszió Skála (GDS-SF) hazai normatív mintán történő tesztelése és az alkalmazásával szerzett tapasztalatok közreadása. Másodsorban arra a kérdésre keressük a választ, hogy az idősek mintáján van-e protektív szerepe az online tér használatának a depresszió vonatkozásában. Módszerek: A keresztmetszeti, kérdőíves kutatásban 65 éves és afeletti életkorú vizsgálati személyek önkéntesen vettek részt, az adatokat anonim módon, papír–ceruza alapon (n = 142) és online (n = 167) formában gyűjtöttük. A kérdőív validálásához az Egészségügyi Világszervezet Rövidített Életminőség Kérdőívét, a Rövidített WHO Jól-Lét Kérdőívet, valamint a Zung Önértékelő Depresszió Skálát használtuk. A válaszmeghamisító tendenciák szűrésére a Caprara-féle Big Five Kérdőív Szociális Kívánatosság alskáláját alkalmaztuk. Eredmények: A parallel-elemzés eredménye egyfaktoros struktúrát jelez, és az egyetlen faktor az összvariancia 64,8%-át magyarázza. A kérdőív megbízhatósága kiváló (Cronbach-α = 0,95). A GDS-SF az elvárásoknak megfelelő irányú és mértékű korrelációt mutatott a validáláshoz alkalmazott mérőeszközökkel: a GDS-SF és az életminőség alfaktorai közötti korrelációs együttható (r) értéke –0,59 és –0,61 közötti (p < 0,001), a jólléttel –0,71 (p < 0,001), míg a Zung Önértékelő Depresszió Skálával 0,74 (p < 0,001). A papíralapú és az online adatgyűjtésben részt vevő vizsgálati személyek körében nem találtunk szignifikáns különbséget a depreszszió előfordulási gyakoriságában, amennyiben kontroll alatt tartjuk az életkor és az iskolai végzettség hatását. Következtetések: A 15 tételes Rövid Geriátriai Depresszió Skála magyar verziója megbízható és érvényes eszköz az időskori depresszió mérésére normatív mintán, miközben a klinikai minta vonatkozásában további vizsgálatok szükségesek.

Introduction: Geriatric depression is the leading mental disorder among the older population, although it is often underdiagnosed. The Geriatric Depression Scale (Short Form) (GDS-SF) is a screening tool designed to measure depressive symptoms in older adults and is used by clinicians globally. Objective: The primary objective of the study is the psychometric testing of GDS-SF among pensioners, as well as to present our experiences with using the questionnaire on a Hungarian sample. The secondary objective of the study is to explore whether the use of online space is a protective factor against developing depressive symptoms in this population. Methods: A total of 309 participants took part in this cross-sectional study, all of them above the age of 65, with full anonymity granted to all involved. The questionnaire was available in paper-based (n = 142) and online (n = 167) format as well. For the validation of GDS-SF, the Abbreviated World Health Organization Quality of Life Questionnaire, the Abbreviated WHO Well-Being Questionnaire, and the Zung Self-Rating Depression Scale were used. The Social Desirability Scale of the Caprara Big Five Questionnaire was used to filter out response distortion tendencies. Results: The results of the parallel analysis of the questionnaire supported a one-factor structure design, with 64.8% of the variance explained. According to the validity analysis, GDS-SF showed sufficient direction and degree of correlation with the questionnaires used for comparison and was in accordance with our a priori assumed direction and degree of correlation. Upon examination we discovered that the GDF-SF has a correlation coefficient (r) between –0.59 and –0.61 (p < 0.001) with the quality of life subfactors, –0.71 (p < 0.001) with wellbeing, and 0.74 (p < 0.001) with Zung Self-Rating Depression Scale. The reliability of the survey also proved to be excellent. There was no significant difference between the prevalence of depression between the two groups (paper-based and online), when controlling for the effects of age and level of education. Conclusions: The Hungarian version of the 15-item Geriatric Depression Scale is a reliable and valid tool for measuring depressive symptoms in the older normative adult population. Regarding the clinical sample, further exploration is needed.

 • Ajtay, G ., Petruska, É ., Hegyi, N ., & Perczel Forintos, D . (2008). A háziorvosi szolgálatban megforduló személyek reménytelenségének vizsgálata. Psychiatria Hungarica, 23, 3442.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Alexopoulos, G. S . (2005). Depression in the elderly. Lancet, 365, 19611970.

 • Allaire, J. C ., Mclaughlin, A. C ., Trujillo, A ., Whitlock, L. A ., Laporte, L ., & Gandy, M . (2013). Successful aging through digital games: socioemotional differences between older adult gamers and Non-gamers. Computers in Human Behavior, 29, 13021306.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Anguera, J. A ., Gunning, F. M ., & Areán, P. A . (2017). Improving late life depression and cognitive control through the use of therapeutic video game technology: A proof-of-concept randomized trial. Depression and Anxiety, 34(6), 508517.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Apóstolo, J. L ., Loureiro, L. M ., Reis, I. A ., Silva, I. A ., Cardoso, D. F ., & Sfetcu, R . (2014). Contribuição para a adaptação da geriatric depression scale-15 para a língua portuguesa. Revista de Enfermagem Referência, 20, 6573.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bae, J. N ., & Cho, M. J . (2004). Development of the Korean version of the Geriatric Depression Scale and its short form among elderly psychiatric patients. Journal of Psychosomatic Research, 57, 297305.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bech, P ., Staehr-Johansen, K ., & Gudex, C . (1996). The WHO (Ten) Well-Being Index: validation in diabetes. Psychotherapy and Psychosomatics, 65, 183190.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Beck, A. T ., Ward, C. H ., & Mendelson, M . (1961). An inventory for measuring depression. Archives of General Psychiatry, 4, 561571.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bouvard, M ., Charles, S ., Guerin, J ., Aimard, J ., & Cottraux, J . (1992). Study of the Hopelessness Scale: validation and factorial analysis. L’encephale, 18, 237240.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brown, P. J ., Woods, C. M ., & Storandt, M . (2007). Model stability of the 15-item Geriatric Depression Scale across cognitive impairment and severe depression. Psychology and Aging, 22, 372379.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Caprara, G. V ., Barbaranelli, C ., Borgogni, L ., & Perugini, M . (1993). The “Big Five Questionnaire”: A new questionnaire to assess the five factor model. Personality and Individual Differences, 15, 281288.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chou, C ., & Bentler, P. M . (1995). Estimates and tests in structural equation modeling. In R. H., Hoyle (Ed.), Structural equation modeling: Concepts, issues, and applications (3755).Thousand Oaks, CA: Sage

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cohen, J . (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Lawrence Erlbaum: New Jersey

 • Cotten, S. R ., Anderson, W. A ., & McCullough, B. M . (2013). Impact of internet use on loneliness and contact with others among older adults: cross-sectional analysis. Journal of Medical Internet Research, 15(2), 215227.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cotten, S. R ., Ford, G ., & Hale, T. M . (2014). Internet use and depression among retired older adults in the United States: A longitudinal analysis. The Journal of Gerontology, 69, 763771.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cotten, S. R ., Ford, G ., Ford, S ., & Hale, T. M . (2012). Internet use and depression among older adults. Computers in Human Behavior, 28, 496499.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cramér, H . (1946). Mathematical methods of statistics. Princeton: Princeton University Press

 • Curran, P. J ., West, S. G ., & Finch, J. F . (1996). The robustness of test statistics to nonnormality and specification error in confirmatory factor analysis. Psychological Methods, 1, 1629.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Drasgow, F ., & Parsons, C. K . (1983). Application of unidimensional item response theory models to multidimensional data. Applied Psychological Measurement, 7, 189199.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • European Commission (2017). The 2018 Ageing Report. Underlying Assumptions & Projection Methodologies. Institutional Paper, 65, 1260.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eurostat (2018). Eurostat’s survey on ICT usage in households and by individuals. Letöltve: 2020. 04. 08-án: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_ci_ac_i&lang=en

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ferrando, P. J ., & Lorenzo-Seva, U . (2018). Assessing the quality and appropriateness of factor solutions and factor score estimates in exploratory item factor analysis. Educational and Psychological Measurement, 78, 762780.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Field, A . (2005). Discovering statistics using SPSS (2nd ed.). London: Sage Publications, Inc.

 • Forlani, C ., Morri, M ., Ferrari, B ., Dalmonte, E ., Menchetti, M ., De Ronchi, D ., & Atti, A. R . (2014). Prevalence and gender differences in late-life depression: A population-based study. American Journal of Geriatric Psychiatry, 22, 370380.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Friedman, B ., Heisel, M. J ., & Delavan, R. L . (2005). Psychometric properties of the 15-item Geriatric Depression Scale in functionally impaired, cognitively intact, community-dwelling elderly primary care patients. Journal of American Geriatric Society, 53, 15701576.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gallo, J ., & Bogner, H . (2003). Nemzetközi adatok. In: M. Kovács (szerk.). Időskori depresszió és szorongás. Budapest: Springer Tudományos Kiadó, 3843.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gautam, R ., & Houde, S . (2011). Geriatric Depression Scale for community-dwelling older adults in Nepal. Asian Journal of Gerontology & Geriatrics, 6, 9399.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Girgus, J. S ., Yang, K ., & Ferri, C. V . (2017). The gender difference in depression: are elderly women at greater risk for depression than elderly men? Geriatrics, 2, 35, 121.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gonda, X ., Molnár, E ., Torzsa, P ., & Rihmer, Z . (2009). Az időskori depresszió differenciáldiagnosztikája. Háziorvosi Továbbképző Szemle, 14, 5360.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Granello, D. H ., & Wheaton, J. E . (2004). Online data collection: Strategies for research. Journal of Counseling and Development, 82(4), 387393.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Greenberg, S. A . (2012). The Geriatric Depression Scale (GDS). Best Practices in Nursing Care to Older Adults, 4(1), 12. Letöltve: 2021. 05. 11-én: https://www.oundcare.ca/Uploads/ContentDocuments/Geriatric%20Depression%20Scale.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horn, J. L . (1965). A rationale and test for the number of factors in factor analysis. Psychometrika, 30(2), 179185.

 • IBM Corp . (2013). IBM SPSS Statistics for Windows, Version 22.0. Armonk, NY: IBM Corp.

 • Imai, H ., Yamanaka, G ., Ishimoto, Y ., Kimura, Y ., Fukutomi, E ., Chen, W ., et al. (2014). Factor structures of a Japanese version of the Geriatric Depression Scale and its correlation with the quality of life and functional ability. Psychiatry Research, 215, 460465.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Incalzi, R. A ., Cesari, M ., Pedone, C ., & Carbonin, P. U . (2003). Construct validity of the 15-item Geriatric Depression Scale in older medical inpatients. Journal of Geriatric Psychiatry Neurology, 16, 2328.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jang, Y ., Small, B. J ., & Haley, W. E . (2010). Cross-cultural comparability of the Geriatric Depression Scale: comparisons between older Koreans and older Americans. Aging and Mental Health, 5, 3137.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kamalpour, M ., Watson, J ., & Buys, L . (2020). How can online communities support resilience factors among older adults. International Journal of Human–Computer Interaction, 36, 13421353.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Khosravi, P ., Rezvani, A ., & Wiewiora, A . (2016). The impact of technology on older adults’ social isolation. Computers in Human Behavior, 63, 594603.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kim G ., DeCoster J ., Huang C. H ., & Bryant, A. N . (2013). A meta-analysis of the factor structure of the geriatric depression scale (GDS): The effects of language. International Psychogeriatric, 25, 7181.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kósa, K ., & Bíró, É . (2018). A mentális állapot populációs szintű vizsgálatának koncepciói és eszközei. Mentálhiginé és Pszichoszomomatika, 19, 103139.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács, M ., Kopp, M ., & Rózsa, S . (2003). Hazai adatok. In: M. Kovács (szerk.). Időskori depresszió és szorongás. Budapest: Springer Tudományos Kiadó, 4454.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács, K ., & Tóth, G . (2015). Egészségi állapot. In: J. Monostori , P. Őri , & Zs. Spéder (szerk.), Demográfiai portré 2015: Jelentés a magyar népesség helyzetéről (95114). Budapest: KSH Népességtudományi Kutatóintézet

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kühn, S ., Berna, F ., Lüdtke, T ., Gallinat, J ., & Moritz, S . (2018). Fighting Depression: Action Video Game Play May Reduce Rumination and Increase Subjective and Objective Cognition in Depressed Patients. Frontiers in Psychology, 9. DOI:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kühn, S ., & Gallinat, J . (2013). Amount of lifetime video gaming is positively associated with entorhinal, hippocampal and occipital volume. Molecular Psychiatry, 19(7), 842847.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lai, D ., Tong, H ., Zeng, Q ., & Xu, W . (2010). The factor structure of a Chinese Geriatric Depression Scale-SF: use with alone elderly Chinese in Shanghai, China. International Journal of Geriatric Psychiatry, 25, 503510.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lee, J ., Park, H ., & Chey, J . (2018). Education as a protective factor moderating the effect of depression on memory impairment in elderly women. Psychiatry Investigation, 15, 7077.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lee, S. H ., & Kim, Y. B . (2014). Which type of social activities decrease depression in the elderly? An analysis of a population-based study in South Korea. Iranian Journal of Public Health, 43, 903912.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Levy, M. J. F ., Boulle, F ., Steinbusch, H. W ., van den Hove, D. L. A ., Kenis, G ., & Lanfumey, L . (2018). Neurotrophic factors and neuroplasticity pathways in the pathophysiology and treatment of depression. Psychopharmacology, 235(8), 21952220.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liao, S ., Zhou, Y ., Liu, Y ., & Wang, R . (2020). Variety, frequency, and type of Internet use and its association with risk of depression in middle-and older-aged Chinese: a cross-sectional study. Journal of Affective Disorders, 273, 280290.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lichtenberg, P. A . (Ed.) (2010). Handbook of Assessment in Clinical Gerontology. 2nd ed. Burlington: Elsevier, Inc.

 • Liu, Y ., Wang, Z ., & Xiao, W . (2017). Risk factors for mortality in elderly patients with hip fractures: a meta-analysis of 18 studies. Aging Clinical and Experimental Research, 30, 323330.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lorenzo-Seva, U ., & Ferrando, P. J . (2006). FACTOR: A computer program to fit the exploratory factor analysis model. Behavior Research Methods, 38, 8891.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lorenzo-Seva, U ., & Ferrando, P. J . (2013). FACTOR 9.2 A comprehensive program for fitting exploratory and semiconfirmatory factor analysis and IRT models. Applied Psychological Measurement, 37, 497498.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mackichan, F ., Adamson, J ., & Gooberman-Hill, R . (2013). “Living within your limits”: activity restriction in older people experiencing chronic pain. Age and Ageing, 42(6), 702708.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McGuire, L ., Ford, E ., & Umed, A . (2006). Cognitive functioning as a predictor of functional disability in later life. American Journal of Geriatric Psychiatry, 14, 3642.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mészáros, G ., & Szikriszt, É . (2013). A Geriátriai depressziós skála beválásának gyakorlati tapasztalatai. Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXXII. Vándorgyűlése, Miskolc, 2013. augusztus 29–31. Rehabilitáció, 23(3), 134135. Letöltve: 2019. 08. 02-án: http://www.kmcongress.com/eloadasok/rehab2013/meszaros_gabriella.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Monostori, J ., & Gresits, G . (2018). Idősödés. In: J. Monostori , P. Őri , & Zs. Spéder (szerk.). Demográfiai portré 2018: Jelentés a magyar népesség helyzetéről. Budapest: KSH Népességtudományi Kutatóintézet, 127145.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Morizot, J ., Ainsworth, A. T ., & Reise, S. P . (2009). Toward modern psychometrics: application of item response theory models in personality research. In: R. W. Robins , R. C. Fraley , & R. F. Krueger (Eds.). Handbook of Research Methods in Personality Psychology. New York: Guilford Press, 407421.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Muthén, B. O ., & Kaplan, D . (1985). A comparison of some methodologies for the factor analysis of nonnormal Likert variables. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 38, 171189.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Muthén, B. O ., & Kaplan, D . (1992). A comparison of some methodologies for the factor analysis of non-normal Likert variables: A note on the size of the model. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 45, 1930.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) (2018). Lakossági internethasználat. Online piackutatás 2018. Letöltve: 2019. 09. 12-én: https://nmhh.hu/dokumentum/202180/lakossagi_internethasznalat_2018.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Onishi, J ., Suzuki, Y ., Umegaki, H ., Endo, H ., Kawamura, T ., & Iguchi, A . (2006). A comparison of depressive mood of older adults in a community, nursing homes, and a geriatric hospital: factor analysis of Geriatric Depression Scale. Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology, 19, 2631.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Osváth, P . (2013). Az időskori depresszió és agitáció korszerű kezelése. Neuropsychopharmacologia Hungarica, 15, 147155.

 • Paulik, E ., Belec, B ., Molnár, R ., Müller, A ., Belicza, É ., Kullmann, L ., & Nagymajtényi, L . (2007). Az Egészségügyi Világszervezet rövidített életminőség kérdőívének hazai alkalmazhatóságáról. Orvosi Hetilap, 148, 155160.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pachana, N. A ., McLaughlin, D ., Leung, J ., Byrne, G ., & Dobson, A . (2011). Anxiety and depression in adults in their eighties: do gender differences remain? International Psychogeriatrics. 22, 16.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pék, Gy ., Égerházi, A ., & Kovács, M . (2003). Pszichológiai tesztek, diagnosztikai kérdőívek, tünetbecslő skálák. In: M. Kovács (szerk.). Időskori depresszió és szorongás(141157). Budapest: Springer Hungarica

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Perczel-Forintos, D ., Ajtay, Gy ., Barna, Cs ., Kiss, Zs ., & Komlósi, S . (2018). Kérdőívek, becslőskálák a klinikai pszichológiában. Budapest: Semmelweis Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Proyer, R. T ., Gander, F ., Wellenzohn, S ., & Ruch, W . (2014). Positive psychology interventions in people aged 50–79 years: Long-term effects of placebo-controlled online interventions on well-being and depression. Aging and Mental Health, 18, 9971005.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rihmer, Z ., & Gonda, X . (2011). Depresszió időskorban. In: É. Takács (szerk.). Az idősgon­ dozás kézikönyve: Geriátriai szolgáltatók kézikönyve: A magyarországi idősotthonok és hospice-ok adatbázisával (147158). Budapest: Geriáter Service Kiadó

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rózsa S ., N ., & Oláh A . (2006). Rekonstruálható­e a Big Five a hazai mintán. A Caprara­féle,, Big Five Kérdőív” (BFQ) felnőtt változatának hazai adaptációja és nemzetközi összehasonlító elemzése. Budapest: ELTE, Pszichológiai Intézet

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Şar, A. H ., Göktürkb, G. Y ., Turac, G ., & Kazazd, N . (2012). Is the internet use an effective method to cope with elderly loneliness and decrease loneliness symptom? Procedia Social and Behavioral Sciences,55, 10531059.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sheikh, J. I ., & Yesavage, J. A . (1986). Geriatric Depression Scale (GDS): Recent evidence and development of a shorter version. Clinical Gerontologist: The Journal of Aging and Mental Health, 5, 165173.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Simon A . (1994). A Zung-féle Önértékelő Depresszió Skála (ÖDS). In: F. Mérei , & F. Szakács (szerk.). Pszichodiagnosztikai Vademecum, 180184. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sims, T ., Reed, A. E ., & Carr, D. C . (2017). Information and communication technology use is related to higher well-being among the oldest-old. Journals of Gerontology, Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 72, 761770.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Small, G. W ., Moody, T. D ., Siddarth, P ., & Bookheimer, S. Y . (2009). Your brain on google: Patterns of cerebral activation during internet searching. American Journal of Geriatric Psychiatry, 17, 116126.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stolić, D ., Jović, J ., Bukumirić, Z ., Rančić, N ., Stolić, M ., & Ignjatović-Ristić, D . (2015). The Serbian version of the geriatric depression scale: reliability, validity and psychometric features among the depressed and non-depressed elderly. Engrami, 37, 5164.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Susánszky, É ., Konkoly Thege, B ., Stauder, A ., & Kopp, M . (2006). A WHO Jól-lét kérdőív rövidített (WBI-5) magyar változatának validálása a Hungarostudy 2002 országos lakossági egészségfelmérés alapján. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7, 247255.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sutin, A. R , Terracciano, A ., Milaneschi Y ., An, Y ., Ferrucci, L ., & Zonderman, A. B . (2012). The trajectory of depressive symptoms across the adult life span. JAMA Psychiatry. 70, 803811.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Székelyi, M ., & Barna, I . (2002). Túlélőkészlet az SPSS-hez. Többváltozós elemzési technikákról társadalomkutatók számára. Budapest: Typotex Kiadó

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Timmerman, M. E ., & Lorenzo-Seva, U . (2011). Dimensionality assessment of ordered polytomous items with parallel analysis. Psychological Methods, 16(2), 209220.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Torzsa, P ., Szeiffert, L ., Dunai, K ., Kalabay, L ., & Novák, M . (2009). A depresszió diagnosztikája és kezelése a családorvosi gyakorlatban. Orvosi Hetilap, 36, 16841693.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wilcox, R. R . (2010). Fundamentals of modern statistical methods: Substantially improving power and accuracy. New York: Springer

 • World Health Organization (1996). WHOQOL-BREF: Introduction, Administration, Scoring and Generic Version of the Assessment: Field Trial Version. World Health Organization, Geneva. Letöltve: 2019. 09. 10-én: https://www.who.int/mental_health/media/en/76.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • World Health Organization (2008). The Global Burden of Disease: 2004 Update. Geneva, Switzerland: World Health Organization

 • Wu, W ., Gao, X ., & Li, G . (2017). The biological mechanisms of anhedonia in depression. Chinese Journal of Behavioral Medicine and Brain Science, 26(3), 284288.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yesavage, J. A ., Bring, T. L ., Rose T. L ., Lum, O ., Huang, V ., Adey, M ., & Von Leirer, O . (1983). Development and validation of a Geriatric Depression Screening Scale: A preliminary report. Journal of Psychiatry Research, 17, 3749.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zhang, M. W. B ., Bach Xuan, T ., Huong Thi, L ., Hinh Duc, N ., Cuong Tat, N ., Tho Dinh, T ., et al. (2017). Perceptions of health-related information on Facebook: Cross-sectional study among Vietnamese youths. Interactive Journal of Medical Research, 6(2), e16. DOI:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zhao, H ., He, J ., Yi, J ., & Yao, S . (2019). Factor structure and measurement invariance across gender groups of the 15-item geriatric depression scale among Chinese elders. Frontiers in Psychology, 10, 1360. DOI:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zung, W. W . (1965). A self-rating depression scale. Archives of General Psychiatry, 12, 6370.

 • Collapse
 • Expand
 • Top

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
13
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago Quartile Score Neuropsychology and Physiological Psychology (Q4)
Psychiatry and Mental Health (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 485/529 (Q4)
Neuropsychology and Physiological Psychology 62/65 (Q4)
Scopus
SNIP
0,106

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription fee 2023 Online subsscription: 104 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2022 0 52 65
May 2022 0 59 91
Jun 2022 0 29 39
Jul 2022 0 28 30
Aug 2022 0 38 40
Sep 2022 0 46 57
Oct 2022 0 19 18