Authors:
Judit Borszéki Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Judit Borszéki in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Martin Farkas Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Martin Farkas in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Andrea Turner Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Andrea Turner in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Gabriella Vonyik Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Gabriella Vonyik in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Gábor Simonyi Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Budapest, Magyarország
Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Külső Obezitológiai Tanszék, Pécs, Magyarország

Search for other papers by Gábor Simonyi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Ervin Finta Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Ervin Finta in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Elméleti háttér: A COVID–19-pandémia idején a járványügyi intézkedések meghatározó részévé vált az arcmaszkok viselésének preventív és széles körű alkalmazása. Az arcmaszkok az arcfelület mintegy 60–70%-át lefedve jelentősen befolyásolják a szociális interakciókat – különösen az érzelemfelismerést, érzelemkifejezést és mentalizálást. A kommunikációban fellépő nehézségek a gyógyító munka hatékonysága szempontjából kiemelt jelentőségűvé válnak az orvos–beteg kapcsolatban. Ennek még kritikusabb esetei azok a helyzetek, amikor a páciens mentalizációs deficittel jellemezhető zavarban szenved. Tanulmányunkban a szociális reprezentációk elméletét használjuk annak vizsgálatára, hogy a maszkviselés milyen tartalmakkal vált a közös tudás részévé. Célkitűzés: Vizsgálatunkban a maszkviselés szociális reprezentációjának feltérképezését tűztük ki célul, figyelembe véve annak interperszonális kommunikációra gyakorolt hatását, olyan csoportokban, ahol a kölcsönös megértés hatékonysága kiemelt jelentőséggel bír. Módszerek: Kutatásunkban a koronavírus-járvány második és harmadik magyarországi hulláma idején, orvos, szomatikus és pszichiátriai beteg csoportban, valamint kontrollcsoportban (összesen 81 fő, átlagéletkor 43,1 [SD = 13,83] év) szabad asszociációs feladatot adtunk a „maszkviselés” hívószóra. A nyert adatokból szemantikus kategóriákat képeztünk, majd ranggyakoriság-eljárással feltérképeztük a szociális reprezentációk szerkezetét az egyes csoportokon belül. Eredmények: A vizsgálati csoportok maszkhasználathoz kapcsolódó szociális reprezentációjában egységesen központi elemként jelent meg a maszkviselés által nyújtott biztonságélmény, valamint a maszk zavaró testérzetet keltő hatása. Különbséget találtunk az egyes csoportok között elaboratív kategóriák megjelenése, illetve szorongás, agresszió, tehetetlenség, sérült dependenciaszükséglet, valamint a kényszerű alkalmazkodás tekintetében. Következtetések: A maszkviselés szociális reprezentációjának elemzése alapján a maszkviselés ambivalens jelentéstartalmakat hordoz. Bár a maszkviseléshez kapcsolódó szociális reprezentációk struktúrájában számottevő különbségek is mutatkoztak, ugyanakkor a legtöbb vizsgált csoportban a maszk a vírusvédelem szempontjából „kényelmetlen, de szükséges” eszközként került felismerésre. Az eredmények alapján az egyes csoportok sajátos reprezentációik alapján eltérő módokon lehetnek veszélyeztetettek, illetve küzdhetnek meg a pandémia idején kialakult helyzettel.

 • Abric, J. C . (1993). Central system, peripheral system: their functions and roles in the dynamics of social representations. Papers on social representations, 2, 7578.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Abric, J. C . (1996). Specific processes of social representations. Papers on social representations, 5, 7780.

 • Allen, J. G ., Fonagy, P ., & Bateman, A.W . (2011). Mentalizáció a klinikai gyakorlatban. Budapest: Oriold és Társai Kft.

 • Asadi, S ., Cappa, C. D ., Barreda, S ., Wexler, A. S ., Bouvier, N. M ., & Ristenpart, W. D . (2020). Efficacy of masks and face coverings in controlling outward aerosol particle emission from expiratory activities. Scientific Reports, 10, 15665.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bass, Ch ., & Benjamin, S . (1993). The management of chronic somatisation. British Journal of Psychiatry, 162, 472480.

 • Bigazzi, S . (2015). Tudás és kontextus: a szociális reprezentáció elmélete. In A. Varga (Szerk.), A nevelésszociológia alapjai (49–79). Pécs: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buck, R . (1980). Nonverbal behavior and the theory of emotion: The facial feedback hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 38(5), 811824.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Carbon, C. C . (2020). Wearing face masks strongly confuses counterparts in reading emotions. Frontiers in Psychology, 11, 566886.

 • Castillo-Villar, F. R ., & Cavazos-Arroyo, J . (2020). Social representations of “rounding up” as a cause-related marketing practice: A study of Mexican millennials. Sustainability, 12, 5278.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csepeli, Gy . (2001). Szociálpszichológia. Budapest: Osiris Kiadó

 • Dany, L ., Urdapilleta, I ., & Monaco, G. L . (2015). Free associations and social representations: some reflections on rank-frequency and importance-frequency methods. Quality & Quantity, 49(2), 489507.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • de Rosa Silvana, A ., & Mannarini, T . (2020). The “invisible other”: Social representations of COVID-19 pandemic in media and institutional discourse. Papers on Social Representations, 29(2), 5.15.35.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Derksen, F ., Bensing, J ., & Lagro-Janssen, A . (2013). Effectiveness of empathy in general practice: a systematic review. British Journal of General Practice, 63(606), e76. .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ekman, P . (2011). Leleplezett érzelmek. Budapest: Kelly Kiadó

 • Erickson, S., J ., & Steiner, H . (2000). Trauma spectrum adaptation. somatic symptoms in long-term pediatric cancer survivors. Psychosomatics, 41, 339346.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ferrara, M ., & Friant, N . (2016). The application of a multi-methodology approach to a corpus of social representations. Quality & Quantity, 50(3), 12531271.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fischer, A. H ., Gillebaart, M ., Rotteveel, M ., Becker, D ., & Vliek, M . (2012). Veiled emotions: The effect of covered faces on emotion perception and attitudes. Social Psychological and Personality Science, 3(3), 266273.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fonagy, P ., & Target, M . (1997). Attachment and reflective function: Their role in self-organization. Development and Psychopathology, 9, 679700.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gabbard, G. O . (2008). A pszichodinamikus pszichiátria tankönyve. Budapest: Lélekben Otthon Kiadó.

 • Gács, B ., Kovács, P ., Birkás, B ., & Füzesi, Zs . (2021). A bizalom és az empatikus kommunikáció szerepe és eszközei az egészségügyben a COVID–19-járvány idején. Orvosi Hetilap. 162(23), 897904.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Idoiaga, N ., Berasategi, N ., Eiguren, A ., & Picaza, M . (2020). Exploring children’s social and emotional representations of the Covid-19 pandemic. Frontiers in Psychology, 11, 1952.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jaspal, R ., & Nerlich, B . (2020). Social representations, identity threat, and coping amid COVID-19. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 12(S1), 249251.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jaspal, R ., & Nerlich, B . (2021). Social representations of ‘social distancing’ in response to COVID-19 in the UK media. Current Sociology,

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Joia, L. A ., & Marchisotti, G . (2020). It is so! (if you think so!)—IT professionals’ social representation of cloud computing. Internet Research, 30, 889923.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Joia, L. A ., & Michelotto, F . (2020). Universalists or utilitarianists? The social representation of COVID-19 pandemic in Brazil. Sustainability, 12, 10434.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Központi Statisztikai Hivatal (2017). Területi statisztikai évkönyv, 2016. Letöltve: 2021. 10. 20-án: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/evkonyv/teruleti_evkonyv_2016.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • László, J . (1999). Társas tudás, elbeszélés, identitás. A társas tudás modern szociológiai elméletei. Budapest: Scienta Humana/Kairosz Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Leung, C. C ., Lam, T. H ., Cheng, K. K . (2020). Mass masking in the COVID 19: people need guidance. Correspondence, 395, 10228.

 • Li, Y ., Tokura, H ., Guo, Y. P ., Wong, A. S. W ., Wong, T ., Chung, J ., & Newton, E . (2005). Effects of wearing N95 and surgical facemasks on heart rate, thermal stress and subjective sensations. International Archives of Occupational and Environmental Health, 78, 501509.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mancini, G ., Ferrari, P. F. & Palagi, E . (2013). In play we trust. Rapid facial mimicry predicts the duration of playful interactions in geladas. PLOS One, 8(6), e66481.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marini, M ., Ansani, A ., Paglieri, F ., Caruana, F ., & Viola, M . (2021). The impact of facemasks on emotion recognition, trust attribution and re-identifcation. Scientifc Reports, 11, 5577.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mehta, U. M ., Venkatasubramanian, G ., & Chandra, P. S . (2020). The “mind” behind the “mask”: Assessing mental states and creating therapeutic alliance amidst COVID-19. Schizophrenia Research, 222, 503504.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mészáros, V . (2012): A gyógyítók egészsége: a kiégés és a kiégés megelőzése illetve kezelése. In R. Urbán , Zs. Demetrovics , A. Rigó , & A. Oláh (Szerk.), Az egészségpszichológia elmélete és alkalmazása II. (219–250). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Moscovici, S . (1981). On social representations. Social cognition: Perspectives on everyday understanding, 8(12), 181209.

 • Moscovici, S . (1988). Notes toward a description of social representations. European Journal of Social Psychology, 18, 211250.

 • Nestor, M. S ., Fischer, D. & Arnold, D . (2020). “Masking” our emotions: Botulinum toxin, facial expression, and well-being in the age of COVID-19. Journal of Cosmetic Dermatology 19(9), 21542160.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Padhy, S. K ., Rina, K ., & Sarkar, S . (2020). Smile, grimace or grin? Recalibrating psychiatrist-patient interaction in the era of face masks. Asian journal of psychiatry, 53, 102389.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Páez, D ., & Pérez, J. A . (2020). Social representations of COVID-19 (Representaciones sociales del COVID-19). International Journal of Social Psychology, 35(3), 600610.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rateau, P ., Moliner, P ., Guimelli, C ., & Abric, J. C . (2011). Social representation theory. In P. Van Lange , P. Kruglanski , & A. Higgins (Eds.), Handbook of theories of social psychology (vol. 2, 478498). Thousand Oaks, CA: Sage

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rigó, A ., & Zsigmond, O . (2015). A szomatikus betegség, mint trauma. In E. Cs. Kiss , & H. Sz. Makó (Szerk.), Gyász, krízis, trauma és a megküzdés lélektana (292–313). Pécs: Pro Pannonia Kiadói Alapítvány

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Robblee, J ., Buse, D. C ., Singh, R. B. H ., Schusse, C. M ., Riggins, R ., Rayhill, M. L ., Loder, E. W ., Donnelly, M ., Borrero-Mejias, C . (2020). Ten eleven things not to say to healthcare professionals during the Coronavirus Disease 2019 Pandemic. Headache, 60, 18371845.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rodrigues, H ., Cielo, D. P ., Goméz-Corona, C ., Silveira, A. A. S ., Marchesan, T. A ., Galmarini, M. V ., et al. (2017). Eating flowers? Exploring attitudes and consumers’ representation of edible flowers. Food Research International (Ottawa, Ont.), 100(Pt 2), 227234.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rodoni, B. M ., & Fessell, D. P . (2021). What can’t be covered. The power of smiles behind the mask. Academic Emergency Medicine, 28(3), 379.

 • Saigal, T . (2020). Doctor with a mask. Enhancing communication and empathy. The Hospitalist. Letöltve: 2020. 08. 24-én: https://www.the-hospitalist.org/hospitalist/article/221707/coronavirus-updates/doctor-mask-enhancing-communication-and-empathy

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sakalaki, M ., Kyriakopoulos, G ., & Kanellaki, S . (2010). Are social representations consistent with social strategies? Machiavellianism, opportunism, and aspects of lay thinking. Hellenic Journal of Psychology, 7, 141158.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sanderson, B ., & Meade, D . (2020). Pandemic metaphors: Tracking the narrative. Letöltve: 2021. 05. 10-én https://publicinterest.org.uk/part-4-metaphors/

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Scarano, A ., Inchingolo, F ., & Lorusso, F . (2020). Facial skin temperature and discomfort when wearing protective face masks: Thermal infrared imaging evaluation and hands moving the mask. International Journalof Environmental Research Public Health, 17, 4624.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Serdült, S . (2020). A csoportközi viszonyok rendszerszintű megközelítése. PhD-értekezés. Pécsi Tudományegyetem, Pszichológia Doktori Iskola. Letöltve: 2022. 02. 14-én: https://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/23550/serdult-sara-tezis-hun-2020.pdf?sequence=2&isAllowed=y

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Techio, E. M ., Goncalves, J. P ., & Costa, P. N . (2016). Social representation of sustainability in civil construction among college students. Ambiente & Sociedade. 19(2), 187204.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tomkins, S . (1962). Affect imagery consciousness: Vol. I.: The positive affects. New York: Springer

 • Turcsán, J ., Wirthné Gyergyák, K ., Illyés Kovács, A ., Far, G ., Ligetvári, R ., & Takács, K . (2020). Felmérés a magyar felnőtt lakosok tudatos felkészüléséről a COVID-19 járvány magyarországi kitörésekor. In E. Antal , & R. Pilling (Szerk.), A magyar lakosság életmódja a járványhelyzet idején. Táplálkozás, testmozgás, lélek (78–80). Táplálkozás, Életmód és Testmozgás Platform Egyesület. Letöltve: 2021. 07. 06-án: https://tetplatform.hu/wpcontent/uploads/2020/12/Koronavirus_es_eletmod_TET_Platform_feher_konyv.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vallelonga, F ., & Elia, F . (2020). Doctor–patient relationship at the time of COVID-19. Travel notes. Intensive Care Medicine 46, 1802.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vonyik, G ., Farkas, M ., Turner, A ., Finta, E ., & Borszéki, J . (2020). A maszkviselés hatása az orvos-beteg kapcsolatra. Hypertonia és Nephrologia, 24(5).

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • West, C. P ., Huschka, M. M ., Novotny, P. J ., Sloan, J. A ., Kolars, J. C ., Habermann, T. M ., et al. (2006). Association of perceived medical errors with resident distress and empathy. A prospective longitudinal study. Journal of the American Medical Association, 296(9), 10711078.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vergès, P . (1992). L’evocation de l’argent: Une méthode pour la définition du noyau central d’une représentation. Bulletin de psychologie, 45(405), 203209.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wolter, R . (2018). The structural approach to social representations: Bridges between theory and methods. Psico-USF, 23(4), 621631.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wolter, R. P ., Gurrieri, C ., & Sorribas, E . (2009). Empirical illustration of the hierarchical organisation of social thought. A domino effect? Interamerican Journal of Psychology, 43 (1), 111.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wong, C. K ., Yip, B. H ., Mercer, S ., Griffiths, S ., Kung, K ., Wong, M. C ., et al. (2013). Effect of facemasks on empathy and relational continuity. A randomised controlled trial in primary care. BMC Family Practice, 14, 200.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS
 • CABELLS Journalytics

 

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed
not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed
not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
15
Scimago
Journal Rank
0.165
Scimago Quartile Score

Neuropsychology and Physiological Psychology Q4

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.7
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 441/531 (17th PCTL)
Neuropsychology and Physiological Psychology 61/68 (11th PCTL)
Scopus
SNIP
0.361

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
13
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago Quartile Score Neuropsychology and Physiological Psychology (Q4)
Psychiatry and Mental Health (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 485/529 (Q4)
Neuropsychology and Physiological Psychology 62/65 (Q4)
Scopus
SNIP
0,106

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 104 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2023 0 28 41
Dec 2023 0 82 24
Jan 2024 0 67 22
Feb 2024 0 56 25
Mar 2024 0 71 19
Apr 2024 0 59 11
May 2024 0 0 0