Authors:
Edina Tomán ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Doktori Iskola, Budapest, Magyarország
ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézet Tanácsadás- és Iskolapszichológia Tanszék, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Edina Tomán in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Judit Nóra Pintér ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézet Tanácsadás- és Iskolapszichológia Tanszék, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Judit Nóra Pintér in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Rita Hargitai PPKE Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológiai Intézet Személyiség- és Klinikai Pszichológia Tanszék, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Rita Hargitai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Elméleti háttér: A koronavírus világjárvány idején a krónikus légzőszervi betegek fizikai sérülékenységük mellett a mentális problémákra is fokozottan érzékenyek lehetnek. Betegségük sajátosságaiból kifolyólag nagyobb valószínűséggel rendelkeznek már meglévő tapasztalattal krízishelyzetek, súlyos egzisztenciális kérdések és az ezekkel való megküzdés területén. Ezeknek a korábbi tapasztalatoknak szerepe lehet a COVID–19-járvánnyal kapcsolatos veszélyeztetettség megélése szempontjából. Az egyre nagyobb számú kvantitatív kutatáson alapuló szakirodalom ellenére az érintettek szubjektív tapasztalatainak megismerése továbbra is hiányzik. Cél: Kutatásunk célja a krónikus légzőszervi betegek COVID–19-világjárvány általi veszélyeztetettségélményének, tapasztalatainak feltárása és mélyebb megértése volt kvalitatív, idiográfiás módszerrel. Az alábbi kutatási kérdésekre kívántunk választ kapni: 1. Hogyan viszonyulnak az interjúalanyok a légzőszervi alap- betegségükhöz? 2. Mit jelent a számukra a veszélyeztetettség megélése? 3. Hogyan hatnak az alapbetegséggel kapcsolatos eredeti tapasztalatok a világjárvánnyal járó sérülékenység megélésére? Módszerek: Vizsgálatunkhoz az interpretatív fenomenológiai analízis módszerét használtuk. A kutatásban 8 fő vett részt: 7 nő és 1 férfi, 29–60 évesek, a következő diagnózisok valamelyikével: asztma, krónikus obstruktív tüdőbetegség, cisztás fibrózis. Eredmények: A félig strukturált interjúk elemzése során három főtéma bontakozott ki: 1. légzőszervi betegség mint a mindennapokat meghatározó tapasztalat, 2. a koronavírus világjárvány hatása az énre és az identitásszerveződésre, illetve 3. a veszélyeztetettség megéléséhez való alkalmazkodás. A levegőtlenség a progresszív tüdőbetegségek legnehezebben tolerálható, leginkább félelmetes velejárója, amely élmény különböző módokon kapcsolódhat a félelemmel és a szorongással. A COVID–19 potenciális fertőző volta éles határvonalat húz a veszélyeztetett Én és a veszélyes Másik; vagyis az én és a világ közé, továbbá kritikus élethelyzetet jelent a társas szükségletek és vágyak kielégíthetősége szempontjából. Adaptációjukban alapvetően énvédő mechanizmusok, illetve érzelem- fókuszú stratégiák bontakoztak ki. Következtetések: A jelenlegi világjárvány jelentős hatást gyakorol az érintett betegek életére. A koronavírus elsősorban légutakat érintő természete miatt az érintettek veszélyeztetettként tekintenek önmagukra, a veszélyeztetettség megélése pedig alapvetően meghatározza életüket; döntéseiket, a világhoz való kapcsolódásukat, identitásszerveződésüket, megküzdésüket, s megkérdőjelezi a világ biztonságosságába vetett hitüket. A krónikus légzőszervi betegek tapasztalatainak feltárása kiemelt jelentőséggel bír a járvány pszichoszociális hatásait mérséklő stratégiák kidolgozásában.

 • Bodnár, R ., Holics, K ., Ujhelyi R ., Kádár, L ., Kovács, L ., Bolbás, K ., et al. (2013). Cystás fibrosisban szenvedő betegek életminőségének felmérése Magyarországon. Orvosi Hetilap, 154 (20), 784791.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Boehm, A ., Pizzini, A ., Sonnweber, T ., Loeffler-Ragg, J ., Lamina, C ., Weiss, G ., & Tancevski, I . (2019). Assessing global COPD awareness with Google trends. European Respiratory Journal, 53(6), 1900351.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bouazza, B ., Hadj-Said, D ., Pescatore, K. A ., & Chahed, R . (2021). Are patients with asthma and chronic obstructive pulmonary disease preferred targets of COVID–19? Tuberculosis and Respiratory Diseases, 84(1), 2234.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Breakwell, G. M . (1986). Coping with threatened identity. London: Methuen

 • Brien, S. B ., Lewith, G. T ., & Thomas, M . (2016). Patient coping strategies in COPD across disease severity and quality of life: a qualitative study. NPJ Primary Care Respiratory Medicine, 26, 16051.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brooks, S. K ., Webster, R. K ., Smith, L. E ., Woodland, L ., Wessely, S ., Greenberg, N ., et al. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. Lancet, 395(10227), 912920.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Carel, H. H . (2018). Invisible suffering – The experience of breathlessness. In L. Skof , & P. Berndtson (Eds.), Atmospheres of breathing (233246). State University of New York Press

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Carel, H. H . (2020). The locked-down body: embodiment in the age of pandemic. The Philosopher, 31 Jul, 1217.

 • Carel, H. H ., & Kidd, I. J . (2020). Pandemic transformative experience. Philosophers’ Magazine, 90 (3rd Quarter), 2431.

 • Carel, H. H ., Macnaughton, J ., Oxley, R ., Russell, A ., Rose, A. & Dodd, J . (2018). Chronic breathlessness: re-thinking the symptom. European Respiratory Journal, 51(1), 1702331.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Choi, E. P. H ., Hui, B. P. H ., & Wan, E. Y. F . (2020). Depression and anxiety in Hong Kong during COVID–19. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17 (10), 3740.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csabai, M ., & Erős, F . (2000). Testhatárok és énhatárok – az identitás változó keretei. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Docherty, A. B ., Harrison, E. M ., Green, C. A ., Hardwick, H. E ., Pius, R ., Norman, L ., et al. (2020). Features of 20 133 UK patients in hospital with covid-19 using the ISARIC WHO Clinical Characterisation Protocol: prospective observational cohort study. BMJ, 369, m1985. .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Erős, F . (2001). Az identitás labirintusai. Budapest: Janus/Osiris Kiadó

 • Fekete, M ., Szarvas, Zs ., Fazekas-Pongor, V ., Kováts, Zs ., Müller, V ., & Varga J. T . (2021). Outpatient rehabilitation programs for COVID-19 patients. Orvosi Hetilap, 162(42), 16711677.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Frank, A. W . (1998). Just listening: Narrative and deep illness. Families System and Health, 16 (3): 197212.

 • Giddens, A . (1991): Modernity and self-identity. Self and society in the late modern age. Cambridge: Polity

 • Gilman, S . (1985). Difference and pathology: Stereotypes of sexuality, race and madness. Ithaca: Cornell University Press

 • Goffman, E . (1998). Stigma és szociális identitás. In F. Erős (Szerk.), Megismerés, előítélet, identitás (263–296). Budapest: Új Mandátum

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gonzalez-Sanguino, C ., Ausin, B ., Castellanos, M. A ., Saiz, J ., Lopez-Gomez, A ., Ugidos, C ., et al. (2020). Mental health consequences during the initial stage of the 2020 Coronavirus pandemic (COVID-19) in Spain. Brain Behavior and Immunity, 87, 172176.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gualano, M. R ., Lo Moro, G ., Voglino, G ., Bert, F ., & Siliquini, R . (2020). Effects of Covid-19 lockdown on mental health and sleep disturbances in Italy. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(13), 4779.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gullick, J ., & Stainton, M. C . (2008). Living with chronic obstructive pulmonary disease: developing conscious body management in a shrinking life-world. Journal of Advanced Nursing, 64, 605614.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Halpin, D. M. G ., Faner, R ., Sibila, O ., Badia, J. R ., & Agusti, A . (2020). Do chronic respiratory diseases or their treatment affect the risk of SARS-CoV-2 infection? The Lancet Respiatoryr Medicine, 8(5), 436438.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jaspal, R ., & Nerlich, B . (2020). Social representations, identity threat, and coping amid COVID-19. Psychological trauma: theory, research, practice, and policy, 12(S1), 249251.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kmietowicz, Z . (2020). Covid-19: Highest risk patients are asked to stay at home for 12 weeks. BMJ, 368, m1170.

 • Labaki, W. W ., & Han, M. K . (2020). Chronic respiratory diseases: a global view. The Lancet Respiratory Medicine, 8, 531533.

 • Malpass, A ., Dodd, J ., Feder, G ., MacNaughton, J ., Rose, A ., Walker, O ., et al. (2019). Disrupted breath, songlines of breathlessness: an interdisciplinary response. Medical Humanities, 45(3), 294303.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marx, G ., Nasse, M ., Stanze, H ., Boakye, S. O ., Nauck, F ., & Schneider, N . (2016). Meaning of living with severe chronic obstructive lung disease: a qualitative study. BMJ Open, 6, e011555.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mattioli, A. V ., Nasi, M ., Cocchi, C ., Farinetti, A . (2020). COVID-19 outbreak: impact of the quarantine-induced stress on cardiovascular disease risk burden. Future Cardiology, 16(6), 539542.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mazza, C ., Ricci, E ., Biondi, S ., Colasanti, M ., Ferracuti, S ., Napoli, C ., et al. (2020). A Nationwide survey of psychological distress among Italian People during the COVID-19 pandemic: immediate psychological responses and associated factors. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(9), 3165.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mogyorósy-Révész, Zs . (2019). Érzelmi regulációs változások krízisben és traumában–a helyreállítást segítő, pszichológai tanácsadás során alkalmazható módszerek és gyakorlatok. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 20(3), 267298.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Murtagh, N ., Gatersleben, B ., & Uzzell, D . (2012). Self-identity threat and resistance to change: Evidence from regular travel behaviour. Journal of Environmental Psychology, 32, 318326.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Odler, B ., & Müller, V . (2016). Asthma-COPD overlap szindróma. Orvosi Hetilap, 157(33), 13041313.

 • Papautsky, E. L , & Hamlish, T . (2021). Emotional response of US breast cancer survivors during the COVID-19 pandemic. Cancer Investigation, 39(1), 38.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Philip, K. E ., Lonergan, B ., Cumella, A ., Farrington-Douglas, J ., Laffan, M ., Hopkinson, M. S . (2020). COVID-19 related concerns of people with long-term respiratory conditions: a qualitative tudy. BMC Pulmonary Medicine, 20, 319. .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pintér, J. N . (2008). Trauma, változás, tapasztalat. Aspecto, 1(1), 6577.

 • Pintér, J. N . (2018). A krónikus betegségek lélektana – Válság és megújulás. Budapest: L’Harmattan

 • Kiadó Rácz, J ., Pintér, J. N ., & Kassai, Sz . (2016). Az interpretatív fenomenológiai analízis elmélete, módszertana és alkalmazási területei. Budapest: L’Harmattan Kiadó

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Russell, S ., Ogunbayo, O. J ., Newham, J. J ., Heslop-Marshall, K ., Netts, P ., Hanratty, B ., et al. (2018). Qualitative systematic review of barriers and facilitators to self-management of chronic obstructive pulmonary disease: views of patients and healthcare professionals. npj Primary Care Respiratory Medicine, 28(1), 2. .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Serdült, S . (2015). Lenni és lehetni: Az identitás és az inkluzív kiválóság kapcsolata. In F. Arató , & A. Varga (Szerk.), Befogadó Egyetem: Az akadémiai kiválóság fejlesztése az inklúzió szempontjainak érvényesítésével (61–73). Pécs: PTE-BTK Neveléstudományi Intézet

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Smith, J. A ., Flowers, P ., & Larkin, M . (2009). Interpretative phenomenological analysis: Theory, method and research. Thousand Oaks: Sage

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Smith, J. A ., & Osborn, M . (2008). Interpretative phenomenological analysis. In J. A. Smith (Ed.), Qualitative psychology: A practical guide to methods, 2nd ed. (53–80.). London: Sage

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Soriano, J. B ., Kendrick, P ., Paulson, K ., Gupta, V ., & Vos, T . (2017). Prevalence and attributable health burden of chronic respiratory diseases, 1990–2017: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study. Lancet Respiratory Medicine, 8, 585596.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Soyseth, T. S ., Dew, M. A ., Lund, M ., Haugstad, G. K ., Soyseth, V ., & Malt, U. F . (2020). Coping patterns and emotional distress in patients with chronic obstructive lung disease who are undergoing lung transplant evaluation. Progress in Transplantation, 30(3), 228234.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Swainston, J ., Chapman, B ., Grunfeld, E. A ., & Derakshan, N . (2020). COVID-19 lockdown and its adverse impact on psychological health in breast cancer. Frontiers in Psychology, 11, 2033. .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Toombs, S. K . (1993). The meaning of illness: a phenomenological account of the different perspective of physican and patient. Norwell: Kluwer Academic

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Toombs, S. K . (2001). The Lived experience of Disability. In J. R. Johnston (Ed.), The American body in context: An anthology (31– 49). Wilmington: Scholarly Resources Inc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Van der Hart, O . (2012). The use of imagery in phase 1 treatment of clients with complex dissociative disorders. European Journal of Psychotraumatology, 3, 8458.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Van der Hart, O ., Brown, P ., & Van der Kolk, B. A . (1989). Pierre Janet’s treatment of posttraumatic stress. Journal of Traumatic Stress, 2(4), 379395.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Williams, T. & Carel, H . (2018). Breathlessness: From bodily symptom to existential experience. In K. Aho (Ed.), Existential medicine, essays on health and illness (Ch. 10.) London: Rowman & Littlefield International

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yang, H. & Ma, J . (2020). How an epidemic outbreak impacts happiness: factors that worsen (vs. protect) emotional well-being during the coronavirus pandemic. Psychiatry Research, 289, 113045.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yingfei, Z ., & Zheng, F. M . (2020). Impact of the COVID-19 pandemic on mental health and quality of life among local residents in Liaoning Province, China: A cross-sectional study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, 2381.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yohannes, A. M . (2021). COPD patients in a COVID-19 society: Depression and anxiety. Expert Review of Respiratory Medicine, 15(1), 57.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yohannes, A. M ., Müllerová, H ., Hanania, N. A ., Lavoie, K ., Tal-Singer, R ., Vestbo J ., et al. (2016). Long-term course of depression trajectories in patients with COPD. Chest, 149(4), 916926.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zhang, J ., Dong, X ., Cao, Y ., Yuan, Y ., Yang, Y ., Yan, Y ., et al. (2020). Clinical characteristics of 140 patients infected with SARS-CoV-2 in Wuhan, China. Allergy, 75(7), 17301741.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
13
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago Quartile Score Neuropsychology and Physiological Psychology (Q4)
Psychiatry and Mental Health (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 485/529 (Q4)
Neuropsychology and Physiological Psychology 62/65 (Q4)
Scopus
SNIP
0,106

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription fee 2023 Online subsscription: 104 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2022 0 0 0
Jul 2022 0 0 0
Aug 2022 0 0 0
Sep 2022 0 67 45
Oct 2022 0 104 82
Nov 2022 0 30 22
Dec 2022 0 0 0