Authors:
Barnabás Oláh Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet, Debrecen, Magyarország
Debreceni Egyetem, Egészségtudományok Doktori Iskola, Debrecen, Magyarország

Search for other papers by Barnabás Oláh in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Bence Márk Rádi Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet, Debrecen, Magyarország

Search for other papers by Bence Márk Rádi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Karolina Kósa Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet, Debrecen, Magyarország
Debreceni Egyetem, Egészségtudományok Doktori Iskola, Debrecen, Magyarország

Search for other papers by Karolina Kósa in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Elméleti háttér: Az orvostanhallgatók kedvezőtlen mentális egészségi állapotára kutatások széle köre mutat rá világszerte. A háttérben álló tényezők és a szükséges beavatkozások megismerése azonban már kevesebb vizsgálatnak került a fókuszába, és különösen kevés a kvalitatív módszert alkalmazó kutatás. Célkitűzés: A Debreceni Egyetem magyar és angol nyelvű orvosképzésében részt vevő hallgatók mentális egészségét kedvezőtlenül befolyásoló egyetemi és egyéni szinten megjelenő tényezők azonosítása, a hallgatók által javasolt beavatkozások megismerése. Módszerek: 26 fő (13 magyar és 13 angol nyelven tanuló), I–VI. éves orvostanhallgatóval készítettünk fókuszcsoportos interjúkat, amelyeket hang-felvételen rögzítettünk. Az interjúk átírását követően az összesen 46 874 szószám terjedelmű anyagon tartalomelemzést végeztünk az NVivo szoftver segítségével, azt manuálisan ellenőrizve. Eredmények: Legfőbb stresszorokként a tananyag mennyiségét, a vizsgáztatás sajátosságait (tisztázatlan követelmények, vizsgáztatói szubjektivitás, észlelt igazságtalanság), az oktatási segédanyagok, valamint a gyakorlati képzés hiányosságait, illetve az egyetemen belüli információáramlás problémáit fogalmazták meg a hallgatók. A magyarok körében kiemelt stresszforrásként jelent meg az évismétlés és az önköltséges képzési formába való átsorolás veszélye. A tananyag nagy mennyisége miatt a hallgatók tanulásmódszertani, időbeosztási készségek fejlesztését célzó intervenciókat szeretnének, továbbá igényük lenne a stresszkezelési és kudarctűrési képességük fejlesztését célzó segítségre is. Sokak szakmai jövőképe bizonytalan, amelyet a hatékony karrier-tanácsadás tudna enyhíteni. Következtetés: Az orvostanhallgatók mentális egészségére számos szervezeti és egyéni tényező jelent kockázatot, amelyeket az egyetem elsősorban rendszerszintű beavatkozásokkal tudna csökkenteni.

 • Ádám, S ., & Hazag, A . (2013). Magas a kiégés prevalenciája magyar orvostanhallgatók között: az elmélyülés és pozitív szülői attitűdök mint lehetséges protektív tényezők. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 14(1), 123.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • AlShamlan, N. A ., AlShamlan R. A ., AlShamlan A. A ., AlOmar, R. S ., AlAmer, N. A ., Darwish, M. A ., et al. (2020). Prevalence of depression and its associated factors among clinical-year medical students in Eastern Province, Saudi Arabia. Postgraduate Medical Journal, 96(1136), 343348.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ayala, E. E ., Roseman, D ., Winseman, J. S ., & Mason, H. R. C . (2017). Prevalence, perceptions, and consequences of substance use in medical students. Medical Education Online, 22(1), 1392824.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bíró, É ., Balajti, I ., Ádány, R ., & Kósa, K . (2008). Az egészségi állapot és az egészségmagatartás vizsgálata orvostanhallgatók körében. Orvosi Hetilap, 149(46), 21652171.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bíró, É ., Balajti, I ., Ádány, R ., & Kósa, K . (2010). Determinants of mental well-being in medical students. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 45(2), 253258.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bugaj, T. J ., Cranz, A ., Junne, F ., Erschens, R ., Herzog, W ., & Nikendei, C . (2016). Psychosocial burden in medical students and specific prevention strategies. Mental Health and Prevention, 4 (1), 2430.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Candido, F. J ., Souza, R ., Stumpf, M. A ., Fernandes, L. G ., Veiga, R ., Santin, M ., et al. (2018). The use of drugs and medical students: A literature review. AMB: revista da Associação Médica Brasileira, 64(5), 462468.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Castaldelli-Maia, J. M ., Lewis, T ., Marques dos Santos, N ., Picon, F ., Kadhum, M ., Farrell, S. M ., Molodynski, A ., & Ventriglio, A . (2019). Stressors, psychological distress, and mental health problems amongst Brazilian medical students. International Review of Psychiatry, 31(7–8), 603607.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cuttilan, A. N ., Sayampanathan, A. A ., & Ho, R. C . (2016). Mental health issues amongst medical students in Asia: a systematic review [2000-2015]. Annals of Translational Medicine, 4(4), 72.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dederichs, M ., Weber, J ., Muth, T ., Angerer, P ., & Loerbroks, A . (2020). Students’ perspectives on interventions to reduce stress in medical school: A qualitative study. PLoS ONE, 15(10), e0240587.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dyrbye, L. N ., Thomas, M. R ., & Shanafelt, T. D . (2005). Medical student distress: Causes, consequences, and proposed solutions. Mayo Clinic Proceedings, 80(12), 16131622.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Erschens, R ., Herrmann–Werner, A ., Keifenheim, K. E ., Loda, T ., Bugaj, T. J ., Nikendei, C ., et al. (2018). Differential determination of perceived stress in medical students and high-school graduates due to private and training-related stressors. PLoS ONE, 13(1), e0191831.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gazzaz, Z. J ., Baig, M ., Al Alhendi, B. S. M ., Al Suliman, M. M. O ., Al Alhendi, A. S ., Al-Grad, M. S. H ., & Qurayshah, M. A. A . (2018). Perceived stress, reasons for and sources of stress among medical students at Rabigh Medical College, King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia. BMC Medical Education, 18(1), 29.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gehlhar, K ., Klimke-Jung, K ., Stosch, C ., & Fischer, M. R . (2014). Do different medical curricula influence self-assessed clinical thinking of students? GMS Zeitschrift für Medizinische Ausbildung, 31(2), Doc23.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Győrffy, Zs ., Molnár, R ., & Somorjai, N . (2012). Gyógyítók helyzete és egészsége — a magyarországi vizsgálatok szakirodalmi áttekintése. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 13(2), 107126.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Héra, G ., & Ligeti Gy . (2005). Módszertan. Budapest: Osiris Kiadó

 • Hope, V ., & Henderson, M . (2014). Medical student depression, anxiety and distress outside north america: A systematic review. Medical Education, 48(10), 963979.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Imran, N ., Tariq, K. F ., Pervez, M. I ., Jawaid, M ., & Haider, I. I . (2016). Medical students’ stress, psychological morbidity, and coping strategies: A cross-sectional study from Pakistan. Academic Psychiatry, 40(1), 9296.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kishegyi, J ., & Makara, P . (2004). Az Ottawai Egészségfejlesztési Charta. In J. Kishegyi & P. Makara (Szerk.), Az egészségfejlesztés alapelvei: Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai (9–14). Budapest: OEFI. Letöltve: 2021. 08. 28-án: https://mek.oszk.hu/08100/08107

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács, M ., & Kovács, E . (2012). Veszélyben az orvostanhallgatók?–hallgatói kiégés és tanulmányok iránt mutatott elkötelezettség. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 13(2), 163-179.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kötter, T ., Pohontsch, N. J ., & Voltmer, E . (2015). Stressors and starting points for health-promoting interventions in medical school from the students’ perspective: a qualitative study. Perspectives on Medical Education, 4(3), 128135.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lam, T. P ., Irwin, M ., Chow, L. W. C ., & Chan, P . (2002). Early introduction of clinical skills teaching in a medical curriculum-Factors affecting students’ learning. Medical Education, 36 (3), 233240.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Maser, B ., Danilewitz, M ., Guérin, E ., Findlay, L ., & Frank, E . (2019). Medical student psychological distress and mental illness relative to the general population: A Canadian cross-sectional survey. Academic Medicine, 94(11), 17811791.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mayring, P . (2000). Qualitative content analysis. Forum Qualitative Sozialforschung, 1(2).

 • Mazzola, J. J ., Schonfeld, I. S ., & Spector, P. E . (2011). What qualitative research has taught us about occupational stress. Stress and Health, 27(2), 93110.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Moczko, T. R ., Bugaj, T. J ., Herzog, W ., & Nikendei, C . (2016). Perceived stress at transition to workplace: a qualitative interview study exploring final-year medical students’ needs. Advances in Medical Education and Practice, 7, 1527.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Molnár, R ., Girasek, E ., Csinády, A ., & Bugán, A . (2010). A szerepkonfliktus pályaszocializációs eredete: a hivatásbeli és a családi szerepek az orvosnőkről és a jogásznőkről alkotott sztereotípiák tükrében. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 11 (1), 3151.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Papp, Sz ., & Túry, F . (2010). A pályakezdő orvosok jövőképe és egészségi állapota. Lege Artis Medicinae, 20(6–7), 423429.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Radcliffe, C ., & Lester, H . (2003). Perceived stress during undergraduate medical training: A qualitative study. Medical Education, 37(1), 3238.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Riemenschneider, H ., Balázs, P ., Balogh, E ., Bartels, A ., Bergmann, A ., Cseh, K ., et al. (2016). Do socio-cultural factors influence medical students’ health status and health-promoting behaviors? A cross-sectional multicenter study in Germany and Hungary. BMC Public Health, 16, 576.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rosta, E ., Almási, Zs ., Karácsony, I ., Konkolÿ Thege, B ., & Hegedűs, K . (2012). Orvostanhallgatók egészség-magatartása. Mentálhigiénés készségfejlesztés a hazai orvosképzésben. Orvosi Hetilap, 153, 11531157.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rotenstein, L. S ., Ramos, M. A ., Torre, M ., Bradley Segal, J ., Peluso, M. J ., Guille, C ., et al. (2016). Prevalence of depression, depressive symptoms, and suicidal ideation among medical students a systematic review and meta-analysis. JAMA: The Journal of the American Medical Association, 316(21), 22142236.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rudas, J . (1990). Delfi örökösei. Önismereti csoportok: elmélet, módszer, gyakorlatok. Budapest: Gondolat Kiadó

 • Schiekirka, S ., Reinhardt, D ., Heim, S ., Fabry, G ., Pukrop, T ., Anders, S ., & Raupach, T . (2012). Student perceptions of evaluation in undergraduate medical education: A qualitative study from one medical school. BMC Medical Education, 12, 45.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sima, Á ., Pikó, B ., & Simon, T . (2004). Orvosegyetemi hallgatók pszichés egészségének és egészségkárosító magatartásának epidemiológiai vizsgálata. Orvosi Hetilap, 145, 123129.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tempski, P ., Bellodi, P. L ., Paro, H. B ., Enns, S. C ., Martins, M. A ., & Schraiber, L. B . (2012). What do medical students think about their quality of life? A qualitative study. BMC Medical Education, 12, 106.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Terebessy, A . (2015). Orvostanhallgatók önértékelt egészségi állapota és egészségmagatartása. Doktori értekezés. Semmelweis Egyetem. Letöltve: 2021. 09. 06-án: http://old.semmelweis.hu/wp-content/phd/phd_live/vedes/export/terebessyandras.d.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Verdonk, P ., Räntzsch, V ., De Vries, R ., & Houkes, I . (2014). Show what you know and deal with stress yourself: a qualitative interview study of medical interns’ perceptions of stress and gender. BMC Medical Education, 14, 96.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vicsek, L . (2006). Fókuszcsoport. Budapest: Osiris Kiadó

 • Weber, J ., Skodda, S ., Muth, T ., Angerer, P ., & Loerbroks, A . (2019). Stressors and resources related to academic studies and improvements suggested by medical students: A qualitative study. BMC Medical Education, 19(1), 114.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
13
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago Quartile Score Neuropsychology and Physiological Psychology (Q4)
Psychiatry and Mental Health (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 485/529 (Q4)
Neuropsychology and Physiological Psychology 62/65 (Q4)
Scopus
SNIP
0,106

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription fee 2023 Online subsscription: 104 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2022 0 0 0
Jul 2022 0 0 0
Aug 2022 0 0 0
Sep 2022 0 28 13
Oct 2022 0 95 70
Nov 2022 0 58 54
Dec 2022 0 0 0