Authors:
Gábor Pál Török Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Mentálhigiéné Intézet, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Gábor Pál Török in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Bernadett Asztalos Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Mentálhigiéné Intézet, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Bernadett Asztalos in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Máté Joób Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Mentálhigiéné Intézet, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Máté Joób in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Timea Tésenyi Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Mentálhigiéné Intézet, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Timea Tésenyi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Ildikó Danis Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Mentálhigiéné Intézet, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Ildikó Danis in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Attila Pilinszki Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Mentálhigiéné Intézet, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Attila Pilinszki in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Elméleti háttér: Az olyan válsághelyzetekben, mint a COVID-19, kiemelt hangsúlyt kell kapjon a segítő szakmákban dolgozó szakemberek pszichés támogatása a szolgáltatások fenntarthatósága és a kiégés megelőzése szempontjából. Különösen fontos a kiégés hátterében felismerhető vitális kimerültség mérése. Cél: Keresztmetszeti vizsgálatunk célja a segítő területen dolgozók vitális kimerültségének és ennek különböző háttérváltozókkal való összefüggéseinek vizsgálata a COVID-19 első hullámában. Módszerek: Online kérdőívünket az egészségügy, a szociális ellátás, az oktatás és a hitélet területén dolgozó szakemberek (n = 931) töltötték ki. A kérdőív a vitális kimerültség felmérése mellett kitért a szociodemográfiai, fizikai (egészség-magatartással kapcsolatos), munkahelyi és családi jellemzők feltérképezésére. Eredmények: Megállapítottuk, hogy az egészségügyi és szociális dolgozók kimerültebbek, mint mások (F(1, 929) = 16,801; p < 0,001). A vitális kimerültség alakulásában a következő változóknak tulajdoníthattunk nagyobb prediktív hatást: az alvás minőségének változása ( β = 0,292; p < 0,01), a család és munka egyensúlyának változása ( β = –0,238; p < 0,01) és a szubjektív egészségi állapot ( β = –0,201; p < 0,01). Közepes erősségű összefüggést láttunk az étkezések gyakoriságának változása és az alvásminőség változása között (χ2(4, n = 931) = 144,8; p < 0,001), valamint a család-munka egyensúly változása és az alvás minőségének változása között (χ2(12, n = 788) = 171,4; p < 0,001). Következtetések: Az alvás megfelelő minőségének és mennyiségének, a rendszeres étkezésnek és a fizikai aktivitásnak nemcsak megelőző szerepe, hanem stabilizáló ereje van akut krízisekben is. Az egyéni tényezőkön túl a munkáltatóknak is fontos szerepük van az alkalmazottak jóllétének megőrzésében, hiszen a munkahelyi kommunikáció és a munkakörülmények is jelentős mértékben befolyásolják azt.

Theoretical background: In a critical situations such as COVID-19, priority should be given to the psychological support of helping professionals regarding the sustainability of services and prevention of burnout. It’s exceptionally important to measure the vital exhaustion that might be a reason of burnout. Aim: The purpose of this study was to investigate helping professionals’ vital exhaustion in relation to different groups of background variables during the first period of the COVID-19 pandemic. Methods: Helping professionals from health and social care, education, and the field of religion (n = 931) were contacted with an online questionnaire in Hungary in the spring of 2020. After calculating descriptive statistics of vital exhauson, we examined the sociodemographic, physical (related to health behavior), professional and personal background variables. Results: Health and social care workers were more exhausted than members of other helping professions (F(1, 929) = 16.801, p < 0.001). In the development of vital exhaustion, we could attribute a greater predictive effect to the following variables: change in the quality of sleep ( β = 0.292, p < 0.01), change in family-work balance ( β = –0.238, p < 0.01), and subjective health ( β = –0.201, p < 0.01). We could attribute a moderate correlation between changes in the frequency of meals and changes in sleep quality (χ2(4, n = 931) = 144.8, p < 0.001), and changes in family-work balance and changes in sleep quality (χ2(12, n = 788) = 171.4, p < 0.001). Conclusions: Proper quality and quantity of sleep, regular meals, and physical activity not only have preventive significance but they also have a stabilizing effect in acute crises. Work conditions and communication at work can have a major influence on wellbeing. Therefore beyond the individual factors employers also play an important role to maintain their employees’ wellbeing.

 • Albert-Lőrincz, E., & Albert-Lőrincz, C. (2020). A COVID-19 pandémia okozta krízis hatása szociális munka szakos erdélyi magyar egyetemisták egészségmagatartására. Erdélyi társadalom, 18(1), 7592.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Alharbi, J., Jackson, D., & Usher, K. (2019). Compassion fatigue in critical care nurses. An integrative review of the literature. Saudi Medical Journal, 40(11), 10871097.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Alharbi, J.,Jackson, D., & Usher, K. (2020). The potential for COVID-19 to contribute to compassion fatigue in critical care nurses. Journal of Clinical Nursing, 29(15–16), 27622764.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Anderson, A. R., & Fowers, B. J. (2020). Lifestyle behaviors, psychological distress, and well-being: A daily diary study. Social Science & Medicine, 263, 113263. DOI:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Appels, A., Falger, P.R., & Schouten, E.G. (1993). Vital exhaustion as risk indicator for myocardial infarction in women. Journal of Psychosom Research, 37(8), 881890.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Appels, A., Höppener, P., & Mulder, P. (1987). A questionnaire to assess premonitory symptoms of myocardial infarction. International Journal of Cardiology, 17(1), 1524.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Arden, M.A., & Chilcot, J. (2020). Health psychology and the coronavirus (COVID-19) global pandemic: A call for research. British Journal of Health Psychology, 25(2), 231232.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Azevedo, d.M.R., Roest, A., Hoen, P., & De Jonge, P. (2014). Cognitive/affective and somatic/affective symptoms of depression in patients with heart disease and their association with cardiovascular prognosis: a meta-analysis. Psychological Medicine, 44(13), 26892703.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy, E. (2014). Relaxáció Megnyugvás Belső Béke. Budapest: Kulcslyuk Kiadó

 • Banks, S., Cai, T., de Jonge, E., Shears, J., Shum, M., Sobočan, A. M. (2020). Practising ethically during COVID-19: Social work challenges and responses. International Social Work, 63(5), 569583.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Barello, S., & Graffigna, G. (2020). Caring for health professionals in the COVID-19 pandemic emergency: Toward an “epidemic of empathy” in healthcare. Frontiers in Psychology, 11, 1431. DOI:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bennett, D.A. (2001). How can I deal with missing data in my study? Australian and New Zealand Journal of Public Health, 25(5), 464469.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bhaumik, S., Moola, S., Tyagi, J., Nambiar, D., & Kakoti, M. (2020). Community health workers for pandemic response: a rapid evidence synthesis. BMJ Global Health, 5, e002769. DOI:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bo, H.-X., Li, W., Yang, Y., Wang, Y., Zhang, Q., & Cheung, T. (2021). Posttraumatic stress symptoms and attitude toward crisis mental health services among clinically stable patients with COVID-19 in China. Psychological Medicine, 51(6), 10521053.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Boyraz, G., & Legros, D. N. (2020). Coronavirus Disease (COVID-19) and Traumatic stress: Probable risk factors and correlates of posttraumatic stress disorder. Journal of Loss and Trauma, 25(6–7), 503522.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brennan, J., Reilly, P., Cuskelly, K., & Donnelly, S. (2020). Social work, mental health, older people and COVID-19. International Psychogeriatrics, 32(10), 12051209.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cao, J., Wei, J., Zhu, H., Duan, Y., Geng, W., Hong, X. (2020). A Study of Basic Needs and Psychological Wellbeing of Medical Workers in the Fever Clinic of a Tertiary General Hospital in Beijing during the COVID-19 Outbreak. Psychotherapy and Psychosomatics, 89(4), 252254.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Caruso, C. C. (2014). Negative impacts of shiftwork and long work hours. Rehabilitation Nursing, 39(1), 1625.

 • Chew, Q. H., Wei, K. C., Vasoo, S., Chua, H. C., & Sim, K. (2020). Narrative synthesis of psychological and coping responses towards emerging infectious disease outbreaks in the general population: practical considerations for the COVID-19 pandemic. Singapore Medical Journal, 61(7), 350356.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chiuffo, F. (2019). The ‘right to disconnect’ or ‘how to pull the plug on work’. Letöltve: 2021. 03. 14-én: https://www.academia.edu/39778268/The_Right_to_Disconnect_or_How_to_Pull_the_Plug_on_Work_

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Clarke, M. C., Koch, L. C., & Hill, E. J. (2004). The work-family interface: differentiating balance and fit. Family Consumer Sciences Research Journal, 33(2), 121140.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cohen, R., Bavishi, C., Haider, S., Thankachen, J., & Rozanski, A. (2017). Meta-analysis of relation of vital exhaustion to cardiovascular disease events. The American Journal of Cardiology, 119(8), 12111216.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collie, R., & Martin, A. (2020). Teacher wellbeing during COVID-19. Letöltve: 2021. 12. 21-én: https://www.teachermagazine.com.au/articles/teacher-wellbeing-during-covid-19

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Czeglédi, E. (2016). A stresszkezelés alkalmazási lehetőségei az elhízás kezelésében. Orvosi Hetilap, 157(7), 260267.

 • Deák, E. (2020). Pszichiátriai betegek ellátása a Covid–19-fenyegetettség idején. Szociális szemle, 13(1), 2428.

 • Del Boca, D., Oggero, N., Profeta, P., & Rossi, M. (2020). Women’s and men’s work, housework and childcare, before and during COVID-19. Review of Economics of the Household, 18, 10011017.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Di Renzo, L., Gualtieri, P., Pivari, F., Soldati, L., Attinà, A., & Cinelli, G. (2020). Eating habits and lifestyle changes during COVID-19 lockdown: an Italian survey. Journal of Translational Medicine, 18(1), 229.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dodge, R., Daly, A. P., Huyton, J., & Sanders, L. D. (2012). The challenge of defining wellbeing. International Journal of Wellbeing, 2(3), 222235.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Duffy, B., Allington, D., Beaver, K., Meyer, C., Moxham-Hall, V., & Murkin, G. (2020). Life under lockdown: coronavirus in the UK. Letöltve: 2021. 03. 09-én: https://www.kcl.ac.uk/news/life-under-lockdown-coronavirus-in-the-uk

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ferris, L. T., Williams, J. S., Shen, C. L., O’Keefe, K. A., & Hale, K. B. (2005). Resistance training improves sleep quality in older adults a pilot study. Journal of Sports Science & Medicine, 4(3), 354360.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Franceschini, C., Musetti, A., Zenesini, C., Palagini, L., Scarpelli, S., Quattropani, M. C., et al. (2020). Poor sleep quality and its consequences on mental health during the COVID-19 lockdown in Italy. Frontiers in Psychology, 11, 574475. DOI:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Frestad, D., & Prescott, E. (2017). Vital exhaustion and coronary heart disease risk: a systematic review and meta-analysis. Psychosomatic Medicine, 79(3), 260272.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fu, W., Wang, C., Zou, L., Guo, Y., Lu, Z., & Yan, S. (2020). Psychological health, sleep quality, and coping styles to stress facing the COVID-19 in Wuhan, China. Translational Psychiatry, 10(1), 225.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Galletta, M., Portoghese, I., Ciuffi, M., Sancassiani, F., D’Aloja, E., & Campagna, M. (2016). Working and environmental factors on job burnout: A cross-sectional study among nurses. Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health, 12, 132141.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • García-Carmona, M., Marín, M. D., & Aguayo, R. (2019). Burnout syndrome in secondary school teachers: a systematic review and meta-analysis. Social Psychology of Education, 22(1), 189208.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Geisler, M., Berthelsen, H., & Muhonen, T. (2019). Retaining social workers: The role of quality of work and psychosocial safety climate for work engagement, job satisfaction, and organizational commitment. Human Service Organizations: Management, Leadership & Governance, 43(1), 115.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Global Social Service Workforce Alliance, UNICEF, International Federation of Social Workers & Alliance for Child Protection in Humanitarian Action. (2020). Social Service Workforce Safety and Wellbeing during the COVID-19 Response-Recommended Actions. Letöltve: 2020. 10. 28-án: https://www.unicef.org/media/68501/file/Social-Service-Workforce-Safety-and-Wellbeing-during-COVID19-Response.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gorgievski, M. J., Van der Heijden, B. I., & Bakker, A. B. (2019). Effort-reward imbalance and work-home interference: a two-wave study among European male nurses. Work & Stress, 33(4), 315333.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Greene, T., Bloomfield, M., & Billings, J. (2020). Psychological trauma and moral injury in religious leaders during COVID-19. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 12(S1) 143145.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Grossi, G., Perski, A., Osika, W., & Savic, I. (2015). Stress-related exhaustion disorder–clinical manifestation of burnout? A review of assessment methods, sleep impairments, cognitive disturbances, and neuro-biological and physiological changes in clinical burnout. Scandinavian Journal of Psychology, 56(6), 626636.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hargreaves, G. (2006). Stresszkezelés. Budapest: Scolar

 • Headey, B., & Wearing, A. (1989). Personality, life events, and subjective well-being: Toward a dynamic equilibrium model. Journal of Personality and Social Psychology, 57(4), 731739.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hesselberth, P. (2017). Discourses on disconnectivity and the right to disconnect. New Media & Society, 20(5), 19942010.

 • Horesh, D., & Brown, A. D. (2020). Traumatic stress in the age of COVID-19: A call to close critical gaps and adapt to new realities. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 12(4), 331335.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hossain, I., Mullick, A., Haidar, A., & Aktaruzzaman, M. (2020). The COVID-19 Pandemic and Mental Health: A Systemic Review. Texila International Journal of Academic research, Letöltve: 2021. 03. 14-én: https://www.researchgate.net/publication/341276953_The_COVID-19_Pandemic_and_Mental_Health_A_Systemic_Review

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Huang, Y., & Zhao, N. (2020). Generalized anxiety disorder, depressive symptoms and sleep quality during COVID-19 outbreak in China: a web-based cross-sectional survey. Psychiatry Research, 288, 112954.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ingram, J., Maciejewski, G., & Hand, C. J. (2020). Changes in diet, sleep, and physical activity are associated with differences in negative mood during COVID-19 lockdown. Frontiers in Psychology, 11, 2328.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ishak, W., Nikravesh, R., Lederer, S., Perry, R., Ogunyemi, D., & Bernstein, C. (2013). Burnout in medical students: a systematic review. The Clinical Teacher, 10(4), 242245.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Janeway, D. (2020). The Role of Psychiatry in Treating Burnout Among Nurses During the Covid-19 Pandemic. Journal of Radiology Nursing, 39(3), 176178.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Joshi, G., & Sharma, G. (2020). Burnout: A risk factor amongst mental health professionals during COVID-19. Asian Journal of Psychiatry, 54, 102300.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kegye, A., Takács, S., Ries, B., Zana, Á., & Hegedűs, K. (2018). A szakmai élet minőségét mérő kérdőív (Professional Quality of Life Scale) magyar változatának validálása. Orvosi Hetilap, 159(35), 14411449.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kontoangelos, K., Economou, M., & Papageorgiou, C. (2020). Mental Health Effects of COVID-19 Pandemia: A Review of Clinical and Psychological Traits. Psychiatry Investigation, 17(6), 491505.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kopp, M. S., Falger, P. R., Appels, A., & Szedmák, S. (1998). Depressive symptomatology and vital exhaustion are differentially related to behavioral risk factors for coronary artery disease. Psychosomatic Medecine, 60(6), 752758.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Koy, V., Yunibhand, J., & Turale, S. (2020). “It is really so exhausting”: Exploring intensive care nurses’ perceptions of 24-hour long shifts. Journal of Clinical Nursing, 29 (17–18), 35063515.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kripke, D. F., Garfinkel, L., Wingard, D. L., Klauber, M. R., & Marler, M. R. (2002). Mortality associated with sleep duration and insomnia. Archives of general psychiatry, 59(2), 131136.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kudielka, B. M., Bellingrath, S., & Hellhammer, D. (2006). Cortisol in burnout and vital exhaustion: an overview. Giornale italiano di medicina del lavoro ed ergonomia, 28(1), 3442.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kulig, B., Erdélyi-Hamza, B., Elek, L. P., Kovács, I., Daria, S., & Konstantinos, F. (2020). A COVID-19 pandémia hatása a pszichológiai jóllétre, az életmódra és a járvány eredetével kapcsolatos attitűdökre pszichiátriai betegséggel élő és egészséges személyekben: egy nagy nemzetközi vizsgálat első magyarországi adatai. Neuropsychopharmacologia Hungarica, 22(4), 154165.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lazáry, J. (2020). A COVID-19 pandémia akut hatásai a pszichés állapotra a járvány első szakaszában. Neuropsychopharmacologia Hungarica, 22(4), 172177.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lesser, I. A., & Nienhuis, C. P. (2020). The Impact of COVID-19 on Physical Activity Behavior and Well-Being of Canadians. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(11), 3899.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lewis, C. A., Turton, D. W., & Francis, L. J. (2007). Clergy work-related psychological health, stress, and burnout: An introduction to this special issue of Mental Health, Religion and Culture. Mental Health, Religion & Culture, 10(1), 18.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lin, L. Y., Wang, J., Ou-Yang, X. Y., Miao, Q., Chen, R., & Liang, F. X. (2021). The immediate impact of the 2019 novel coronavirus (COVID-19) outbreak on subjective sleep status. Sleep Medicine, 77, 348354.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu, S., Yang, L., Zhang, C., Xiang, Y.-T., Liu, Z., & Hu, S. (2020). Online mental health services in China during the COVID-19 outbreak. The Lancet Psychiatry, 7(4), e17e18.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lloyd, C., King, R., & Chenoweth, L. (2002). Social work, stress and burnout: A review. Journal of Mental Health, 11(3), 255265.

 • Maben, J., & Bridges, J. (2020). Covid-19: Supporting nurses’ psychological and mental health. Journal of Clinical Nursing, 29, 27422750.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Maunder, R., Hunter, J., Vincent, L., Bennett, J., Peladeau, N., & Leszcz, M. (2003). The immediate psychological and occupational impact of the 2003 SARS outbreak in a teaching hospital. Canadian Medical Association Journal, 168(10), 12451251.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Metlaine, A., Leger, D., & Choudat, D. (2005). Socioeconomic impact of insomnia in working populations. Indrustial Health, 43(1), 1119.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Morley, J. E., & Vellas, B. (2020). Editorial: COVID-19 and Older Adults. The Journal of Mutrition, Health & Aging, 24(4), 364365.

 • Osváth, P. (2021). A COVID–19-pandémia mentálhigiénés következményei. Hogyan tudunk felkészülni a pszichodémiás krízisre? Orvosi Hetilap, 162(10), 366374.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pappa, S., Ntella, V., Giannakas, T., Giannakoulis, V. G., Papoutsi, E., & Katsaounou, P. (2020). Prevalence of depression, anxiety, and insomnia among healthcare workers during the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis. Brain, Behavior, and Immunity, 88, 901907.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Patel, R. S., Bachu, R., Adikey, A., Malik, M., & Shah, M. (2018). Factors related to physician burnout and its consequences: a review. Behavioral Sciences, 8(11), 98.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Patyán, L., Széman, Z., & Asztalos, B. (2020). Gondozók helyzete a Covid idején. Magyar Gerontológia, 12(Különszám), 4849.

 • Pfefferbaum, B., & North, C. S. (2020). Mental Health and the Covid-19 Pandemic. New England Journal of Medicine, 383(6), 510512.

 • Recchi, E., Ferragina, E., Helmeid, E., Pauly, S., Safi, M., & Sauger, N. (2020). The “Eye of the Hurricane” Paradox: An Unexpected and Unequal Rise of Well-Being During the Covid-19 Lockdown in France. Research in Social Stratification and Mobility, 68, 100508.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rettie, H., & Daniels, J. (2020). Coping and tolerance of uncertainty: Predictors and mediators of mental health during the COVID-19 pandemic. American Psychologist, 76 (3), 427437.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rhéaume, A., & Mullen, J. (2018). The impact of long work hours and shift work on cognitive errors in nurses. Journal of Nursing Management, 26(1), 2632.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Richman, L. S., Kubzansky, L. D., Maselko, J., Ackerson, L. K., & Bauer, M. (2009). The relationship between mental vitality and cardiovascular health. Psychology and Health, 24(8), 919932.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rosenbaum, L. (2020). Facing Covid-19 in Italy — ethics, logistics, and therapeutics on the epidemic’s front line. New England Journal of Medicine, 382(20), 18731875.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rozanski, A., & Cohen, R. (2017). From vitality to vital exhaustion and other states of “tense tiredness”: a new biopsychosocial risk domain. Psychosomatic Medicine, 79(3), 256259.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rózsa, S., , N., Krekó, K., Unoka, Z., Ottmár, E., & Fecskó, E. (2008). A hétköznapi stresszkeltő életesemények koncepciója és mérése : a Hétköznapi Életesemények Kérdőív hazai adaptációjának bemutatása. Alkalmazott Pszichológia, 10 (1-2), 131158.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Saad, M., de Medeiros, R., & Mosini, A. C. (2017). Are We Ready for a True Biopsychosocial-Spiritual Model? The Many Meanings of „Spiritual”. Medicines, 4 (4), 79.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Salavecz, G., Neculai, K., Rózsa, S., & Kopp, M. (2006). Az Erőfeszítés-Jutalom Egyensúlytalanság Kérdőív magyar változatának megbízhatósága és érvényessége, Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7(3), 231246.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Samson, T., Iecovich, E., & Shvartzman, P. (2016). Psychometric characteristics of the Hebrew version of the Professional Quality-of-LifeScale. Journal of Pain and Symptom Management, 52, 575581.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schlosser, K. (2012). Mindfulness, meditáció és klinikai hatékonyság – áttekintés. In Mikonya Gy. (szerk.) Vallásos mozgalmak nézetei a családi életről és az oktatásról (143 –157). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schwartz, J., King, C. C., & Yen, M. Y. (2020). Protecting healthcare workers during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak: lessons from Taiwan’s severe acute respiratory syndrome response. Clinical Infectious Diseases, 71(15), 858860.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sevilla, A., & Smith, S. (2020). Baby Steps: The Gender Division of Childcare during the COVID-19 Pandemic. Oxford Review of Economic Policy, Letöltve: 2021. 03. 17-én: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7499756/

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Shah, K., Chaudhari, G., Kamrai, D., Lail, A., & Patel, R. S. (2020). How essential is to focus on physician’s health and burnout in coronavirus (COVID-19) pandemic? Cureus, 12, e7538. DOI:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Shah, K., Kamrai, D., Mekala, H., Mann, B., Desai, K., & Patel, R. S. (2020). Focus on mental health during the coronavirus (COVID-19) pandemic: applying learnings from the past outbreaks. Cureus, 12, e7405. DOI: .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Shanafelt, T. D., Boone, S., Tan, L., Dyrbye, L. N., Sotile, W., & Satele, D. (2012). Burnout and satisfaction with work-life balance among US physicians relative to the general US population. Archives of Internal Medicine, 172(18), 13771385.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Shanafelt, T. D., Hasan, O., Dyrbye, L. N., Sinsky, C., Satele, D., & Sloan, J. (2015). Changes in burnout and satisfaction with work-life balance in physicians and the general US working population between 2011 and 2014. Mayo Clinic Proceedings, 90(12), 16001613.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Shi, Y., Joyce, C.,Wall, R., Orpana, H., & Bancej, C. (2019). A life satisfaction approach to valuing the impact of health behaviours on subjective well-being. BMC Public Health, 19(1), 1547.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Simor, P., Polner, B., Báthori, N., Sifuentes-Ortega, R., Van Roy, A., Albajara Sáenz, A., et al. (2021). Home confinement during the COVID-19: day-to-day associations of sleep quality with rumination, psychotic-like experiences, and somatic symptoms. Sleep, 44, zsab029. DOI:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sokal, L., Eblie Trudel, L., & Babb, J. (2020). Supporting teachers in times of change: The job demands–resources model and teacher burnout during the COVID-19 pandemic. International Journal of Contemporary Education, 3, 67. DOI:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Söderström, M., Jeding, K., Ekstedt, M., Perski, A., & Åkerstedt, T. (2012). Insufficient sleep predicts clinical burnout. Journal of Occupational Health Psychology, 17(2), 175183.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stauder, A., Balog, P., Kovács, M., & Susánszky, É. (2016) A Williams ÉletKészségek® stresszkezelő és pszichoszociális készségfejlesztő program magyar adaptációja és 10 éves tapasztalatai. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 17(2), 8195.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Thayer, R. E. (1990). The biopsychology of mood and arousal. Oxford University Press.

 • Tucker, P., Bejerot, E., Kecklund, G., Aronsson, G., & Åkerstedt, T. (2015). The impact of work time control on physicians’ sleep and well-being. Applied Ergonomics, 47, 109116.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vass, B. Á. (2020). Hajléktalanellátás a Covid–19-járvány időszakában: Interjú egy integrált intézmény munkatársával. Szociális Szemle, 13(1), 4348.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Walsh, J. (2013). Gender, the work-life interface and wellbeing: a study of hospital doctors. Gender, Work & Organization, 20(4), 439453.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Weaver, A. J., Larson, D. B., Flannelly, K. J., Stapleton, C. L., & Koenig, H. G. (2002). Mental health issues among clergy and other religious professionals: A review of research. Journal of Pastoral Care & Counseling, 56(4), 393403.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • WHO (2004). ICD-10 : international statistical classification of diseases and related health problems: tenth revision. World Health Organization.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • WHO (2020a). Key Messages and Actions for COVID-19 Prevention and Control in Schools. Letöltve: 2021. 03. 30-án: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/key-messages-and-actions-for-covid-19-prevention-and-control-in-schools-march-2020.pdf?sfvrsn=baf81d52_4

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • WHO (2020b). Mental health and psychosocial considerations during the COVID-19 outbreak, 18 March 2020. Letöltve: 2021. 03. 30-án: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • WHO (2020c). Practical considerations and recommendations for religious leaders and faith-based communities in the context of COVID-19: interim guidance, 7 April 2020. Letöltve: 2021. 03. 30-án: https://www.who.int/publications/i/item/practical-considerations-and-recommendations-for-religious-leaders-and-faith-based-communities-in-the-context-of-covid-19

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yang, H., & Ma, J. (2020). How an epidemic outbreak impacts happiness: Factors that worsen (vs. protect) emotional well-being during the coronavirus pandemic. Psychiatry Research, 289, 113045. DOI:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian .
Please, download the file from HERE

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS
 • CABELLS Journalytics

 

2023  
Scopus  
CiteScore 0.6
CiteScore rank Q4 (Psychiatry and Mental Health)
SNIP 0.149
Scimago  
SJR index 0.141
SJR Q rank Q4

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2025 Online subsscription: 120 EUR / 132 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2024 0 95 36
Mar 2024 0 104 48
Apr 2024 0 65 29
May 2024 0 32 10
Jun 2024 0 62 15
Jul 2024 0 65 7
Aug 2024 0 0 0