Authors:
Zsuzsa Happ Pécsi Tudományegyetem, Pszichológia Intézet, Pécs, Magyarország

Search for other papers by Zsuzsa Happ in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Georgina Csordás Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Pszichológia Intézet, Eger, Magyarország

Search for other papers by Georgina Csordás in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Csilla Lakatos Miskolci Egyetem, Gyakorlati Módszertani és Diagnosztikai Intézet, Miskolc, Magyarország

Search for other papers by Csilla Lakatos in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Enikő Csilla Kiss Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológia Intézet, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Enikő Csilla Kiss in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Krisztina Csókási Pécsi Tudományegyetem, Pszichológia Intézet, Pécs, Magyarország

Search for other papers by Krisztina Csókási in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Elméleti háttér: A diádikus stressz olyan stresszteli eseményből származik, amely közvetlenül vagy közvetve egy pár mindkét tagját érinti, és megküzdési erőfeszítésekre készteti őket. Cél: Tanulmányunkban a párkapcsolatban élők által észlelt akut és krónikus időtartamú intra-, illetve extradiádikus stressz mértékének mérésére kidolgozott Többdimenziós Párkapcsolati Stressz Kérdőív (Multidimensional Stress Questionnaire for Couples, MSQ-C) magyar változatát (MSQ-C-Hu) mutatjuk be, és értékeljük pszichometriai jellemzőit. Módszerek: Keresztmetszeti kérdőíves vizsgálatunkban 609 fő 18 évnél idősebb, a kitöltés időpontjában legalább 12 hónapja párkapcsolatban élő személy vett részt (327 nő, 282 férfi; átlagéletkoruk 31,6 [SD = 11,7] év). A résztvevők az MSQ-C-Hu kérdőíven kívül megválaszolták a Kapcsolati Elégedettség Skála (RAS-H), az Élettel Való Elégedettség Skála (SWLS-H), a Spielberger-féle Állapot- és Vonásszorongás Kérdőív (STAI) kérdéseit, valamint nyilatkoztak szubjektív testi tüneteikről (PHQ-15) és szociodemográfiai jellemzőikről. A résztvevők közül 447 fő kitöltötte a Diádikus Megküzdés Kérdőívet is (DCI-H). Eredmények: Megerősítő faktoranalízisünk igazolta az MSQ-C-Hu kérdőívnek az eredetivel megegyező faktorszerkezetét (akut stressz: χ2/df = 1,353; CFI = 0,992; TLI = 0,991; RMSEA = 0,024; krónikus stressz: χ2/df = 1,517; CFI = 0,988; TLI = 0,986; RMSEA = 0,029). A mérőeszköz belső konzisztenciája megfelelőnek bizonyult, 0,74–0,88 Cronbach-α értékekkel. A szociodemográfiai változók közül a diádikus stressz a párkapcsolat jellegével (p értékek 0,005 és 0,145 között) és időtartamával (p ≤ 0,029), az együttélés időtartamával (p ≤ 0,014), az iskolai végzettséggel (p értékek 0,022 és 0,153 között), a háztartás anyagi helyzetével (p ≤ 0,002) és a gyermekneveléssel (p < 0,001) mutatott szignifikáns kapcsolatot. Magasabb diádikus stressz esetén a párkapcsolati elégedettség és az élettel való elégedettség alacsonyabb mértékűnek, míg a vonás- és állapotszorongás, illetve a fizikai tünetek mértéke magasabbnak bizonyult. A legerősebb együttjárás az intradiádikus stressz és a párkapcsolati elégedettség között mutatkozott (akut intradiádikus stressz r = –0,586; p < 0,001; krónikus intradiádikus stressz r = –0,657; p < 0,001). További eredményeink igazolták, hogy a magasabb diádikus stressz alacsonyabb saját páros megküzdés (r értékek –0,158 és –0,354 között, p < 0,001), partner páros megküzdése (r értékek –0,243 és –0,451 között, p < 0,001), pozitív közös páros megküzdés (r értékek –0,245 és –0,491 között, p < 0,001) és összesített közös megküzdés (r értékek –0,228 és –0,467 között, p < 0,001) értékekkel jár együtt, valamint magasabb negatív közös páros megküzdéssel (r értékek 0,280 és 0,471 között, p < 0,001). Következtetés: Eredményeink alapján az MSQ-C magyar nyelvű válto zata megbízható és érvényes mérőeszköznek bizonyul a diádikus stressz mérésére.

Background: Dyadic stress means a stressful event that affects both members of a couple directly or indirectly, evoking coping efforts. Aim: In our study, we present the Hungarian version (MSQ-C-Hu) of Multidimensional Stress Questionnaire for Couples (MSQ-C), the questionnaire developed to measure the acute and chronic levels of intra- and extradyadic stress experienced by partners in intimate relationships, and evaluate its psychometric characteristics. Methods: A total of 609 individuals (327 women, 282 men; mean age 31.6 [SD = 11.7] years) completed the research survey. The criteria of participation included the age of minimum 18 years and being involved in an intimate relationship for at least 12 months. In addition to the MSQ-C-Hu questionnaire, participants answered the questions of Relationship Assessment Scale (RAS-H), Satisfaction With Life Scale (SWLS-H), State-Trait Anxiety Inventory (STAI), and reported their subjective physical symptoms (PHQ-15), as well as their sociodemographic characteristics. 447 people also completed the Dyadic Coping Inventory (DCI-H). Results: Confirmatory factor analysis revealed the same factor structure of the MSQ-C-Hu questionnaire as the original questionnaire (MSQ-C) had (acute stress: χ2/df = 1.353, CFI = 0.992, TLI = 0.991, RMSEA = 0.024; chronic stress: χ2/df = 1.517, CFI = 0.988, TLI = 0.986, RMSEA = 0.029). The internal consistency of the instrument proved to be sufficient, (Cronbach-α values of 0.74–0.88). Dyadic stress was associated with the type (p varies between 0.005 and 0.145) and duration (p ≤ 0.029) of the relationship, the duration of cohabitation (p ≤ 0.014), level of education (p varies between 0.022 and 0.153), the financial situation of the household (p ≤ 0.002), and parenting (p < 0.001). The higher the dyadic stress was, the lower relationship satisfaction and life satisfaction were, while the more the somatic complaints and higher the state and trait anxiety were. The strongest correlation was found between intradyadic stress and relationship satisfaction (acute intradyadic stress r = –0.586, p < 0.001, chronic intradyadic stress r = –0.657, p < 0.001). Our results demonstrated that higher dyadic stress was associated with lower dyadic coping of the own (r varies between –0.158 and –0.354; p < 0.001), dyadic coping of partner (r varies between –0.243 and –0.451; p < 0.001), positive common dyadic coping (r varies between –0.245 and –0.491; p < 0.001), and total score of dyadic coping (r varies between –0.228 and –0.467; p < 0.001), as well as higher negative common dyadic coping (r varies between 0.280 and 0.471; p < 0.001). Conclusions: Our results indicate that MSQ-C-Hu is a reliable and valid measurement tool for measuring dyadic stress.

 • Balog, P., Székely, A., Szabó, G., & Kopp, M. (2006). A rövidített házastársi stressz skála pszichometriai jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7(3), 193202.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bodenmann, G. (1995). A systemic-transactional conceptualization of stress and coping in couples. Swiss Journal of Psychology, 54, 3449.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bodenmann, G. (1997a). Dyadic coping—a systemic-transactional view of stress and coping among couples: Theory and empirical findings. European Review of Applied Psychology, 47, 137140.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bodenmann, G. (1997b). The influence of stress and coping on close relationships: a two-year longitudinal study. Swiss Journal of Psychology, 56, 156164.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bodenmann, G. (2006). Multidimensionaler Stressfragebogen für Paare [Multidimensional Stress Questionnaire]. Unpublished questionnaire. Fribourg, Switzerland: University of Fribourg. Letöltve: 2021. 04. 16-án: www.researchgate.net/profile/Guy-Bodenmann/post/Dyadic-Stress-Measure/attachment/5acccd17b53d2f63c3c4fa10/AS%3A613877825953820%401523371287628/download/MSQ-C_questionnaire.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bodenmann, G. (2008). Dyadisches Coping Inventar: Testmanual [Dyadic Coping Inventory: Test manual]. Bern, Switzerland: Huber. Letöltve: 2021. 04. 15-én: www.researchgate.net/publication/323285418_Dyadic_Coping_Inventory

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bodenmann, G., Randall, A. K., & Falconier, M. K. (2005). Coping in Couples: The Systemic Transactional Model (STM). In: M. K. Falconier, A. K. Randall, & G. Bodenmann (Eds.), Couples coping with stress: A cross-cultural perspective (5–22). New York: Routledge.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Browne, M. W., & Cudeck, R. (1992). Alternative ways of assessing model fit. Sociological Methods & Research, 21, 230258.

 • Diener, E., Emmons, E. R., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 7175.

 • Falconier, M. K., Nussbeck, F., Bodenmann, G., Schneider, H., & Bradbury, T. (2015). Stress from daily hassles in couples: Its effects on intradyadic stress, relationship satisfaction, and physical and psychological well-being. Journal of Marital and Family Therapy, 41, 221235.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gabriel, B., Bodenmann, G., & Beach, S. R. H. (2016). Gender differences in observed and perceived stress and coping in couples with a depressed partner. Open Journal of Depression, 5, 720.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Guilford, J. P. (1965). Fundamental Statistics in Psychology and Education. New York: McGraw-Hill.

 • Hendrick, S. S. (1988). A generic measure of relationship satisfaction. Journal of Marriage and Family, 50(1), 9398.

 • Holmes, T. H., & Rahe, R. H. (1967). The Social Readjustment Rating Scale. Journal of Psychosomatic Research, 11, 213218.

 • Hu, L., & Bentler, P. M. (1998). Fit indices in covariance structure modeling: sensitivity to underparameterized model misspecification. Psychological Methods 3, 424453.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kanner, A. D., Coyne, J. C., Schaefer, C., & Lazarus, R. S. (1981). Comparison of two modes of stress measurement: Daily hassles and uplifts versus major life events. Journal of Behavioral Medicine, 4, 139.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Karney, B. R., & Frye, N. E. (2002). “But we’ve been getting better lately”: Comparing prospective and retrospective views of relationship development. Journal of Personality and Social Psychology, 82, 222238.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kline, R. B. (1998). Structural equation modeling. New York: The Guilford Press.

 • Kroenke, K., Spitzer, R., & Williams, J. (2002). The PHQ-15: Validity of a new measure for evaluating the severity of somatic symptoms. Psychosomatic Medicine, 64(2), 258266.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kurosawa, T., & Yokotani, K. (2018). Validation of the Japanese version of the Multidimensional Stress Questionnaire for Couples: Factor structure, validity and reliability. Journal of Relationships Research, 9, e16, 110.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lazarus, R. S. (1966). Psychological stress and the coping process. New York: McGraw-Hill.

 • Martos T., Sallay V., Désfalvi, J., Szabó, T., & Ittzés, A. (2014). Az Élettel való Elégedettség Skála magyar változatának (SWLS-H) pszichometriai jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 15(3) 289303.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martos, T., Sallay, V., Nagy, M., Gregus, H., & Filep, O. (2019). Stress and dyadic coping in personal projects of couples – A pattern-oriented analysis. In: G. Bodenmann, M.K. Falconier, & A.K. Randall (Eds.), Dyadic coping: A collection of recent studies (230–247). Lausanne: Frontiers Media.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martos T., Sallay V., Nistor, M., & Józsa P. (2012). Párkapcsolati megküzdés és jóllét–a Páros Megküzdés Kérdőív magyar változata. Psychiatria Hungarica, 27(6), 446458.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martos T., Sallay V., Szabó, T., Lakatos, Cs., & Tóth-Vajna, R. (2014). A Kapcsolati Elégedettség Skála magyar változatának (RAS-H) pszichometriai jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 15(3), 245258

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McCubbin, H. I., Patterson, J., & Wilson, L. (1996). Family Inventory of Life Events and Changes (FILE). In: H. I. McCubbin, A. I. Thompson, & M. A. McCubbin. Family assessment: Resiliency, coping and adaptation-Inventories for research and practice (103 –178). Madison: University of Wisconsin System.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Merz, C. A., Meuwly, N., Randall, A. K., & Bodenmann, G. (2014). Engaging in dyadic coping: Buffering the impact of everyday stress on prospective relationship satisfaction. Family Science, 5(1), 3037.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Meuwly, N., Bodenmann, G., Germann, J., Bradbury, T. N., Ditzen, B., & Heinrichs, M. (2012). Dyadic coping, insecure attachment, and cortisol stress recovery following experimentally induced stress. Journal of Family Psychology, 26(6), 937947.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ogden, J. (2012). Health psychology: A textbook. Maidenhead: Open University Press.

 • Orth-Gomer, K., & Chesney, M. A. (1997). Social stress/strain and heart disease in women. In: D.G. Julian, & N.K. Wenger (Eds.), Women and Heart Disease (407–420). London: Martin Dunitz.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Orth-Gomer, K., & Leineweber, C. (2005). Multiple stressors and coronary disease in women. The Stockholm Female Coronary Risk Study. Biological Psychology, 69, 5766.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. New York: Simon & Schuster.

 • Randall, A. K., & Bodenmann, G. (2009). The role of stress on close relationships and marital satisfaction. Clinical Psychology Review, 29(2), 105115.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Randall, A. K., & Bodenmann, G. (2017). Stress and its associations with relationship satisfaction. Current Opinion in Psychology, 13, 96106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Revenson, T. A. (1994). Social support and marital coping with chronic illness. Annals of Behavioral Medicine, 16(2), 122130.

 • Revenson, T. A., Abraído-Lanza, A. F., Majerovitz, S.D., & Jordan, C. (2005). Couples coping with chronic illness: What’s gender got to do with it. In: T. A. Revenson, K. Kayser, & G. Bodenmann (Eds.), Couples Coping With Stress : Emerging Perspectives on Dyadic Coping (137-156). Washington DC: American Psychological Association.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rózsa, S., , N., Csoboth, Cs., Purebl, Gy., Beöthy-Molnár, A., Szebik, I., et al. (2006). Stressz és megküzdés. A Rahe-féle Rövidített Stressz és Megküzdés Kérdőívvel szerzett hazai eredmények ismertetése. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 6(4), 275-294.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sipos K., Sipos M., & Spielberger, C. D. (1994). A State-Trait Anxiety Inventory (STAI) magyar változata. In: Mérei F., Szakács F. (szerk.), Pszichodiagnosztikai vademecum I/2 (123-148). Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Spielberger, C. D. (1983). Manual for the State-Trait Anxiety Inventory (STAI). Palo Alto: Consulting Psychologists Press.

 • Stauder, A., & Konkolÿ Thege, B. (2006). Az Észlelt Stressz Kérdőív (PSS) magyar verziójának jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7, 203216.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stauder, A., Witthöft, M., & Köteles, F. (2021). Validation of the Hungarian PHQ-15. A latent variable approach. Ideggyógyászati Szemle, 74(5–6), 183190.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Story, L.B., & Repetti, R.L. (2006). Daily occupational stressors and marital behavior. Journal of Family Psychology, 20(4), 690700.

 • Widmer, K., Cina, A., Charvoz, L., Shantinath, S., & Bodenmann, G. (2005). A model dyadic-coping intervention. In: T. A. Revenson, K. Kayser, & G. Bodenmann (Eds.), Couples coping with stress: Emerging perspectives on dyadic coping (159-174). Washington DC: American Psychological Association.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Xu, F., Hilpert, P., Nussbeck, F. W., & Bodenmann, G. (2016). Testing stress and dyadic coping processes in Chinese couples. International Journal of Stress Management. Advance online publication. Letöltve: 2021. 05. 24-én: www.researchgate.net/publication/309021572_Testing_Stress_and_Dyadic_Coping_Processes_in_Chinese_Couples

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS
 • CABELLS Journalytics

 

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed
not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed
not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
15
Scimago
Journal Rank
0.165
Scimago Quartile Score

Neuropsychology and Physiological Psychology Q4

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.7
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 441/531 (17th PCTL)
Neuropsychology and Physiological Psychology 61/68 (11th PCTL)
Scopus
SNIP
0.361

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
13
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago Quartile Score Neuropsychology and Physiological Psychology (Q4)
Psychiatry and Mental Health (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 485/529 (Q4)
Neuropsychology and Physiological Psychology 62/65 (Q4)
Scopus
SNIP
0,106

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 104 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2023 0 36 48
Oct 2023 0 47 74
Nov 2023 0 67 87
Dec 2023 0 88 36
Jan 2024 0 45 42
Feb 2024 0 19 25
Mar 2024 0 0 0