Authors:
Dominik Szabó Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Pszichológiai Intézet, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Dominik Szabó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Ilona Szili Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Pszichológiai Intézet, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Ilona Szili in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Elméleti háttér: A magányosság a társas kapcsolati háló szubjektíven észlelt minőségi vagy mennyiségi elégtelensége folytán kialakuló kellemetlen élmény, amelyet korábbi kutatások számos testi és pszichés zavarral hoztak összefüggésbe. Reprezentatív felmérések szerint a jelenség nemzetközi és hazai fronton is sokakat érint. Cél: Célunk a De Jong Gierveld Magányosság Skála magyar változata faktorszerkezetének és további pszichometriai jellemzőinek felmérése volt. Módszerek: Keresztmetszeti, önbeszámolós kérdő- íveket tartalmazó online kutatásunkban 934 fő vett részt (86% nő, átlagéletkor: 32,8 [SD = 11,4] év). A validáláshoz egytételes skálákat, valamint az UCLA Magányosság Skála, az Élettel való Elégedettség Kérdőív, a Pozitív és Negatív Affektivitás Skála, a Multidimenzionális Észlelt Társas Támogatás Kérdőív, illetve a Rövidített Beck Depreszszió Kérdőív magyar változatait használtuk fel. A mérőeszköz faktorstruktúrájának fel- tárásához parallel elemzést, valamint feltáró és megerősítő faktor elemzéseket végeztünk. A külső validitást rangkorrelációs elemzésekkel vizsgáltuk. Eredmények: A parallel elemzés és a feltáró faktorelemzés eredménye alapján a skála tételei egy faktorba rendeződtek. Az elvégzett megerősítő faktorelemzések alapján a legjobb illeszkedést a bifaktoriális modell mutatta (χ2(33) = 104,755, p < 0,001; χ2/df = 3,174; RMSEA = 0,068; CFI = 0,992; TLI = 0,987). E modell alaposabb értékelését segítő mutatók egyetlen globális faktor (magányosság) jelenlétét igazolják, mivel a feltételezett specifikus faktorok alacsony megbízhatósággal rendelkeznek (ECV = 0,851, PUC = 0,545, ARPB = 0,055, általános magányosság: ωh = 0,915, szociális magányosság: ωh = 0,215, emocionális magányosság: ωh = 0,001). A mérőeszköz a külső validitást mérő skálákkal megfelelő erősségű és irányú együttjárást mutatott. Következtetés: Feltételezhetjük, hogy a De Jong Gierveld Magányosság Skála magyar változata a magányosságérzés megbízható és érvényes mérőeszköze.

Theoretical background: Loneliness is an unpleasant experience due to the subjectively perceived qualitative or quantitative insufficiency of the social network. Previous research has linked loneliness to many physical and mental disorders. According to representative surveys, this phenomenon affects many on both the international and domestic fronts. Objective: Our aim was the examination of the psychometric characteristics and factor structure of the Hungarian version of the De Jong Gierveld Loneliness Scale. Methods: 934 persons participated in our cross-sectional online research, which included self-report questionnaires (86% female, mean age: 32.8 [SD = 11.4] years). We used single-item scales, the Hungarian versions of the UCLA Loneliness Scale, the Satisfaction with Life Scale, the Positive and Negative Affect Schedule, the Multidimensional Scale of Perceived Social Support, and the Shortened Beck Depression Index for testing external validity. Parallel analysis, exploratory and confirmatory factor analyses were conducted to obtain the factor structure of the instrument. To examine external validity, rank correlation analyses were made. Results: Based on the results of the parallel analysis and the exploratory factor analysis, the items of the scale were arranged in one factor. In confirmatory factor analyses, the bifactor model yielded the best fit to the data (χ2(33) = 104.755, p < 0.001, χ2/df = 3.174, RMSEA = 0.068, CFI = 0.992, TLI = 0.987). Indices that help evaluate this model more thoroughly confirmed the presence of a single global factor (loneliness), as the assumed specific factors have low reliability (ECV = 0.851, PUC = 0.545, ARPB = 0.055, general loneliness: ωh = 0.915, social loneliness: ωh = 0.215, emotional loneliness: ωh = 0.001). The measuring instrument showed interaction with the other scales of adequate strength and direction. Conclusion: We can assume that the Hungarian version of the De Jong Gierveld Loneliness Scale is a reliable and valid instrument to measure loneliness.

 • van Baarsen, B., Smit, J. H., Snijders, T. A. B., & Knipscheer, K. P. M. (1999). Do personal conditions and circumstances surrounding partner loss explain loneliness in newly bereaved older adults? Ageing & Society, 19(4), 441469.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • van Baarsen, B., Snijders, T. A. B., Smit, J. H., & van Duijn, M. A. J. (2001). Lonely but not alone: Emotional isolation and social isolation as two distinct dimensions of loneliness in older people. Educational and Psychological Measurement, 61(1), 119135.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Beck, A. T., Ward, C. H., Mendelson, M., Mock, J., & Erbaugh, J. (1961). An Inventory for Measuring Depression. Archives of General Psychiatry, 4(6), 561571.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bentler, P. M. (1990). Comparative fit indexes in structural models. Psychological Bulletin, 107(2), 238246.

 • Bound Alberti, F. (2018). This „modern epidemic”: Loneliness as an emotion cluster and a neglected subject in the history of emotions. Emotion Review, 10(3), 242254.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bound Alberti, F. (2019). A Biography of Loneliness: The History of an Emotion. New York, NY: Oxford University Press.

 • Browne, M. W., & Cudeck, R. (1992). Alternative ways of assessing model fit. Sociological Methods & Research, 21(2), 230258.

 • Buz, J., & Pérez-Arechaederra, D. (2014). Psychometric properties and measurement invariance of the Spanish version of the 11-item De Jong Gierveld loneliness scale. International Psychogeriatrics, 26(9), 15531564.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buz, J., Urchaga, D., & Polo, M. E. (2014). Factor structure of the de Jong Gierveld loneliness scale in Spanish elderly adults. Anales de Psicología, 30(2), 588596.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cacioppo, J. T., Hawkley, L. C., Ernst, J. M., Burleson, M., Berntson, G. G., Nouriani, B., & Spiegel, D. (2006). Loneliness within a nomological net: An evolutionary perspective. Journal of Research in Personality, 40(6), 10541085.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Çavdar, D., Bağcı, V., Çorbacı, E. C., Sarıtaş, S., & Taşdelen-Yayvak, M. K. (2015). Adaptation of De Jong Gierveld Loneliness Scale into Turkish. International Journal of Humanities and Social Science, 5(9), 8492.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cigna Corporation (2020). Loneliness is at Epidemic Levels in America. Letöltve: 2020. 04. 01-én: https://www.cigna.com/about-us/newsroom/studies-and-reports/combatting-loneliness/

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

 • Curcuruto, M., Griffin, M. A., Kandola, R., & Morgan, J. I. (2018). Multilevel safety climate in the UK rail industry: A cross validation of the Zohar and Luria MSC scale. Safety Science, 110, 183194.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csóka, Sz., Szabó, G., Sáfrány, E., Rochlitz, R., & Bódizs, R. (2007). Kísérlet a felnőttkori kötődés mérésére–a kapcsolati kérdőív (Relationship Scale Questionnaire) magyar változata. Pszichológia, 27(4), 333355.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Department for Digital, Culture, Media & Sport (2020). Community Life Survey 2019–20. Letöltve: 2021. 02. 05-én: https://www.gov.uk/government/publications/community-life-survey-201920-wellbeing-and-loneliness/wellbeing-and-loneliness-community-life-survey-201920

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Diener, E. D., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction with Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 7175.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dueber, D. M. (2020). BifactorIndicesCalculator (0.2.1) [Computer software]. Letöltve: 2020. 12. 21-én: https://github.com/ddueber/BifactorIndicesCalculator

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dykstra, P. A., & de Jong-Gierveld, J. (2004). Gender and marital-history differences in emotional and social loneliness among Dutch older adults. Canadian Journal on Aging, 23(2), 141155.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dykstra, P. A., & Fokkema, T. (2007). Social and emotional loneliness among divorced and married men and women: Comparing the deficit and cognitive perspectives. Basic and Applied Social Psychology, 29(1), 112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dykstra, P. A., van Tilburg, T. G., & de Jong Gierveld, J. (2005). Changes in older adult loneliness: Results from a seven-year longitudinal study. Research on Aging, 27(6), 725747.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Grygiel, P., Humenny, G., & Rębisz, S. (2019). Using the de Jong Gierveld Loneliness Scale With early adolescents: Factor structure, reliability, stability, and external validity. Assessment, 26(2), 151165.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Grygiel, P., Humenny, G., Rębisz, S., Świtaj, P., & Sikorska, J. (2013). Validating the Polish adaptation of the 11-item De Jong Gierveld Loneliness Scale. European Journal of Psychological Assessment, 29(2), 129139.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gyollai, Á., Simor, P., Köteles, F., & Demetrovics, Zs. (2011). Psychometric properties of the Hungarian version of the original and the short form of the Positive and Negative Affect Schedule (PANAS). Neuropsychopharmacologia Hungarica, 13(2), 7379.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2017). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hambleton, R. K., & Jones, R. W. (1993). Comparison of classical test theory and item response theory and their applications to test development. Educational Measurement: Issues and Practice, 12(3), 3847.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hawkley, L. C., & Cacioppo, J. T. (2010). Loneliness matters: A theoretical and empirical review of consequences and mechanisms. Annals of Behavioral Medicine, 40(2), 218227.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Heinrich, L. M., & Gullone, E. (2006). The clinical significance of loneliness: A literature review. Clinical Psychology Review, 26(6), 695718.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horn, J. L. (1965). A rationale and test for the number of factors in factor analysis. Psychometrika, 30(2), 179185.

 • Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 155.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Iecovich, E. (2013). Psychometric properties of the Hebrew version of the de Jong Gierveld Loneliness Scale. Educational Gerontology, 39(1), 1227.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • de Jong-Gierveld, J. (1989). Personal relationships, social support, and loneliness. Journal of Social and Personal Relationships, 6(2), 197221.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • de Jong-Gierveld, J. (1998). A review of loneliness: Concepts and definitions, determinants and consequences. Reviews in Clinical Gerontology, 8(1), 7380.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • de Jong-Gierveld, J., & Kamphuis, F. (1985). The Development of a Rasch-Type Loneliness Scale. Applied Psychological Measurement, 9(3), 289299.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • de Jong Gierveld, J., & van Tilburg, T. G. (1992). Triangulatie in operationaliseringsmethoden. In G. J. N. Bruinsma & M. A. Zwanenburg (Eds.), Methodologie voor bestuurskundigen: Stromingen en methoden (pp. 273298). Muiderberg: Coutinho.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • de Jong Gierveld, J., & van Tilburg, T. (1999). Living arrangements of older adults in the Netherlands and Italy: Coresidence values and behaviour and their consequences for loneliness. Journal of Cross-Cultural Gerontology, 14(1), 124.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • de Jong Gierveld, J., & van Tilburg, T. (2010). The De Jong Gierveld short scales for emotional and social loneliness: Tested on data from 7 countries in the UN generations and gender surveys. European Journal of Ageing, 7(2), 121130.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss, H., & Pikó, B. (2017). A problémás internethasználat összefüggése a magányossággal középiskolás és egyetemi hallgatók körében. Iskolakultúra, 27(1–12), 7785.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kline, P. (2015). A Handbook of Test Construction. London: Routledge.

 • Kopp, M., & Kovács, M. E. (szerk.) (2006). A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Budapest: Semmelweis Kiadó.

 • Kopp, M., Skrabski, Á., & Szedmák, S. (1999). A testi és a lelki egészség összefüggései országos reprezentatív felmérések alapján. Demográfia, 42(1–2), 88119.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Korkmaz, S., Goksuluk, D., & Zararsiz, G. (2014). MVN: An R Package for Assessing Multivariate Normality. The R Journal, 6(2), 151162.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Központi Statisztikai Hivatal (2018). Mikrocenzus 2016–11. Szubjektív jóllét. Letöltve: 2020. 04. 01-én: https://www.ksh.hu/mikrocenzus2016/kotet_11_szubjektiv_jollet

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lindwall, M., Barkoukis, V., Grano, C., Lucidi, F., Raudsepp, L., Liukkonen, J., & Thøgersen-Ntoumani, C. (2012). Method effects: The problem with negatively versus positively keyed items. Journal of Personality Assessment, 94(2), 196204.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lorenzo-Seva, U., & Ferrando, P. J. (2006). FACTOR: A computer program to fit the exploratory factor analysis model. Behavior Research Methods, 38(1), 8891.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mardia, K. V. (1970). Measures of multivariate skewness and kurtosis with applications. Biometrika, 57(3), 519530.

 • Marsh, H. W., & Hocevar, D. (1985). Application of Confirmatory Factor Analysis to the Study of Self-Concept: First-and Higher Order Factor Models and Their Invariance Across Groups. Psychological Bulletin, 97(3), 562582.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martos, T., Sallay, V., Désfalvi, J., Szabó, T., & Ittzés, A. (2014). Az Élettel való Elégedettség Skála magyar változatának (SWLS-H) pszichometriai jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 15(3), 289303.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Moorer, P., & Suurmeijer, T. P. (1993). Unidimensionality and cumulativeness of the loneliness scale using Mokken scale analysis for polychotomous items. Psychological Reports, 73(3), 13241326.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Muthén, B., Kaplan, D., & Hollis, M. (1987). On structural equation modeling with data that are not missing completely at random. Psychometrika, 52(3), 431462.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric theory (3rd ed.). New York, NY: McGraw-Hill.

 • Papp-Zipernovszky, O., Kékesi, M. Z., & Jámbori, Sz. (2017). A Multidimenzionális Észlelt Társas Támogatás Kérdőív magyar nyelvű validálása. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 18(3), 230262.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Penning, M. J., Liu, G., & Chou, P. H. B. (2014). Measuring loneliness among middle-aged and older adults: The UCLA and de Jong Gierveld loneliness scales. Social Indicators Research, 118(3), 11471166.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Penninx, B. W. J. H., van Tilburg, T., Kriegsman, D. M. W., Boeke, A. J. P., Deeg, D. J. H., & van Eijk, J. Th. M. (1999). Social network, social support, and loneliness in older persons with different chronic diseases. Journal of Aging and Health, 11(2), 151168.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Penninx, B. W. J. H., van Tilburg, T., Kriegsman, D. M. W., Deeg, D. J. H., Boeke, A. J. P., & van Eijk, J. Th. M. (1997). Effects of social support and personal coping resources on mortality in older age: The Longitudinal Aging Study Amsterdam. American Journal of Epidemiology, 146(6), 510519.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Perlman, D., & Peplau, L. A. (1981). Toward a Social Psychology of Loneliness. In R. Gilmour & S. Duck (Eds.), Personal Relationships 3: Personal Relationships in Disorder (pp. 3156). London: Academic Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Peters, A., & Liefbroer, A. C. (1997). Beyond marital status: Partner history and well-being in old age. Journal of Marriage and the Family, 59(3), 687699.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Post, W. J., van Duijn, M. A. J., & van Baarsen, B. (2001). Single-peaked or monotone tracelines? On the choice of an IRT model for scaling data. In A. Boomsma, M. A. J. van Duijn, & T. A. B. Snijders (Eds.), Essays on Item Response Theory (pp. 391414). New York, NY: Springer.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Prievara D. K., & Pikó B. (2015). Az interneten eltöltött idő és a problémás használat háttértényezőinek vizsgálata fiatalok körében. Iskolakultúra, 25(11), 90102.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • R Core Team. (2020). R: A Language and Environment for Statistical Computing (4.0.3) [Computer software]. R Foundation for Statistical Computing.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Reise, S. P., Scheines, R., Widaman, K. F., & Haviland, M. G. (2013). Multidimensionality and structural coefficient bias in structural equation modeling: A bifactor perspective. Educational and Psychological Measurement, 73(1), 526.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Revelle, W. (2020). psych: Procedures for Psychological, Psychometric, and Personality Research (2.0.9) [Computer software]. Northwestern University.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rodriguez, A., Reise, S. P., & Haviland, M. G. (2016). Applying Bifactor Statistical Indices in the Evaluation of Psychological Measures. Journal of Personality Assessment, 98(3), 223237.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rosseel, Y. (2012). lavaan: An R Package for Structural Equation Modeling. Journal of Statistical Software, 48(2), 136.

 • Rózsa, S., & V. Komlósi, A. (2014). A Rosenberg Önbecsülés Skála pszichometriai jellemzői: A pozitívan és negatívan megfogalmazott tételek működésének sajátosságai. Pszichológia, 34(2), 149174.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rózsa, S., Vincze, G., Török, I. A., Hupuczi, E., Hargitai, R., Martin, L., et al. (2021). A Mágikus Fogalomképzés Skála hazai változatának kialakítása. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 21(4), 401441.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Russell, D., Peplau, L. A., & Cutrona, C. E. (1980). The revised UCLA Loneliness Scale: Concurrent and discriminant validity evidence. Journal of Personality and Social Psychology, 39(3), 472480.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stout, W. (1987). A nonparametric approach for assessing latent trait unidimensionality. Psychometrika, 52(4), 589617.

 • Stucky, B. D., & Edelen, M. O. (2014). Using hierarchical IRT models to create unidimensional measures from multidimensional data. In S. P. Reise & D. A. Revicki (Eds.), Handbook of Item Response Theory Modeling (pp. 201224). New York, NY: Routledge.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Susánszky, É., & Szántó, Zs. (szerk.) (2013). Magyar lelkiállapot 2013. Budapest: Semmelweis Kiadó.

 • van Tilburg, T. G. (1988). Verkregen en gewenste ondersteuning in het licht van eenzaamheidservaringen. Doctoral dissertation, Vrije Universiteit Amsterdam, The Netherlands.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • van Tilburg, T., de Jong Gierveld, J., Lecchini, L., & Marsiglia, D. (1998). Social integration and loneliness: A comparative study among older adults in the Netherlands and Tuscany, Italy. Journal of Social and Personal Relationships, 15(6), 740754.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • van Tilburg, T., Havens, B., & de Jong Gierveld, J. (2004). Loneliness among older adults in the Netherlands, Italy, and Canada: A multifaceted comparison. Canadian Journal on Aging, 23(2), 169180.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • van Tilburg, T., & de Leeuw, E. D. (1991). Stability of scale quality under various data collection procedures: A mode comparison on the „De Jong-Gierveld Loneliness Scale”. International Journal of Public Opinion Research, 3(1), 6985.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • van Tilburg, T., van Sonderen, E., & Ormel, J. (1991). The measurement of reciprocity in ego-centered networks of personal relationships: A comparison of various indices. Social Psychology Quarterly, 54(1), 5466.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Timmerman, M. E., & Lorenzo-Seva, U. (2011). Dimensionality assessment of ordered polytomous items with parallel analysis. Psychological Methods, 16(2), 209220.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tomás, J. M., Pinazo-Hernandis, S., Donio-Bellegarde, M., & Hontangas, P. M. (2017). Validity of the de Jong Gierveld Loneliness Scale in Spanish older population: Competitive structural models and item response theory. European Journal of Ageing, 14(4), 429437.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Uysal-Bozkir, Ö., Fokkema, T., MacNeil-Vroomen, J. L., van Tilburg, T. G., & de Rooij, S. E. (2017). Translation and validation of the De Jong Gierveld Loneliness Scale among older migrants living in the Netherlands. The Journals of Gerontology: Series B, 72(1), 109119.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Valtorta, N. K., Kanaan, M., Gilbody, S., & Hanratty, B. (2018). Loneliness, social isolation and risk of cardiovascular disease in the English Longitudinal Study of Ageing. European Journal of Preventive Cardiology, 25(13), 13871396.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ventura-León, J., Caycho-Rodriguez, T., Barboza-Palomino, M., & Cáceres-Gonzales, G. (2017). Evidencia de Validez y Confiabilidad de una Medida de Soledad en Adolescentes Peruanos. Revista Evaluar, 17(2), 126142.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ventura-León, J. L., & Caycho, T. (2017). Validez y fiabilidad de la escala de soledad de Jong Gierveld en jóvenes y adultos peruanos. PSIENCIA, 9(1), 118.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Watkins, M. W. (2017). The reliability of multidimensional neuropsychological measures: From alpha to omega. The Clinical Neuropsychologist, 31(6–7), 11131126.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and Validation of Brief Measures of Positive and Negative Affect: The PANAS Scales. Journal of Personality and Social Psychology, 54(6), 10631070.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Weiss, R. S. (1973). Loneliness: The experience of emotional and social isolation. Cambridge, MA: MTI Press.

 • Yang, B., & Guo, L. (2019). 中文版 De Jong Gierveld 孤独量表的信效度研究. Chinese General Practice, 22(33), 41104115.

 • Zimet, G. D., Dahlem, N. W., Zimet, S. G., & Farley, G. K. (1988). The Multidimensional Scale of Perceived Social Support. Journal of Personality Assessment, 52(1), 3041.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS
 • CABELLS Journalytics

 

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed
not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed
not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
15
Scimago
Journal Rank
0.165
Scimago Quartile Score

Neuropsychology and Physiological Psychology Q4

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.7
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 441/531 (17th PCTL)
Neuropsychology and Physiological Psychology 61/68 (11th PCTL)
Scopus
SNIP
0.361

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
13
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago Quartile Score Neuropsychology and Physiological Psychology (Q4)
Psychiatry and Mental Health (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 485/529 (Q4)
Neuropsychology and Physiological Psychology 62/65 (Q4)
Scopus
SNIP
0,106

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 104 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2023 0 33 29
Jul 2023 0 21 27
Aug 2023 0 23 25
Sep 2023 0 38 48
Oct 2023 0 43 52
Nov 2023 0 50 77
Dec 2023 0 44 39