Authors:
Dóra Csilla Kovács Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológiai Intézet, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Dóra Csilla Kovács in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Veronika Mészáros Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológiai Intézet, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Veronika Mészáros in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Zsuzsanna Tanyi Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológiai Intézet, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Zsuzsanna Tanyi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Andrea Ferenczi Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológiai Intézet, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Andrea Ferenczi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Edit Jakubovits Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológiai Intézet, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Edit Jakubovits in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Máté Smohai Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológiai Intézet, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Máté Smohai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Zsuzsanna Kövi Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológiai Intézet, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Zsuzsanna Kövi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Bevezetés: A pszichopátia kutatásának története hosszú múltra tekint vissza a mentális egészségtudományokban. Ez idő alatt több megközelítés is született, melyekhez kapcsolódóan kérdőíveket is kidolgoztak a kutatók. Cél: Jelen tanulmány a Pszichopátiás Önértékelő Skála rövid változatának (Self Report Psychopathy Short Form; SRP-SF) magyar nyelvű adaptálását tűzi ki célul. A tanulmányban elemezzük a kérdőív faktorszerkezetét, belső konzisztenciáját, valamint konvergens validitását a nárcizmussal, a machiavellizmussal, a szenzoros élménykereséssel, a neuroticizmussal, az agresszióval, valamint konkurens validitását a pszichopátiát mérő mérőeszközzel. Módszerek: Keresztmetszeti, kérdőíves vizsgálatunkat 605 fős heterogén mintán folytattuk le. A kapcsolatrendszer elemzésére az SRP-SF mellett a fent említett konstruktumok mérésére alkalmas mérőeszközöket is használtunk, úgymint a Zuckerman–Kuhlman–Aluja személyiség-kérdőív 80 itemes rövid változatát, a Rövid Sötét Triád tesztet, illetve a Patológiás Nárcizmus kérdőívet. Eredmények: A megerősítő faktorelemzés eredménye rámutatott arra, hogy az általunk alkalmazott mintán a kérdőív háromfaktoros modellje illeszkedik a legjobban (illeszkedési mutatók: χ 2(164) = 817,741, p < 0,001; CFI = 0,930; TLI = 0,919; RMSEA [90% CI] = 0,081 [0,075–0,087]), a bűnügyi tendenciák skála jelenléte a jelen mintán nem megerősíthető. Az SRP-SF belső konzisztenciája megfelelőnek bizonyult (Cronbach-α = 0,659– 0,774). A kérdőív más mérőeszközökkel mutatott kapcsolataiból pedig arra lehet következtetni, hogy az állítások inkább az elsődleges pszichopátiát mérik, és a kérdőívben elkülönülnek a pszichopátia interperszonális és életmódbeli aspektusai. Következtetés: az SRP-SF egy olyan könnyen és gyorsan felvehető kérdőív, amely megfelelő pszichometriai mutatókkal rendelkezik és a bűnügyi tendenciák skálától eltekintve alkalmazható nem klinikai mintán is.

Introduction: The research history of psychopathy has a long history in the mental health sciences. During this time, several approaches were developed, and in connection with the theories the researchers also developed questionnaires. Aim: The aim of the study is the Hungarian adaptation of the Self-Reporting Psychopathy Short Form (SRP-SF). We have analyzed the factor structure of the questionnaire, its internal consistency, and convergent validity of the questionnaire with narcissism, Machiavellianism, sensation seeking, neuroticism, aggression, and other measure of psychopathy. Methods: The study included 605 individuals, who were heterogeneous by profession. In addition to SRP-SF, an 80-item short version of the Zuckerman–Kuhlman–Aluja Personality Questionnaire, the Short Dark Triad test, and the Pathological Narcissism questionnaire were also administered to analyze the relationships of psychopathy. Results: The results of the confirmatory factor analysis showed that the three-factor model of the questionnaire fits best in the sample we used (fit indicators: χ 2(164) = 817.741, p < 0.001; CFI = 0.930; TLI = 0.919; RMSEA [90% CI] = 0.081 [0.075–0.087]) , the presence of the scale of crime trends in the present sample cannot be confirmed. The internal consistency of SRP-SF was found to be adequate (Cronbach’s α = 0.659–0.774). And from the relationships of the questionnaire with other measures, it can be concluded that the statements tend to measure primary psychopathy, and the interpersonal and lifestyle aspects of psychopathy are separated in the questionnaire. Conclusion: Except for the Crime trends scale, SRP-SF is an easy and quick to take test that has appropriate psychometric indicators and can be applied to a non-clinical sample

 • Aluja, A ., Lucas, I ., Blanch, A ., García, O ., & García, L. F . (2018). The Zuckerman-KuhlmanAluja Personality Questionnaire shortened form (ZKA-PQ/SF). Personality and Individual Differences, 134, 174181.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bentler, P. M . (1990). Comparative fit indexes in structural models. Psychological Bulletin, 107(2), 238246.

 • Birkás, B ., Láng, A ., & Meskó, N . (2018). Self-Rated Attractiveness Moderates the Relationship Between Dark Personality Traits and Romantic Ideals in Women. Psychological Reports, 121(1), 184200.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chabrol, H ., Van Leeuwen, N ., Rodgers, R ., & Séjourné, N . (2009). Contributions of psychopathic, narcissistic, Machiavellian, and sadistic personality traits to juvenile delinquency. Personality and Individual Differences, 47(7), 734739.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cleckley, H. M . (1941). The mask of sanity an attempt to reinterpret the so-called psychopathic personality. MO: Mosby

 • Cooke, D. J ., & Michie, C . (2001). Refining the construct of psychopathy: Towards a hierarchical model. Psychological Assessment, 13(2), 171188.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Crysel, L. C ., Crosier, B. S ., & Webster, G. D . (2013). The Dark Triad and risk behavior. Personality and Individual Differences, 54(1), 3540.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fowles, D. C ., & Dindo, L . (2006). A dual-deficit model of psychopathy. In C. J. Patrick (Ed.), Handbook of psychopathy (pp. 1434.). New York: Guildford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gordts, S ., Uzieblo, K ., Neumann, C ., Van den Bussche, E ., & Rossi, G . (2015). Validity of the Self-Report Psychopathy Scales (SRP-III Full and Short Versions) in a Community Sample. Assessment, 24(3), 308325.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gray, J. A ., & McNaughton, N . (2000). The neuropsychology of anxiety: An enquiry into the functions of the septohippocampal system (2nd ed.). Oxford, UK: Oxford University Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hare, R. D . (1985). Comparison of procedures for the assessment of psychopathy. Journal of Consulting and Clinical psychology, 53(1), 716.

 • Hare, R. D . (1991). The Hare Psychopathy Checklist-Revised PCL-R. Multi-Health Systems

 • Hare, R. D. (1993). Without conscience: The disturbing world of psychopaths among us. Pocket Books

 • Hare, R. D . (2003). The Hare Psychopathy Checklist-Revised. Multi-Health Systems

 • Hare, R. D ., Harpur, T. J ., Hakstian, A. R ., Forth, A. E ., Hart, S. D ., & Newman, J. P . (1990). The revised Psychopathy Checklist: Reliability and factor structure. Psychological Assessment: A Journal of Consulting and Clinical Psychology, 2(3), 338341.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hare, R. D , & Neumann, C. S . (2009). Psychopathy: Assessment and Forensic Implications. The Canadian Journal of Psychiatry, 54(12), 791802.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hare, R. D ., Harpur, T. J ., & Hemphill, J. D . (1989). S coring pamphlet for the Self-Report Psychopathy scale: SRP-II. Unpublished manuscript, Simon Fraser University, Vancouver, British Columbia, Canada.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hicks, B. M ., Markon, K. E ., Patrick, C. J ., Krueger, R. F ., & Newman, J. P . (2004). Identifying Psychopathy Subtypes on the Basis of Personality Structure. Psychological Assessment, 16(3), 276288.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Holgado-Tello, F. P ., Chacón-Moscoso, S ., Barbero-García, I ., & Vila-Abad, E . (2010). Polychoric versus Pearson correlations in exploratory and confirmatory factor analysis of ordinal variables. Quality & Quantity, 44(1), 153166.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jakobwitz, S ., & Egan, V . (2006). The dark triad and normal personality traits. Personality and Individual Differences, 40(2), 331339.

 • Jonason, P. K ., & Webster, G. D . (2010). The dirty dozen: A concise measure of the dark triad. Psychological Assessment, 22(2), 420432.

 • Jonason, P ., Li, N ., & Teicher, E . (2010). Who is James Bond? The Dark Triad as an Agentic Social Style. Individual Differences Research, 8, 111120.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jones, D. N . (2013). Psychopathy and machiavellianism predict differences in racially motivated attitudes and their affiliations: Dark Triad and racism. Journal of Applied Social Psychology, 43, E367E378.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jones, D. N ., & Neria, A. L . (2015). The Dark Triad and dispositional aggression. Personality and Individual Differences, 86, 360364.

 • Jones, D. N ., & Paulhus, D. L . (2010). Different Provocations Trigger Aggression in Narcissists and Psychopaths. Social Psychological and Personality Science, 1(1), 1218.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jones, D. N ., & Paulhus, D. L . (2014). Introducing the Short Dark Triad (SD3): A Brief Measure of Dark Personality Traits. Assessment, 21(1), 2841.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Karpman, B . (1941). On the need of separating psychopathy into two distinct clinical types: The symptomatic and the idiopathic. Journal of Criminal Psychopathology, 3, 112137.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Körmendi, A ., & Szklenárik, P . (2013). A pszichopátia elméletei. Alkalmazott Pszichológia, 13(3), 2955.

 • Kövi, Zs . (2020). Az alternatív ötfaktoros személyiségmodell és a személyiségklaszterek. L’Harmattan Kiadó

 • Kövi, Zs ., Hevesi, K ., Rózsa, S ., Jaksic, N ., Kása, D ., Mirnics, Z ., Mersdorf, A ., & Vass, Z . (2014). Indicators of Pathological Narcissism in the Sixty Second Drawing Test. Confinia Psychopathologica, 2(2), 4579.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Láng, A ., Birkás, B ., Martin, L ., Nagy, T ., & Kállai, J . (2018). Schizotypal Traits and the Dark Triad From an Ecological Perspective: A Nonclinical Sample Study. Psychological Reports, 121(6), 9961012.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LeBreton, J. M ., Binning, J. F ., & Adorno, A. J . (2006). Subclinical psychopaths. Comprehensive handbook of personality and psychopathology, 1, 388411.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lee, Z ., & Salekin, R. T . (2010). Psychopathy in a noninstitutional sample: Differences in primary and secondary subtypes. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 1(3), 153169.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Linton, D. K ., & Power, J. L . (2013). The personality traits of workplace bullies are often shared by their victims: Is there a dark side to victims? Personality and Individual Differences, 54(6), 738743.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mathieu, C ., Neumann, C. S ., Hare, R. D ., & Babiak, P . (2014). A dark side of leadership: Corporate psychopathy and its influence on employee well-being and job satisfaction. Personality and Individual Differences, 59, 8388.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Miller, J. D ., & Lynam, D. R . (2003). Psychopathy and the Five-Factor Model of Personality: A Replication and Extension. Journal of Personality Assessment, 81(2), 168178.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rózsa, S ., Nagybányai-Nagy, O ., & Oláh, A . (2006). A pszichológiai mérés alapjai. Bölcsész Konzorcium HEFOP. Elektronikus tankönyv. http://mek.niif.hu/05500/05536/05536.pdf

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Neumann, C. S ., & Pardini, D . (2014). Factor structure and construct validity of the Self-Report Psychopathy (SRP) Scale and the Youth Psychopathic Traits Inventory (YPI) in young men. Journal of Personality Disorders, 28(3), 419433.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Paulhus, D. L ., Neumann, C. S . & Hare, R. D . (in press). Scoring manual for the Hare self-report psychopathy scale> 4th edition. Toronto: Multi-Health Systems

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Paulhus, D. L ., & Williams, K. M . (2002). The Dark Triad of personality: Narcissism, Machiavellianism, and psychopathy. Journal of Research in Personality, 36(6), 556563.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pincus, A. L . (2013). The Pathological Narcissism Inventory. In J. S. Ogrodniczuk (Szerk.), Understanding and treating pathological narcissism (93110). American Psychological Association

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Porter, S ., & Woodworth, M . (2007). “I’m sorry I did it… but he started it”: A comparison of the official and self-reported homicide descriptions of psychopaths and nonpsychopaths. Law and human behavior, 31(1), 91107.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Prontvai, V ., Mirnics, Z ., & Kövi, Zs . (2018). A nárcizmus és a neuroticizmus összefüggései. Psychologia Hungarica Caroliensis, 6(1), 92108.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Quay, H. C . (1965). Psychopathic personality, as pathological stimulation seeking. American Journal of Psychiatryy, 122(2), 180183.

 • Reidy, D. E ., Zeichner, A ., & Martinez, M. A . (2008). Effects of psychopathy traits on unprovoked aggression. Aggressive Behavior, 34(3), 319328.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Singh, K ., Arteche, A ., & Holder, M. D . (2011). Personality factors and psychopathy, alexithymia and stress. Asian Journal of Psychiatry, 4(1), 3540.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Skeem, J. L ., & Cooke, D. J . (2010). Is criminal behavior a central component of psychopathy? Conceptual directions for resolving the debate. Psychological Assessment, 22(2), 433445.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Skeem, J. L ., Polaschek, D. L. L ., Patrick, C. J ., & Lilienfeld, S. O . (2011). Psychopathic Personality: Bridging the Gap Between Scientific Evidence and Public Policy. Psychological Science in the Public Interest, 12(3), 95162.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Skeem, J. L ., Poythress, N ., Edens, J. F ., Lilienfeld, S. O ., & Cale, E. M . (2003). Psychopathic personality or personalities? Exploring potential variants of psychopathy and their implications for risk assessment. Aggression and Violent Behavior, 8(5), 513546.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Spiliotopoulou, G . (2009). Reliability reconsidered: Cronbach’s alpha and paediatric assessment in occupational therapy. Australian Occupational Therapy Journal, 56(3), 150155.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Surányi, Z ., & Aluja, A . (2014). Catalan and Hungarian Validation of the ZuckermanKuhlman-Aluja Personality Questionnaire (ZKA-PQ). The Spanish Journal of Psychology, 17, E24.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó, E ., Galambos, A ., Szabó, J ., & Kökönyei, Gy . (2016). A pszichopátiás személyiségzavar altípusai: Elsődleges és másodlagos változat. Alkalmazott Pszichológia, 16(4), 4970.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó, Z. P ., Czibor, A ., Restás, P ., & Bereczkei, T . (2018). ”The Darkest of all” The relationship between the Dark Triad traits and organizational citizenship behavior. Personality and Individual Differences, 134(1), 352356.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szép, A ., Mirnics, Z ., Ferenczi, A ., & Kövi, Zs . (2018). A sötét triád idő és személyiségprofilja. Psychologia Hungarica Caroliensis, 6(1), 5891.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Takács, Sz . (2016). Bevezetés a matematikai statisztikába – Elmélet és gyakorlat. Antarész Kiadó

 • Veselka, L ., Schermer, J. A ., & Vernon, P. A . (2012). The Dark Triad and an expanded framework of personality. Personality and Individual Differences, 53(4), 417425.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yaffe, Y . (2018). Convergent validity and reliability of the Hebrew version of the Parenting Styles and Dimensions Questionnaire (PSDQ) in Hebrew-speaking Israeli-Arab families. Interpersona: An International Journal on Personal Relationships, 12(2), 133144. https:// doi.org/10.5964/ijpr.v12i2.303.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Widom, C. S . (1977). A methodology for studying noninstitutionalized psychopaths. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 45(4), 674683.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Williams, K. M ., Paulhus, D. L ., & Hare, R. D . (2007). Capturing the four-factor structure of psychopathy in college students via self-report. Journal of Personality Assessment, 88(2), 205219.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wink, P . (1991). Two faces of narcissism. Journal of Personality and Social Psychology, 61(4), 590597.

 • Wink, P . (1992). Three Narcissism Scales for the California Q-set. Journal of Personality Assessment, 58(1), 5166.

 • Za’gon, I. K ., & Jackson, H. J . (1994). Construct validity of psychopathy measure. Personality and Individual Differences, 17(1), 125135.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS
 • CABELLS Journalytics

 

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed
not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed
not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
15
Scimago
Journal Rank
0.165
Scimago Quartile Score

Neuropsychology and Physiological Psychology Q4

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.7
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 441/531 (17th PCTL)
Neuropsychology and Physiological Psychology 61/68 (11th PCTL)
Scopus
SNIP
0.361

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
13
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago Quartile Score Neuropsychology and Physiological Psychology (Q4)
Psychiatry and Mental Health (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 485/529 (Q4)
Neuropsychology and Physiological Psychology 62/65 (Q4)
Scopus
SNIP
0,106

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 104 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 0 84 46
Jan 2024 0 82 30
Feb 2024 0 69 17
Mar 2024 0 96 19
Apr 2024 0 59 39
May 2024 0 38 58
Jun 2024 0 0 0