Authors:
Balázs András Varga ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Doktori Iskola, Budapest, Magyarország
ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet, Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszék, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Balázs András Varga in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Attila Oláh ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet, Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszék, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Attila Oláh in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
András Vargha ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet, Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszék, Budapest, Magyarország
Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Pszichológiai Intézet, Budapest, Magyarország

Search for other papers by András Vargha in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Elméleti háttér: Seligman PERMA modelljét 2016-ban operacionalizálták. Ennek a mérőeszköznek a magyar adaptációját végeztük el a nemzetközileg publikált tapasztalatok és egy rendelkezésre álló hozzáférési mintavétel segítségével. Cél: A PERMA Jóllét Profil kérdőív átfogó pszichometriai ellenőrzése (konfirmatív, megbízhatósági és érvényességi vizsgá lata). Módszerek: Online keresztmetszeti kérdőíves vizsgálat (n = 1540, férfi: 25,4%, nő: 74,6%, átlagéletkor = 52,0 év; SD = 11,3 év). Mérőeszközök: A demográfiai és testi/lelki egészségre vonatkozó kérdéseken kívül az elemzésbe bevont változók az alábbi kérdőívek voltak: Mentális Egészség Teszt, Globális Jóllét Kérdőív, Diener-féle Virágzás skála, Rövidített Savoring Hit Kérdőív, a Rövidített Pszichológiai Immunrendszer Kérdőív. Az elemzés során mind a PERMA ötfaktoros alap-, mind a Negatív érzelmekkel és Egészséggel kiegészített, bővített modelljének a konfirmatív faktorelemzését is elvégeztük. Eredmények: A PERMA öt, illetve öt plusz két faktorának megerősítő faktorelemzése egyaránt igazolta az eredeti struktúrát. Az illeszkedés az alapmodellben (χ2(80) = 418,405, p < 0,001; CFI = 0,953, TLI = 0,938, RMSEA = 0,052, RMSEA CI90: 0,048–0,057, pClose = 0,205; SRMR = 0,035) és a bővített modellben is (χ2(168) = 648,555, p < 0,001; CFI = 0,953, TLI = 0,941, RMSEA = 0,043, RMSEA CI90: 0,040–0,047, pClose = 0,999, SRMR = 0,033) elfogadható volt. A faktortöltések minden esetben megfelelő nagyságúak voltak, kivéve az Elmélyülés és a Teljesítmény alskála egy-egy tételét, amelyek elmaradtak az elvárt értéktől, illetve az Elmélyülés faktor belső megbízhatósága is csak közepes szintű (0,5–0,6 közötti) volt. Ezek az eredmények összhangban vannak a nemzetközi tapasztalatokkal. A kialakított alskálák egymással való viszonya, illetve a többi mérőeszközökkel való együttjárási mintázatok alátámasztották a PERMA Jóllét Profil kérdőív konvergens és diszkriminációs validitását. Következtetés: A PERMA felnőtt magyar mintán történt adaptációja összhangban van az eredeti struktúra tapasztalataival, így azonos szempontok és feltételek mellett alkalmazható.

Background: Seligman’s PERMA model was operationalized in 2016. The Hungarian adaptation of this assessment instrument was examined, based upon the earlier international adaptations. We conducted convenience sampling. Aim: Comprehensive psychometric verification of the PERMA-Profiler Questionnaire (confirmatory analysis, reliability and validity testing). Methods: Online cross-sectional survey (n = 1540, male: 25.4%, female: 74.6%, mean of age = 52.0 years; SD = 11.3 years). Measures: In addition to demographics and physical / mental health issues, the variables included in the analysis were the items of the Mental Health Test (MHT), the Global Well-being Questionnaire, the Diener Flourishing Scale, the Abbreviated Savoring Beliefs Inventory, and the Abbreviated Psychological Immune System Questionnaire. We performed confirmatory factor analysis (CFA) of both PERMA’s five-factor baseline and extended model, supplemented with negative emotions and health. Results: The confirmatory factor analysis of the five and the five plus two factors of the PERMA confirmed the original structure. The fit was also adequate in the basic model (χ2(80) = 418.405, p < 0.001, CFI = 0.953, TLI = 0.938, RMSEA = 0.052, RMSEA CI90: 0.048–0.057, pClose = 0.205, SRMR = 0.035), as well as in the extended model (χ2(168) = 648.555, p < 0.001, CFI = 0.953, TLI = 0.941, RMSEA = 0.043, RMSEA CI90: 0.040–0.047, pClose = 0.999, SRMR = 0.033). The factor loadings were adequate in all cases, except for the subscales of engagement and achievement for which the values were below the expected score. The reliability of engagement factor was also uncertain. These results are in line with international findings. The relationship between the subscales and other measures supported the convergent and discriminatory validity of the instrument. Conclusion: The adaptation of PERMA on a Hungarian sample is in line with the experience of the original structure, it can be applied under the same criteria and conditions.

 • Ayse, E. B. (2018). Adaptation of the PERMA Well-Being Scale into Turkish: Validity and reliability studies. Educational Research and Reviews, 13(4), 129135.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bryant, F. B., & Veroff, J. (2017). Savoring: A new model of positive experience. New Jersey: Psychology Press.

 • Butler, J., & Kern, M. L. (2016). The PERMA-Profiler: A brief multidimensional measure of flourishing. International Journal of Wellbeing, 6(3), 148.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chadwick, E. D. (2012). The structure of adolescent and adult savoring and its relationship to feeling good and functioning well. A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy in Psychology at Victoria University of Wellington, Wellington, New Zealand. Letöltve: 2021. 05. 11-én: http://researcharchive.vuw.ac.nz/xmlui/bitstream/handle/10063/2124/thesis.pdf?sequence=2

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Choi, S. P., Suh, C., Yang, J. W., Ye, B. J., Lee, C. K., Son, B. C., & Choi, M. (2019). Korean translation and validation of the Workplace Positive emotion, Engagement, Relationships, Meaning, and Accomplishment (PERMA)-Profiler. Annals of Occupational and Environmental Medicine, 31:e17. DOI:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csikszentmihalyi, M., & Csikzentmihaly, M. (1990). Flow: The psychology of optimal experience (Köt. 1990). Harper & Row.

 • Demirci, İ., Ekşi, H., Dinçer, D., & Kardaş, S. (2017). Five-dimensional model of well-being: The validity and reliability of Turkish version of PERMA-Profiler. The Journal of Happiness and Well-Being, 5(1), 6077.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DeVellis, R. F. (2016). Scale development: Theory and applications. 4th ed. Sage publications.

 • Diener, E. D., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 7175.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Diener, E., Wirtz, D., Tov, W., Kim-Prieto, C., Choi, D., Oishi, S., & Biswas-Diener, R. (2010). New measures of well-being. Short scales to assess flourishing and positive and negative Feelings. Social Indicators Research, 97, 143156.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Di Fabio, A., & Palazzeschi, L. (2015). Hedonic and eudaimonic well-being: The role of resilience beyond fluid intelligence and personality traits. Frontiers in Psychology, 6:1367. DOI:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Forgeard, M. J., Jayawickreme, E., Kern, M. L., & Seligman, M. E. (2011). Doing the right thing: Measuring wellbeing for public policy. International Journal of Wellbeing, 1(1), 79106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Goodman, F. R., Disabato, D. J., Kashdan, T. B., & Kauffman, S. B. (2018). Measuring well-being: A comparison of subjective well-being and PERMA. The Journal of Positive Psychology, 13(4), 321332.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hone, L. C., Jarden, A., Schofield, G. M., & Duncan, S. (2014). Measuring flourishing: The impact of operational definitions on the prevalence of high levels of wellbeing. International Journal of Wellbeing, 4(1), 6290.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 155.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Huppert, F. A., & So, T. T. (2013). Flourishing across Europe: Application of a new conceptual framework for defining well-being. Social Indicators Research, 110, 837861.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Keyes, C. L. (2002). The mental health continuum: From languishing to flourishing in life. Journal of Health and Social Behavior, 43(2), 207222.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Linton, M. J., Dieppe, P., & Medina-Lara, A. (2016). Review of 99 self-report measures for assessing well-being in adults: Exploring dimensions of well-being and developments over time. BMJ Open, 6(7).

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lovibond, P. F., & Lovibond, S. H. (1995). The structure of negative emotional states: Comparison of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with the Beck Depression and Anxiety Inventories. Behaviour Research and Therapy, 33(3), 335343.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lyubomirsky, S., & Lepper, H. S. (1999). A measure of subjective happiness: Preliminary reliability and construct validation. Social Indicators Research, 46(2), 137155.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martos T., Sallay V., Désfalvi J., Szabó T., & Ittzés A. (2014). Psychometric characteristics of the Hungarian version of the Satisfaction with Life Scale (SWLS-H). Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 15(3), 289303.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Muthén, B., & Muthén, L. (2017). Mplus: Statistical Analysis with Latent Variables: User’s Guide. Los Angeles, Chapman and Hall/CRC.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy, H., Magyaródi, T., Oláh, A., & Vargha, A. (2019): A Rövidített Savoring Hit Kérdőív kifejlesztése és pszichometriai elemzése. In E. Lippai (szerk.), Összetart a sokszínűség. A Magyar Pszichológiai Társaság XXVIII. Országos Tudományos Nagygyűlésének kivonatkötete (138). Debrecen: Magyar Pszichológiai Társaság.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagybányai Nagy, O. (2006a). A pszichológiai tesztek reliabilitása. In S Rózsa, O. Nagy-bányai Nagy, & A. Oláh (szerk.), A pszichológiai mérés alapjai (103–115). Budapest: Bölcsész Konzorcium.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagybányai Nagy, O. (2006b). A pszichológiai tesztek validitása. In S. Rózsa, O. Nagybányai Nagy, & A. Oláh (szerk.), A pszichológiai mérés alapjai. Bölcsész Konzorcium, Budapest, 117125.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oláh, A. (2016). A new model and a new inventory of well-being, Complete Abstract Book – per theme. Per Type of Session of the 8th European Conference on Positive Psychology. Angers-France. June 28th-July 1st, 55.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oláh, A (2019). A Globális Jól-lét Modell kidolgozása és empirikus validitásának igazolása a személyiségtényezők figyelembe vételével. NKFI 116965 sz. pályázat időközi szakmai beszámoló. (Kézirat) Budapest: ELTE PPK, Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszék.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oláh, A., & Kapitány-Fövény, M. (2012). Ten years of positive psychology. Magyar Pszichológiai Szemle, 67(1), 1945.

 • Oláh, A., Vargha, A., Csengődi, M., Bagdi, B., & Diósi, T. (2020). Magyarország Boldogságtérképe. http://boldogsagprogram.hu/magyarorszag-boldogsagterkepe-2020/

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Payoun, M., Fadayevatan, R., Lotfi, M. S., & Foroughan, M. (2020). Psychometric properties of the Persian version of PERMA-Profiler: A tool to assess flourishing in Iranian older adults. Успехи Геронтологии, 33(3), 576584.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pezirkianidis, C., Stalikas, A., Lakioti, A., & Yotsidi, V. (2019). Validating a multidimensional measure of wellbeing in Greece: Translation, factor structure, and measurement invariance of the PERMA Profiler. Current Psychology, 40(4), 30303047.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 5467.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2001). On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being. Ann Rev Psychol, 52(1), 141166.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ryff, C. D. (2014). Psychological well-being revisited: Advances in the science and practice of eudaimonia. Psychother Psychosom, 83(1), 1028.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ryff, C. D., & Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69(4), 719727.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ryff, C. D., Singer, B. H., & Dienberg Love, G. (2004). Positive health: Connecting wellbeing with biology. Philosophical Transactions of the Royal Society of London: Biological Sciences, 359(1449), 13831394.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Seligman M. E. (2008). Autentikus életöröm – A teljes élet titka. Budapest: Laurus Kiadó.

 • Seligman M. & (ford:) Ágota B. (2011). Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being. Free Press.

 • Seligman M. E. (2011). Flourish – élj boldogan! Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • Taylor, S. E. (2011). Social support: A review. In H. S. Friedman (Eds.), The Oxford handbook of health psychology (189–214). Oxford: Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha, A. (2016). A ROPstat statisztikai programcsomag. Statisztikai Szemle, 94(11–12), 11651192.

 • Vargha, A. (2019). Többváltozós statisztika dióhéjban: Változó-orientált módszerek. Budapest: Pólya Kiadó.

 • Vargha, A., Zábó, V., Török, R., & Oláh, A. (2020). A jóllét és a mentális egészség mérése: A Mentális Egészség Teszt. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 21(3), 281322.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wammerl, M., Jaunig, J., Mairunteregger, T., & Streit, P. (2019). The German version of the PERMA-Profiler: Evidence for construct and convergent validity of the PERMA theory of well-being in German speaking countries. Journal of Well-Being Assessment, 3(2), 7596.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Watanabe, K., Kawakami, N., Shiotani, T., Adachi, H., Matsumoto, K., Imamura, K., et al. (2018). The Japanese Workplace PERMA-Profiler: A validation study among Japanese workers. Journal of Occupational Health, 60(5), 383393.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • WHO. Herrman, H., Saxena, S., & Moodie, R. (2005). Promoting mental health: Concepts, emerging evidence, practice: A report of the World Health Organization, Department of Mental Health and Substance Abuse in collaboration with the Victorian Health Promotion Foundation and the University of Melbourne. World Health Organization. Letöltve: 2021. július 26-án: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43286/9241562943_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS
 • CABELLS Journalytics

 

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed
not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed
not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
15
Scimago
Journal Rank
0.165
Scimago Quartile Score

Neuropsychology and Physiological Psychology Q4

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.7
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 441/531 (17th PCTL)
Neuropsychology and Physiological Psychology 61/68 (11th PCTL)
Scopus
SNIP
0.361

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
13
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago Quartile Score Neuropsychology and Physiological Psychology (Q4)
Psychiatry and Mental Health (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 485/529 (Q4)
Neuropsychology and Physiological Psychology 62/65 (Q4)
Scopus
SNIP
0,106

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 104 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 0 84 87
Jan 2024 0 141 79
Feb 2024 0 165 104
Mar 2024 0 217 182
Apr 2024 0 171 170
May 2024 0 131 125
Jun 2024 0 0 0