Authors:
Csilla Hankó Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Pszichológia Intézet, Pécs, Magyarország

Search for other papers by Csilla Hankó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Katalin Lénárd Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Pszichológia Intézet, Pécs, Magyarország

Search for other papers by Katalin Lénárd in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Boglárka Bíró Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Pszichológia Intézet, Pécs, Magyarország

Search for other papers by Boglárka Bíró in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Melinda Pohárnok Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Pszichológia Intézet, Pécs, Magyarország

Search for other papers by Melinda Pohárnok in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Elméleti háttér: Az anyaság témakörét a fogyatékossággal kapcsolatban az eddigi kutatások két perspektívából közelítik meg. Az egyik egy szubjektív, az egyéni kiteljesedés szempontjából való megközelítés, a másik egy társadalmi nézeteket előnyben részesítő nézőpont, amely az emberi jogok oldaláról vizsgálja meg a gyermekvállalás témáját az érintettek körében. Célkitűzés: A tanulmány látássérült és látó nők anyasággal kapcsolatos tapasztalatait mutatja be azzal a céllal, hogy az egyéni identitás jellemzőit tárjuk fel az anyaságról alkotott egyéni reprezentációk szintjén látássérült anyák körében, fókuszálva a társadalmi hatások egyéni reprezentációkban való leképeződésére. Kutatásunkban két elméleti perspektívát – a narratív pszichológiát és a fogyatékosságtudományt – ötvözve vizsgáljuk az anyaság szubjektív értelmezését látássérült és látó nők körében. Módszerek: Kutatásunkban 20 látássérült és 21 látó anya vett részt. Az anyaság narratív pszichológiai megközelítésével félig strukturált interjúkat készítettünk személyesen, illetve telefonos úton. Az átírt interjúszövegeket tematikus elemzésnek vetettük alá, amelynek célja a látássérült és a látó anyák elbeszélésének összehasonlítása volt a tematikus kompozícióhoz. Az elemzés során a főtémákon belül altémákat határoztunk meg. Eredmények: Az anyaságértelmezéseket kilenc tematikus kategóriába, főtémába soroltuk, úgymint: (1) Érzelmek, (2) Folyamatosság, (3) Identitás, személyiség, szelfformálás, (4) Kapcsolat, kapcsolódás, (5) Nehézségek, (6) Partner, (7) Szerepek, (8) Fontos szülői elvek, (9) Hivatás, karrier. Kutatásunk az azonos és eltérő, vélhetően látássérültségre specifikus anyasággal kapcsolatos élményeket, tapasztalatokat kívánja bemutatni a látássérült és látó anyák körében. Míg néhány főtéma mentén azonosságok mutatkoztak meg a két csoportban, addig más témák mentén eltérések azonosíthatók az értelmezésben. Például mind a látássérült, mind a látó anyák körében megmutatkozott az anyaság egy új életcéllal való azonosítása. Eltérő volt azonban a szülői szereppel járó nehézségek értelmezése. A látássérült anyák körében nagyobb számban mutatkoztak meg a mindennapi élet során felmerülő nehézségek, kihívások, míg a látó anyák körében inkább a gyermek jövőjével kapcsolatban fogalmazódtak meg félelmek, kihívások. Következtetések: Tanulmányunkban látó és látássérült anyák anyasággal kapcsolatos tapasztalatait vizsgáltuk. Célunk az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a sérültséggel élő anyák szociális inklúziójának fontosságára és kihívásaira.

 • Balogh, Á. (2015). „Hogy együtt tisztábban lássunk…!” Vak fiatalok és felnőttek többszempontú pszichológiai vizsgálata. Különleges Bánásmód, 1(4), 2145.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77101.

 • Cedrone, C., Nucci, C., Scuderi, G., Ricci, F., Cerulli, A., & Culasso, F. (2006). Prevalence of blindness and low vision in an Italian population: a comparison with other European studies. Eye, 20(6), 661667.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Charon, J. M. (2010). Symbolic interactionism: An introduction, an interpretation, an integration. New York: Pearson College Division

 • Chodorow, N. (1978). The reproduction of mothering: Psychoanalysis and the sociology of gender. London: University of California Press

 • Choi, P., Henshaw, C., Baker, S., & Tree, J. (2005). Supermum, superwife, supereverything: performing femininity in the transition to motherhood. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 23(2), 167180.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Conley-Jung, C., & Olkin, R. (2001). Mothers with visual impairments who are raising young children. Journal of Visual Impairment & Blindness, 95(1), 1429.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cureton, A. (2016). Some advantages to having a parent with a disability. Journal of Medical Ethics, 42(1), 3134.

 • Dunn, D. S., & Burcaw, S. (2013). Disability identity: Exploring narrative accounts of disability. Rehabilitation Psychology, 58(2), 148157.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Engel, D. M., & Munger, F. W. (2007). Narrative, disability, and identity. Narrative, 15(1), 8594.

 • Engler, Á. (2014). Dilemmák felsőfokon–hallgatók családalapítási tervei. KAPOCS: A Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet Folyóirata, 13(1), 1725.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Farber, R. S. (2000). Mothers with disabilities: In their own voice. American Journal of Occupational Therapy, 54(3), 260268.

 • Friese, S. (2019). Qualitative data analysis with ATLAS. ti. London: SAGE Publications Limited

 • Ganea, N., Hudry, K., Vernetti, A., Tucker, L., Charman, T., Johnson, M. H., et al. (2018). Development of adaptive communication skills in infants of blind parents. Developmental Psychology, 54(12), 22652273.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Goffman, E. (2009). Stigma: Notes on the management of spoiled identity. New York: Simon and Schuster

 • Greimas, A. J. (1990). Narrative semiotics and cognitive discourses. London: Pinter Publishers

 • Grue, L., & Laerum, K.T. (2002). ‛ Doing Motherhood’: some experiences of mothers with physical disabilities. Disability & Society, 17(6), 671683.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gutman, C. (2005). The parenting experiences of people with vision impairment. New York: Yeshiva University

 • Hakim, C. (2003). A new approach to explaining fertility patterns: Preference theory. Population and Development Review, 29(3), 349374.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hankó, Cs., & Pohárnok, M. (2019). Szülő-gyermek kapcsolat látássérült anyák beszámolói alapján. In: E. Bihari, D. Molnár, K. Szikszai-Németh (szerk.), Tavaszi Szél 2019 Konferencia = Spring Wind 2019: Konferenciakötet III. (343349). Budapest: Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSz)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hankó, Cs., Pohárnok, M., & Bíró, B. (2021). Várandósgondozással kapcsolatos tapasztalatok látássérült nők körében. In: D. Molnár, & D. Molnár (szerk.), XXIV. Tavaszi Szél Konferencia 2021: Absztrakt kötet (573). Budapest: Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSz)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hernádi, I. (2014). Problémás testek. Nőiség, szexualitás és anyaság testi fogyatékossággal élő magyar nők önreprezentációiban. Doktori disszertáció. Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Irodalomtudományi Doktori Iskola. Letöltve: 2022. 02. 27-én: https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/14749

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hernádi, I., & Könczei, Gy. (2013). Szexualitás, anyaság, fogyatékos női testek: a feminista fogyatékosságtudomány első hazai kutatási eredményei. Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat, 3(2), 1734.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hill, C. E., & Knox, S. (2021). Essentials of consensual qualitative research. Washington D.C.: American Psychological Association

 • Joffe, H. (2011). Thematic analysis. In: D. Harper & A.R. Thompson (Eds.), Qualitative methods in mental health and psychotherapy: A guide for students and practitioners (209223). Chichester: Wiley

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kálmán, Zs. (2010). Aki álmában is látja a fényt: Anyaság akadálymentesítés nélkül. Budapest: De Jure Alapítvány

 • Kálmán, Zs., & Könczei, Gy. (2002). A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Budapest: Osiris

 • Kiadó Kendrick, D. (1983). Invisible barriers: How you can make parenting easier. Disabled USA, 1, 1719.

 • Kent, D. (2002). Beyond expectations: Being blind and becoming a mother. Sexuality and Disability, 20(1), 8188.

 • Kirshbaum, M., & Olkin, R. (2002). Parents with physical, systemic, or visual disabilities. Sexuality and Disability, 20(1), 6580.

 • Knox, S., & Burkard, A. W. (2009). Qualitative research interviews. Psychotherapy Research, 19(4–5), 566575.

 • Könczei, Gy. (2017). Az esélyegyenlőségtől a Taigetoszig? Kutatási zárótanulmány. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Könczei, Gy., Heiszer, K., Hernádi, I., Horváth, P. L., Katona, V., Kunt, Zs., et al. (2015). Kutatásetikai alapvetés a fogyatékosságtudományhoz: A kontextusról, alapvető szabályokról és levezetett szabályokról. In: I. Hernádi, & Gy. Könczei (Eds.), A felelet kérdései között: Fogyatékosságtudomány Magyarországon. (152157). Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LaPierre, T. A., Zimmerman, M. K., & Hall, J. P. (2017). “Paying the price to get there”: Motherhood and the dynamics of pregnancy deliberations among women with disabilities. Disability and Health Journal, 10(3), 419425.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lappeteläinen, A., Sevón, E., & Vehkakoski, T. (2018). ‛ Celebrating diverse motherhood’: physically disabled women’s counter-narratives to their stigmatised identity as mothers. Families, Relationships and Societies, 7(3), 499514.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lappeteläinen, A., Sevón, E., és Vehkakoski, T. (2017). Forbidden option or planned decision? Physically disabled women’s narratives on the choice of motherhood. Scandinavian Journal of Disability Research, 19(2), 140150.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • László, J. (1999). Társas tudás, elbeszélés, identitás: a társas tudás modern szociálpszichológiai elméletei. Budapest: Scientia Humana

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lawler D., Begley C., & Lalor J. (2015). (Re)constructing Myself: the process of transition to motherhood for women with a disability. Journal of Advanced Nursing, 71(7), 16721683.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lendvai, L., & Nguyen Luu Lan, A. (2019). The lived experiences of visually impaired mothers and their perception of social attitudes towards them. Alkalmazott Pszichológia, 19(2), 730.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Malacrida, C. (2009). Performing motherhood in a disablist world: Dilemmas of motherhood, femininity and disability. International Journal of Qualitative Studies in Education, 22(1), 99117.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Meadow-Orlans, K. P. (2002). Parenting with a sensory or physical disability. In: M. H. Bornstein (Ed.), Handbook of parenting: Social conditions and applied parenting (259293). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates Publishers

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mercer, R. T. (2004). Becoming a mother versus maternal role attainment. Journal of Nursing Scholarship, 36(3), 226232.

 • Moghadam, Z. B., Ghiyasvandian, S., Shahbazzadegan, S., & Shamshiri, M. (2017). Parenting experiences of mothers who are blind in Iran: A hermeneutic phenomenological study. Journal of Visual Impairment & Blindness, 111(2), 113122.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Morrison, J., Basnet, M., Budhathoki, B., Adhikari, D., Tumbahangphe, K., Manandhar, D., et al. (2014). Disabled women’s maternal and newborn health care in rural Nepal: A qualitative study. Midwifery, 30(11), 11321139.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • O’Brien, B. C., Harris, I. B., Beckman, T. J., Reed, D. A., & Cook, D. A. (2014). Standards for reporting qualitative research: a synthesis of recommendations. Academic Medicine, 89(9), 12451251.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Olkin, R. (2000). Are children of disabled parents at risk for parentification. Parental Disability, 8(2), 89.

 • Ozvári-Lukács, R. (2013). Tükrünk, tükrünk: Vak szülők és gyermekeik. Interjúkötet. Budapest: Queer

 • Palombi, B. J. (2012). Women with disabilities: The cultural context of disability, feminism, able-bodied privilege, and microaggressions. In: C. Z. Enns, E. N. Williams, (Eds), Oxford library of psychology. The Oxford handbook of feminist (199220). London: Oxford University Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Prilleltensky, O. (2004). Motherhood and disability: Children and choices. Berkeley: Springer

 • Prinds, C., Hvidt, N. C., Mogensen, O., & Buus, N. (2014). Making existential meaning in transition to motherhood—a scoping review. Midwifery, 30(6), 733741.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Redshaw, M., Malouf, R., Gao, H., & Gray, R. (2013). Women with disability: the experience of maternity care during pregnancy, labour and birth and the postnatal period. BMC Pregnancy and Childbirth, 13(1), 114.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Reicher, S. (2000). Against methodolatry: Some comments on Elliot, Fischer and Rennie. British Journal of Clinical Psychology, 39(1), 16.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sántha, K. (2007). A kvalitatív metodológiai követelmények problémái. Iskolakultúra, 17(6–7), 168177.

 • Senju, A., Tucker, L., Pasco, G., Hudry, K., Elsabbagh, M., Charman, T., et al. (2013). The importance of the eyes: communication skills in infants of blind parents. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 280, 20130436. DOI:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Spéder, Zs., & Kapitány, B. (2007). Gyermekek: vágyak és tények. Dinamikus termékenységi elemzések. Műhelytanulmányok (2002–2008), 06. Letöltve: 2020. 05. 05-én: http://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/muhelytanulmanyok/article/view/875

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Spéder, Zs., & Kapitány, B. (2014). A termékenységi szándékok és a gyermekvállalási gyakorlat kapcsolata. Egy európai összehasonlító vizsgálat tanulságai. Demográfia, 57(2–3), 137181.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stern, D. N. (2004). Az anyaság állapota: A szülő csecsemő pszichoterápia egységes szemlélete. Budapest: Animula Kiadó

 • Tausz, K., Bácskay, A., Csordás, G., Kovács, B., Németh, E., Panyik, B., et al. (2015). 2011. évi népszámlálás: 17. A fogyatékossággal élők helyzete és szociális ellátásuk. Budapest: Központi Statisztikai Hivatal

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Walsh-Gallagher, D., Sinclair, M., & McConkey, R. (2012). The ambiguity of disabled women’s experiences of pregnancy, childbirth and motherhood: a phenomenological understanding. Midwifery, 28(2), 156162.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wendell, S. (2010). Az elutasított test – Feminista filozófiai elmélkedés a fogyatékosságról. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó Kft.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Willig, C. (2013). Introducing qualitative research in psychology. Maidenhead: McGraw-Hill Education

 • Wołowicz-Ruszkowska, A. (2016). How polish women with disabilities challenge the meaning of motherhood. Psychology of Women Quarterly, 40(1), 8095.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS
 • CABELLS Journalytics

 

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed
not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed
not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
15
Scimago
Journal Rank
0.165
Scimago Quartile Score

Neuropsychology and Physiological Psychology Q4

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.7
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 441/531 (17th PCTL)
Neuropsychology and Physiological Psychology 61/68 (11th PCTL)
Scopus
SNIP
0.361

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
13
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago Quartile Score Neuropsychology and Physiological Psychology (Q4)
Psychiatry and Mental Health (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 485/529 (Q4)
Neuropsychology and Physiological Psychology 62/65 (Q4)
Scopus
SNIP
0,106

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 104 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2023 0 22 28
Jul 2023 0 20 27
Aug 2023 0 17 15
Sep 2023 0 12 12
Oct 2023 0 38 43
Nov 2023 0 31 31
Dec 2023 0 5 5